متن های زیبا در مورد چادری ها

کسی که چادری است یعنی اینکه خودش دوست داشته چادر را انتخاب کند و کسی که مانتویی هست هم به همین شکل است. ما نباید به خاطر چیزی که انسانها خودشان دوست داشته و آن را انتخاب کرده اند سرزنش و یا مجازات شان کنیم. هر کس می تواند به هر گونه که می خواهد تا زمانی که به دیگران ضرری نرسانده، زندگی کند.

این بار متن های فوق العاده زیبایی درباره چادری ها را برای تان آماده کرده ایم که امیدواریم سودمند باشد. با توجه به اختلافاتی که میان افراد چادری و غیرچادری به وجود آمده، استفاده از این متن ها برای از بین بردن این اختلافات می تواند مفید باشد. همراه ما باشید.

متن زیبا و کوتاه در مورد چادری ها

متن های زیبا درباره چادری ها

من چادر به سر میکنم چون پایه عفتم در میان است، من چادر به سر میکنم چون پای دین و ایمانم در میان است! من کاری به دیگران ندارم. هر کسی اعتقادات خودش را دارد! اما من چادری ام و به چادری بودنم افتخار میکنم. من چادر را به سر میکنم تا عفت و ایمانم حفظ شود.

***************************

حتی اگر دنیا کاملا متحول شود، حتی اگر دنیا کاملا تغییر کند، حتی اگر از قرن بیست و یک بسیار جلوتر هم برویم، من باز هم برای پوششم چادر را انتخاب خواهم کرد. من حجاب میکنم چون حجاب را دوست دارم. دیگران هستند و دنیای خودشان و من هستم و دنیای خودم. دنیای من با چادری بودنم زیباتر است.

***************************

کاری به اعتقادات ندارم. هر کسی به چیزی معتقد است! نه من کسی که چادری نیست را فاحشه می خوانم و نه کسی حق دارد که منی که چادری ام را شخصی سنتی یا امل بخواند. هر کدام از ما به خاطر باورهایی پوشش مان را انتخاب کرده ایم و هر کدام از ما دنیایش برای خودش با پوشش زیباتر است. پس بیاییم به اعتقادات هم احترام بگذارم؛ بیاییم مانع هم برای کاری که خودمان دوست داریم انجام دهیم نشویم.

***************************

هنوز هم درک نمی کنم که چرا بعضی از چادری ها به کسی که این نوع پوشش را انتخاب نکرده، اهانت و توهین میکنند و هنوز هم نمی توانم بفهمم که چرا بعضی از افرادی که چادری نیستند هم به ما چادری ها توهین می کنند. ما انسان ها اگر بتوانیم با هم حتی با تفاوت هایمان کنار بیاییم، آن موقع جهان جای زیباتری برای زندگی کردن خواهد بود.


مطلب پیشنهادی :

عکس دختران چادری


من چادر را انتخاب کرده ام چون آن را دوست دارم. من نه برای خون شهدا چادری شده ام و نه برای دین و ایمانم. من این پوشش را دوست دارم. احترام به خون شهدا و دین ایمان باید با حجاب ذهن اتفاق بیفتد نه با حجاب تن. من چادری بودنم را دوست دارم اما به کسی که چادری نیست هم احترام می گذارم. همه ی ما اعتقاداتی داریم و همین اعتقادات است که به زندگی های ما معنا می بخشد.

***************************

من یک دختر چادری ام. در خیابان که راه می روم امنیت دارم؛ در خیابان، می توانم سرم را با غرور بالا بگیرم و راه بروم. من وقتی که این چادر بر سرم نیست، احساس امنیت و غرور نخواهم داشت. با این حال هرگز نمی خواهم دیگران را به مانند خودم کنم؛ هرگز نمی خواهم اعتقادات خودم را به خورد دیگران بدهم. چادری که به من احساس امنیت می دهد، شاید به شخص دیگری احساس خفقان دهد.

***************************

من هم دوست داشتم که همه چادری بودند، من هم دوست داشتم که همه به مانند من چادر به سر می کردند و همه اعتقادات شان به مانند من بود! اما اینطور نیست. خداوند همه چیز را با تفاوت آفریده. هیچ وقت نمی توانی در این دنیا دو چیز کاملا مشابه که آفریده خداوند باشد را بیابی. همین تفاوت هاست که دنیا را زیباتر کرده و همین تفاوت هاست که به زندگی ما انسان ها معنی می بخشد. من هم دوست داشتم که همه به مانند من باشند، اما باور کن اینگونه نیست و نخواهد شد. اگر برای اینکه همه به مانند تو شوند تلاش میکنی، این را بدان که سخت در اشتباهی و روزی به این اشتباه خود پی خواهی برد!

***************************

چادرم نشان عزت من است. چادرم نشان افتخار من است. چادرم را به سر میکنم تا به دشمنان اسلام بفهمانم که تا زمانی که خون در رگ های من و افرادی به مانند من جاری است، نمی توانند اعتقادات شان را به خورد ما بدهند. ما به پای اعتقادات خود می ایستم. ما به پای اعتقادات مان می ایستم چون کاملا به آنها ایمان داریم!

***************************

چادر من شاید از نگاه برخی فقط یک تکه پارچه ی سیاه باشد که فقط آدم های سیاه دل آن را به سر می کنند. اما من به گونه ای دیگر فکر میکنم. من به شکلی دیگر می اندیشم. من برای این چادر و همان تکه پارچه ی سیاهی که دیگران می گویند، بسیار ارزش قائلم. همانطور که برای چادرم ارزش قائل هستم، لباسی که آنها هم به تن میکنند را ارزشمند می دانم. من در جایگاهی نیستم که برای پوشش آنها نظری بدهم و آنها هم در این جایگاه نیستند. اما گاهی ما انسان ها حد و مرزهایمان را فراموش می کنیم.

***************************

من چادری ام و شاید بارها به من پیشنهاد شده باشد که چادرم را از سرم در بیاورم و به قول این روزی ها کمی تیپ لاکچری و زیبا بزنم. اما به نظر من لاکچری ترین تیپ همین چادر است. چادری که به زن اعتبار می بخشد و چادری که او را از گزند گرگ های جامعه نجات می دهد! نمی گویم کسانی که چادری نیستند اعتبار ندارند و در چنگال این گرگ ها هستند؛ اما من برای خودم اینگونه احساس میکنم و افکار من کاملاً مربوط به خود من هستند و نه کس دیگری.

***************************

چادری ها هم میتوانند مدرن باشند، چادری ها هم میتوانند امروزی باشد و چادری ها هم می توانند به مانند همه ی انسان ها تمام چیزهای جدید و به روز را تجربه کنند. کسی که چادر به سر می کند، عقب مانده نیست و کسی که چادر به سر می کند، به قول خیلی ها پشت کوهی نیست. او فقط اعتقاداتی دارد که به پای اعتقاداتش محکم ایستاده. این به معنای آن نیست که او از جامعه عقب مانده یا او به خاطر چادرش در محدودیت است. هرگز چنین نبوده و نخواهد بود.

***************************

چادر که به سر کنی، دنیا برایت کاملا تغییر می کند. باور کن! این تغییر باعث می شود که احساس سرزنده بودن بکنی. این تغییر باعث میشود که احساس امنیت بیشتری بکنی. فکر میکنی که چرا چادری ها اینقدر محکم به پای این پوشش خود ایستاده اند؟ برای همین تغییر زیباییست که در زندگیشان رخ داده.

***************************

اگر مانتویی هستی، حق نداری یک چادری را به سخره بگیری و اگر چادری هستی، حق نداری که یک مانتویی را برای چادر به سر کردن در تنگنا قرار دهی. همه ی ما انسان ها برابریم و همه ی ما در ذهنمان باورهایی داریم که شاید با هم متفاوت باشد. ما برای آرامش خود هم که شده باید به این تفاوت های باوری و فکری احترام بگذاریم. آن وقت است که واقعا می توانیم طعم یک رنگی و یکپارچه بودن جامعه مان را بچشیم.

***************************

برای اینکه کشورمان را از دست دشمن نجات دهیم، برای اینکه در کشورمان اتحاد به وجود آوریم، نباید فقط به دنبال این باشیم که پوشش مان را یکی کنیم. پوشش هیچوقت نمی تواند تاثیر زیادی روی این اتحاد بگذارد. چیزی که مهم است و چیزی که باعث اتحاد می شود، یکسان بودن باورهاست. بعضی باورها در مورد زندگی شخصی افراد است که کاملا حق دارند که باور متفاوتی داشته باشند و بعضی از باورها هم به جامعه و کشورشان مربوط است. برای اتحادی که حرفش را زدیم، مهم یکسان بودن این باورهاست. اگر من و تو مدام به خاطر چادری بودن و نبودن مان با هم ستیزه کنیم، مطمئن باش که این باورها که حرفش را زدم خیلی از هم فاصله می گیرند.


در ادامه حتما ببینید :

عکس دختر های نجیب و محجب دختران چادری و مومن


چادری ها هم میتوانند افراد موفقی شوند. چرا فکر می کنید که چادری ها فقط زاده شده اند که شوهر داری کنند و یا مراسمات مذهبی شان را برگزار کنند؟ آنها هم می توانند در جامعه فعالیت داشته باشند و نقش خود را به عنوان عضوی از آن به خوبی نشان دهند. اگر ما انسان ها یاد بگیریم که بر راستای پوشش خود یکدیگر را قضاوت نکنیم، آن موقع دنیا جای خیلی زیباتری خواهد بود و جامعه ی ما از آنچه که بوده، خیلی خیلی پیشرفته تر خواهد شد.

***************************

آهای دختری که فکر میکنی اگر چادر به سر کنی جلوی دوستانت کوچک می شوی و آنها تو را خشکه مذهبی، امل، پشت کوهی و یا هر چیزی دیگری می خوانند. این را بدان که اگر دائما به خاطر این دوستان از چیزی که می خواهی دست بکشی، دست آخر برای آنها تبدیل به یک عروسک خیمه شب بازی می شوی که هر گونه که دوست داشته باشند، تو را بازی خواهند داد. محکم بر سر اعتقاداتت بایست و اگر چادری بودن را دوست داری، پس چادری شو. مطمئن باش که اگر در وجود تو عزت نفهته باشد و تو وابسته به دیگران و آن دوستان نباشی، کم کم آنها هم خواست شان این خواهد شد که به مانند تو شوند.

***************************

من یک دختر چادری ام و دوستان زیادی دارم که چادر به سر نمی کنند. من با آنها رابطه ی خیلی خوبی دارم. با آنها به رستوران می روم، به آنها به سینما می روم، با آنها میگویم و میخندم و در روزهای سخت در کنارشان هستم. ما با اینکه پوشش مان یکی نیست، اما یکدیگر را خیلی دوست داریم و برای هم احترام ویژه ای قائل هستیم. نه آنها مرا پشت کوهی می خوانند و نه من آنها را فاسد. چقدر زیبا میشد اگر همه ی ما آدما رابطه مان با هم به همین شکل بود. احترام است که مهم است نه چیز دیگری.

***************************

چرا فکر میکنی که فقط آدم های افسرده چادری اند؟ چرا فکر میکنی که اگر حجاب داشته باشی، یعنی اینکه افسرده و در خانه مانده خواهی شد؟ مگر قرار است که استعدادهای تو و ذهنیت تو به واسطه ی چادرت نابود شوند؟ هرگز! بلکه تلقین های توست که تمام این اتفاقات را به وجود می آورد. شخصی با چادری بودنش شاد ترین انسانی است که می شناسد و شخصی دیگر هم با هزار مدل لباس های مختلف، افسرده ترین است. این پوشش نیست که آدم را افسرده یا در خانه مانده می کند، این تلقین ها است که این کار را با آدمی انجام می دهد.

***************************

اگر برایت آرامش مهم است، پس به این فکر نکن که چرا شخصی چادر به سر نمی کند و چرا شخصی چادری است. هر بار که این افکار به سراغت آمد، محکم به خودت بگو که به من مربوط نیست. اگر ما انسان ها یاد بگیریم که قبل از اینکه در مورد موضوعی بخواهیم اظهار نظر کنیم یا حتی فکر کنیم، بنگریم که این موضوع به ما مربوط است یا نه، زندگی زیباتری داشتیم و احساس بهتری از زندگی می گرفتیم.

***************************

من وارد دینی شده ام که پوشش مناسب در آن چادر است؛ من دینی را پذیرفته ام که به من چادر را توصیه می کند و من با کمال میل آن را خواهم پذیرفت. من چادری شده ام چون اول خودم چادر را دوست دارم و ثائیاً دینم آن را به من توصیه می کند. این ها دلایل منطقی ای هستند که من چادر را به عنوان پوششم برگزیده ام. پس اگر باری دیگر خواستی به من پیشنهاد بدهی که چادر را از سرم در آورم، این حرف را به خودت یادآوری کن.

***************************

ما در جامعه ای زندگی میکنیم که همه سبک زندگی خودشان را دوست دارند. اگر تک تک این افراد بخواهند که سبک زندگی شان را به خورد یکدیگر بدهند، آن موقع جامعه دچار هرج و مرج خواهد شد. این را به دوستان چادری ای می گویم که هر طور شده میخواهند بقیه را به مانند خود کنند و چادر را به سر افراد دیگر بکشند. این کار چیزی جز هرج و مرج در پی ندارد. دوستانی هم که چادری نیستند باید این موضوع را درک کنند و اگر شخص چادری ای را دیدند، سعی نکند که چادر را از سر او بیرون بیاورند.

***************************

با چادر هم می توان خوشتیپ و باکلاس بود. با کلاس بودن و خوشتیپ بودن ربطی به چادری بودن ندارد. بعضی از افراد هستند که چادر به سر نمی کنند و پوشش شان نه تنها آنها را خوشتیپ نشان نمی دهد، بلکه به هیچ وجه به آنها نمی آید. این را به این خاطر می گویم تا یادآوری کنم که فردی که باکلاس و خوشتیپ است، با چادر هم می تواند خوشتیپ ترین باشد! پس چادر را مانعی برای خوشتیپ بودن یا باکلاس بودن نپنداریم.

تهیه کننده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...