متن زیبا در مورد گرفتن حق

گاهی اوقات برای گرفتن حق خویش باید به پا خواست و دل را به دریا زد تا حق خود را از چنگال طرف مقابل ولو در دهان شیر جنگل بازستاند. در جامعه ای که بی عدالتی در آن موج می زند، نباید چشم به راه دادن حق به شما بود، بلکه برای گرفتن حق خویش باید به پا خواست و خودتان شخصا وارد میدان شوید و حق خویش را بازستانید.

حق را باید گرفت چون گرفتنی است. اگر خودت حقت را نگیری مطمئن باش کسی آن را تقدیمت نخواهد کرد. پس برای گرفتن حقت با کسی رودربایستی نداشته باش.

" " " " "

برای گرفتن حق از هیچ کس و هیچ چیز هراسی نداشته باش. چیزی که متعلق به تو می باشد مال توست و شخص دیگری حق تصاحب آن را ندارد.

" " " " "

همیشه گرفتن حق سخت و دشوار بوده است اما نباید این دشواری ها مانع از گرفتن حق شوند. به این فکر کن چیزی که عرفا و شرعا جزء حق و حقوق تو به شمار می آید کسی حق دست دازی به آن را ندارد. پس با عزمی راسخ حقت را طلب کن و آن را به دست بیاور.

" " " " "

گرفتن حق شیرین و جذاب است اما شیرین تر از آن تجاوز نکردن و عدم تصاحب حقوق دیگران است. یک انسان آزاده هرگز از حقوق خود نمی گذرد و در مقابل نیز برای حق دیگران ارزش و احترام قائل است.

" " " " "

در طول تاریخ ملتی که زیر بار ظلم نرفته باشد و برای دست یابی به حقوقشان مبارزه کرده اند همیشه مورد احترام سایر ملت های دیگر قرار گرفته اند و از آن همواره به نیکی یاد شده است.

" " " " "

برای گرفتن حق خود به سراغ افراد دیگر نروید. سعی کنید روی پای خودتان بیاستید و خودتان دل به دریا بزنید و برای الحاق حقتان تلاش کنید. زیرا حقی که باید گرفته شود متعلق به شماست و ربطی به سایر افراد ندارد.

" " " " "

این روزها باید به طور جدی مراقب حقوقتان باشید و اجازه نداید توسط کسی پایمال و یا تصاحب شود. این روزها حق خوری انقدر زیاد شده است که افراد به راحتی آب خوردن حق دیگران را می خورند.

" " " " "

در تنها موردی که باید جسارت داشته باشید زمانی است که می خواهید حق تان را بگیرید. برای گرفتن حق باید جسارت و شجاعت داشت چون این کار، کار بسیار سختی ست و نباید انتظار داشته باشید الحاق حق به راحتی انجام بگیرد.

" " " " "

در زندگی تان هیچ گاه منتظر معجزه نباشید. معجزه زمانی اتفاق می افتد که شما تصمیم بگیرید نترسید و حق تان را از زندگی بگیرید.

" " " " "

در هر جامعه ای افرادی سود جو و جاه طلب وجود دارند که مدام در کمین گرفتن حق دیگران هستند. این افراد افراد مریضی هستند که تنها با گرفتن حقوق دیگران است که آرام می شوند. در رویارویی با این افراد باید شجاع بود و حق خود دفاع کرد.

" " " " "

حق چیزی است که متعلق به افراد می باشد و کسی حق تصاحب آن را ندارد و افراد باید آن را بدونه دردسر در اختیار داشته باشند. اگر به هر دلیلی این حقوق ضایع شود نباید بی خیال آن شد زیرا سکوت در برابر از دست دادن حق نشانه بارز ضعف و ناتوانی و شکست می باشد.

متن درمورد گرفتن حق


گلچین جملات کوتاه و زیبا درباره ی گرفتن حق

حق گرفتنی است برای گرفتن حق خود حتی برای غوطه ور شدن در دل شیر هم باید دل خود را به دریا بزنید تا بتوانید حق خود را هر گونه که شده بگیرید. به یاد داشته باشید که حق گرفتنی است نه دادنی. پس منتظر دادن حق به خود نباشید و جسورانه و با انرژی قدم به قدم برای دریافت حق خویش بشتابید.

**********

این خاصیت انسان های ضعیف است که همیشه بی خیال گرفتن حق خویش می شوند و منتظر اما و اگر ها می نشینند. انسانی قوی و نیرومند است که با روش های خاص خود می تواند حق را به طور کامل از طرف مقابل بستاند تا اسیر ساده لوحی خویش نگردد.

**********

قانون طبیعت ایجاب می کند که برای گرفتن حق نباید از هیچ چیزی هراسی داشت. حق خود را هر چند در چنگال سلطان جنگل هم که شده باید گرفت و نباید با امروز و فردا کردن های خود و نیز با بزدل هایی خود حق خویش را پایمال ساخت.

**********

در جامعه ای که هر کس به فکر خود است، بایستی تک و تنها دل را به دریا زد و تا پایان خط با سرعت به سمت موفقیت گام برداشت و تا لحظه ای که حق خویش را از طرف مقابل خود نگرفته اید، نباید از تلاش و کوشش های خود دست بردارید. همیشه بدانید که انسان های قدرتمند، پیروز میدان های نبرد هستند. پس برای گرفتن حق خویش دلیرمردانه به سمت پیروزی گام بردارید.

**********

برای گرفتن حق خویش باید حق اظهار نظر در هر زمینه ای را داشته باشید و جسورانه خود را وارد میدان نمایید تا به این ترتیب کسی را یارای گرفتن حق شما نباشد و حتی این جسارت را به خود ندهند که به فکر گرفتن حق شما باشند. این گونه می توانید آزادانه به زندگی خویش روی آورید.

**********

این نکته طلایی را همیشه باید آویزه گوش خود کرد: در جامعه ای که برای گرفتن حق خویش می بایست دست به گریبان وکلای دادگستری بود، هیچ گاه نباید دم از عدالت زد. بدانید که دل هیچ کس برای دیگری نمی سوزد. پس خودتان جانانه برای ستاندن حق خویش مبادرت ورزید.

**********

انقدر حق و حق خوری در جامعه زیاد شده است که برای گرفتن حق و حقوق خودت هم باید به پا خیزی و برای به دست آوردن آن دست به هر کاری بزنی. پس هرگز گمان نکن که دیگران با پای خود خواهند آمد و حق را دو دستی در کف شما قرار دهند.

**********

هیچ گاه به این اندیشه نباش که همه مردم هم به مثابه شما صداقت را در رأس کارهای خویش قرار می دهند و نسبت به زندگی خویش و نحوه برخورد خود با دیگران کاملا متعهد و دلسوز هستند. آدم ها هر یک دارای آداب و رسوم و اخلاق های متنوعی هستند. همه مثل شما نیستند. اگر کسی با دروغ و دورویی حق شما را ستاند. برای گرفتن حق خویش فورا اقدام نمایید.

**********

برای آنکه حق شما پایمال نگردد و هر کسی به آن چه لایق آن هست، برسد؛ باید حتما دست به تلاش و کوشش زد. اینکه منتظر باشی از آسمان برای تو خیر و خوبی ببارد و باد موافق حق را به سمت کوی شما رهسپار سازند، کاری کاملا اشتباه و ساده لوحانه می باشد. شما لایق بهترین ها هستید. پس برای دستیابی به حق خویش دست از تلاش برندارید و از هیچ کاری در این راستا دریغ نکنید.

**********

برای گرفتن حق خویش باید رویین تن بود و با جسارت کامل شرایط را برای ستاندن حق خویش هموار ساخت.

**********

جنگیدن تنها در میدان جبهه و جنگ و نبرد حق علیه باطل نیست؛ گاهی اوقات برای گرفتن حق خود باید آستین همت را بالا زد و برای بازستاندن حق خویش به مبارزه روی آورد و خود را برای آزمونی مهیا ساخت که برای گرفتن حق خویش باید دست به تلاش و کوشش زد.

**********

وقتی در جامعه ای بی عدالتی موج بزند، باید هر لحظه منتظر یک حادثه بود و برای جلوگیری به عمل آوردن از هر نوع اجحاف در حق خویش باید دلیرمردانه خود را وارد میدان نبرد برای دفاع حق از باطل ساخت.

**********

حق خود را همواره و لو در دهان شیر هم شده باید گرفت و لحظه ای نباید از گرفتن حقی که شایسته شما و حق مسلم شماست، جا زد و تا آخرین نفس باید در جبهه حق علیه باطل ایستاد.

**********

مسلما جامعه ای که در آن باید برای گرفتن حق خود رفت و به زور آن را از چنگال دیگران زدود، خوب نیست ولی بدتر از آن هم حالتی است که برای گرفتن حق خود به پا خیزی و نتوانی آن را به طور کامل بگیری. ولی همیشه باید به خاطر داشت که حق را باید گرفت. گاهی با یک حرف حسابی، گاهی با اعمال کمی زور، گاهی هم با سرنیزه و توپ و مسلسل باید حق خویش را به هر نحو ممکن از چنگال طرف مقابل خویش ستاند.

**********

حق اگر دادنی بود، عدالت در جامعه حکمفرما می گشت و هیچ گونه تبعیض و اجحافی به افراد مختلف نمی شد. ولی حق گرفتنی است و آدم ها باید بدانند که نه برای گرفتن حق دیگران و ظلم و تجاوز به دیگران، بلکه برای حق خود که برای آن زحمت کشیده اند باید قیام کنند و حق خویشتن را از دیگران بگیرند و تا لحظه ای که حق خود را نگرفته اند، آرام نخواهند گرفت.

**********

حتی اگر حق را روی کوه قاف هم گذاشته اند، برای ستاندن آن باید تا کوه قاف هم رفت تا سرانجام بتوان آن را گرفت. حق به حقدار می رسد اگر حقدار برای گرفتن حق خویش دست به تلاش و کوشش بزند.

**********

شاید خنده دار باشد ولی گاهی اوقات بایستی برای گرفتن حق و حقوق واقعی خود هم تلاش کنی. حقوقی که خود روزها و ماه ها و حتی سال ها برای آن تلاش کرده اید و کسی نبوده است که آن را به طور تمام و کمال به شما باز پس دهد. ولی جالب اینجاست که باید برای همین حقوقی که برای آن عرق ریخته ای هم دست از تلاش برنداری.

**********

حق که در دستان تو باشد، دیگر کسی نمی تواند آن را با زور از چنگال شما برباید. آدمی برای گرفتن حق خویش نباید خموشی را برگزیند. آنقدر باید سمج بود و برای دریافت حق خویش مصمم بود که هیچ نیروی نتواند شما را از پای درآورد.

**********

گر می خواهی در این دوره و زمانه پیروزمندانه از تمامی آزمون های زندگی خارج شوی؛ می بایست مرد نبرد باشی و با رشادت و دلیرمردی خویش در این آوردگاه زندگی به پیش روی. چرا که اگر در نبردی کم بیاوری، حق تو را مثل آب خوردن می خورند و نوش جان می کنند.

**********

مهم نیست طرف مقابل شما کیست و تا چه میزان ابهت دارد، همین که حق با شماست و می خواهید حق خویشتن را بگیرید، بایستی هر چه سریعتر دست به کار شوید و برای داشتن حق خویش جانانه خود را وارد آوردگاه نبرد سازید و تا رسیدن به هدف و مقصد نهایی خویش نبایستی لحظه ای واپس بکشید.

**********

این که برای گرفتن حقی که حق مسلم شماست باید خودتان شخصا وارد میدان شوید و به اصطلاح دست به کار شوید، به منزله آن است که عدالت و انصاف را به خوبی در روابط اجتماعی ما تقسیم نکرده اند. پس نباید منتظر برقراری عدالت و رعایت انصاف در روابط بود؛ بلکه تنها چیزی که باید به آن اندیشید، گرفتنی حقی است که برای باید آن را از چنگال طرف مقابل خویش ربود.

**********

این روزها مردم هار شده اند. دیگر حتی به حق الناس هم اهمیتی نمی دهند. خیلی راحت به راحتی آب خوردن حق شما را می خورند و کَکِشان هم نمی گزد. پس گمان نورزید که حق الناس را خداوند در دو دست شما جای می دهد. آن حق خود خداست که خداوند ارحم الراحمین است. حق الناس را با وقاحت تمام می خورند. پس برای گرفتن حق خود به عنوان حق الناس بایستی فورا دست به کار شوید و آن را بستانید.

**********

برای گرفتن حق خود گاهی باید دست به گریبان دعا و درخواست از باری تعالی شد و گاهی هم باید خود آستین همت را مردانه بالا زد و جسورانه وارد میدان شد. کاش میشد با یک دعای ساده و بی آلایش آنچه را که می خواستیم، به دست آوریم اما حیف و صد حیف که پوست مردم آنقدر کلفت شده است که دیگر دعا هم به حال آن ها اثر نمی کند. تنها باید خودتان شخصا برای گرفتن حق خویش دست به کار شد.

**********

صدای اعتراض ها که بلند شود، یک به یک افراد برای گرفتن حق خویش برخواهند خواست تا حق خویش را از کارفرمایان خویش بستانند. آری گاهی باید علناً اعتراض کرد و به فکر آبروی طرف مقابل هم نبود. هیچ کس عزیز تر از خودمان نیست. پس برای گرفتن حقی که حق ماست، باید یک دل و یک صدا برای اعتراض به پا خواست و این را بدانید که یک دست صدا ندارد. پس همگی با هم برای گرفتن حق خویش بایستی دست به اعتراضی عظیم زد تا حق شما را بدهند.

**********

نمی دانم که چرا بعضی از افراد امروزه این گونه شده اند که به راحتی حق دیگران را می خورند و هیچ بلایی هم سر آن ها نمی آید. درک کردن این افراد واقعا مشکل است. چگونه به خود اجازه می دهند که با هتک حرمت طرف مقابل حق آن ها را زیر پای خویش له می کنند و حقوق این مردم مظلوم و ستم دیده شده را به راحتی می خورند. کاش همان لحظه که حق این مردم را می خورند یک لحظه فقط یک لحظه به این می اندیشیدند که اگر کسی حق آن ها را این گونه غاصبانه می خورد، چه حسی داشتند. برای گرفتن حق خود جسور باشید.

**********

گاهی زیادی که به دیگران محبت می کنی، فکر می کنند که می توانند حق شما را به راحتی بخورند و صدای شما هم بالا نیاید. بایستی به این گونه از افراد گفت که محبت زیادی ما به منزله ساده لوحی ما نیست؛ بلکه به منزله این است که ما مرام و معرفت خویش را به شما به عنوان یک دوست نشان می دهیم. این را بدانید که ما برای گرفتن حق خویش دیگر این گونه محبت خویش را مفت و مجانی ارزانی شما نخواهیم داشت؛ بلکه برای گرفتن حق خویش همچون شیر به میدان خواهیم آمد و حق خود را خواهیم ستاند.

**********

گاهی اوقات به راحتی حق ما را می خورند و ما آن ها را می بخشیم. درست است که بخشش از صفات باری تعالی است و هموار در دین مقدس ما به روی آن تأکید شده است. اما باید این را نیز در نظر داشت که همین بخشش اگر در حق دیگران چندین بار تکرار شود، آن ها فکر می کنند که می توانند به راحتی حق ما را بخورند و آب از آب تکان نخورد. نه همیشه این طور نیست؛ گاهی باید نبخشید. آری گاهی باید نبخشیدن را به افراد آموزش داد تا خیال نکنند که می توانند حق ما را بخورند.

**********

دیگر برایم مهم نیست که راجع به من چه فکری می کنید و چه حرف هایی پشت سر می زنید. تنها این برای من مهم است که آن چیزی که از من سلب کرده اید و از کف من ربودید، حق مسلم من است و من هم تا حق خویش را از شما نستانم، آرام نخواهم گرفت. حال می خواهید بگوید که من بی رحم هستم یا نه؟!!! دیگر مهم نیست. تنها چیزی که مهم است. گرفتن حق من است که باید به زودی بدان دست یابم.

**********

انگار طلسم شده ام، هر کس که من را می بیند، خیال می کند که می تواند به راحتی حق من را بخورد. ظاهر مظلومانه ای که ما به خود گرفته ایم، خود سبب شده است تا مردم خیال کنند که می توانند به راحتی سر ما کلاه بگذارند و حق ما را غاصبانه از آنِ خویش سازند. گاهی باید دل را به دریا زد و برای گرفتن حق خویش خود را با سرعت نور وارد وادی پر از بی عدالتی و تبعیض نمود و همه آن ها را در هم شکست تا حق خویش را از آن ها ستاند.

**********

امروز و فردا کردن برای گرفتن حق خویش هیچ گاه مثمر به ثمر نبوده است و تمامی کسانی که برای حقی که لایق آن هاست، هر روز امروز و فردا می کنند، هیچ گاه پیروز نخواهند شد و حق خویش را پایمال می سازند.


در ادامه تماشا کنید :

عکس نوشته های حق الناس | عکس پروفایل حق الناس

عکس نوشته در مورد تاوان پس دادن (2)

عکس و متن زیبا از خدا (18 تصویر با کیفیت بالا)2 نظر

  1. مجیرمجیرsays:

    بسیار عالی👏👏🌹

  2. مجیدمجیدsays:

    بسیار عالی👏👏🌹