جملات زیبای تبریک روز مادر به مادر شوهر

مادر شوهر نعمت بی نظیری است که خداوند به انسان می دهد که وی تجربه ی داشتن مادر دومش را هم داشته باشد. برخی رابطه شان با مادر شوهرشان شکرآب است، اما برخی دیگر هم مادر شوهرشان را هم اندازه ی مادر واقعی شان دوست دارند. مادر شوهر می تواند به مانند مادر واقعی ات دوستت داشته باشد و عاشقت باشد.

در زیر متن هایی برای تبریک روز مادر به مادر شوهر را تدارک دیده ایم. همراه ما باشید.

متن تبریک روز مادر به مادرشوهر

متن تبریک روز مادر به مادر شوهر

مادر شوهر عزیزم، تو برای من به مانند مادر خودم هستی. مهربانی هایت، از خودگذشتگی هایت و لطف هایت در حقم همگی بوی مادرم را می دهد. عاشقانه دوستت دارم و بدان که همیشه برایم حکم مادرم را خواهی داشتم. روز مادر را به تو که مادر دوم منی تبریک می گویم.

**********

مادر شوهر عزیزم، یا بهتر است که بگویم مادر عزیزم، تو آنقدر به من خوبی کرده ای و آن قدر در حق من لطف کرده ای که نمی دانم چگونه و چطور آن ها را برایت جبران کنم. می گویند که رابطه عروس و مادر شوهر هیچوقت خوب نیست، اما من و تو این حرف را نقض می کنیم. عشقی که میان من و تو وجود دارد، به مانند عشق واقعی مادر و فرزند است. روزت را به تو این فرشته ی خدا، تبریک میگویم.

مادر شوهر عزیزم پیشاپیش روزت مبارک

مادر شوهر جان، هر بار که چشمم به جمالت روشن می شود، آرامشی وصف ناپذیر تمام وجودم را فرا می گیرد. آرامشی که به من می گوید اگر مادرت نباشد، مادر شوهرت هست و همیشه و در همه حال در کنارت خواهد بود. عاشقانه دوستت دارم و بدان که اگر تو برایم به مانند مادر هستی، پس من هم برایت به مانند فرزندی دلسوز خواهم بود. روزت مبارک.

**********

مادر شوهر جان، می گویند که هیچ کس نمی تواند جای مادر را بگیرد؛ من هم این را تا حدودی قبول دارم، اما تو انگار آمده ای که تمام این حرف ها را نقض کنی، تو انگار آمده ای که بگویی کسانی هم پیدا می شوند که بتوانند دقیقا به مانند مادر خود انسان باشند. تو برای من به مانند مادرم هستی. مهربانی هایت و عطوفت هایت همگی برایم رفتارهای مادرم را تداعی می کنند. روزت را به تو تبریک می گویم.

عکس نوشته مادرشوهر عزیزم روزت مبارک

هر دختر، یک مادر دوم می تواند داشته باشد که برایش عاشقانه مادری کند. البته این لطف در حق همه ی دختران نمی شود و بعضی ها هم با مادر دومشان آنچنان رابطه ی خوبی ندارند. منظورم از مادر دوم همان مادر شوهر است که می تواند جای مادر واقعی آدم را بگیرد. خواستم بگویم که من جزو آن دسته از دختران خوشبخت هستم که مادر شوهری دارم که حکم مادرم را بازی می کند و من او را به مانند مادرم دوستش دارم. اکنون روز اوست و این روز را به او تبریک می گویم. روزت مبارک مادر دومم.

تصاویر تبریک روز مادر به مادرشوهر + متن کوتاه

عشقی که در وجود شما می یابم را فقط در وجود مادرم خودم دیده ام. فقط مادرم هست که اینقدر برای دلسوز است، فقط مادرم هست که اینگونه خیر و خوبی مرا می خواهد و فقط مادرم هست که کاری می کند که همیشه به نفع من تمام شود. نمی دانم چه فرشته ای هستی که برای دختر خانواده ای دیگر این چنین مادری می کنی، اما بدان که با همین کارهایت مرا عاشق خودت کردی. مادر شوهر عزیزم روزت را به تو تبریک می گویم.

**********

دعای خیرت بهترین چیزی است که می توانی به من بدهی. بله مادر شوهر جان، من هیچ چیزی از تو نمی خواهم جز همان دعای خیرت. دعای خیری که باعث می شود مسیر زندگی را به درستی بپیمایم. دعای خیر تو در زندگی ام باعث می شود که به بیراهه نروم و همیشه راه درست را انتخاب کنم. اکنون که میخواهم روز مادر را به تو تبریک بگویم، در ازای آن برایم دعای خیر کن که بهتری هدیه از جانب تو برای من است.

تبریک روز مادر به مادرشوهر

روز مادر را هزاران بار به تو تبریک می گویم! تو که برایم مثل مادر واقعی ام هستی، تو که برایم حکم مادر واقعی ام را بازی می کنی و تو که همیشه لطف و محبت هایت مرا به یاد مادرم می اندازد؛ همیشه تو را مادر خطاب خواهم کرد و همیشه همانقدر که مادرم را دوست دارم و عاشقش هستم، تو را هم دوست خواهم داشت و از ته دل به تو عشق خواهم ورزید. مادر عزیزم، روزت را به تو تبریک می گویم.

**********

اکنون که از مادرم دورم، اکنون که او را نمی بینیم، جای خالی اش مرا اذیت می کند. اما دست های مهربانی هستند که مرا نوازش می کنند و باعث می شوند که غم دوری مادرم را حس نکنم، نگاه مهربانی هست که همان شکل و شمایل نگاه نگران مادرم را دارد و صدایی هست که وقتی نام مرا می خواند، از خود بی خود می شوم و انگار مادرم مرا صدا زده. همه ی این ها در وجود تو نهفته است مادر شوهر جان و تو هستی که برایم نقش مادر را بازی می کند. روز مادر را بی نهایت بار به تو تبریک می گویم.

عکس پروفایل روزت مبارک مادرشوهر جان

تو پسرت را سر و سامان دادی که به خانه و زندگی خودش برود، اما از این غافل بودی که با داماد کردن فرزندت، فرزندی دیگر خواهی داشت و آن من بودم. نمی دانی که چقدر دوستت دارم و تو را به مانند مادرم می ستایم. آنقدر به من محبت کردی و آنقدر به من لطف داشتی که من کم کم وابسته ی تو شدم و همان عشقی که نسبت به مادرم در وجود من نهفته بود، نسبت به تو هم در وجودم نهفته شد. روزت مبارک مادر شوهر جان.

**********

مادر شوهر عزیزم، از اینکه همواره به ما کمک می کنی که بتوانیم زندگی زیبای خودمان را خلق کنیم و بتوانیم افسار زندگی مان را خودمان در دستمان بگیریم، از تو بی نهایت بار سپاسگزارم. اگر کمک های تو در زندگی مان نبود، چرخ زندگی ما خیلی زودتر از این حرف ها پنچر می شد و دیگر توان حرکت نداشت. روزت را به تو تبریک می گویم! به تویی که با داماد شدن فرزندت، نگرانی هایت قرار بود کم شود، اما چندین برابر شد.

عکس نوشته تبریک روز مادر به مادرشوهر عزیزم

مادر شوهر جان، این را بدان که خوشبختی ای که اکنون دارم و لذتی که اکنون از زندگی ام می برم را مدیون تو هستم. اگر تو نبودی و اگر تو اینگونه فرزندت را تربیت نمی کردی، زندگی عاشقانه ای هم برای من در کار نبود و من خوشبختی ای که اکنون احساسش میکنم را حس نمی کردم. به خاطر این هدیه ی بزرگی که به من دادی از تو متشکرم. تمام آرامش امروزم را مدیون تو هستم. روزت را بی نهایت بار به تو تبریک می گویم.

**********

من و همسرم دقیقا مثل هم هستیم و همه چیزمان با هم مشترک است. هر دوی ما عاشق زندگی مان هستیم، هر دوی ما کاری که میکنیم را دوست داریم و هر دوی ما عاشق تو هستیم. از بین تمام وجه اشتراک هایی که با همسرم دارم، عاشق تو بودن را بیشتر از همه می پسندم. هر دوی ما دیوانه وار دوستت داریم و حاضریم حتی از خود بگذریم که بتوانیم لبخند را بر لبانت جاری سازیم. مادر شوهر عزیزم، تو هم برای پسرت مادری می کنی و هم برای من و این برایم خیلی خیلی ارزشمند است. روزت را به تو تبریک می گویم.

عکس نوشته تبریک روز مادر به مادرشوهرم

تو گوهر گرانبهایی هستی که در زندگی من وجود دارد. من قدر این گوهر گرانبها را می دانم و برای همیشه هم از آن به مانند یک گوهر مراقبت میکنم. مادر شوهر جانم، اینکه اینقدر در حقم مهربانی می کنی و اینکه اینقدر از دریای بی کران محبتت را به من می بخشی را هیچوقت فراموش نخواهم کرد. گوهر من، روزت را به تو تبریک می گویم.

**********

از خدا می خواهم که همیشه سایه ات بالای سر ما باشد و همیشه از دریای مهربانی ات بهره مند شویم. مادر شوهر جان، اینکه مردم می گویند که مادر شوهر در زندگی عروس و فرزندش دخالت می کند را به هیچ وجه من قبول ندارم. اگر این حرف درست است، پس چرا تو اینگونه نیستی؟ چرا تو این خصلت را نداری؟ برای همین ها است که از خدا میخواهم همیشه سایه ات بالای سرمان باشد! چون همیشه جز عشق از تو چیزی ندیدیم و جز مهربانی چیزی حس نکردیم. مادر شوهر عزیزم روزت مبارک.

عکس مادرشوهر جان روزت مبارک + جملات زیبا

مادر شوهر عزیزم، اکنون که این متن را برای تو می نویسم، این را بدان که عشقی بی نظیر در وجودم نسبت به تو شکل گرفته. همین که دستم به قلم آمد، تمام مهربانی هایت در ذهنم ردیف شدند و تک تک مرور می شوند. نمی دانم که کدام را دقیقا به قلم بیاورم که از تو برایش شاکر باشم، اگر هم که بخواهم همه را بنویسم که باید هر چه جوهر در دنیا هست را استفاده کنم تا بتوانم مهربانی های تو را به قلم آورم! برای همین در همین متن برای تمام کارهایی که در حق من کردی و لطف هایی که به من کردی از تو متشکرم و این را بدان که تا آخر عمرم هم که شده بابت این ها قدردانت خواهم بود. روزت مبارک.

**********

نمی دانم که اگر روزی تو را از دست بدهم، چه بر من خواهد گذشت. حتی فکر کردنش هم برایم دیوانه کننده است و مرا به مرز جنون می برد. آخر تو برایم به مانند مادر واقعی ام هستی و نقش همان را بازی می کنی. می دانم که عشقی که از تو دریافت می کنم، بدون قصد و نیت است و تو عاشقانه و از ته دل اینگونه به من مهربانی می کنی و عشق می ورزی. حتی نمی توانم لحظه ای هم فکر آن موقع ای را بکنم که دیگر ندارمت. روزت را به تو تبریک میگویم؛ به تویی که اینگونه مرا وابسته ی خودت کردی.

عکس نوشته روزت مبارک مادرشوهر برای پروفایل

انسان ها به هر شکلی که با هم رفتار کنند، به همان شیوه بازخوردش را از هم خواهند گرفت. من همیشه فکر میکردم که رابطه ی بین مادر شوهر و عروس شکرآب است و هیچ وقت نمی تواند خوب باشد. اما زمانی که وارد خانه و زندگی ات شدم، فهمیدم که این اشتباه است و مادر شوهر من مهربان ترین زن دنیاست. تو در همان روزهای اول آنقدر به من خوبی کردی و آنقدر به من لطف داشتی که حتی اگر می خواستم هم نمی توانستم با تو بدرفتاری کنم که مبادا به من ظلم کنی. تو از همان دیدار اول مرا عاشق خودت کاری و عاشق هم نگه داشتی. بی نهایت بار از تو سپاسگذارم و دستت را می بوسم. روزت مبارک مادر جان.

**********

نمی دانم اگر تقدیر برایم اینطور می نوشت که شخصی به غیر از تو مادر شوهر من باشد|، بر من چه می گذشت. حتما خیلی سخت بود و خیلی سختی می کشیدم. اما اکنون انگار تو برایم مادر واقعی ام هستی! چرا که همان عشقی را نثارم میکنی که مادرم می کند. من خوشبخت ترین دختر روی زمین هستم، چون دو مادر دارم که هر دو را عاشقانه دوست دارم و هر دو را می ستایم که آن دو مادر یکی مادر واقعی خودم است و یک هم تو هستی. روزت مبارک عشق من.

**********

نمی دانم چطور است که این همه عروس های دیگر را می بینم که مدام از مادر شوهرشان گله مند هستند و مدام از او نالانند. با خود میگویم که اگر آنها چنین وضعیتی را تجربه میکنند، پس چرا من تجربه نمی کنم؟ در همین لحظه جوابش به ذهنم خطور می کند و آن هم ذات مهربان و با عطوفت توست. مهربانی هایت هرگز باعث نشد که من فکر کنم رابطه بدی با مادر شوهرم دارم و لطف هایت هیچ وقت به من اجازه نداد که این فکر در ذهنم خطور کند. حرف های این افراد برایم جالب است؛ آخر من هیچوقت آنها را تجربه نکرده ام؛ این فقط به خاطر نعمت وجود توست، مادر شوهر عزیزم. روزت را به تو تبریک میگویم.

عکس و متن تبریک روز مادر به مادرشوهر

روز مادر را به تمام مادران دنیا تبریک می گویم. فقط کسی که تو را 9 ماه در شکمش نگه داشته و بعد تو را به این دنیا آورده مادرت نیست. گاهی اوقات، برخی از افراد چنان عشق را در وجودت شکل می دهند که آنها را به مانند مادر واقعی خودت دوست داری. یکی از همین افراد مادر شوهر است که می تواند برایت حکم مادر واقعی ات را بازی کند. روز مادر را به این مادرهای گرانقدر هم تبریک می گویم.

**********

مادرم دوستت دارم. مهم نیست که تو مرا به این دنیا نیاورده ای، مهم نیست که تو مرا بزرگ نکرده ای و مهم نیست که من و تو تا چند وقت پیش یکدیگر را نمی شناختیم. از وقتی که نام پسرت به شناسنامه من آمد و از وقتی که وارد خانه و زندگی شما شدم، تو برایم مادر کردی و هنوز هم می کنی. برای همین من روز مادر را به تو تبریک می گویم و می خواهم بگویم که عاشقانه دوستت دارم.


سایر مطالب پیشنهادی :

استوری های کوتاه و زیبا برای تبریک روز مادر

شعر در مورد روز مادر

عکس نوشته های روز مادر 94

استوری روز مادر فوت شده

عکس مهر مادر روز مادر جدیدترین متن های تبریک روز زنهیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...