انشا درباره 22 بهمن برای کودکان

شیرینی پیروزی روز 22 بهمن، یک شیرینی ماندگار

شاید نوشتن انشا در مورد روز 22 بهمن برای کلاس چهارم و یا کلاس سوم دبستان که سال ها پس از یوم الله روز 22 بهمن سال 1357 به دنیا آمده اند، یک کار خیلی سخت و یا حتی غیرممکن به نظر بیاید ولی آن قدر شیرینی این روز خدایی و این پیروزی بزرگ، برای مردم انقلابی ایران زیاد است و در کام همگی آن ها ماندگار، که حتما بارها و بارها داستان های گوناگونی از بزرگ ترهای خود درباره ی روز 22 بهمن و رویدادهای روزهای پر از هیجان انقلاب شنیده ایم، اما ما کودکان سرزمین عزیزمان ایران برای این که تاریخ کشور خود را به خوبی بشناسیم و نوشتن انشا در مورد 22 بهمن برای کلاس سوم دبستان و هر کلاس دیگری برای همه ی ما فرزندان ایران زمین مثل آب خوردن، همراه با غرور از بین بردن دشمنان زمانه ی مان باشد، باید به دنبال تمام قسمت ها و همگی اتفاقات حوادث تاریخی کشورمان برویم تا هم بتوانیم بیش تر و بیش تر کشورمان را بشناسیم و هم این که از این داستان های واقعی که در دل تاریخ پر غرور میهن مان نشسته اند، درس بگیریم و زندگی خود را با تجربه های بزرگ دیگران بهتر و بهتر بسازیم و آزاده و سربلند زندگی کنیم.

انشا درباره 22 بهمن کلاس چهارم

روز 22 بهمن داستان واقعی در تاریخ پر غرور ایران زمین

در حقیقت روز 22 بهمن داستان واقعی لبریز از افتخاری است که در تاریخ پر غرور ایران زمین به زیبایی نقش بسته و عزتی دوچندان را برای ما ایرانیان در سر تا سر دنیا و برای تمام دوران های تاریخی به ارمغان آورده است، لذت رها شدن از چنگال دشمنانی که سال های سال چشم طمع به ثروت های سرزمین مان دوخته بودند و دست های کثیف شان به غارت آن ها آلوده بود، و به منظور دستیابی به این ثروت ها از اعمال هیچ نوع ظلم و ستمی به مردم عزیز کشورمان کوتاهی نمی کردند؛ چه دل هایی را که شکستند و چه خانه هایی را که بی رحمانه ویران ساختند. آن ها ایران را کشوری ضعیف و وابسته می پسندیدند که چشمش به دست قلدرهای خارج از ایران باشد و هیچ اختیاری از خود نداشته باشد، برای این که یک ایران قوی و دارای استقلال برای آن ها یک خطر بزرگ به حساب می آمد، چون به هیچ وجه نمی توانستند به یک کشور قوی و خودکفا زور بگویند، مدت های طولانی بر آن ها حکومت کرده، ثروت های سرشارشان را بی آن که هیچ سودی به خود کشور ایران برسد، غارت کنند.

شاه کشور نیز چون نوکری که اختیاری از خود ندارد، سر تا به پا گوش به فرمان آن ها بود و در واقع بیگانگان بودند که دستورات را به او دیکته می کردند و او نیز مو به مو آنچه را که آن ها به او فرمان می دادند، بی چون و چرا اجرا می کرد؛ در جشن هایی مجلل به آن ها لبخند می زد، از آن ها پذیرایی می کرد، پای صحبت های بیهوده ی شان می نشست، بی خبر از آن که در دل مردم کشورش، در میان سفره های خانه به خانه ی شهر به شهر این کشور بزرگ چه چیزی جای گرفته است؟! اصلا آیا هیچ خوراک قابل ارزشی پیدا می شود؟!

پیروزی روز 22 بهمن نتیجه ی وحدت در سایه ی کلام رهبری فرزانه

تا این که این آسیب های پی در پی در روح مردم غیور ایران جوشید و جوشید و سرانجام انقلابی در وجود تک تک شان به وجود آورد و با روشنگری های امام خمینی (ره) آگاهانه در کنار هم خروشیدند و رود رود به هم رسیدند و دریا شدند و طاغوت را در دلاوری ها و شجاعت های مثال زدنی خودشان در راهپیمایی هایی عظیم و تاریخ ساز غرق و نابود کردند.

انشا در مورد 22 بهمن ماه

مردم به وسیله ی اطلاعیه هایی از سخنان امام خمینی (ره) که مجاهدان انقلابی با سختی بسیار زیاد و مخفیانه و به دور از چشم ساواک، به شکل اعلامیه چاپ می کردند و بین مردم پخش می نمودند، آگاه می شدند. آن ها با خواندن این اعلامیه ها ایرادهای گوناگون رفتاری و غلط های مختلف قوانین کشور را که باعث آسیب رسیدن به آن ها و حقوق انسانی شان می شد، ظلم هایی که در حق شان روا می گردید، باج هایی که به کشورهای زورگوی منطقه داده می شد را متوجه می شدند و به فرمان امام خمینی (ره) و در کنار او به این ظلم ها اعتراض می کردند؛ روزها در خیابان ها با راهپیمایی و تظاهرات و شعار دادن، نوشتن شعار بر روی دیوارها و پخش کردن نوارها و اعلامیه های سخنرانی های امام خمینی (ره)، و شب ها با بر روی پشت بام رفتن و الله اکبر سر دادن، طوری که کل ایران یکپارچه پر از صدای غرور آفرین و پر از صلابت الله اکبر می شد، با حکومت بی دین و ظالم شاه که زیر نظر و طبق دستور آمریکا و شوروی و کشورهای ظالم دیگر عمل می کرد، مبارزه می نمودند.

پیروزی روز 22 بهمن نتیجه ی تسلیم نشدن در برابر ظالم

آن ها از هیچ چیز و هیچ کس نمی ترسیدند، هرگز تسلیم نشدند، هیچ تهدیدی بر آن ها کارگر نبود، حتی تهدیدها و نامردی های مأمورین ساواک؛ ساواک سازمانی بود که از به انجام رساندن هیچ آزاری علیه مردم انقلابی خودداری نمی کرد و انقلابی های زیادی تحت آزار و اذیت های مأمورین آن ها به شهادت رسیدند.

انشا راجب 22 بهمن

مردم با غیرت ایران در برابر تمام ظلم ها، فشارها، تهدیدها، وعده های رنگارنگ و وسوسه کننده مقاومت کردند، آن قدر زحمت کشیدند و تلاش کردند، آن قدر جنگیدند و جنگیدند، آن قدر زخمی شدند و شهید دادند تا این که به لطف خدای بزرگ، و با همت و در کنار و دوش به دوش هم بودن و وحدت شان در روز 22 بهمن ماه سال 1357 به پیروزی رسیدند و در واقع انقلاب اسلامی ایران پیروز شد.

روز 22 بهمن قسمتی از تاریخ پر غرور ایران زمین

روز 22 بهمن قسمتی از تاریخ پر غرور ایران زمین، کشور عزیزمان است که پس از سال ها مبارزات سخت و تلاش و غیرت به خرج دادن بدون تعطیلی مردان و زنانی شجاع شکل گرفته است؛ مردان و زنانی که نمی توانستند از دست رفتن اعتقادات اسلامی و ظلم و فساد را در کشورشان تحمل کنند، نمی توانستند نوکر کشورهای ظالم بودن و به خصوص نوکر آمریکا بودن را قبول کنند، نمی توانستند بپذیرند که در کشور خودشان، بر روی خاک پاک سرزمین مادری شان، ارزش آن ها از آمریکایی ها کم تر باشد و آمریکایی ها اجازه ی انجام دادن هر کاری را بدون محاکمه شدن و مجازات شدن داشته باشند؛ چراکه خود ایرانی ها همواره بزرگ بودند و باارزش، خودشان مردمی بودند با هویت بزرگ و غنی ایرانی-اسلامی، و سرانجام نیز با توکل به خدا، با پیروی از رهبر بزرگ و فرزانه ی خود، امام خمینی (ره)، با وحدت و همدلی و دوش به دوش هم در یک صف واحد قرار گرفتن، در راه رضای خدا و برای جاری ساختن احکام خدا در کشور عزیزمان ایران به پا خاستند و علیه ظالم وقت خود یعنی محمدرضا پهلوی قیام کردند و در یوم الله 22 بهمن 1357 قهرمانانه پیروز شدند.

روز 22 بهمن نتیجه ی درس گرفتن از قیام امام حسین علیه السلام

در حقیقت باید گفت که مردم ایران که همیشه از اهل بیت پیامبر (ص) الگو می گرفتند، با الگو قرار دادن تمامی اولیای خدا و به خصوص با تکیه بر قیام امام حسین (ع) که هرگز تن به ذلت پیروی کردن از دشمن خدا، یزید، را به جان نپذیرفته بودند و با جان و دل به مبارزه با او که به صورت علنی کارهای مخالف دستورات خدا را انجام می داد، پرداختند، در برابر طاغوتی که احکام و قوانین خدا را به صورت علنی و خیلی واضح زیر پا می گذاشت و به طور کامل مثل انسان های بی دین عمل می کرد، به میدان مبارزه آمدند و بدون هیچ ترسی از شکنجه، آزار دیدن و حتی کشته شدن، با شاه زمان خود یعنی محمدرضا پهلوی جنگیدند و همان طور که اشاره شد سرانجام در روز 22 بهمن سال یک هزار و سیصد و پنجاه و هفت نتیجه ی زحمات خود را دیدند و پیروز شدند، به همین دلیل است که به جرأت می توان گفت روز 22 بهمن نتیجه ی درس گرفتن از قیام امام حسین (ع) بود، و این روز تاریخی به ما نشان می دهد که اگر همواره در طول زندگی خود یک چشم مان به قرآن و دستورات خدا باشد و چشم دیگرمان به زندگی اهل بیت (ع) و سخنان پر از نکته های ناب و گرانبهای آن ها، به هیچ وجه راه را گم نخواهیم کرد و به طور قطع در راه درست و خداپسندانه موفق خواهیم شد.

موضوع انشاء 22 بهمن

روز 22 بهمن درخشش نور امید در قلب انسان های آزاده

وقتی مردم ایران در یک چنین روزی در دل سرمای زمستان پیروز شدند، شعاری که می دادند این بود: «به کوری چشم شاه ... زمستون هم بهاره»، و واقعیت نیز همین است؛ چراکه با پیروز شدن حق بر باطل زمانه در این روز تاریخی بزرگ، مثل این بود که کشور ایران پس از سال ها آمدن شاه ها و شاهزاده ها و حکومت پر از تجمل و ظالمانه ی تک تک آن ها، دوباره زنده شده است و تازه و سرحال قرار است که به سمت پیشرفت، سربلندی، سرافرازی، استقلال و خودکفایی در تمام دنیا روز به روز قد بکشد و بزرگ و بزرگ تر شود، و درست در همین جا بود که جمهوری اسلامی ایران به عنوان الگوی تمام انسان های آزادی طلب دنیا قرار گرفت و روز 22 بهمن درخشش نور امید در قلب انسان های آزاده شد، به صورتی که مثل یک مشعل فروزان مسیر رسیدن به آزادگی را برای همه ی مردم دنیا در جای جای جهان روشن کرده، آن ها را در مسیر درست زندگی کردن قرار داد.

روز 22 بهمن نقطه ی شروع راهی طولانی

اما ذکر این نکته لازم است که با پیروزی انقلاب اسلامی در روز 22 بهمن تازه کار مردم انقلابی ایران شروع شده بود، این روز تاریخی بزرگ و ارزشمند آغاز راه طولانی ای بود که مردم و دولتمردان جمهوری اسلامی ایران باید با صبر و حوصله، و البته پر توان و مقاوم در کنار همدیگر در پیش می گرفتند؛ راهی پر از فراز و نشیب و پر از اتفاقات و حوادث مختلف، که اگر در برابر کوچک ترین آن ها نیز کوتاهی می کردند و حتی به اندازه ی ذره ای ناچیز ضعف نشان می دادند، تمام زحمات چند ساله ی مردم انقلابی و خون شهدای بسیاری را که در راه پیروزی انقلاب جان پاک خود را فدا کرده بودند، پاسداری نکرده، شرمنده ی وجود پاک آن ها و ایثار و از خودگذشتگی شان می شدند.

انشا کوتاه در مورد 22 بهمن برای کودکان

روز 22 بهمن روز عهد بستن برای آزاده بودن

به دلیل پایبندی به همین اصول بود که از روز 22 بهمن سال 1357 مردم ایران با یکدیگر عهدی نانوشته بستند و آن عهد نانوشته آزاده زندگی کردن بود، و بر اساس تعهدی که نسبت به این عهد ارزشمند نقش بسته در قلب های شان داشتند، تا به امروز همگی ایرانیان زیر سایه ی لطف الهی و پیوندی محکم با امامت امام خامنه ای، لحظه به لحظه ی زندگی پیوند خورده به انقلاب مردم انقلابی ایران، با شهدا و وصیت ها و پیام های آن ها در هم آمیخته است و قدم به قدم با دل سپردن به توصیه های شهیدان و وصیت های امام خمینی (ره) به پیش می روند و بی آن که ثانیه ای از رهبری کشور فاصله بگیرند، هم سو و همدل در تمامی عرصه های علمی، فرهنگی، هنری، نظامی و ... مقتدرانه بدون کمک بیگانگان با تمام موانع و سختی ها و تحریم های ظالمانه جلو و جلوتر می روند و از هیچ کشور زورگویی نیز واهمه ای ندارند.

روز 22 بهمن روز در هم شکستن بت طاغوت

ما ایرانی ها در یک فرصت استثنایی تاریخی در کشور عزیزمان، بت بزرگ و در عین حال توخالی طاغوت را که ساخته ی کشورهای بیگانه بود با قدرت ایمان خود و با دل سپردن به پیام های هوشمندانه ی رهبر خود امام خمینی (ره) سرنگون کردیم و آن را با قدرت تمام در هم شکستیم، و حقیقت این است که با این کار خود پیامی بزرگ را به کل دنیا ارسال نمودیم، به تمام دنیا پیام دادیم که به هیچ وجه زیر بار زور نخواهیم رفت و همواره با ظلم و ظالمان در هر کجای دنیا مبارزه خواهیم نمود و همواره در کنار مظلومین جهان هستیم و حق آن ها را از ظالمین خواهیم گرفت. ما به آزادی خواهان سر تا سر جهان اعلام کردیم که اگر خواهان آزادی از دست ظالمان و ستمگران هستند حتما بایستی در برابر ظلم بایستند، برای رسیدن به اهداف خوب خود مبارزه کنند، از مبارزه و سختی های آن خسته و ناامید نگردند، تسلیم دشمنان و تهدیدها و آزار و اذیت آن ها نشوند و همواره از رهبری آگاه پیروی کنند تا راه ها و روش های درست مبارزه را پیدا کنند و با وحدت و یکپارچگی و پرهیز از تفرقه به پیروزی نهایی برسند؛ پیامی که خودمان نیز در 22 بهمن هر سال با خود مرورش می کنیم تا هرگز آن را به فراموشی نسپاریم و لحظه ای از آرمان های پاک و زیبای انقلاب اسلامی دور نشویم.

انشا کودکانه 22 بهمن

تمام روزهای زندگی تان روزهایی خدایی

نویسنده : محبوبه عباسی

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...