در جواب عجب چه بگوییم

وقتی که کسی می گوید عجب، یعنی از قسمتی از حرف شما تعجب کرده و وقتی که می گوید چه عجب معمولا به این منظور است که خیلی وقت است به دیدار او نرفته اید. اگر کسی این عبارات را به شما گفت، باید پاسخی مناسب داشته باشید که به او بدهید. این پاسخ را سعی کنید که با دقت انتخاب کنید.

در ادامه ی این مطلب پاسخ هایی مناسب برای عجب و چه عجب را در اختیارتان خواهیم گذاشت. زمانی که فردی این عبارات را به شما می گوید، شما نیز باید پاسخی مناسب به او بدهید که ما در این مطلب به شما کمک می کنیم که بتوانید بهترین پاسخ را پیدا کنید.

پاسخ هایی برای عجب

چیز تعجبی ای دیدی اینو میگی؟

*********

چه چیز عجیبی وجود داره؟

*********

از چه نظر می گی عجب؟

*********

عجب که گفتی یعنی تعجب کردی؟

*********

لازم نیست تعجب کنی.

*********

بله دیگه عجبی هم هست.

*********

عجب داره والا.

*********

عجب نگی چی بگی.

*********

تازه این اولشه.

*********

اولشو شنیدی هنوز.

*********

بزار تا آخرش بگم، سرت شاخ در میاره.

*********

عجبی هم نیست حالا. خیلی چیز معمولی ای هست.

*********

اونقدرم دیگر عجیب نیست که اینجوری میگی.

*********

تو هم که همه چیز واست تعجبیه.

*********

بالاخره که بگم اینجوریاست.

*********

عجب به روی ماهت

*********

عجب به گل جمالت

*********

مش رجب :)

*********

خاک تو کلت تا یه وجب :)

*********

حالا با این غلظت هم نه، ولی آره عجیبه.

*********

عجب که واسه یه لحظشه.

*********

از اینم تعجب کردی؟


مطلب پیشنهادی :

در جواب مراحمی چی بگیم


چیه خوشگل دیدی تعجب کردی :)

*********

خوشگلی من وادارت کرد بگی عجب؟ :)

*********

عجب رو واسه خودت به کار ببر و اون قیافت :/

*********

وقتی هم تو آینه رو نگاه میکنی، فکر کنم همین رو میگی. :/

*********

عجب به خودت و اطرافیانت :/

*********

چیز تعجبی ای نیست. تو سرت مثل کبک زیر برفه! :/

*********

حالا لازم نیست مدام این رو بگی و پشت کوهی بودن خودتو ثابت کنی :/

*********

یعنی اینقدر عقب افتاده ای که این رو هم نمی دونستی؟ :/

*********

واسه هیچ کس عجب نداشته باشه، واسه تو یکی داره با اون مخ کوچیکت :/

*********

یکمم مخت رو راه بندازی، حیف نمیشی به خدا. هر چی که میبینه میگه عجب :/

*********

عصر، عصر ارتباطاته. به جا اینکه ادا منگلا مدام بگی عجب یکم برو سرچ کن. :/

*********

عجب، عجب نکن واسه من :/

*********

آره دیگه اینجوریه. منم تعجب کردم.

*********

جای تعجبم داره. هر کی جای تو هم بود، همینو میگفت.

*********

دیگه بالاخره اینجوری شده. گفتم بهت بگم.

*********

اینطوریه دیگه برای ما هم.

*********

زندگی ما رو هرکی بفهمه عجب عجب میکنه.

*********

حالا یکی به ریخت و قیافه ی خودت نگاه کنه، عجب از دهنش نمیفته ها. واز برا بقیه میگی عجب؟ :/

*********

عجب به وجودت.

*********

چه عجب تو یک چیزی گفتی.

*********

همش همین؟ عجب؟

*********

اینقدر برات تعریف کردم فقط یک عجب گفتی؟

*********

دستت درد نکنه واقعا بابت تعاملی که با هم داشتیم. عجب. خب مرضِ عجب.

*********

مرض عجب گرفتی اینقدر اینو میگی؟

*********

چرا اینقدر همه چیز واسه تو عجیبه؟


همچنین ببینید :

در جواب جانم چه بگوییم


واقعا تو این موندم که چرا هر چیزی رو میبینی میگی عجب.

*********

بابا بسه دیگه اینقدر نگو عجب. یک چیز جدید به جاش بگو.

*********

الان کجاش تعجب داشت برات؟ بگو تا توضیح بدم.

*********

عجبی که گفتی منو به شک انداخت.

*********

یعنی اینقدر غیر طبیعی بود؟

*********

یعنی میخوای بگی که خیلی تعجبیه؟

*********

یعنی تو خودت این کارو نمیکنی؟

*********

یعنی هیچوقت تو زندگیت این کار رو نکردی که میگی عجب؟

*********

دم تو گرم بابا. کجاش عجیبه؟

*********

الان همه اینطورین. کجاش عجب داره.

*********

همون نقطه ای که تو رو به تعجب وا داشت بگو تا برات تغییرش بدم.

*********

آره بایدم تعجب کنی. اینم وضع زندگی ماست :(

*********

زندگی ما کلش عجیبه. :(

*********

هنوز با یک قسمت کوچیکش آشنا شدی. :(

*********

تو یکی نگو عجب دیگه. :(

*********

عجب دونم پر شد از بس همه گفتن عجب.

*********

تو هم که اینو گفتی. من راه حل میخوام نه اینکه تعجب کنی.

*********

آره دیگه. تو هم سعی کن دیگه واست عجیب نباشه.

*********

این تازه هنوز یک گوشه ازش بود که برات گفتم.

*********

این به خاطر کم بودن شعورته که میگی عجب.

*********

سرتو از زیر برف بیاری بیرون، میبینی دنیا تغییر کرده. دیگه اونقدر هم همه چیز عجبی نیست.

*********

اگه میخوای تو این دنیا دووم بیاری، اونقدر اتفاقا واست عجیب نباشه.

*********

عجب هم داره، ولی مثل اینکه واسه اون نداره.

*********

عجب داشت که اومدم بهت گفتم دیگه.

*********

اگه عجبی نبود که اصلا مطرحش نمیکردم.

*********

مهم بود که واست گفتمش. خودمم میدونستم تعجب میکنی.

*********

حالا به روش نیاری.

*********

حالا زیاد جلوش از این چیزی نگی.

*********

حالا اینقدر دیگه حرفش رو نزنی.


بیشتر بخوانید :

در جواب فدایی داری چه بگوییم


دیگه اینقدر در موردش حرف نزنی.

*********

سعی کن کم کم گوشت رو به شنیدن همچین چیزای عجیبی عادت بدی.

*********

دیگه ما عادت دارم به این اتفاقای عجیب.

*********

عجب دار بود که الان حرفش سر زبون همه پیچیده.

*********

عجب؟ باید بگی عجبببببب.

*********

قرص عجب خوردی؟ مدام میگی عجب؟

*********

عجبش رو کجاش دیدی که هر چی من دقت میکنم نمیبینم.

*********

آره این بود ماجرا.

*********

ماجراش دیگه همین بود که برات گفتم.

*********

دیگه این داستانش بود.

*********

داستانش همین بود. میدونستم میگی عجب.

*********

حالا وایسا تا زمانی که هضمش کنی، صد بار عجب رو تکرار میکنی.

*********

نمیدونم والا. منم همین قدر تعجب کردم.

در جواب چه عجب چه بگوییم؟

کم سعادتی ما بود.

*********

شما ببخشید. ما درگیر بودیم.

*********

حالا ما که درگیر بودیم، شما چرا از ما خبر نگرفتید.

*********

خیلی وقت نیست که هنوز از هم دیگه خبر گرفتیم. چرا میگید عجب؟

*********

یک مرغی چیزی جلومون سر می بریدید خب :)

*********

هزار بار گفتم که وقتی میرم، پشت سرم آب بریزید که زود برگردم. بیا اینم نتیجش. بهم میگید عجب! :)

*********

عجب از شماست که.

*********

دیگه همین قدر در توانمون بود که بیایم و بریم.

*********

یعنی اینقدر گذشته از آخرین دیدارمون؟

*********

فداتون بشم. ببخشید دیگه کم لطفی ما بود.

*********

کم لطفی ما رو نشون میده. شما از این بابت مارو ببخشید.

*********

ببخشید. از این به بعد سعی می کنیم بیشتر در ارتباط باشم.

*********

اینقدر مشکلات و مسائل زیاد شده که آدم خودشم از یادش میره.

*********

خیلی به فکرتون بودم، اما چه کنم که مشکلات نمیزاشتن به دیدارتون بیام.

*********

من میخواستم بیام، مشکلات مانع اومدنم میشد.

*********

مشکلات پشت مشکلات. اینو که رفع میکنی، اون یکی دیگه خودشو نشون میده. فرصت نمیده سرتو بخارونی. شما ببخشید به بزرگواریتون.

*********

به بزرگی خودتون ببخشید. دیگه از این به بعد سعی می کنیم رابطمون رو بیشتر کنیم.

*********

عجب از شماست. حالا ما مشکل داشتیم، شما چرا نیومدید؟

*********

چه عجب از شما. ما که مدام میایم پیشتون، شما ها نیستید که.

*********

شما نیستید! وگرنه ما که مدام تشریف میاریم.

*********

عجیب بود واقعا واست دیدنم؟

*********

خوبه هنوز زمان زیادی نمیگذره که. چه عجبتون واسه چیه دیگه.

*********

ای بابا. خب این دفعه یک گوسفندی، شتر مرغی چیزی جلومون سر ببرید و وقتی رفتیم حتما پشتمون آب بریزید که زودی بیایم.

*********

اینقدر دلتون واسم تنگ شده بود؟ :)

*********

میدونم دلتنگی امون نمیدادتون. اما چکار کنم. باید به همه ی خاطرخواهام سر بزنم :)

*********

خب یک تماسی چیزی می گرفتید که الان نگید چه عجب.

*********

شما هم اگه یاد ما بودید، حداقل یک زنگ می زدید. :/

*********

حالا اینطوری که میگی چه عجب، خودت چند بار واسه دیدن ما اومدی؟ :/

*********

عجب عجب نکن. تو اگه سال های سال هم شمارتو یا آدرستو پیدا نمیکردم، خبری از ما نمیگرفتی که ببینی زنده ایم یا مرده.

*********

عجب نداره خداییش. منکه همیشه در خدمتتونم.

*********

ببخشید یکم درگیر مشکلاتم بودم.

*********

مشکلات همیشه هست، اما این دفعه خیلی زیاد بود. عذر میخوام.

*********

دیگه تکرار نمیشه. سعی می کنم که سر وقت بیام.

*********

اگه بهم اجازه بدید، از این به بعد همیشه خدمتتون میرسم.

*********

عذر خواهم که اینقدر طول کشید که میگید چه عجب.

*********

شما یک خبر بگیرین خب. ما بی معرفت، شما که معرفت داری یکم به خرج بده.


در ادامه بخوانید :

چگونه از دیگران تعریف کنیم


میدونم دلتنگم شده بودید، اما چه کنم که گرفتارم.

*********

گرفتاری هام زیاد شده! وگرنه محبتم به شما یک ذره هم کم نشده.

*********

شما به بزرگی خودتون ببخشید. انشالله از این به بعد سعی می کنیم بیشتر برنامه بچینیم که هم رو ببینیم.

تهیه کننده : توپ تاپ

3 نظر

  1. ادمینادمینsays:

    عجب😛😂

  2. بهاره صدربهاره صدرsays:

    خیلی عالی و کاربردی گفتین .. همینطوری ادامه بدین برای موضوعات مختلف

  3. فرزند روزگار خود باشفرزند روزگار خود باشsays:

    ولی از مدارس جمهوری اسلامی ایران انتظار می رود به جای یاد دادن جواب عجب به دختران و پسران( در کتاب های سبک زندگی ) فقط ازدواج به سبک و سنت پیامبر (ص ) را تایید کرده و سایر روشها به بن بست و نابودی می انجامد. دستور حذف این 2 کتاب به آموزش و پرورش.