متن در مورد بخشیدن اشتباه

بخشش اشتباه دیگران و گذشتن از خطاهای سهوی یا عمدی آن ها گاهی اوقات آن ها را از کار خویش به قدری پشیمان و خجالت زده می سازد که به طور کلی می تواند مسیر زندگی آنان را تغییر دهد. بنابراین اگر دوست و رفیق و همسر و فامیل شما اشتباهی مرتکب شده اند، به جای کینه و نفرت با بخشش آنان این رابطه را دوباره از سر بگیرید.

همیشه در زندگیت آنقدر قوی باش که بتوانی اشتباه های دیگران را ببخشی.

*******************

بخشیدن اشتباه های دیگران گاهی بار روی دوش آنان را برای همیشه بر می دارد. همیشه به این فکر کن که اگر خودت اشتباهی در حق کسی کرده باشی و الان پشیمان از کار خویش هستی، چه ضربه ای به تو وارد می شد و چطور می توانستی ادامه زندگی خودت را با وجدانی آسوده ادامه دهی.

*******************

گرم گرفتن با آدم ها با طبع های مختلف در پاره ای از مواقع می تواند باعث ایجاد دلخوری و سوءتفاهم گردد که روابط میان صمیمی ترین افراد و آشناترین و نزدیک ترین افراد را به یکدیگر کدر سازد، اما همیشه بایستی به خاطر داشت که چه خاطرات شیرین و نابی با آن ها گذرانده اید، چقدر آن ها شما را در جاهای مختلف و موقعیت های گوناگون یاری کرده اند، آری می توان با یک یادآوری کوچک و بخشش اشتباه افراد جلوی یک اتفاق بزرگ را گرفت و باز هم به رابطه ها رنگ و بوی دوباره بخشید.

*******************

بخشش یکی از کلمات ارزنده ای است که هر کسی را یاری بخشش دیگران نیست. بخشیدن افراد گاهی اوقات می تواند مسیر زندگی آن ها را تغییر دهد. این حس شیرین را با یک بخشش ساده برای دوستان قدیمی خود به ارمغان آورید.

*******************

با بخشیدن افراد می توانید بزرگواری خود را به آن ها نشان دهید. انسانی که قدرت بخشیدن دارد و حتی توان این را دارد که اشتباه بزرگ عزیزترین فرد زندگیش را نیز ببخشد؛ اوج عشق و جوانمردی خود را به او ثابت کرده است و به گونه ای او را نمک گیر می نماید که این حس خجالت همیشه همراه او خواهد ماند تا مبادا باری دیگر دست به چنین اشتباهاتی بزند.

متن بخشش اشتباه

نفس آدمی خطاکار است و ممکن است گاهی اوقات بر حسب اتفاقات از آن ها اشتباهاتی سر بزند. اگر ما انسان ها خودمان به یکدیگر رحم نکنیم و همدیگر را نبخشیم؛ مشخص نیست که چه بلایی در سرای آخرت بر سر ما خواهد آمد. دیگران را ببخشید و این ببخش را به دوستان خود نیز یاد بدهید.

*******************

با یک بخشش ساده کلامی هم می توان جلوی اتفاقات تلخ و ناگوار زیادی را گرفت. بخشش سهم زندگی افراد خوش روی و بندگان خالص خداوندی است.

*******************

گاهی می توان از اشتباهات گذشته به راحتی گذشت کرد و با گذشت کردن به چیزهایی دست یافت که تا پیش از آن برای شما فراهم نبوده اند.

*******************

این تصور را باید برای همیشه ریشه کن ساخت که بخشیدن سهم افراد ضعیف است. اگر ما دیگران را می بخشیم؛ به منزله ضعف ما نیست. ما انسان ها را می بخشیم و می دانیم که ذات انسان ها خطاکار است و این از قدرت ماست که به این درک و شعور رسیده ایم.

*******************

گاهی اشتباه های انسان ها آنقدر بزرگ است که حتی اگر با بزرگواری هم آن ها را ببخشید؛ نمی توانید هیچ گاه عملکرد اشتباه آن ها را در زندگی خویش به باد فراموشی بسپارید. اما با این حال شما می بخشید تا بخشی از بار سنگین گناه بر روی دوش آن ها کاسته گردد و در عین حال به خود آرامشی ابدی ببخشید تا به دور از عذاب وجدان زندگی سرشار از آسایش و آرامشی را برای خود دست و پا کنید.

*******************

گاهی تو می توانی افراد خطاکار را ببخشی ولی نه به این خاطر که آن ها شایسته بخشش هستند؛ بلکه به این خاطر آن را می بخشی چون دوست نداری دوباره با یادآوری آن لحظه غمبار باز هم جسم و روح خویش را رنجیده خاطر سازی. پس برای آسایش جسم و روح خودتان افراد را ببخشید تا رفته رفته آن حادثه تلخ و آزار دهنده را در زندگی خویش فراموش کنید.

متن در مورد بخشیدن اشتباه

تا وقتی که بحث از بخشش و محبت است؛ مجالی برای کینه و دشمنی وجود ندارد. انسان ها را با سعه صدر ببخش و به آن ها فرصت دوباره زیستن بده.

*******************

شاید بتوان با اندکی تسامح انسان ها را به راحتی بخشید و به اصطلاح بخشش انسان ها راحت باشد، ولی دوباره اعتماد کردن به آن ها ممکن است خطرآفرین باشد. پس بایستی با احتیاط ولو تا یک مدت مشخصی پس از بخشش با این گونه افراد برخورد کرد تا جایی که بتوان پشیمانی و ندامت از کردار اشتباه خود را در صورت خجول وی مشاهده کرد.

*******************

بخشش بی گمان یک عمل انسانی و خدا دوستانه است. اما هیچ گاه نباید با بخشش های زیادی فرصت سوءاستفاده را به افراد داد. بخشش را سهم افرادی کنید که می دانید علاوه بر اینکه گره از زندگی خودتان باز می شود و آرامش باز هم به روح و روان شما برمی گردد، تأثیر مثبتی نیز در زندگی آنان خواهد گذاشت.

*******************

همیشه در نظر داشته باشید که کسی با بخشیدن کوچک نمی گردد. کبر و غرور خود را بیرون بریزید و به یاد داشته باشید که اگر کسی با بخشیدن اشتباه دیگران کوچک می شد، هیچ گاه خداوند انقدر بزرگ نبود.

*******************

همدیگر را ببخشید و بیامرزید که خداوند بخشندگان را دوست دارد.

*******************

بخشش دُر و گوهری است که خداوند در وجود تنها برخی از بندگانش قرار داده است که توان غلبه بر غرور خویش را دارند و می توانند با قدرت و توانی که دارند، افراد خطاکار را به راحتی ببخشند و به آن ها زندگی و حیات دوباره ای ببخشند.

*******************

زندگی آرامش بخش را با عطر یاس ارزانی خود و خانواده خویش دارید و فکر و اندیشه خود تنها با یک بخشش ساده از هر گونه دغدغه های فکری خالی کنید تا زندگی روی خوشش را به شما هم نشان دهد. مطمئن باشید که جواب این لطف و محبت را در زندگی آینده خویش به عینه مشاهده خواهید نمود.

*******************

زندگی برگ زرینی است که گاهی اوقات تلخی های آن روان انسان ها را پریشان خاطر می سازند. یک اشتباه هر چند کوچک، یک جمله حتی یک واژه گاهی آنقدر در درون انسان ها تأثیر منفی و مخربی می گذارد که نمی توان به سادگی از آن گذشت. ولی انسان هایی که عقل های خیلی بزرگی دارند بر اساس عقل و منش خویش می توانند پس از مدت زمانی کوچک و با دیدن رخسار پشیمان شده طرف مقابل او را بخشیده تا درس زندگی را به خوبی به او آموخت.

متن برای بخشیدن اشتباه

با بخشش اشتباهات دیگران به آن ها نیز قدرت بخشیدن را بیاموزید تا عذاب وجدان یک اشتباه ساده برای همیشه دُمش را روی کولش انداخته و از شهر و دیار شما برای همیشه برود.

*******************

با بخشش می توان روح و جان تازه ای به زندگی خویش ببخشید. عشق بدون بخشش امکان پذیر نیست. اگر کسی را دوست دارید به راحتی می توانید از اشتباهات آن بگذرید تا دوباره روح تازه ای در زندگی شما دمیدن گیرد.

*******************

زندگی در حال گذر است و با گذشت زمان و بخشیدن اشتباه دیگران می تواند این نقطه تاریک زندگی خود و دیگران را برای همیشه از بین برد.

*******************

به یاد داشته باشید که همه اشتباهات زندگی انسان ها قابل بخشش هستند ولی در عین حال بایستی شهامت این را داشته باشید که اشتباه خود را با آغوش باز پذیرا باشید.

*******************

هیچ انسانی را نمی توان یافت که در این کره خاکی تاکنون از وی هیچ اشتباهی سر نزده باشد. گاهی بر حسب فشارهای مختلفی که روی انسان هاست، قدرت تفکر و تعقل خود را از دست می دهند و تنها چیزی که برای آن ها باقی می ماند، پشیمانی که کاری است که کرده اند. اگر دیروز شما اشتباهی کردی و دیگران بخشیدند، باید امروز تو دیگران را ببخشی تا آن ها نیز فردا روزی افراد دیگری را ببخشند و این سنت دیرینه و پسندیده را میان خود رواج دهید.

*******************

هیچ حسی در دنیا شیرین تر از این نیست که با بخشش و بخشیدن حیات دوباره به یک نفر او را متوجه راه اشتباه خود کنی و به او بیاموزی که راهی که در پیش گرفته است، به بیراهه می رود. نشان دادن مسیر درست زندگی به افراد و سر عقل آمدن آن ها یکی از قشنگ ترین حس های دنیاست که افراد بخشنده می توانند از این نعمت الهی بهره مند گردند.

*******************

زندگی آنقدر کوتاه است که مجالی برای انتقام جویی و حس کینه و نفرت به انسان ها نمی دهد و چقدر خوب است که در این دنیای کوتاه تا حد امکان از این ویژگی های منفی دوری کرده و آخرت خود را با بخشش دیگران و گذشتن از کردار و سرشک پلید افراد مختلف به جان خریده تا رستگاری را برای خود پدید آورید.

جملات کوتاه و زیبا در مورد بخشیدن اشتباه

اگر می خواهید سلامتی روحی و روانی را به خود ببخشید و با بخشش اشتباه دیگران فکر خود را باز کنید، می توانید از هر گونه کینه و نفرت خود را رها بخشیده و بخشش را سرلوحه کار خویش قرار دهید.

*******************

چقدر شیرین است که با بخشیدن طرف مقابل در برابر فرزندان خردسال خود از همان کودکی این صفت پسندیده خداوندی را به فرزندان خود بیاموزیم تا آنان نیز بخشش را در همان دوران کودکی خویش آموخته و آن را نسل به نسل به فرزندان خویش انتقال دهند.

*******************

بخشیدن طرف مقابل را نشانه احمقی و ساده لوحی او در نظر نگیرید. وقتی همسر شما یا دوست و رفیق و فامیل صمیمی شما، به خاطر اشتباهات کوچک و بزرگ شما را می بخشد، این خود نشان دهنده دوست داشتن زیاد آن ها به شماست و هرگز نباید آن را نشانه ضعف و سادگی آن ها قلمداد کنید. شما نیز اگر کسی را واقعا دوست دارید و نمی خواهید به این سادگی از او بگذرید، بهتر است که از این حس غرور و نفرت خود را خلاصی بخشیده و با بخشش دیگران زندگی بهتری را برای خود و آن ها پدید آورید.

*******************

فرصت بخشش و یک جان تازه بخشیدن به افراد دوست داشتنی زندگی خود را بدهید تا آن ها هم بتوانند به راحتی از اشتباهات شما درگذرند. زندگی وقتی شیرین و دلپذیر می شود که این بخشیدن دوطرفه در هر رابطه ای به خوبی حس شود تا بتوان طعم شیرین زندگی را به خوبی چشید.

*******************

کاش انسان ها به این درک و شعور برسند که وقتی اشتباهی از آن ها سر می زند، قدرت معذرت خواهی را داشته باشند و وقتی هم که اشتباه نمی کنند، قدرت بخشش را داشته باشند  بتوانند از اشتباه طرف مقابل خود به راحتی گذشت کنند.

متن بخشیدن اشتباه دیگران از زبان بزرگان

مرد بودن به این نیست که وقتی اشتباه کردی، غرور مردانگی ات با یک معذرت خواهی ساده لگدمال می شود؛ مرد بودن به این است که قدرت بخشش دیگران را داشته باشی و با بخشیدن آن ها اوج علاقه و دوست داشتنت را به آن ها نشان دهی.

*******************

گاهی اشتباه کردن صفت اشتباه و بدی نیست چرا که یک امر کاملا طبیعی است. ولی اینکه در اشتباه خود، مُصِّر باشی و همیشه آن را تکرار کنی، اشتباهی بزرگ است که غرق در آن شده اید. پس هر وقت اشتباهی از شما سر می زند، از دیگران معذرت خواهید کنید تا آنان نیز بتوانند از این اشتباه شما به راحتی گذشت کنند. شاید فردا روزی شما نیز در معرض یک اشتباه قرار گرفتید. آنجاست که خواهید فهمید که چه ظلم و جفایی در حق دیگران انجام داده اید و چقدر آن افراد بخشایشگر، افرادی بزرگ و جوانمرد هستند.

*******************

قوی بودن به زن و مرد نیست. گاهی یک زن آنقدر قدرت و توانی دارد که با بخشش طرف مقابل خود مهر و علاقه خویش را باری دیگر به وی ثابت می کند.

*******************

گذشته ای که گذشته است، اشتباهی که رخ داده است، حرفی یا کلامی که زده شده است همه و همه رفته اند و دیگر بر نمی گردند. اگر شما بخواهید با لج و لجبازی و با غرور و تکبر خود اشتباه دیگران را با اشتباه پاسخ دهید، هیچ گاه نمی توان به درستی زندگی را از سر گرفت. تنها می توان با یک بخشش ساده، تلخی اتفاقات گذشته را فراموش کرد چرا که آب رفته به جوی دیگر باز نمی گردد.

نوشته های زیبا راجب بخشش دیگران

با بخشش انسان ها باز می توان با دوست و فامیل خویش صله رحم ایجاد نمود و زندگی مسالمت آمیز گذشته را دوباره زنده کرد. کسی را نمی توان در این دنیا یافت که از کینه و نفرت و حس انتقام جویی در افراد خطاکار بهره ای برده باشد. پس با یک بخشش ساده زندگی خود را شیرین تر و گذشته خوب خود را دوباره از نو بسازید تا روز و روزگارتان بر وفق مرادتان به پیش رود.


در ادامه ببینید :

متن درباره فرصت دوباره دادن

عکس نوشته گذشت کردن و بخشش برای پروفایل


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...