اسم های انگلیسی شیک برای گروه

انتخاب اسم انگلیسی برای گروه

اگر به دنبال بهترین  نام برای کانال و گروه تلگرام و واتساپ هستید ، در جای صحیحی قرار دارید. با ورود تلفن های هوشمند ، وسایل باهوش تر وارد بازار می شوند و پیام رسانی را نیز انجام می دهند. 

همه افراد گروه واتس اپ و تلگرام خود را با دوستان یا اعضای خانواده خود دارند. شاید شما هم یکی داشته باشید. هر کسی می تواند در رسانه های اجتماعی گروهی ایجاد کند اما همه در انتخاب نام گروه خود درست عمل نمی کنند. بنابراین ، ما تصمیم گرفتیم با به اشتراک گذاشتن نام های مناسب برای دسته های مختلف ، به خوانندگان خود کمک کنیم. شما می توانید نام های گروه تلگرام و واتس اپ را در این محتوای ما دریافت کنید.

اسم انگلیسی برای گروه

بسیاری از افراد دوست دارند. برای گروه هایی که تشکیل می دهند از نام های لاتین استفاده نمایند. به همین دلیل این افراد به دنبال نام ها و واژه های جالب و زیبای انگلیسی خواهند بود تا زیباترین آن ها را برای گروه خود انتخاب نمایند.  

اسم انگلیسی برای گروه بازی:

گروه  انگلیسی Game

گروه انگلیسی V. Game

گروه انگلیسی Play

گروه انگلیسی Gaming

گروه انگلیسی Sport

گروه انگلیسی Fun

گروه انگلیسی Action

گروه انگلیسی Skittle

گروه انگلیسی PS

گروه انگلیسی Call of Duty

گروه انگلیسی Pro Evolution Soccer

گروه انگلیسی GTA

گروه انگلیسی Far Cray

گروه انگلیسی Red dead

گروه انگلیسی Soul

گروه انگلیسی Active

گروه انگلیسی Mega

گروه انگلیسی Cpt. Price

گروه انگلیسی Ghost

گروه انگلیسی Match

گروه انگلیسی Shut Gone

گروه انگلیسی Ak 47

گروه انگلیسی Chopper

گروه انگلیسی Need for speed

گروه انگلیسی Ninja

گروه انگلیسی World at War

گروه انگلیسی Black Ops

اسم انگلیسی برای گروه نمایش:

گروه انگلیسی Presentation

گروه انگلیسی Display

گروه انگلیسی Show

گروه انگلیسی Exhibition

گروه انگلیسی Drama

گروه انگلیسی Showing

گروه انگلیسی Performance

گروه انگلیسی Spectacle

گروه انگلیسی Appearance

گروه انگلیسی Exposure

گروه انگلیسی Presentment

گروه انگلیسی Histrionics

گروه انگلیسی Flare

گروه انگلیسی Actor

گروه انگلیسی Performer

گروه انگلیسی Puppeteer

گروه انگلیسی Mummer

گروه انگلیسی Stager

گروه انگلیسی Act

گروه انگلیسی Actress

گروه انگلیسی Artist

گروه انگلیسی Entertainer

گروه انگلیسی Thespian

گروه انگلیسی Lead

گروه انگلیسی Director

گروه انگلیسی executive

گروه انگلیسی stage manager

گروه انگلیسی Offstage

گروه انگلیسی Cinema

گروه انگلیسی Film

گروه انگلیسی Movie

گروه انگلیسی Motion picture

گروه انگلیسی Cinematograph

گروه انگلیسی Picture

گروه انگلیسی Silver Screen

گروه انگلیسی Flick

گروه انگلیسی Moving picture

اسم انگلیسی برای گروه درسی:

گروه انگلیسی Lesson

گروه انگلیسی Study

گروه انگلیسی Lecture

گروه انگلیسی Book

گروه انگلیسی Instruction

گروه انگلیسی Point

گروه انگلیسی Teacher

گروه انگلیسی Instructor

گروه انگلیسی Educator

گروه انگلیسی Guru

گروه انگلیسی Preceptor

گروه انگلیسی Pedagog

گروه انگلیسی pointer

گروه انگلیسی Professor

گروه انگلیسی Docent

گروه انگلیسی Mentor

گروه انگلیسی Student

گروه انگلیسیGrader

گروه انگلیسی Pupil

گروه انگلیسی School

گروه انگلیسی University

گروه انگلیسی Tuition

گروه انگلیسی Training

گروه انگلیسی Schooling

گروه انگلیسی School fellow

اسم انگلیسی برای گروه لطیفه:

گروه انگلیسی Joke

گروه انگلیسی Epigram

گروه انگلیسیcausticity

گروه انگلیسی Witty Remark

گروه انگلیسی Quip

گروه انگلیسی Sarcasm

گروه انگلیسی Witticism

گروه انگلیسی Bon mot

گروه انگلیسی Jest

گروه انگلیسی Crack

گروه انگلیسی Story

گروه انگلیسی Ja Ja

گروه انگلیسی LoL

گروه انگلیسی smile

گروه انگلیسی Laughter

گروه انگلیسی Laugh

گروه انگلیسی Grin

گروه انگلیسیSneer

گروه انگلیسی Fleer

گروه انگلیسی Laughing

گروه انگلیسیJoker

گروه انگلیسی Droll

گروه انگلیسی Risible

گروه انگلیسی Funny

گروه انگلیسی Laughable

گروه انگلیسی Farcical

گروه انگلیسی Ludicrous

گروه انگلیسی Cackle

گروه انگلیسی Funny

گروه انگلیسی Racy

اسم انگلیسی برای ورزش:

گروه انگلیسی Sport

گروه انگلیسی Exercise

گروه انگلیسی Practice

گروه انگلیسی Play

گروه انگلیسی Pastime

گروه انگلیسی Calisthenics’

گروه انگلیسی Exercitation

گروه انگلیسی Practice

گروه انگلیسی Callisthenics

گروه انگلیسی Ploy

گروه انگلیسی Football

گروه انگلیسی Soccer

گروه انگلیسی Volleyball

گروه انگلیسی Futsal

گروه انگلیسی Swim

گروه انگلیسی Water Polo

گروه انگلیسی Wrestling

گروه انگلیسی Cycling

گروه انگلیسی Weight Lifting

گروه انگلیسی Gymnastic

گروه انگلیسی Bowman

اسم های انگلیسی شیک برای گروه های مختلف

اسم انگلیسی برای گروه خانوادگی

اسم های انگلیسی شیک برای گروه خانوادگی

Fantastic family

Bonding

People world

My family

Family Ho Toh Aisi

The Public Square

Yes, We are family

Good Times

Connection

Strong ties

Madhouse

Rocking Family

Happy House

Family Ties

Devil’s Home

Colonial Cousins

Cousin Love

Dear ones

Near ones

Just Chat

Weekend kings

Across Borders

Happiness all around

World of cousins

People I love

Coolest Family

Best Family Ever

Top Class Home

Cutest Family

Fantastic family

Rocking Family

Happy House

Family Ties

Devil’s Home

Bonding

People world

My family

The Public Square

Yes, We are family

Good Times

Strong ties

Mad house

The “surname” Family

Brown Band

Grocery Gals

Glacier Gadgets

Skinny Snakes

Secret Losers

Republic of Restless

Freaky Friends

Ignorant Buddies

Self Warmish Thoughts

Nonstop Chatters

High Level

Forever Ties

All you need to do is Talk, Talk and talk

Most Loved One’s

I Love My Sister

My Blood Share

My First Friend

Brother and Sister

My Second Mother

Cutipie’s Area

Best Sisters

God Made Relations

Lovely Princes Group

Love You Sisters

Girls Blood Bond

Bro’s & Sis’s Group

My Dearest Sisters

Pyaari Bahna’s

اسم انگلیسی برای گروه خانوم ها

اسم های انگلیسی شیک برای گروه خانوم ها

Hungry For Shopping

Blank Head

The Now Married

Queens Lounge

Gossips launch

Beauty in Grace

Just Bold Ladies

We can talk whole day without taking a break

Recycle Bin

Power Puff Girls

Whatsapp single girls

WOW – Women of Wisdom

Gossip Queens

Focus Fairies

ladies WhatsApp group

Don’t underestimate us

Silence is our enemy

The Public Square

Open Book

Little Angeles

Fantastic 4

The Queen Bees

Gossip Geese

Heart Catchers

Experienced Wallet Emptiers

Miss Worlds

Hungry For Shopping

Blank Head

The Public Square

Open Book

Little Angeles

Fantastic 4

The Queen Bees

Gossip Geese

Heart Catchers

The Now Married

Queens Lounge

Gossips launch

Beauty In Grace

Just Bold Ladies

We Can Talk Whole Day Without Taking Break

Recycle Bin

Power Puff Girls

WhatsApp Single Girls

WOW – Women of Wisdom

Gossip Queens

Focus Fairies

Don’t Underestimate Us

Silence Is Our Enemy

We Are Legion

اسم انگلیسی برای گروه خنده و طنز

اسم های انگلیسی شیک برای گروه طنز

Bhaia ji Smile

The Adventures Of Texting

Game of phones

WhatsApp Fund Raiser

None of your Business

Let’s utilize precious time

Protectors of Superman

Don’t check status until I ask.

Searching for group name

Telegram lovers

Don’t stare all the times

Check, Very funny WhatsApp messages

Trollers

Time Wasters

The Adventures Of  Textin

Game Of Phones

WhatsApp Fund Raiser

None Of Your Business

Let’s Utilize Precious Time

Protectors Of Superman

Don’t Check Status Until I Ask

Searching For Group Name

404! Group Name Does Not Exist

Telegram lovers

Don’t Stare All The Times

Oh Hello Bros

Open Book

Chat Lounge

Feel free to write

Avengers

Unfired

Tech Ninjas

Crazy world

Staunch Ladies

Hopeless group

The Unknowns

All Us Single Ladies

Ninjas

Join at your own risk

Express Advertisers

To-Be Entrepreneurs

The “Yes” Men

Wanna-Be Cool Guys

We work hard, We party harder

You Know the Drill

White Collar Crew

Mission Planners

Rise of the Developers

Wandering Travelers

Top Dawgs

اسم های انگلیسی شیک برای گروه دوستانه

اسم های انگلیسی شیک برای گروه دوستانه

All you need to do is Talk, Talk and talk

Rock stars

Rock & Roll

The insomniacs

The Herd

Fabulous five

The Jumping Jacks

Only singles

Chatter Box

Life for friends

Nadaan Parindey

Silent killers

The Desert Roses

Game Changers

The Folks

The Knights in Shining Armor

House Of Hunters

The Drifters

We talk a lot

Awesome Blossoms

The “surname” Family

Teenagers

Hangover

Fantastic 4

Wandering Minds

Friends Forever

Bachelor’s Party

Mountain Movers

The Alpha & Omega

Friends for life

The Insomniacs

Whats Up

Green Light

Swipe Right

Super Squad

Just Peachy

Lava Me Lava You

Bad Bros

Best Babes

Mean Girls

The Illest

The Bachelors

Ride or Die

Alpha Dogs

Mountain Folk

The Posse

La Vida Loca

The Chameleons

Rush Rush

Rose for Days

Love to Love Ya

Queenies

Single Ladies

We Do It

Get It Gurls

Rotten Apples

Geek Squad

Party City

Fun Never Stops

Dirt Bags

All Around Me

Forever Tight

Up to No Good

Dance With the Devil

The Rebels

Too Cool

Good Vibes

Invite Only

For the Weekend

Dil Dosti etc.

The Invincibles

Smartness overloaded

Kingdom

Chor Bazaar

Fab 5

Three Idiots

Changu Mangus

Buddies for Life

Unlimited talks

Last benchers

No more singles

Music Maniacs

Don’t spoil it

So-called Engineers

Lions

Don’t join

Hackers

Type Till You Ripe

Walky Talky

Atomic Reactors

Full On

Playing my way

Crazy Engineers

The Spartns

Crazy people

Trash

(Check my dp (display picture

Recycle Bin

Designated Drinkers

Chaos

Play your way

Non-Stop Pings

The Trouble Makers

Keep typing

Glowing stars

The Walkie Talkies

Country’s future weapons

Xplosion

Status King

Blast

Sports lovers

Childhood Choppers

Brothers from different mothers

X Mate

Teenagers

Life and Music

Best Buddies in Life

Hang over

The Herd

The Folks

The Jumping Jacks

The Back Benchers

Devils VS Angels

Wondering Minds

So Called Engineers

Bachelor’s

Chor Bazaar

Amazing Pals

Counter Strike Batch

Lucky Charms

Fabulous friends

ABCD Dosts

Best Brothers

Junior Stunts

Bingo Bikers

Valley Racers

Waste Brains

Valet Minds

Trolls of disgust

Clever Cats

Colonial Cousins

Cousin Love

Dear ones

Near ones

Just chat

Weekend Kings

Bingo Wives

Legal Bachelors

Cherry Choppers

Hindi Hands

Higher Drifters

Local Losers

Little Moons

Six Spoons

Across Borders

Happiness All Around

World Of Cousins

People I Love

More Than Bros

Rock stars

Rock & Roll

Wandering Minds

Friends Forever

Bachelor’s Party

Mountain Movers

The Alpha & Omega

Friends for life

Dil Dosti etc.

The Invincibles

Smartness overloaded

Kingdom

Chor Bazaar

The insomaniacs

The Herd

Fabulous five

The Jumping Jacks

Only singles

Chatter Box

Life for friends

Nadaan Parindey

Silent killers

The Desert Roses

Game Changers

The Folks

The Knights in Shining Armor

House Of Hunters

The Drifters

We talk a lot

Awesome Blossoms

Teenagers

Hang over

Fantastic 4

Fab 5

Three Idiots

Changu Mangus

Buddies for Life

Unlimited talks

Last benchers

No more singles

Music Manic

Skywalkers

Always on Patrol

Hike & Bike

Wounded Walkers

Walka Walka

Walk It Like It’s Hot

Sole Mates

Mountain Rangers

Making Strides

Walkie Talkies

Glucose Busters

Walk It Out

Walk The Line

Workaholics

Best in Business

Bloody Business

The Corporate Cowboys

The Three Piece Suits

Over Achievers

Empty Coffee Cups

Black Box Testers

Professional Pirates

Layman Brothers

Fifty Shades of Grey’s Anatomy

Natural Disasters

Serial Winners

Wise Crackers

Universally Challenged

Schindler’s Linked List

Google United

Les Quizerables

Wiki Leaks, We Don’t

Company name or abbreviation * Slaves

Appraisal Is Coming

A Pitcher On My Mind

Compilation Error.

Shanivar Raati... (Also, Saturday Nights)

The Elite Group

Best Among The Best

Markets on the Rise

Tycoons of the (Company Name)

Coffee lovers

Just do it

Blockheads

No Spamming

اسم انگلیسی برای گروه عاشقانه

اسم های انگلیسی شیک برای گروه عاشقانه

Still Loving You

Pyar Hamara Amar Rahega

Fell in Love

My Other Half

Apple of My Eye

Soul Mates

Twin Flames

Hello Sunshine

Sugar Cookies

King and Queen

His and Hers

Hearts Desire

Kindred Spirits

Mi Amor

Bonnie and Clyde

Juicy Fruit

Sugar and Spice

Salt and Pepper

Bread and Butter

Evil Twin

Yin and Yang

Plugin Baby

Back to You Babe

Loving You Is Easy

Main Squeeze

My Everything

So Dreamy

Love Prevails

My Sweetness

I Got You

Together Forever

Made for Each Other

Lovers together

Befikre

Fabulous Fairies

24×7 Love

Love Paradis

Crazy Lovers

Spring Love

Naughtiness

Aashiqui

Romantic gossips

Online Hangover

The Heart Grows Fonder

Heartbeats

The Best of Us

Addicted To Her/Him

The Heart’s Desire

Fell in Love

Together Forever

Just Married

Newly Weds

DateHookup

Date4you

Would you like to join

Online Hangover

Online meetup

Dating and Relationships Meetups

Whatsapp dating

Pencil Chors

Golden memories

Boring classes

Langotiyas

Crazy School Friends

Why do exams come

Woh Pencil Ki Udhari

Dating Memories

Date Hookup

Date 4 You

Would You Like To Join

Be made for each other

Freaky Fun Room

Jalapeno Hotties

Gorgeous subjective

Classy dress

Dating and Relationships Meetups

Greenish Gang

Eternal triangle

Intrusive thoughts

Online Hangover

Online Meetup

Dating and Relationships Meetups

Dull Decisions

Punch Above your Weight

Honest Path

Hotness Overloaded

Be Made for Each Other

WhatsApp Dating

Dating Discussion

اسم های انگلیسی برای گروه دوستان مدرسه ای

اسم های انگلیسی شیک برای گروه دوستان مدرسه ای

Toppers

Pencil Chors

Golden memories

Boring classes

Langotiyas

Crazy School Friends

Why Do Exams Come

Woh Pencil Ki Udhari

Nonsense Group

The Invincibles

Smartness overloaded

Chuddy Buddy

Gossip Geese

Royal Benchers

Shut up and bounce

Let’s utilize precious time

Scared Hitless

Barking up the wrong tree

The Mighty Midgets

Don’t check status until I ask.

The Rowdy Roosters

The Amusement Park

Don’t check me all the times

Wandering Minds

Silent killers

اسم های شیک انگلیسی برای گروه ورزشی

اسم های انگلیسی شیک برای گروه ورزشی

The Winners

Real Players

Sport is our Life

Football Lovers

Cricket Maina’s

Giggs Boson

Kingslayers XII

Obvious Champions

Ball Busters

Victory’s Secret

Dukes Of Hazard

Lords of the Pitch

Sons of Spartacus

No place for losers

We don’t pass the ball

Rusting Nails

The Dynamos

You Can’t Beat Us

My Team My Family

We Live to Win

اسم انگلیسی برای گروه همکاران

اسم های انگلیسی شیک برای گروه همکاران

Empty Coffee Cups

Black Box Testers

Professional Pirates

The Elite Group

Express Advertisers

Mission Planners

Markets on the Rise

Rise of the Developers

Wandering Travelers

Best in Business

Bloody Business

To-Be Entrepreneurs

Wanna-Be Cool Guys

We work hard, We party harder

You Know the Drill

White Collar Crew

Top Dawgs

The “Yes” Men

The Corporate Cowboys

The Three Piece Suits

Over Achievers

Best Among The Best

اسم انگلیسی برای گروه انگیزشی و موفقیت

اسم های انگلیسی شیک برای گروه موفقیت و انگیزشی

Be Bachelor Be Motivated

Every Morning is a New Start

Be Fool and Make Fool

Motivation Comes from – Chalo Himalaya Chale

Jindagi Hai to Ji Lo

Jo Hota hai Ache Ke lie Hota Hai

No Degree Needed to Become Richest Man

Papu Can Dance Sala

اسم انگلیسی برای گروه مهندس ها

اسم های انگلیسی شیک برای گروه مهندسین

Electronic Buddies

3 Idiots

Transformers

Ghanta Engineers

Computer Conquerors

Chat Stars

Sadda Adda

440 V Group

Software Junkies

Bad Coders

Utha Le Re Baba

Max Star Non Stop

The Gatekeepers

Bad Code Base

Ping Pong

Bad Men Got Together

So Called Engineers

Go Live Group

Udhaari Group

Software Coolies

ATKT Group One

Code Crackers

Udhar Ki Zindagi

unSocial Stars

11kV Shockers

Civilians Who Aren’t

Real Time Compilers

FBI-Female Body Inspectors

Hostel B

Sanskari Boys

Robo Sapiens

Karenge Daaru Party

Mechanical Monsters

Group Of Idiots

Idiotic Angles

Group of engineers

Five Point Someone

(The Earth Movers (Mining Engineers

Group Of Mad Max

اسم انگلیسی برای گروه دکترها

اسم های انگلیسی شیک برای گروه دکتر ها

The Resuscitators

Trauma Troopers

Rehab Rockstars

The I-V Leaguers

The Xaniax

EMS Allstars

Surgical Instruments

The Tumornators

Code Blue

A Medical Mystery

The Lifesavers

The ICU Bandits

Heart Throbs

Always Available

اسم های انگلیسی زیبا برای گروه پسران

اسم های انگلیسی شیک برای گروه پسران

Men Will Be Men

The Alpha & Omega

Brave Guys

Bros Forever

Stiff Minds

Sullen Ones

Foul Minds

We Are Hulks

Hostile Knights

Charming Guys

The Bluff masters

Modest Guys

Annoyed Knights

Miserable Maniacs

Brawny Drinkers

Meek Knights

Solemn Boys

Bloody Drifters

Blue Drinkers

Parched Team

Stinky Minds

The Troublemakers

Nasty Pals

Perpetual Folks

Enchanting Boys

Wrinkly Stars

Deep Buddies

Cavernous Team

Intense Buddies

Crazy Stars

Vile Drifters

Tricky Drinkers

Graceful Drinkers

Awkward Kings

Knights in Shining Armor

The Insomniacs

Weekend Kings

اسم انگلیسی برای گروه مذهبی

اسم های انگلیسی شیک برای گروه مذهبی

Islamic Words and Beliefs

Quran

God is enough for me

Hezbollah people

Children of Muslims

Base of Religions

On the wing of religion

The voice of the Quran

Religion, science and knowledge

Signs of Salvation

Towards Lighting


برای دیدن اسم های زیباتر و بیتشر روی لینک زیر کلیک کنید :

اسم های شیک و خاص برای گروه دخترانه در واتساپ (2)

اسم زیبا برای گروه2 نظر

  1. سپیده شمسسپیده شمسsays:

    خاک تو سرتون حداقل معنیشو میذاشتین

  2. سپیده شمسسپیده شمسsays:

    خاک تو سرتون حداقل معنیشو میذاشتین