متن های زیبا درباره حرف مردم (2)

حرف مردم نمی تواند تاثیری روی زندگی شما بگذارد! به شرط اینکه برای آن ارزشی قائل نشوید. البته این به معنای به احترامی نیست. به مردم احترام بگذارید؛ اما حرف های آنها را نشنیده بگیرید. اکثر مردم سعی میکنند در مورد شما و اهدافتان به شکل منفی صحبت کنند که اگر به آنها توجه کنید، ذهن شما هم کم کم منفی خواهد شد.

حرف مردم تا به امروز باعث شده که زندگی های زیادی خراب شود. افراد ضعیف، افرادی هستند که به حرف مردم بها می دهند. اگر می خواهید در زندگی به موفقیتی دست پیدا کنید، پس برای حرف مردم خود را نرنجانید. در این مقاله سعی کرده ایم متن هایی زیبایی درباره حرف مردم برایتان تهیه کنیم. همراه ما باشید.

متن درباره حرف مردم

حرف مردم را در رابطه با اهدافت جدی نگیر. باور کن که این مردم برای یک سرماخوردگی کوچک خود بسیار بیشتر ارزش قائل هستند تا تو و اهدافت. به اهدافت محکم بچسب و به سمت آنها روانه شو و بگذار که هر کس هر چه که دوست دارد بگوید. زمانی که تو به اهدافت دست پیدا کردی، همان ها که زمانی برایت چیزی می گفتند، همراهت خواهند شد و تو را تشویق خواهند کرد.

******************************

مردم حرف زیاد میزنند. به حرف آنها توجه نکن. اگر دو لا دو لا راه بروی، آنها خواهند گفت که تو ضعیف و ناتوانی و اگر راست راست راه بروی، آنها به تو خواهند گفت که مغرور و متکبری! در هر صورت هر چه کنی، برای مردمی که کاری جز حرف زدن ندارند، باز هم بهانه و سوژه حرف زدن خواهی داشت. پس مسیرت را ادامه بده و آنها را جدی نگیر.

******************************

حرف مردم به قول معروف باد هواست! اگر زندگی ات را بر پایه ی حرف مردم ساختی و بنا کردی، باید سند از هم ریختگی اش را هم امضا کنی. مردم هیچ وقت وفا نداشته اند. تنها زمانی وفای خود را نشان می دهند که تو نسبت به آنها بی توجه شدی. وقتی ببینید که برایشان اهمیتی قائل نمی شوی و به سمت اهدافت در پیش هستی، برای اینکه خود را در نظر تو جلوه دهند، همراهت می شوند.

******************************

هیچ وقت حرف های خوب و بد مردم را جدی نگیر. آنها ممکن است با یک حرف خوب، حال تو را بسیار عالی کنند! اما با یک حرف بد، تمام تصویری که در ذهنت از خودت بر مبنای حرف آنها ساخته بودی را خراب نمایند. تنها به چیزی تبدیل شو که دوست داری. اگر برای خودت و خواسته هایت ارزش قائل شوی، مردم هم برایت ارزش قائل خواهند شد.

******************************

اگر به درجه ای رسیدی که حرف مردم برایت اهمیت زیادی داشت، بدان که باید خیلی روی خودت کار کنی. مردم همان هایی هستند که در زمان مشکلات پشتت را خالی می کنند و در زمان سختی ها به جای اینکه دستت را بگیرند، تو را داخل چاه هل خواهند داد. چرا برای کسانی که حتی حاضر نمی شوند کوچکترین کمکی در مسیر اهدافت به تو نمایند، خود را به آب و آتش بزنی؟ منظور بی احترامی کردن به آنها نیست. اما به آنها انقدر اجازه نزده که با حرف هایشان بخواهند مسیر زندگی تو را تغییر دهند.

******************************

اگر روزی برای رسیدن به هدفت اشتیاق سوزانی داشتی، اما برای حرف مردم از آن دست کشیدی، بدان که خیلی ضعیفی. این مردم، تنها حرف میزنند تا وقت شان پر شود. شاید در آن زمان ذره ای برایشان اهمیت نداشته باشی، اما در کلام طور دیگری برایت صحبت می کنند. آینده ات را بر اساس حرف مردم نساز که ویران خواهد شد. تنها آینده ای را برای خودت خلق کن که عاشقش هستی. زمانی که تو به هدفت رسیدی، متوجه می شوی که اگر به حرف های مردم توجه می کردی، شاید الان در موقعیتی که داری نبودی و حتی پسرفت هم کرده بودی.

******************************

تنها به شیوه ای زندگی کن که چند سال بعد که به گذشته نگاهی انداختی، حسرت روزهای از دست رفته را نخوری و به خودت افتخار کنی که برای چیزی که می خواستی تلاش کردی و به آن رسیدی. اگر حرف مردم را ملاک قرار دهی و برای رضایت مردم بخواهی تلاشی بکنی، مطمئن باش که در چند سال آینده به گذشته نگاه میکنی و میبینی که چقدر فرصت داشته ای که آنها را از دست داده ای. جالب ماجرا اینجاست که همان مردمی که با سخن آن ها خود را به چاه انداختی، در آینده هیچ یک در زندگی ات حضور ندارند و اگر حضور دارند هم حاضر نمی شوند که دستت را بگیرند و از چاه بیرونت بکشند.

******************************

برای حرف مردم تنها زمانی ارزش قائل شو که می دانی به نفعت حرف می زنند. اگر مردم بر ضد تو صحبت کردند، دو راه بیشتر ندارند؛ یا نمی توانند جای تو باشند و با حرف هایشان حسادت خود را کم می کنند یا آنقدر کارهای تو از سطح فکری آنها بزرگ تر است که برایشان کارهایت تعجب آور خواهد بود.

******************************

تنها حرف هایی را از مردم بپذیر که به تو انگیزه و امید می دهد و حرف های منفی شان را همان لحظه از ذهنت حذف کن!

******************************

اگر روزی خواستی به حرف مردم گوش کنی و توجه کنی، پس آماده شکست باش. در این دنیا بی نهایت سطح فکر مختلف وجود دارد! هرکسی به شیوه ی خاص خود فکر می کند. اکنون که تو کاری را انجام می دهی یا هدفی را دنبال می کنی، ممکن است که مردم برای تو بخواهند حرف های زیادی بزنند. این به دلیل آن است که سطح فکری انها با تو متفاوت بوده و آنها جای تو نیستند و نمی توانند که به مانند تو فکر کنند. دلایلت را از اینکه چرا یک هدف را دنبال می کنی روی کاغذ بنویس و در بین راه همواره دلالیت را با خودت تکرار کن که حرف مردم رویت زیاد تاثیر نگذارد.

******************************

یکی از بزرگترین عواملی که باعث شکست افراد در زندگی می شود، حرف مردم است. ما روابط عاطفی خود را دوباره از نو نمیسازیم! چرا که مردم پشتمان حرف می زنند؛ ما فلان کسب و کار خاص خود را راه اندازی نمی کنیم! چرا که مردم اگر بفهمند، ممکن است چیزهای بدی پشت سرمان بگویند؛ ما فلان مسئولیت را بر عهده نمی گیریم! چرا که اگر آن را بر عهده گرفتیم، مردم چه می گویند؟ همیشه ما از کارهایی که دوست داشته ایم انجام دهیم دست کشیده ایم و پشت سر تمام این قضایا مردم حضور داشته اند. اگر می خواهی به موفقیتی در زندگی ات دست پیدا کنی، پس مردم را در حضور خودت کم رنگ بدان.

******************************

به مردم احترام بگذار و همیشه با آنها به خوبی صحبت کن! اما هیچوقت به خاطر حرف آنها کاری را انجام نده. مردم در هر لحظه حرفی برای گفتن دارند. حتی زمانی که کاری که آنها می خواسته اند را انجام دادی هم ممکن است سرزنشت کنند! چرا که مردم می خواهند حرف بزنند و اگر حرف نزنند، اوقاتشان نخواهد گذشت. برای اینکه حرف مردم برایت زیادی جدی نباشد، تمرینی را با خودت انجام بده. از این به بعد در ذهن خود سطل زباله ای ایجاد کن و هر بار که مردم حرفی زدند که از نظر تو درست نبود و تو دلایل مستندی داشتی که حرف آنها را رد میکرد، همان لحظه حرفشان را در ذهنت به آن سطل زباله بینداز و دیگر به سراغ آن نرو.

******************************

اگر برای این زندگی میکنی که مردم برای تو خوشحال شوند، اگر طوری زندگی می کنی که مردم برایت دل بسوزانند، اگر طوری زندگی میکنی که حسادت مردم را بر انگیزی، در هر صورت این را بدان که تو شکست خورده ی میدان زندگی هستی. ما یک بار بیشتر در این دنیا زندگی نمی کنیم و اگر سبک زندگیمان را طبق شیوه ای که مردم می خواهیم نسازیم، تنها فرصت زندگی کردنمان را از دست خواهیم داد.

******************************

تلاش کن که آنچه که می خواهی بشوی. به این مردم توجه نکن. حتی اگر جایگاه اجتماعی آنها از تو خیلی بالاتر بود، باز هم به حرف های منفی نشان بها نده. آنها جای تو نیستند و جای تو هم نخواهند بود. تو شکست بخوری به آنها آسیبی وارد نمی شود و حتی اگر موفق هم شوی، باز به حال آن توفیقی نخواهد کرد. آنها درباره تو حرف می زنند! چرا که اینگونه می خواهند سوژه ای برای بحث و صحبت با هم داشته باشند. اگر زندگیت را به خاطر این حرف های گزاف و بیهوده بخواهی بسازی، بدان که هنوز ضعیف هستی و خیلی باید روی خودت کار کنی.

******************************

تمام تلاشت بر این باشد که به چیزی که میخواهی برسی. مردم همیشه برایت حرفی برای گفتن دارند، پس به حرف هایشان بها نده. اگر فکر می کنی که این کار اشتباه است، به زندگی افراد موفق نگاهی بیندازد. برای اکثر آنها مردم حرف می زدند و هنوز هم حرف می زنند! اما در آخر برنده میدان چه کسی شد؟ تو مانند مردم معمولی نیستی و معمولی فکر نمی کنی. تو آینده ای داری که برایش ارزش قائل هستی که شاید این آینده را خیلی از مردم درک نکنند. به مردم احترام بگذار، اما حرفشان برایت مهم نباشد.

******************************

یکی از رازهای موفقیت این است که به حرف مردم بها ندهی. همان لحظه که یک حرف منفی به تو می زنند، این حرف را از ذهنت خارج کن. ذهنت را طوری تربیت کن که اگر حرف منفی ای از مردم شنید، به جای اینکه این حرف روی آن تاثیر بگذارد، بیشتر برایش عامل انگیزاننده ای باشد. طوری فکر کن و طوری رفتار کن که حتی اگر مردم حرف بدی هم در مورد تو زدند، باز هم تو از حرف آنها انرژی بگیری و به سمت اهدافت در حرکت باشی.


مطلب پیشنهادی و ویژه :

عکس نوشته درباره حرف مردمهیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...