نمونه متن تقدیر نامه برای دانش آموزان ممتاز

زگهواره تا گور دانش بجوی

لوح تقدیر

با افتخار تقدیم می کنیم  به دانش آموز کلاس … مدرسه ………. 
خدا را شاکر هستیم و موفقیت شما را به خودت و خانواده تان تبریک می گوییم وز این مدرسه هستید و این لوح تقدیر را برای تلاش و همت بی وقفه تان به شما تقدیم می کنیم.

آرزوی موفقیت روز افزون را برای شما داریم.

***************************************************************

داانش آموز باهوش مدرسه ................... خانم ..................

بااحترام
این لوح تقدیر را به پاس زحمات بی دریغ شما تقدیم می کنیم....

خبرهای شاد ، همیشه ما را خوشحال می کند و در ذهن ها خاطره می سازد. این موفقیت شما برای همه ی ما باعث افتخار و سربلندی است.
همیشه دستان توانمند پیروزی را به همراه می آورند و فردای بهتر را به شما نوید می دهند.
کسب مقام ……… در آزمون ……… سال تحصیلی ……… به شما و خانواده شما تبریک می گوییم. ازخداوند متعال برایتان موفقیت روز افزون را خواستاریم.

پیروز و پاینده باشید

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

علم هدیه گرانبهای تلاش شما و لطف خداوند است

دانش آموز عزیز ……. کلاس ..................آموزشگاه ……….
تلاش و کوشش بی وقفه شما را برای کسب مقام ........... در آزمون .............. تبریک می گوییم.

برای تمامی این تلاش و زحمتی که کشیده ایداین لوح تقدیر را تقدیم شما می کنیم و از خداوند متعال توفیق روز افزون را خواستاریم.

***************************************************************

به نام خداوند جان و خرد

موفقیت یعنی بالاترین حد از تلاش

تقدیر نامه

دانش آموز عزیز

اینکه تلاش کردید و برای رسیدن به هدف خود بی وقفه درس خواندید و تلاش کردید و مقام اول را کسب کردید، بسیار خرسندیم و این تقدیر نامه را تقدیم به شما می کنیم و از زحمات و تلاش شما در سال تحصیلی ......................... قدردانی می کنیم و برایتان آینده ای سرشار از توفیق و دستاوردهای بزرگتر از خداوند متعال خواستاریم.

***************************************************************

بنام خدا

تقدیرنامه

توانا بود هر که دانا بود

دانش آموز محترم خانم ………. از دبیرستان ……….
موفقیت شما برای ما افتخار بزرگی است، کسب رتبه اول شما در رشته ............ تبریک می گوییم. و این لوح تقدیر را به پاس زحمات شما تقدیمتان می کنیم.

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر
تقديم به دانش آموز .......... کلاس .......... مدرسه .......... با رتبه .........
خداوند متعال را شاکریم که امتحانات سال تحصیلی ............... را با موفقیت به پایان رساندید و رتبه برتر را کسب کردید. موفقیت شما را در این راستا تبریک می گوییم و از خداوند متعال بهترین ها را برای شما می خواهیم.

سربلندی و موفقیت شما افتخار ماست.

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

پيروز از آن کسانی است که با تلاش و امید آینده را می سازند.

دانش آموز عزیز  .......... پایه .............. از آموزشگاه ..........
اينکه با تلاش و پشتکار و بادستهاي پر تلاش خود، عزم خود را جزم می کنید و درس می خوانید و به علم خود می افزایید و افتخار می آفرینید و موفقیت بدست آوردن کسب رتبه .......... در آزمون.......... درسال تحصيلي .......... را داشته ای ، به پاس زحماتت ، این لوح تقدير تقديم مي گردد.
موفقیت شما را در کسب مقامات بالا ترا از خداوند متعال خواستاريم.
مدیر آموزشگاه

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

دانش آموز متعصب و متعهد دبیرستان .................. پایه ..................... سرکار خانم ......................

تلاش و کوشش شما در این ترم از سال تحصیلی ............ بسیار چشمگیر بوده است، به شما خسته نباشید می گوییم و تبریک ویژه ای برای شما داریم....
تلاش بیش از حد و ارزنده ی  شما فرزندان عزیز  ایران اسلامی ، ثروت با ارزش  ، برای ساخت وطن  و پیشرفت فردای کشور است. بدون شک ، هر تلاش مثبتی که شما داشته باشید قدمی موثر است در پیشرفت ایران عزیز .

از خداوند متعال برای شما موفقیت و سرافرازی را می خواهیم.

موفقیت شما آرزوی ماست.

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

دانش آموز عزیز ............................... پایه ........................... بسمه تعالی

تقدیرنامه

تلاش ارزشمند شما را در ترم اول و کسب رتبه ................... را به شما تبریک می گوییم. از خداوند متعال سعادت روز افزون و توفیق عمل به آموزه های ناب را خواستاریم.

موفق و سربلند باشید

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

علم  تو را راهنمایی و کمک  می کند در انجام هر کاری و عملی تو را درست به مقصد می رساند.

دانش آموز ممتاز/ موفق/ برگزیده ……………………………

دانش اندوزی شما به همراه تربیت درست دینی ، شما را به موفقیت روزانه می رساند.

موفقیت پر افتخار شما  و بر دلهای ما نشست و این تلاش و موفقیت شما نشان از تلاش بی وقفه ی شما در کنار خانواده ی با فرهنگ شماست.  این الگو نوید بخش گسترش تعلیم و تربیت و یاد آور شوروشوق و جوشش وکوشش تبی وقفه و مداوم شماست.

این لوح تقدیر با افتخار تقدیم به شما و خانواده ی محترمتان می شود.

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

دانش آموز عزیز ................... پایه ........................ آموزشگاه ............................. منطقه ......................

از خداوند متعال متشکریم و بیار خرسندیم که شما در این امتحانات سال تحصیلی ........................ ترم اول موفقیت کامل را بدست آورید و رتبه اول را بدست آوردید. این لوح تقدیر را به پاس زحمات و تلاش بی وقفه شما تقدیم می کنیم.

امید است همیشه در تمام مراحل زندگی موفق و پیروز باشید.

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

دانش آموز عزیز......................پایه ...........................آموزشگاه ...........................

موفقیت شما را در زمینه های درسی، هنری، پرورشی، بهداشتی و ورزشی را در سال تحصیلی ...........................تبریک می گوییم و از خداوند برایتان بهترین ها را آرزو داریم.

امضا مدیر آموزشگاه

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

پیروزی از آن کسی است که تلاش می کند

زندگی فهمیدن لحظه هاست، با باور لحظه ها، اندیشه ها را باور کنیم، در دل ها بذر شادی بکاریم، خلاقیت ها و افکار مثبتمان را باور داشته باشیم.

دانش آموز عزیز ما ................

چه غرور آفرین است موفقیت شما که دل ها را ماندگار می سازد. اینکه شما با تلاش و کوشش عزم خود را جزم می کنید و رتبه ی اول کلاس را کسب می کنید این امید را به ما می دهد که شما فرداهایی بهتر را در پیش رو دارید.

این لوح تقدیر را به شما و خانواده ی محترمتان تقدیم می کنیم و تبریک می گوییم .

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

ای دانش آموز کوشا و پرتلاش مدرسه ....................

از اینکه با تلاش و کوشش خود در سال تحصیلی ............................. در ترم اول رتبه برتر را کسب کرده ای و امیدی را در دل وطن روشن ساخته ای از شما تشکر می کنیم و این لوح تقدیر را با هزاران افتخار و تبریک تقدیم شما می کنیم.

پیروزی های روز افزون را برای شما از خداوند بلند مرتبه خواستاریم.

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

دانش آموز محترم ........................ سرکار خانم ........................... از آموزشگاه

اینکه با کوشش مستمر و استعانت از لطف خداوند مقام اول را در آزمون ........................... کسب کرده اید، به پاس این تلاش و زحمات شما این لوح تقدیر را به شما تقدیم می کنیم.

توفیق روز افزون شما را از خداوند متعال خواستاریم.

***************************************************************

بسمه تعالی

تقدیر نامه

پيک خوش خبر، خبر موفقیت شما را برای ما آورد

امروز دبستان ............................. از موفقیت و رتبه ی اول شما بسیار خوشحال می باشد و خود را در شادی شما سهیم می داند و این لوح تقدیر را به پاس زحمات شما تقدیم می کند.

موفقیت روز افزون شما آرزوی ماست.

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

دانش آموز عزیز

به پاس زحمات و همت شما به عنوان دانش آموز ممتاز در این کلاس و مدرسه در سال تحصیلی .......................... این لوح تقدیر تقدیم به شما می گردد

در تمام مراحل زندگیتان برای شما موفقیت را آرزو می کنیم.

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

دانش آموز مهربانم ..............................

دا را شکر می کنیم که با نعمت خواندن و فهمیدن و به کاربستن دستوراتش ما را از بهترین مخلوقات قرار داد.

عزیز ما دانش آموز ما ............................. اینکه با تلاش و پشتکار موفق شدی در آزمون های ترم اول جز بهترین ها باشی به شما و خانواده محترمت تبریک می گوییم.

از خداوند بزرگ برایت موفقیت های چشمگیر را خواستاریم.

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

دانش آموز محترم جناب آقای ............................. پایه .................................. دبیرستان ..............................

با سلم و احترام اینک که با استعانت از حضرت حق موفق به کسب مقام اول در آزمون های ترم اول ده اید این لوح تقدیر را تقدیم به شما می کنیم.

از شما و خانواده ی محترمتان کمال تشکر را داریم و از خداوند متعال می خواهیم بهترین موفقیت ها را بر سر راه شما قرار ددهد.

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

دانش آموز عزیز ...................... سرکار خانم ..........................آموزشگاه ...........................

بدون شک آینده ی کشور به دستان پر تلاش شما دانش آموزان موفق گره خورده است

بسیار خرسندیم که شما در آزمون های ترم دوم سال تحصیلی ......................... رتبه برتر را کسب کرده اید. و با افتخار تمام این لوح تقدیر را تقدیم شما و خانواده تان می کنیم.

موفقیت و سربلندی شما را در تمام مراحل زندگی از خداوند بلند مرتبه خواستاریم.

پیروز و سربلند باشید.

امضا مدیر آموزشگاه

***************************************************************

بسمه تعالی

تقدیر نامه

دانش آموز عزیز........................ با توجه به اینکه شما در این ترم جز بهترین تلاشگران این آموزشگاه بوده اید این لوح تقدیر تقدیم به شما می شود و از خداوند متعال پیروزی و شادی برای شما آرزو می شود.

همیشه موفق باشید

امضا مدیر آموزشگاه

***************************************************************

بشمه تعالی

تقدیر نامه

دانش آموز مهربان .......................... آموزشگاه .........................

با توجه به اینکه شما در سال تحصیلی ......................... در پایه ..........................رتبه برتر ککلاس را کسب کرده اید این لوح تقدیر ناقابل تقدیم شما و خانواده مهربانت می شود.

آرزوی موفقیت و سربلندی را برای شما دانش آموز پرتلاشمان داریم

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

دانش آموز پرتلاش .......................... پایه ...................... دبستان ............................

تلاش ارزشمند و تحسین برانگیز شما را در آزمون های .............................تحسین برانگیز است. از خداوند متعال سعادت و سلامت روز افزون را برای شما خواستاریم.

امضا مدیر دبستان

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

دانش آموز محترم......................... جناب آقای ............................ پایه ............................. از آموزشگاه ............................

بدین وسیله از زحمات شما در شورای دانش آموزی و کارهای مدرسه و همچنین کسب رتبه ی برتر در آزمون ها در ترم اول در سال تحصیلی ..................... تقدیر و تشکر می کنیم و این لوح تقدیر را به پاس زحمات بی دریغ شما تقدیمتان می کنیم.

انشالله شاهد موفقیت و پیروزی های روز افزون شما باشیم.

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

دانش آموز محترم......................... خانم ............................ پایه ............................. از آموزشگاه ............................

بدین وسیله از زحمات شما در شورای فرهنگی مدرسه  و همچنین کسب رتبه ی برتر در آزمون ها در ترم دوم در سال تحصیلی ..................... تقدیر و تشکر می کنیم و این لوح تقدیر را به پاس زحمات بی دریغ شما تقدیمتان می کنیم.

از خداوند متعال برای شما سربلندی و موفقیت آرزو می کنیم.

***************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدير


موفق واقعی کسی است که بسیار تلاش می کند


دانش آموز محترم .......... از آموزشگاه ..........
اينک که بادستهاي پاک خود ، ذهن خلاقی دارید ، حديث افتخار را سرودي و موفق به کسب رتبه .......... مسابقه .......... درسال تحصيلي .......... شده اي، به شکرانه همت والا و تلاش شکوهمندت، این لوح تقدير تقديم مي گردد.
توفيق شما را در کسب درجات عالي ترا از خداوند سبحان خواستاريم.

*******************************************************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

توانا بود هرکه دانا بود                         ز دانش دل پیر برنا بود

دانش آموز عزیز

اینکه با پشتکار فراوان خود به موفقیت دست پیدا کردید و برای رسیدن به هدف خود پرتلاش بودید و درس خواندید و کوشش کردید و مقام دوم را کسب کردید، بسیار خوشحالیم و این لوح تقدیر را به شما عرضه می داریم و به خانواده محترمتان تبریک ویژه ای می گوییم و از زحمات و تلاش شما در سال تحصیلی ......................... تشکر می کنیم .

ما برای شما از خداوند متعال پیروزی و سربلندی و سرافرازی را خواستاریم.

این را بدانید که موفقیت شما برای ما افتخار بزرگی است.

*******************************************************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

دانش آموز عزیز ............................... پایه ...........................

موفقیت  پیروزی شما را در ترم دوم و کسب مقام ............ را در حیطه ی انضباطی و ورزشی و تحصیلی و هنری و ....... تبریک ویژه می گوییم و از ز خداوند بلند مرتبه بهترین اتفاقات را در راه سعادت و موفقیت برای شما خواستاریم.

*******************************************************************************************************

بسمه تعالی

لوح تقدیر

دانش آموز عزیز ............................. پایه ......................... از آموزشگاه .............................

فرزند عزیز ما ؛

خدا را هزاران بار شکر می کنیم و بسیار خوشحالیم که شما توانسته اید در بین تمامی دانش آموزان منطقه رتبه برتر را در آزمون جامع ............................ کسب کنید.

به پاس زحمات شما این لوح تقدیر تقدیم شما می شود.

از خدا وند متعال برایتان موفقیت و سربلندی همیشگی را خواستاریم.

تهیه کننده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...