تعبیر خواب گاو و معناهای جالب آن !

ائمه اطهار و بسیاری از علما دیدن خواب را بر اساس رنگ و اندازه گاو و با توجه به دیدن نوع خواب به گونه های مختلفی آن را تعبیر کرده اند؛ اما حقیقت چیست؟ چرا ما برخی مواقع این خواب ها را می بینیم؟ دیدن خواب گاو چه تعبیری دارد؟ رنگ های آن بر چه وجهی تعبیر شده است؟ اگر می خواهید به جواب سوال های خود برسید به خواندن ادامه دهید.

گاو چه در بیداری و چه در رویا با سود و منفعت به همراه است؛ اما برخی مواقع بعضی از افراد گاو مرده را در خواب می بینند یا گاو را به رنگ های تیره مانند سیاه می بینند که ترس آن دارند تعبیر خواب گاو چیست؟ در ادامه بیشتر در این مورد از امام صادق (ع)، ابن سیرین و برخی از معبران دیگر که در این زمینه علم بیشتری دارند توضیح داده ایم.

تعبیر خواب گاو

اگر در خواب خود تنها گاو را دیده اید معنای آن این است که شخصی از شما درخواستی دارد و شما بدون چون و چرا آن را می پذیرید؛ از آن جایی که گاو نشان از غرایز مادرانه می باشد می تواند به بارداری زن تعبیر شود.اگر در خواب دیده ای که گاوی را کشته اند و از باقی مانده آن تنها اسکلت و استخوان های آن باقی مانده است بدانید که شخصی شبیه به مادرتان قصد دارد به شما نزدیک شود که اصلا به صلاح شما نمی باشد.

اگر در خواب خود گله ای از گاو ها را دیدید، و به دوشیدن یکی از آن ها مشغول می باشید به کار خود علاقوه وافری دارید و در کارهای خود نسبت به قبل موفق تر خواهید بود؛ که در نتیجه خواب و تلاش شما بسیار پر منفعت خواهد بود.اگر در خواب دیده اید که یک گله گاو رم کرده اند و به این طرف و آن طرف می روند نشان از این است که شما در زندگی واقعی خود سردرگم هستید و رشته کار و زندگی از دستتان در رفته است.

تعبیر خواب دیدن گاو رام شده چه نر یا ماده، هر دو با سود عالی همراه خواهد بود؛ اما دیدن گاو نر نشان از سختی و مشقت در زندگی است که برای چیزی تلاش دارید که در نتیجه به آن خواهید رسید؛ اگر گاوی که در خواب دیده اید کاملا برعکس این موارد باشد یعنی شاخ دار و وحشی باشد برعکس تمامی گفته های بالا صدق می کند.

تعبیر خواب گاو

اگر در خواب دیده اید که گاوی را به قصد قربانی و یا هر چیزی سر برده اید و در خون آن غوطه ور شده اید نترسید؛ این نشان از جاودانگی در زندگی شماست تا به روزی که زنده هستید.

تعبیر گاو نر و ماده

برخی از معبران معتقدند که دیدن خواب یعنی نشان از پیشرفت در زندگی شماست که شامل بسیاری از جهات از جمله مادی و معنوی می باشد.اگر زنی در خواب خود گاوی را ببینید نشان می دهد که آن زن باردار است و اگر دوشیزه ای این خواب را ببیند نشان از ازدواج او می باشد که به زودی رخ خواهد داد.

تعبیر خواب گاو در بیداری به همان صورتی است که در خواب دیده اید؛ اگر این گاو حالت تهاجمی داشته باشد آن روز شما حالتی پرخاشگر را در پیشرو خواهید داشت که ممکن است در اثر اتفاق های روزمره و تعبیر شدن گاو برای شما رخ بدهد.

اگر مادر شیردهی خواب گاو ماده را در خواب ببیند بدین معناست که از شیر خود به نوزاد دیگری جز فرزند خود شیر خواهد داد.تعبیر خواب گاو وحشی و شاخ دار که به شما حمله کرده است نشان از در امان نبود شما در مقابل دشمن می باشد که بر شما چیره خواهد شد؛ در این مدت بسیار مراقب باشید و جوانب احتیاط را در نظر بگیرید.

از دیدگاه امام صادق (ع) گاو به چندین وجه می تواند تعبیر شود که به آن ها در زیر اشاره شده است:

بزرگی

فرمانروایی و ریاست

مال و اموال بسیار

سالی پر از برکت

سود و منفعت فراوان

گاو گوشتی: خوشبختی در راه است.

گاو ضعیف و لاغر: قیمت و ارزشی بالا

و ...

  تعبیر خواب گاو مرده

  اگر در خواب دیده اید که گاو در حال زایمان است تا به اینجا خواب خوب است و رزق و روزی شما بیشتر از پیش می شود؛ اما اگر خواب دیده اید که پس از زایمان گاو مرده است نشان بر این است که نشانه ی خوبی نیست و ممکن است اگر در حال انجام کاری هستید با شکست روبرو شوید که تمام تلاش های شما از بین خواهد رفت.

  تعبیر خواب گاو مرده

  اگر در خواب دیده اید که گاو مرده است و گوشت آن را خورد کرده اید و برای خوردن آن آماده هستید باید گفت تعبیر خوبی ندارد و تا چند وقت دچار بدبیاری خواهید بود.

  تعبیر خواب گاو مرده در هیچ شرایطی خوب نیست؛ گاو تا زنده است و در خواب شما به هر شکلی که باشد پر از منفعت است در غیر این صورت باید منتظر بدبیاری های پیاپی باشید؛ البته شما برای دفع بلا می توانید صدقه بدهید؛ که ائمه اطهار بسیار بر روی آن تاکید دارند.

  تعبیر خواب گاو نر سیاه

  تعبیر خواب گوساله نر در خواب به معنای پسردار شدن است، اما اگر مجرد هستید و خواب دیده اید که گاو سیاهی را خریداری کرده اید دلیل بر این  است که خود یا یکی از اقوام شما به زودی ازدواج می کند.تعبیر خواب گاو نر سیاه وحشی که در حال زدن و رام کردن آن می باشید نشانه خوبی ندارد و برای متاهل و مجرد فرقی ندارد از شریک یا دوست صمیمی خود جدا خواهد شد و به مشکل برخورد خواهد کرد.

  تعبیر خواب گاو نر سیاه

  اگر شخصی به شما گاو نر سیاهی را هدیه داد بدانید که از جانب او سود خوبی به شما خواهد رسید. اگر مجرد هستید و خواب گاو نر سیاه وحشی را در خواب دیده اید به این معنی است که شریک زندگی شما در آینده شخصی عصبی خواهد بود که بر روی زندگی شما تاثیر خواهد گذاشت و ممکن است با مشکل مواجه شوید.

  تعبیر خواب گاو نر سیاه در خواب برای مردها مشکلات و بی وفایی و ناسازگاری همسر با او می باشد.

  تعبیر خواب گاو شیرده

  تعبیر خواب گاو شیرده در خواب بسیار خوب است و به همان اندازه که شیر می دهد رزق و روزی با خود به همراه دارد؛ اما اگر خواب دیده اید که گاو شیرده است و بر اثر آن لاغر شده است بهای کم و رزق کمتری را دریافت خواهید کرد.

  اگر دیدید گله ای از گاو ها به گوساله های کوچک خود در حال شیر دادن هستند نشان از رسیدن به تمام آرزو های بزرگ و کوچک خود در زمان های مختلف می باشد؛ حتی ممکن است پس از دیدن این خواب، امروز به یکی از آرزوهای دست بیابید.

  اگر در خواب دیدید که گاوی با هر رنگی را خریداری کرده اید و روزانه در حال دوشیدن شیر آن گاو هستید بدین معنی است که رزق شما بیشتر از پیش خواهد شد و اموال شما بسیار می شود و در کسب و کار خود به موفقیت های بسیاری دست خواهید یافت.

  اگر در خواب دیدید که از گاوی شیرده شیر میدوشید و از آن به مردم می فروشید علاوه بر خود به آن مردم نیز سود خواهد رسید.اگر جوانی مجرد هستید و در خواب گاو شیردهی را دیده اید که بسیار بزرگ و دارای شیر فراوانی است به آرزو های خود خواهید رسید و علاوه بر آن با فردی ثروتمند ازدواج خواهید کرد.

  تعبیر خواب گاو شیرده

  اگر بیمار هستید و خواب گاوی شیرده را دیده اید که شیر آن را دوشیده و از شیر آن می خورید به این معناست که از بیماری ها رها می شوید و برای همیشه از شر آن بیماری خلاص خواهید شد.اگر در خواب ببینید که از گاو ماده شیردهی در حال دوشیدن شیرش هستید اما صاحب آن گاو شما نیستید دوشیدن و خوردن آن شیر نشانه ی خوبی ندارد و باید مراقب باشید تا مبادا مال حرامی وارد اموال و رزق و روزی شما شود.

  اگر در خواب گاو شیردهی را دیدی اما هر چه سعی دارید از آن گاو شیرش را بدوشید نشده است بدین معنی است که آمدن رزق به سمت شما و خانوادتان با مشکلاتی روبرو خواهد شد که شما و خانوادتان را در شرایط نابسامانی قرار خواهد داد.

  اگر مجرد هستید و خواب یک گاو شیرده را دیده اید تعبیر به این صورت می ماند که همانند معجزه خواهند ماند و شما به زودی ازدواج خواهید کرد؛ اما اگر متاهل هستید و همچین خوابی را دیده اید به این معناست که شما باردار خواهید شد و یا اگر باردار هستید بچه شما دختر خواهد بود.

  اگر در خواب گاو شیردهی را دیدید که در حال دوشیدن شیر هستید اما از رنگ سفید به رنگ دیگری تغییر رنگ داده است به این معناست که شما دچار گرفتاری های خواهید شد که زودگذر خواهند بود.تعبیر خواب گاو شیرده بسیار خوب است؛ اگر در خواب دیده باشید که شیر آن را دوشیده اید و به یکباره آن را سر کشیده اید یعنی به تمام آرزو های خود به صورت ناگهانی خواهید رسید.

  اگر در خواب خود گاو یا گوساله ای شیرده را با هر رنگی و اندازه ای دیده اید تعبیر آن بدین صورت است که فراوانی نعمت در خانه شما را زده است و رزق بسیاری به سوی شما و خانواده تان خواهد آمد.اگر در خواب دیدید که همسایه ای از گاو شیرده خود به شما شیر داده است از سوی یکی از آشنایان به شما پول هنگفتی خواهد رسید؛ یا ممکن است پول و ثروتی از شخصی به شما برسد.


  دیگر مطالب پیشنهادی :

  تعبیر خواب گاو وحشی شاخدار

  تعبیر خواب دوشیدن شیر از گاو | توپ تاپ

  تعبیر خواب گوساله


  19 نظر

  1. ساراساراsays:

   سلام من مجردم خواب دیدم یه گاو شاخدار مشکی خالدار قهوه ای فکر کردم نر هستش ولی یه نفر گفت ماده هستش بعدش یه اسب مشکی خالدار قهوه ای که شبیه همون گاو بود مادرم گفت دخترم مال تو هستش همسایه داده منم به اسب و گاوم سیب سرخ دادم

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام ممکن است در زندگیتان دچار سردگمی شوید که گذارا خواهدبود

  2. ماهیماهیsays:

   سلام خواب دیدم برادر بزرگم ی گاو خاکستری خریده(نر و مادگیش رو تو خواب نفهمیدم یعنی مهم نبود) و آورده دم حیاط خونمون درحالی ک خودشم خونه داره و در ضمن ی گوسفند سیاه بزرگ هم آورده بود ک بده همسایمون براش نگهداری کنه..میشه لطفا تعبیرش بگید؟

   • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

    معنای آن این است که شخصی از شما درخواستی دارد و شما بدون چون و چرا آن را می پذیرید

  3. ویدا.شویدا.شsays:

   سلام خواب دیدم در خانه ای هستم که اصلا تو بیداری نمیشناسم کجاست و تو خواب هم من اونجا هستم و انگار اونجا زندگی میکنم دارم بخاری شو درست میکنم که یک دفعه متوجه شدم یک گاو سیاه چاق داخل اتاق شد سریع رفتم تا کثیف نکرده بیرونش کنم که دیدم نشته و یک گوساله بدنیا آورد به همین خاطر دیگه کاریش نداشتم با خودم گفتم اشکال نداره بذار راحت باشه بعد تمیز میکنم . تعبیرش چیه یعنی؟

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام این رویا میتواند نشان دهنده پیشرفت شما در زمینه های مالی و معنوی برای شما داشته باشد

  4. مونارحیمیمونارحیمیsays:

   سلام.مادرم خواب دیده که ۳ و ۴ تا گوساله درحیاطمان هستند که مشکی _قهوه ای هستند .راه میرفتند و می خاستند بیان از پله های حیاط بادا و بیان توخونه.مادرم مانع میشد و نمیگذاشت داخل بشن.چیه تعبیرش.ممنون

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام این رویا نشان دهنده فرزند می باشد

  5. shaylinshaylinsays:

   سلام وقت شما بخیر من خواب دوتا گاو ماده رو دیدم که خیلی رنگاشون رو یادم نیست!!!فکر میکنم مشکی بودن و یکیشون خیلی شیر میداد اما ما هرچی منتظر بودیم اونیکی شیر نمیداد که ما گفتیم لابد شیرش تموم شده:)

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام این رویا نشان دهنده به وجود امدن رزق و روزی درزندگیتان است

  6. minaminasays:

   سلام خواب دیدم که دریک طویله گاو سیاهی بسته است این گاو قصد حمله کردن به من را دارد من فرار میکنم وبه داخل خانه میروم ولی این گاو خیلی سعی میکند که به سمتم بیاید میبینم که دوتا مرد این گاو را بالای سر خود گرفتند اوردند به سمت در خانه من پشت در قایم شدم و نمیزارم گاو به داخل بیاید، گاو همچنان نسبت به من عصبانی بود ولی من مقابلش کم نمی اوردم

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام به نظر میرسد رشته زندگی خود از دست داده اید و سرگردان شده اید

  7. موسویموسویsays:

   سلام خسته نباشید.... خواب گاو همسایه مون قبلا گاو داشت ولی الان نداره با رنگ سیاه وشاخ دار دنبالم میکنه از تپه میرم پایین باز هم دنبالم میکنه خیلی میترسم سنگ بر میدارم که بزنم از از خواب بیدار شدم...تعبیر چیه..تشکر

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    باید سعی کنین از یه بحثی فاصله بگیرین که درمورد اختلاف دونفر تا دامن شما رو نگیره

  8. رویارویاsays:

   با سلام بنده خواب دیدم که جلوی در طویله عمویم هستم که دو تا گاومیش بود و چند تا گاو..که یکی از گاوها زرد رنگ بود و دیگری گاو نر سیاه و چاق بود و آرام بودند..دو تا گاومیش نر و ماده در حال جفت گیری بودند..ایشان در واقعیت گاو و گاومیش دارند ولی نمیدونم چند تا..اینکه تعبیر این خواب برای بنده هست یا عمویم؟ ممنونم

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام منفعت مالی در زندگیتون بهتون میرسه

  9. ا لا لsays:

   سلام وقت بخیر دیشب خواب دیدم تو مسجد عموم برای پدر بزرگم مراسم گرفته بود من گفتم برای ناهار نمیمونم چون با هم خوب نیستیم از مسجد رفتم بیرون هر چقدر بابام اصرار کرد نموندم یه سر بالایی بود رفتم بالا اون بالا یه گاو وحشی ۲ سر بود که من روی رخت خوابهای مادر شوهر سابقم نشستم و پدر شوهر سابقم اون گاو را خیلی راحت کشت تا به من کاری نداشته باشه ممنون میشم تعبیرشو لطف کنید

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام سپاس براتون موقعیتی پیش میاد که رفع نگرانی ها و اضطراب هاتون

  10. ......says:

   سلام خواب دیدم دو مرد میخوان برن توو خونه ی بابام بعد گاواشون اونا رو دیدن وترسیدن و اومدن بیرون ومن وسط ۱۰یا۱۲گاو بودم گاوا ترسیده بودن وکیپ من درحرکت بودن(مثل جاهای شلوغ)و کاری به من نداشتن و یه گاو نر سیاه چاق چاق ناچیز و مرتب کنارم بود من ازشون نمیترسیدم فقط میخواستم ازجمعیتشون برم بیرون ممنون از تعبیرتون

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام بیانگر منفعت و روزی در زندگیتان است که برایتان ممکن است ایجادشود

  11. نرگسنرگسsays:

   باسلام خواب دیدم با دختری آشنا شدم که مادرشون دامپزشک بودن و اون دختر منو به طویله برد تو آنجا مادرش به دختر یاد میداد چطور گوساله یک گاو ماده رو در بیاره و چک کنه و بعد بزاره سر جاش بعد ایشون از من خواست من اینکار رو انجام بدم من هم به گاو آمپول زدم و همین مراحل رو به راحتی انجام دادم و یادگیری این کار برام لذت بخش بود و خوش حال بودم که دوستای متفاوتی پیدا کردم که سطح فکری و خانوادگی بالایی داشتن و مدام در حال یادگیری بودن بعد دیدم تو مراسم عزاداری مادر بزرگ مرحومم هستیم پسر خاله ام می‌خواد از زوایایی صورتم عکس بگیره و من صورتم رو با دستام پوشوندم و احساس اعتماد بنفس نمیکردم و اجازه این کار رو نمیدادم و در جایی میبینم از کیفم با احتیاط تخمه افتابگردان همراه گندم برشته رو دارم در میارم و تو کاسه میریزم میزارم اتاق کناری و دختر خاله هام رو میبینم که میان از اون کاسه بخورن من سعی میکنم که کسی متوجه نشه چون مراسم هست و درست نیست

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام این رویا نشان دهنده درگیری های ذهنی و فکری شما از موضوعات اخیر است

  12. ممsays:

   سلام ، من و دوست پسرم گفتیم که تا یه مدت باهم حرف نزنیم تقریبا حالت جدا شدنه . بعد تو خواب دیدم که امده به خونه ی ما و داره با داداشم و خونوادم حرف میزنه و بعد اصلا روشو به من نمیکرد و کنارش نشستم ولی اون پشتشو به من کرد و داشت به خانوادم میگفت که قراره منو یه مدت دیگه ببینه و اون موقع باهام حرف میزنه میگفت الان باهام حرف نمیزنه تا اون موقع . میگفت که بخاطر داداشم امده خونمون و بعد باداداشم رفتن بیرون خونمون از بیرون که نگاه کردم دیدم که خونمون یه ۵۰ متر اون طرف تر هست و اونا دارن میرن سمت خونمون یه خاکی کنار جاده بود باداداشم رفتن طرف خاکی و از جاده خارج شدن منم با ابجیم رفتم دنبالشون بعد تو جاده یهو دیدیم یه چیز سیاه و بزرگ داره میاد کشیدیم کنار تا رد بشه و بهمون اسیب نزنه دیدیم که یه گاو سیاه بزرگ بود و با شاخ های خیلی بزرگ و پهن که اندازه ی خود گاو میشد. ولی بهمون حمله نکرد راه خودش رو ادامه داد

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام در حال حاضر وضعیتی خوبی برای باهم بودنتان دیده نمی شود

  13. AsieAsiesays:

   سلام روز به خیر من خواب یه گاو سیاه وحشی(فکر کنم نر بود) رو دیدم که تو حیاط خونه مون به سمت من حمله کرد بعد من به کمک مادر و خواهرم دست و پای گاو رو نگه داشتیم بعد من‌از ترس رفتم روی پشت بام خونمون ولی اونجا یک گله اسب (بیشترشان دو رنگ قهوه ایی_سفید بودن) روی پشت بام به سرعت می تاختند تشکر

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام خیر و برکت در زندگی شما زیاد خواهدشد

  14. avaavasays:

   با سلام و خسته نباشید من چند شب پیش خواب دیدم که توی باغمون هستیم و انگار فصل پاییز هست چون باغمون سرسبز نیست ولی ظهر یا نزدیک ظهر است روی زمین یک اسب قهوه ای روشن براق دراز کشیده است و بسیار زیباست سپس برادر بزرگم در باغ را باز میکند و گاو هایی را وارد باغ میکند و این گاو ها همانند اسب روی زمین دراز میکشند و من با تعجب به این گاو ها نگاه میکنم و از روی پای یکی از از گاو ها میپرم این گاو ها و اسب زیاد بزرگ و فربه نیستندو اندازه معمولی دارند

  15. کیاکیاsays:

   سلام من خواب دیدم دارم یه گاو رو میدوشم یه لحظه مکث کردم گاوه برگشت با زبونی که زبون انسان نبود اما من متوجه میشدم چی میگه گفت زود باش

  16. حکیمیحکیمیsays:

   سلام من خواب یک گله گاو سیاه در خیابان که سوار هم شده بودن دیدم. دخترهایم که با من بودن به من گفتند گاوها در حال تولید مثل هستند اما من دیدم که داشتند دم همدیگر را میجویدند و پوست دمشان کنده شده بود. لطف میکنید بگید تعبیرش چیه.

  17. هلیاهلیاsays:

   گاو های زیادی روی پشت بام بودند آنقدر زیاد بودند که از روی پشت بام می افتادند همه با لذت به آنها نگاه میکردند

  18. نسرین عبدالملکینسرین عبدالملکیsays:

   سلام.خواب عجیبی دیدم.چندجای شهر که میرفتیم گاوهای مرده ای میدیدیم که شکماشون پاره شده بود و گوشتهای زیاد و بزرگی ازشون بیرون بود.شکمشونو سفره کردن واقعی با گوشتهای زیاد و بزرگ.ماهم میرفتین دست میزدیم و قرار بود تقسیم کنیم. یکیشون رو که داشتیم تقسیم میکردیم با اینکه شکمش کاملا پاره بود دفعه ای یبار چشاشو باز میکرد و حرف میزد.تو خواب وحشت کرده بودم. هی تکرار میشم.منم با مامانم بودم و گفتم اشکال نداره الان دیگه تموم میکنه.که یهو گاوه پاشد که مثلا باهام شوخی کنه و منو بترسونه.واقعا پاشد و افتاد دنبالم.منم جیغ میزدم و از ترس داشتم سکته میکردم و داد میزدم ماماااااااااان،مامااااااااان.در این حین با ترس و وحشت بیدار شدم. یه گاو مرده هم وسط جاده بود.گفتم اینو سوار ماشین کنید ببرید واسه فقیربیچاره ها،ولی یه نفر وانت آورد گفت میبرم میفروشم قصابی واسه خودم. ممنون میشم تعبیرشو بگید

  19. زهرازهراsays:

   سلام من خواب دیدم گاو سیاهی با شاخ های بلند به همراه چند گاو دیگه قهوه ای ازدست ما فرار کردن و ما دنبالشونیم زمانی من دیدمشون که گاو سیاه با شاخ هاش یکی زخمی کرده بود حالا نمیدونم مرد طرف یا نه من بقیه صدا زدم که بیان بریم دنبالشون تا برگشتیم دیدم دیگه نیستن..گاو ها هم نمیدونم نر بود یا ماده فقط خیلی بزرگ بودن