مجموعه شعر درباره تشکر از خدا

دیدگاه و نگاه مجموعه شعر درباره تشکر از خدا نیز غیر از این نبوده و بنابراین سعی کرده ایم تا اشعاری غیر کلیشه ای و نو را با مضامینی دیگر مطرح کنیم. بنابراین در صورتی که در جستجوی اشعاری که بتواند حمد و ستایش شما را در برابر مقام الوهیت خداوند یگانه برساند با مجموعه شعر درباره تشکر از خدا همراه باشید.

بدون شک یکی از بهترین نمودهای طاعت و فروتنی سجده کردن بر ذات پاک و اقدس الهی است. خداوند عظیم و بی همتایی که خالق و آفریننده کون و مکان و هر جنبنده و ذی روحی است. خداوند درخت و گیاه و پرنده. خداوند نور و ستاره و پگاه دمنده. خداوند لبخند و سپیده. خداوند یگانه و لایزال. در نام مبارک الله جل جلاله  حقانیت است که تجلی می یابد. او نامش حق و ذکرش حق و حکمتش حق است. او خداوند والا مرتبه و اعلی علیین و خالق عرش برین است. بدون شک شکرانه وجودش بی شمار است و  زبان و کلام در حمد و سپاس و نعت آن نگنجد. شاعران زبانشان چون قلبشان پاک و بیرنگ است. این وارثان کلمه و احساس نیز در وصف عظمت کبریایی حی و قیوم شعرها سروده اند.

بدون شک مجموعه شعر درباره تشکر از خدا فقط پاسداشت سر سوزنی از حمد حضرت حق است. هر چند خامه ها گر بشکنند و مرکب عالم خشک شود و هر چه باران است در قالب واژه فرو ببارد و هر چه بیان است جز سپاس و سلام او نباشد باز هم حق مطلب ادا نخواهد شد. این همان خداوندی است که به ما جسم و جان بخشید. نعمت سلامتی و زیبایی و مکنت دنیایی بخشید. او همان یزدان پاک و دادار داد و ایزد بی همتای ماست که نامه هایمان بی ذکر او بی معنی و خالی است. نامش فرو کوبنده ظلمات و ویرانی کاخ اهریمن است. نامش لرزه بر اندام کفر می اندازد و به اهل دل تاب و توان دوباره ای می بخشد. یقین بدانید او عشق است. در راه عشقی چنین عظیم باید سر فرود آرید و شکر بگذارید. شکر او بازشناسی مقام و مرتبت آفریننده روح و جسم ماست.

بارزترین جلوه های  شعر درباره تشکر از خدا

در وصف خداوند بزرگ شعرا نثرها و نظم های زیادی تحریر کرده اند. لیکن کلام همواره عاجز است از بیان یگانگی ذات و عظمت نام او. مجموعه شعر درباره تشکر از خدا سعی کرده است تا با زبانی نو و فارغ از تکرار اوصاف حق را در زبان شعر به رشته نظم بکشد. باید به این نکته هم اشاره کنیم که هیچ یک از اشعار موجود در شعر درباره تشکر از خدا در جای دیگری تا پیش از این منتشر نشده اند. تقریبا به جرات می توان گفت که هر یک از شعرای بزرگ و سترگ این دیار در وصف حضرت حق سروده هایی دارند که می توانند ما را به خلوص و صفای باطن شاعر و نیز حس غریبی بکشاند که در نهایت به نام او ختم می شود. 

در شعر هر چیزی بی نام او باطل است. جایگاه اعلی مرتبه اش هم در شعر کاملا مشهود است. دیدگاه و نگاه مجموعه شعر درباره تشکر از خدا نیز غیر از این نبوده و بنابراین سعی کرده ایم تا اشعاری غیر کلیشه ای و نو را با مضامینی دیگر مطرح کنیم. بنابراین در صورتی که در جستجوی اشعاری که بتواند حمد و ستایش شما را در برابر مقام الوهیت خداوند یگانه برساند با مجموعه شعر درباره تشکر از خدا همراه باشید. یقینا شعری که شما در جستجوی آن هستید نیز در همین مجموعه جای گرفته است.

شعر درباره تشکر از خدا

شعر درباره تشکر از خدا به نام می پرستمت

وقتی لبخند زدی

باران بارید

این لطافت را از

رنگین کمانی فهمیدم

که بر برکه ای

دور

پل می بندد

خدای من

خدای رنگین کمان های

کوچک و بزرگ

سپاس که در کنارم

هستی

با تو لبخندهایم

بی معنی نیست

و هر سلامی بوی بهشت

می دهد

وقتی نام تو را

با درخت و گیاه و

دورترین شاخسار

این سرزمین فریاد می زنم

خدایا شکر...

خدایا شکر

شعر درباره تشکر از خدا به نام بهاری دیگر(1)

من از ساکنین

همین حوالی هستم

همین حوالی که نام تو را

قوت جان می دانند

خدای من

از نداشته هایم اشک را

و از داشته هایم مشتی خاک را

بر می گردانم

امیدوارم امانت دار خوبی بوده باشم

 من مدیون هیچ شکوفه ای نیستم

برای هیچ ابر و

هیچ باران و

غنچه ای نوشکفته

خودنمایی نکرده ام

در آینه قلبم تو را دیده ام

شعر کوتاه تشکر از خدا

شعر درباره تشکر از خدا به نام بهاری دیگر(2)

آری،

آری

من در این آینه تو را دیده ام

من در هر غزل تو را سروده ام

محبت را هجا به هجا

با مسامات پوستم

حس کرده ام

خزان را از گاهشمار زندگیم

بیرون رانده ام وقتی

تو بهار من هستی

وقتی نامت خالق شکوفه

و شبنم است

وقتی کلامت

قرآن همان

اعجاز نخستین و هر دم است


همچنین ببینید :

سروده ها و شعر خدا قوت و خسته نباشید


شعر درباره تشکر از خدا به نام تو بهاری(3)

آری، نام تو نه کم است

آفریدگار

تو فصل بهاری

در شتا و زمهریر

روزگار

تو عادت سبز

عدالتی

تو نوری

بر ظلمت و جهالتی

ذات تو کرامت

و نام تو عدالت است

ای حق

بی بدیل

بی همنشین

اشعار من بوی

زمزم می گیرد وقتی تکرارت می کنم

الحمدلله

الحمدلله

شعر تشکر از نعمت های خدا

شعر درباره تشکر از خدا به نام بی آغوش نصرت (1)

بی آغوش نصرت

بی بال پرش در امتداد امیدواری

می شود و می توان

رفت،

جاده را معنی بخشید

به آفتاب و آب

سلام کرد

می توان در موطن احساس پرنده رویید

و از واژه ها چشم

داشت

فقط

اگر تو رهایم نکنی

اگر تو رهایی ام باشی

شعر درباره تشکر از خدا به نام بی آغوش نصرت(2)

بی آغوش نصرت

بی بال پرش در امتداد امیدواری

می توان در نفس جلبکی

تمام شد

می شود قیلوله صنوبر

را جدی نگرفت

میشود در موج مرگ مرداب

سراغ آب روشنکی را گرفت

که به سراب پاک اعتقاد

داشت

فقط

اگر تو رهایم نکنی

اگر تو رهایی ام باشی

شعر برای تشکر از خدا

شعر درباره تشکر از خدا به نام بی آغوش نصرت(3)

بی آغوش نصرت

بی بال پرش در امتداد

امیدواری

می شود با تن تیره لجن

زیست

ولی سبز ماند

می شتوان

ومی شود

تا انتها

دوید

تا انتها رقصد

تا انتها خندید

و یا تا اوج((رستگاری نزدیک))

پرید

فقط

 اگر تو رهایم نکنی

اگر تو رهایی ام باشی

شعر درباره تشکر از خدا به نام پیوستن

شکر می گویم تو را

گرچه دیروز

حدیث مرده مرا

شعر شیرین از خاکستر

انگیخت

و امروز رود

روایت تا غایت تو

جاریست

می خواهم در مرز آب و خاکستر

در مرز آتش و شکوفه به

تو بپیوندم

 رهایم نکن

شعر درباره تشکر از خدا

شعر درباره تشکر از خدا به نام آخر شد

خواستم نشان تو

از روشنی گیرم آفتاب آخر شد

خواستم ماه را

آینه روی تو

بشمارم

ماه به خسوف نشست

تو خالق برترین ستاره های شعر

و شکافنده ی ظلمات

و دردی

شکرانه می گویم

که در سایبان نامت

آرام گرفته ام


همچنین ببینید :

شعر های زیبا درباره زیارت خانه خدا


شعر درباره تشکر از خدا به نام  از تو

وقتی می ترسم بر من

نام تو می خوانند

 وقتی بر زمین گام می نهم

نام تو بر زبان می رانم

همچنان که وقتی به دنیا

آمدنم با نام تو زندگی یافتم

با نام تو زندگی کردم

با نام تو بالنده

شدم

و با نام تو به

تو خواهم پیوست

همین کافیست

تا

وجودت را سپاس گویم

ای حق

که در جای خود

چه استوار نشسته ای

گلچین شعرهای زیبا راجع به تشکر از خداوند

شعر درباره تشکر از خدا به نام خوشحالم

خوشحالم که مرا به جشن

باشکوهی

که زندگیش نامیده اند

فرا خوانده ای

خوشحالم که

کنارم هستی و به سرودها

و نجواهایم

را می شنوی

شعر درباره تشکر از خدا به نام متشکرم(1)

خداوندا

متشکرم که به من سلامت جسم

و صلابت روان

عطا کرده ای

خداوندا

سپاس می گویم تو را

که به من بینایی داده ای تا

رنگ مهربانیت

را در هر گوشه و کنار این جهان ببینم

اشعار تشکر از خدا

شعر درباره تشکر از خدا به نام متشکرم(2)

خداوندا سپاس

به خاطر

عطر گل یاس

به خاطر لبخند همسرم

و خنده های فرزندانم

خداوندا تو را سپاس می گویم

که به زندگی پدر و مادرم برکت

بخشیده ای

سپاست می گویم که

به من نعمت به یاد تو بودن

را بخشیده ای

شعر درباره تشکر از خدا به نام متشکرم (3)

متشکرم به خاطر

گل گندم

و قاصدک های پاییزی

متشکرم به خاطر باران بهاری

و برف زیبای

زمستانت

سپاس تو را به خاطر هر

شکوفه ای

که از شاخه می روید

سپاس به خاطر گیلاس های حیاطمان

و به خاطر بانگ اذان

که قلب را جلا می بخشد

شعرهای مختلف برای تشکر از خدا

شعر درباره تشکر از خدا به نام بیکرانه

لبخند و سپیده

از یک تبارند

هر دو نعمت بی بدیل

تو هستند

هر دو بیکرانه اند

 و این یعنی

هدیه ای خاص

از تو برای من

چرا نباید شکر تو گویم

که مرا از این دو غافل نکرده ای؟

شعر درباره تشکر از خدا به نام  از  اسرار او(1)

اگر پنهانش کنید

نامش اقیانوس ها را می شوراند

اگر فریادش کنید

چیزی از جنس تیرگی

دو شقه می شود

اگر شکرانه اش بگذارید

سهم شما یک زندگیست  

شعرهای زیبا برای تشکر از خدا

شعر درباره تشکر از خدا به نام  از اسرار او(2)

این زندگی پاداش صبوری شماست

به کج خلقی های اهریمن

که شاید از سپیده دم حیات

شروع شده است

این زندگی را ارزان نفروشید

نه به شیطان

 و نه به جهان

شکرش گویید

تا همه چیز رنگ دیگر گیرد

شعر درباره تشکر از خدا به نام  از  اسرار او(3)

آری،

وقتی شکرانه می گذارید

 رنگ تلخی ها به حلاوت

میگراید

ستاره صبح سر می زند

گل ها می شکفند

و عشق تجلی می کند

شعر درباره تشکر از خدا به نام از اسرار او (4)

شکرانه ات می گذارم ای تجلی

عشق

نامت برکت زندگی من

ای یگانه

ای زندگی...

ای عشق...

تهیه کننده : توپ تاپ


پیشنهاد داغ و جدید :

جملات زیبا برای سپاس از خداوندهیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...