متن تبریک تولد نوزاد به انگلیسی + ترجمه

در این بخش از سایت توپ تاپ ، مجموعه ای از متن های کوتاه و زیبای انگلیسی درباره ی تبریک تولد نوزاد ، همراه با ترجمه ی فارسی گردآوری شده است ، قطعا به دنیا آمدن نوزاد یکی از لحظات به یاد ماندنی  و شیرین می باشد ، و شاید دیدن جملات و عباراتی با زبان انگلیسی ، که این روز بزرگ را تبریک می گویند خالی از لطف نباشد ، در ادامه همراه باشید.


The first touch of our newborn is one of the most precious moments of our life. The moment they are born brings the thrill of amazement. It brings a smile on our face, which never fades away. Babies are the most precious gifts on the earth. Though few words cannot take the place of the happiness of that moment, but here’s a try to make that moment special with some beautiful quotes.

اولین لمس فرزند تازه به دنیا آمده ما یکی از گران بها ترین لحظات در زندگی ما به شمار می آید. هنگامی که آن ها به دنیا می آیند با خودشان هیجان حیرت آوری را به همراه می آورند. این لبخندی را بر لب ما می آورد که هرگز محو نمی شود. فرزندان از گران بها ترین هدیه های روز زمین هستند. اگرچه تعداد کمی کلمه نمی تواند نشان دهنده شادی آن لحظات باشد اما اینجا تلاش کردیم تا این لحظات را با عبارات زیبایی خاص کنیم.

متن تبریک تولد نوزاد به زبان انگلیسی

Newborn baby quotes

عباراتی در خصوص فرزند تازه متولد شده

.Wishing you all the best in this exciting new stage of your lives with your new baby

برای شما بهترین آرزو ها را در این مرحله هیجان انگیز از زندگی با فرزند تازه به دنیا آمده تان دارم.

.Wishing you and your newborn many years of good health, love, and happiness

برای شما و فرزند تازه به دنیا آمده تان آرزوی سال ها سلامتی، عشق و شادی را دارم.

.Wishing you the very best of luck with your new baby and your new life as a family

برای تو بهترین خوش شانسی ها را با فرزند تازه متولد شده تان و زندگی جدید تان به عنوان یک خانواده دارم

.When we nurse our babies, it teaches us how to live and it makes us realize what it really means to give. Congratulations for becoming a mother

هنگامی که ما از فرزندان مراقبت می کنیم این به ما می آموزد که چگونه زندگی کنیم و می فهمیم این واقعا چه معنایی می دهد.  برای مادر شدنت به تو تبریک می گویم.

The birth of your newborn will usher you into a new phase of your life. Now you are no longer just man and wife. Maturity and wisdom will envelop your behavior and personalities forever. Now you have become a loving mother and a responsible father. Congratulations.

تولد فرزند شما را به سمت فاز جدیدی از زندگی هدایت می کند. حالا شما دیگر فقط یک مرد و یک همسر نیستید. بلوغ و خرد رفتار و شخصیت شما را تا همیشه در بر می گیرد. حالا شما به یک مادر عاشق و پدر مسئولیت پذیر تبدیل شده اید. تبریک می گویم.

! A father so handsome, a mom so pretty – no wonder your newborn is such a sweetie. Congratulations

پدر بسیار جذاب و مادر بسیار زیبا – تعجب آور نیست که فرزند شما شیرین باشد. تبریک می گویم

متن تبریک به دنیا اومدن بچه به زبان انگلیسی


Congratulations! Now is the time to enjoy your baby’s little feet and baby smell. It will not be there forever, and you should take as many pictures as possible. You will want to miss a single precious moment

تبریک می گویم! حالا زمانی است که پاهای کوچک و لبخند فرزند تان لذت ببرید. این برای همیشه باقی نمی ماند و شما باید عکس های زیادی تا جایی که ممکن است بگیرید. شما برای هر لحظه گران بهای آن دلتنگ خواهید شد.

.This is a beautiful time in your life that you will never forget. The birth of your child is something that changes you indefinitely

این زمان زیبایی در زندگی شماست که هرگز فراموش نمی کنید. تولد فرزند تان به شکل نا محدودی شما را تغییر می دهد

.Having a new baby changes a wife and husband into a mommy and daddy. Congratulations on the birth of your baby

داشتن یک فرزند تازه زن و شوهر را به مادر و پدر تبدیل می کند. تبریک برای تولد فرزند جدید تان


همچنین از این مطلب دیدن کنید :

متن های انگلیسی تبریک تولد به همراه ترجمه ی فارسی


The experience of being a parent is priceless, even if your nights become sleepless and your living room becomes a mess. Congratulations for having a baby

تجربه پدر و مادر شدن بسیار با ارزش است حتی اگر شب ها بی خواب شوید و اتاق شما نا مرتب و شلوغ شود. برای داشتن فرزند به شما تبریک می گویم.

.At birth, if your baby girl is such a doll, imagine how charming she will be when she learns to crawl? Congratulations

در هنگام تولد، اگر فرزند شما دختری شبیه عروسک باشد تصور کنید چقدر جذاب می شود وقتی که او یاد می گیرد که چهار دست و پا حرکت کند. تبریک می گویم.

! There’s no greater gift to a loving couple wanting to be parents than a child! I’m glad you have been given that gift. Congratulations

برای زوج های دوست داشتنی که می خواهند پدر و مادر بشوند هیچ هدیه ای بالاتر از فرزند نیست. من خوشحالم که شما این هدیه را گرفته اید. تبریک می گویم.

.New life, new potential, and many new discoveries are coming. Congratulations on your pregnancy

زندگی جدید، پتانسیل جدید و بسیاری اکتشافات در راه است. برای بارداری شما تبریک می گویم.

! How exciting about the new addition to your family. Congratulations! He is the image of his father

چقدر اضافه شدن یک نفر به خانواده ات هیجان انگیز است. تبریک می گویم. او تصویری از پدرش است.

! We wish you every blessing as you welcome a new member to your family. Children can be such a joy. Congratulations to you and your wife

آرزوی همه سعادت ها را برای شما داریم که به یک عضو جدید در خانواده تان خوش آمد می گویید. فرزندان می توانند مانند یک لذت باشند. به تو و همسرت تبریک می گویم.

.Being a new mother can be frightening and scary, I know. I just wanted to let you know that I am here for you, my daughter. Congratulations

تازه مادر شدن می تواند ترسناک و دلهره آور باشد می دانم. اما فقط می خواستم بدانی که من این جا کنار تو هستند دخترم. تبریک می گویم.

متن تبریک تولد نوزاد به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی


Best wishes for newborn baby

بهترین آرزو ها برای فرزند تازه متولد شده

! Hey, sis! Thank you so much for making me an auntie. I am so excited. Congratulations on your new son. I look forward to meeting my nephew

هی خواهر! ممنون برای این که من رو خاله کردی. من خیلی هیجان زده ام. تبریک برای پسر تازه متولد شده ات. من منتظرم که خواهر زاده ام را ببینم.

.We just received your message with the picture of your new son! He is so handsome. He looks just like his father. Congratulations to you and your wife

 ما پیغام شما را با یک عکس از پسر جدید تان گرفتیم. او واقعا خوش تیپ و جذاب است. او شبیه پدرش است. به شما و همسرتان تبریک می گوییم.

.There is nothing like a newborn baby to renew your spirit and to buttress your resolve to make the world a better place

هیچ چیزی مانند تولد یک نوزاد روح شما را تازه نمی کند و شما را حمایت نمی کند که دنیا را به مکان بهتری تبدیل کنید.

! Warmest congratulations on the birth of your sweet baby girl

گرم ترین تبریک ها را برای به دنیا آمدن دختر شیرین شما می گویم.

! I can’t wait to help you with the baby. If you need anything at all, just text me

من نمی توانم برای کمک کردن در بچه داری به شما صبر کنم. اگر نیاز به هر چیزی داشتید فقط به من پیام بدهید.

.Congratulations on the arrival of your baby girl way her life be filled with love

تبریک می گویم بابت از راه رسیدن دختر شما به گونه ای که زندگی اش با عشق پر باشد.

پیام تبریک تولد نوزاد به انگلیسی	با ترجمه ی فارسی


.Congratulations on the arrival of your new baby boy! Wishing you all the best for a long, happy and healthy life together

تبریک می گویم برای از راه رسیدن پسر شما! امیدوارم شما همه خوبی ها، شادی و سلامتی را در کنار هم داشته باشید.

.Warm wishes to the new born baby and the lucky parents too

گرم ترین آرزو ها را برای فرزند تازه متولد و والدین خوش شانس او دارم.

! Just to say “Hi” to the new member of the family

فقط به عضو جدید خانواده سلام کن

.To my best friend, I am so happy for you and for your husband on the birth of your first child. Blessings to you and your family

برای بهترین دوستم. من واقعا برای تو و شوهرت بابت تولد اولین فرزند تان خوشحالم. سعادت را برای تو و خانواده ات خواستارم


مطلب پیشنهادی :

جملات زيباي انگليسي درباره دختر + معنی فارسی


.Welcome to the world (babys name). May you always be kept safe and snug

به دنیا خوش آمدی (نام نوزاد). امیدوارم همیشه امن و امان بمانی

.Wishing you a future filled with love, happiness, and laughter with your new baby

برای تو آینده ای پر از عشق، شادی و خنده به همراه فرزند جدیدت آرزو می کنم.

.You are so blessed to bring a new baby into the world and I cannot wait to see the sweet blessing

تو بسیار خوشبختی که فرزند جدیدی به دنیا آورده ای و من نمی توانم برای دیدن این خوشبختی صبر کنم

.It’s such a good day today because we now have a prince in the family, congratulation dear on the arrival of your new baby boy

این می تواند روز خوبی باشد زیرا ما حالا یک پرنس در خانواده داریم. عزیزم از راه رسیدن پسر جدیدت را تبریک می گویم

جملات زیبای انگلیسی برای تبریک به دنیا اومدن نوزاد


.We are so excited for you, your life will never be the same. Have fun and enjoy your little bundle of joy.

ما برای شما بسیار هیجان زده ایم. زندگی شما هرگز مثل سابق نخواهد بود. شاد باشید و از این بسته شادی لذت ببرید

I’m sending you this message to congratulate you on the arrival of your adorable baby, I’m sure he’s as sweet as you are. Congratulations dearest

من این پیام را برای تو می فرستم تا از راه رسیدن نوزاد قابل ستایش شما را تبریک بگویم. من مطمئن هستم که او به شیرینی شما خواهد بود. عزیز ترین تبریک می گویم

.Hurray, it’s a baby boy, my sincere congratulations to you and my prayers are with the little man

عجله کنید، این بچه پسر است. تبریک های صمیمانه من به شما و دعا های من با این مرد کوچک همراه است.

.You two deserve every bit of happiness this baby is going to bring you

شما دو نفر لایق هر ذره از این شادی هستید که این کودک برای شما به همراه می آورد.

! Congratulations on the arrival of your newborn! Babies are the greatest gift from God. Your special treasure will brings you lots of joy. We are so happy for you

قدم نو رسیده را تبریک می گویم. بچه ها بهترین هدیه ها از سوی خداوند هستند. گنج با ارزش شما برای تان لذت های فراوانی را به همراه می آورد. ما برای شما خیلی خوشحالیم.

Your baby is the most luckiest person on earth because he has got an amazing parent like you. Congratulations on the birth of your baby boy

فرزند شما خوش شانس ترین فرد روی زمین است زیرا والدین فوق العاده ای شبیه شما دارد. برای تولد پسر تان تبریک می گویم.

The moment a child is born the mother is also born. She women existed, but the mother, never. A mother is something absolutely new

لحظه ای که فرزندان به دنیا می آیند مادر نیز متولد می شود. او قبلا زن بوده اما هرگز مادر نبوده است. مادر بودن یک چیز کاملا جدید است.

After all this endless waiting for months, you have been blessed with an amazing and healthy baby boy. Congratulations on the birth of your new baby boy

بعد از همه این انتظار های تمام نشدنی برای ماه ها، تو با یک فرزند پسر سالم و فوق العاده سعادتمند شدی. برای فرزند تولد فرزند پسر شما تبریک می گویم.

He is really an angel from heaven and the cutest baby boy I have ever seen, my heartfelt wishes are with him. Congratulations on the arrival of your king

او واقعا یک فرشته از بهشت و با نمک ترین پسر بچه ای که تا حالا دیدم است. آرزو های قلبی من با او باشد. برای از راه رسیدن پادشاهت تبریک می گویم.

گردآورنده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...