هر آنچه درباره تعبیر خواب همسایه باید بدانید

تعبیر خواب همسایه نمادی از فرصت های استثنایی با تلاش های بیهوده است که برای فرد خواب بین پیش می آید. از آنجایی که همسایه ها همچون دوستان به عنوان بخش جدایی ناپذیری از زندگی آدم ها تلقی می شوند بنابراین تعجبی ندارد که حتی آنان را برای دفعات مکرر در خواب خود ببینیم.

تعبیر خواب همسایه چیست؟ آیا تعبیر چنین خوابی حقیقت دارد؟

خواب دیدن درباره همسایه از جمله خواب های رایجی است که نیاز به تعبیر خواب دارد. خواب یکی از حالات روحی انسان است که در آن روحش از پنجره جسمش خارج گشته و به سمت عالم ملکوت به پرواز در می آید. بنابراین هر آنچه که در چنین حالتی مشاهده گردد به شکل خواب یا همان رویا در ذهن فرد مجسم می شود. به طبع خواب همسایه نیز همچون سایر خواب های دیگر ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد و طبعاً این خواب نیز صحت داشته و خبر از اتفاقاتی در آینده ای نه چندان دور می دهد. اگر برای شما هم پیش آمده در خواب خود ساعاتی طولانی را با همسایه تان سپری کرده اید یا به شیوه ای دیگر کسانی در خوابتان به همسایگی شما در آمده اند و در بیداری نمی دانید چه تعبیر خوابی برای آن در نظر بگیرید پس با ما همراه باشید تا نزدیک ترین تعابیر را در اختیارتان قرار دهیم.

همه چیز درباره تعبیر خواب همسایه

تعبیر خواب همسایه نمادی از فرصت های استثنایی با تلاش های بیهوده است که برای فرد خواب بین پیش می آید. از آنجایی که همسایه ها همچون دوستان به عنوان بخش جدایی ناپذیری از زندگی آدم ها تلقی می شوند بنابراین تعجبی ندارد که حتی آنان را برای دفعات مکرر در خواب خود ببینیم. در حالت کلی دیدن همسایه ها در خواب به یک سری جنبه های شخصیتی مان اشاره دارد که در ادامه به ذکر جزئیات آن می پردازیم. اما مهم ترین چیزی که برای این نوع خواب وجود دارد حالات ظاهری یا رفتاری همسایه ای است که در خواب خود می بینیم.

اطلاعات کامل در مورد تعبیر خواب همسایه

معبران بسیاری درباره تعبیر خواب همسایه اظهار نظر کرده اند و معمولاً هر یک از آنان با توجه به نوع خواب، حالات فرد خواب بین و شرایط و موقعیت او آن را تفسیر کرده اند. به‌عنوان‌مثال عهده از معبران چنین بیان کرده اند: اگر کسی در خواب همسایه خود را در حال شادمانی کردن ببیند معنی‌اش آن است که در عالم بیداری آن همسایه در شرایط سخت روحی به سر برده و اوضاعش به گونه ای نابسامان است. عده ای دیگر همان گونه که اشاره شد تعبیر خواب همسایه را پیدایش فرصت هایی پوچ و یا بدگویی پشت سر فرد خواب بین تلقی می کنند.

تعبیر خواب همسایه قدیمی

احتمالاً برایتان پیش آمده که سال های زیادی است که از همسایه قدیمی خود هیچ اطلاعاتی ندارید. ناگاه در یک خواب وی را در خواب خود ملاقات می کنید. آیا در چنین شرایطی می دانید تعبیر خواب همسایه قدیمی چیست؟ اگر در خواب خود بینید که همسایه قدیمیتان بسیار ناراحت و غمگین است بدانید که تعبیرش نیکو است. همچنین اگر در خواب بینید که همسایه تان بیش از حد و به نوعی غیر معقول در حال شادمانی کردن است بدانید که در عالم بیداری برایش اتفاقات ناگواری از قبیل از دست دادن عزیزان، ورشکستگی، بدهکار شدن و یا حتی به زندان افتاده رخ داده است.

بسیاری معبران دیگر درباره تعبیر خواب همسایه قدیمی می گویند: اگر کسی در خواب خود بیند که یکی از همسایه های قدیمی اش فوت کرده است معنی‌اش آن است که وی در سلامت کامل به سر می برد و اوضاعش هم بسیار خوب و پسندیده است. همچنین اگر شخصی همسایه قدیمی خود را در حال گریه کردن بیند تعبیرش آن است یک دوران طلایی و سرشار از موفقیت در انتظارش است.

تعبیر خواب همسایه قدیمی

تعبیر خواب همسایه از دیدگاه آنلی بیتون

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب همسایه می گوید: دیدن خواب همسایه در هر حالتی نشانه ای از تلاش های بیهوده شخص خواب بین برای به انجام رسیدن کاری است. در جایی دیگر نیز دیدن چنین خوابی را بر بدگویی های فراوان پشت سر شخص خواب بین تلقی می کند و چنین اظهار می دارد که هرگاه چنین خوابی دیدید حواستان به حرف هایی که پشت سرتان می زنند باشد.

تعبیر خواب همسایه عصبانی

اگر کسی در خواب خود بیند که همسایه شان به شدت عصبانی و برافروخته است معنی‌اش آن است که در عالم بیداری با همان شخص درگیر یک سری مشاجرات و اختلافات خواهد شد. به عبارتی دیگر عصبانی شدن همسایه در خواب و یا حرف زدن با وی بر نزاع و درگیری‌های لفظی دلالت دارد. لیلا برایت درباره چنین خوابی این‌گونه بیان می کند: اگر در خواب خود دیدید که با همسایه خود به شدت در حال حرف زدن هستید مواظب باشید که در بیداری میان شما و ایشان مشاجره ای ایجاد نگردد.

همچنین در کتاب سرزمین رؤیاها درباره خواب همسایه عصبانی آمده است که در حالت کلی دیدن همسایه در خواب به ویژه اگر عصبانی هم باشد نشانه آن است که در آینده ای نه چندان دور بدشانسی بزرگی در کار برایتان اتفاق خواهد افتاد.

تعبیر خواب همسایه جدید

اگر کسی خواب بیند که با همسایه جدید خود ملاقات دارد نزدیک ترین تعبیر آن است که یک ملاقات ناخوانده و به دور از برنامه ریزی و انتظار برایش پیش می آید.

تعبیر خواب همسایه خوب

برخی خواب گذاران دیدن خواب همسایه را بیانگر حس اجتماعی فرد خواب بین می دانند و می گویند چنین خوابی ممکن است موازی موقعیتی باشد که شما در عالم بیداری آن را تجربه می کنید. اگر در خواب خود دیدید که یکی از همسایه های خوبتان را ملاقات کردید که شما از این ملاقات بسیار خرسند و راضی هستید همچنین اگر دیدید که در خوابتان همسایه خوبی پیدا کرده اید که همه مردم از وی تعریف و تمجید می کنند معنی‌اش آن است آرامش و لذتی وصف ناپذیر ( با توجه موقعیت زندگیتان) در انتظارتان است.

تعبیر خواب همسایه بد ، تعبیر خواب همسایه خوب

تعبیر خواب همسایه بد

دیدن خواب همسایه بد و بد اخلاق به ضررهای مالی فرد خواب بین دلالت دارد. در کتاب سرزمین روی‌ها آمده است اگر کسی در خواب خود بیند که به همسایگی شخص بدی در آمده است و از قرار گرفتن در چنین موقعیتی بسیار ناراحت است معنی‌اش آن است در آینده ای نه چندان دور یک سری مشکلات مالی بر سر راهش قرار می گیرد.

تعبیر خواب ازدواج کردن همسایه

ممکن است دیدن خواب ازدواج کردن همسایه برای شما نیز اتفاق بیفتد. معبران در هیچ شرایطی تعبیر چنین خوابی را خوب و پسندیده نمی دانند. اکثریت آنان بر این باور هستند که اگر کسی در خواب خود بیند که یکی از همسایگانشان در حال وصلت و ازدواج است تعبیرش آن است که در بیداری همان همسایه دچار مصیبت و اندوهی می شود. همچنین اگر بیند که همان همسایه متأهل است و او را در لباس عروسی می بیند تعبیرش آن است که دیر یا زود غم از دست دادن عزیزی را تجربه خواهد کرد.

همچنین اگر شما در خواب خود دیدید که یکی از فرزندان همسایه تان در حال ازدواج کردن است تعبیرش آن است که ناراحتی و مشکلاتی جدید بر سر راهشان قرار می گیرد که ممکن است تا حدودی هم ناامید کننده باشد.

تعبیر خواب همسایه درمانده

چنانچه شخصی در خواب خود بیند که یکی از همسایه گانش به شدت درمانده شده است معنی‌اش آن است که در بیداری همان شخص دچار آشفتگی و پریشان حالی می شود. همچنین اگر در خواب همسایه خود را با لباس سیاه ببیند معنی‌اش آن است که بیماری یا حادثه بدی برای آن شخص اتفاق خواهد افتاد. زیرا لباس سیاه در خواب در هر حالتی نشانه ای از اتفاقات مطلوب است که اگر موجبات زیان مالی یا حادثه جانی را فراهم نیاورد حتماً یک نگرانی دیگر به بار خواهد آورد.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

37 نظر

 1. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم از همسایه برای دخترم دمپایی نرم و خوشکل میخرم و تعدادی دمپایی نازه جلوی در ساختمون خونمون ریخته شده بود و من سر رسیدم دیدم همسایه ها دارن جدا میکنن و برمیدارن و میگن همسرم یا اهالی این ساختمون این دمپاییارو نمیخوان چن جفت که آخرش مونده بودو برداشتم شستم و آوردم خونه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه بدست آوردن چیزهای جدید است

 2. مژیمژیsays:

  سلام دیشب خواب دیدم جلو درب خونمون وایسادم با پدرم خداحافظی میکردم برادرم اونطرف کوچه ایستاده بود توی ماشین بود پسر همسایمون اومد ازونجا رد شد منو دید خیلی خوشحال شد رفت جلوتر دیدم دوستش اومد جلو خونمون تکیه داد به دیوار و منو شروع کرد نگاه کردن من معذب شدم و سریع درو بستم و رفتم داخل و از پنجره نگاه کردم دیدم پسر همسایمون ازینکه به دوستش محل ندادم خوشحاله و ذوق میکنه و میگه میدونستم دختر همسایمون دختر خوبیه و بعد ازخواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است به مسافرت کوتاه مدتی بروید

 3. مبینامبیناsays:

  با سلام خواب دیدم که دختر 9 س مستاجر مون اومد خونمون اب خورد از دهنش ریخت رو فرش و لیوان رو گذاشت اومد لیوان نصفه بود روبه روی من از فاصله نزدیک ابو ریخت تا جلوی پای من اومد رو فرش ب مادرم گفت اول باور نکرد بعد دید فرش خیس شده رفت بهش یه چیزی بگه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است ضررهای مالی را در زندگیتان را متحمل شوید

 4. زکییزکییsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم من و پسرهمسایمون ودوستم(درواقعیت همچین همسایه ای نداریم)میخواستیم بریم بیرون نمیدونم کجا،که پسر همسایمون پیش خواهرم گفته که منو دوست داره منم بی تفاوت بودم که هردومون اومدیم از شلنگ حیاطمون اب خوردیم بعد رفتیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام وقت بخیر. احتمال قبولی در یک آزمون و یا موفقیت تحصیلی و کاری وجود دارد.

 5. گلیگلیsays:

  سلام.خسته نباشید. خواب دیدم خونه همسایه نشسته بودم و صحبت میکردم و یه دختر بزرگ هم داشتن که دربیداری نه خونه الانمون بود نه همسایه رو میشناختم..... از خونه اشون اومدم بیرون و خواستم برم خونه خودمون که انگار یه حرفی یادم اومد برگشتم بگم در باز بود نگاه کردم تو دیدم انگار دارن خونه اشونو تمیز میکنن. کل خونه اشون موکت بود و دخترش انگار خجالت کشید من دیدم.هر موکتی رو بلند میکردن زیرش چندتاسوسک بیرون میومد...یکی از سوسکها اومد طرف من، منم ترسیدم و دائم میگفتم ما خونه امونو سم زدیم دیگه سوسک نداریم نزارید بیاد خونه ما، هرچی خواستم بکشمش نشد و پرواز کرد،،،،خیلی ترسیده بودم بعد زن همسایه یه تشت پر از آب و سوسک رو میخواست بریره بیرون از در خونه ولی مقداریش ریخت تو راهروی مشترکمون و من خیلی هم ترسیده بودم که الان سوسکها از راهرو میان خونه امون هم از همسایه بدم اومده بود....

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای پریشان و اشفته است

 6. آزیتاآزیتاsays:

  سلام خسته نباشید. من خواب دیده بودم که یک همسایه جدید دارم و آن همسایه یکی از اشخاصی است که من خیلی او را دوست دارم ولی هیچ وقت موقعیت و فرصت آن پیش نیامده است که من با او حتی یک گفت و گوی گرم و صمیمی داشته باشم می خواستم بدونم تعبیر این خواب چیست با تشکر.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ارتباط درونی نزدیکی با او دارید

 7. آریاآریاsays:

  سلام ،وقت بخیر من الان سه باره که خواب میبینم که یکی از همکاران خانم همسایه ما هستن، درحالیکه در واقعیت هیچ همسایگی ندارم و در این سه بار خواب شبانه دیدم که یکبار همسایه بالایی هستن ،یکبار همسایه پایین و یکبار در همون طبقه،دوبار ایشون اومدن خونه ما و یکبار من رفتم خونشون و مهمون بودم، هرسه بار هم مهربان ،با محبت و شوخ طبع هستن با من،تعبیرش چیه ،مرسی.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نمادی از مهربانی و عطوفت باشد که باید در خود تقویت کنید

 8. میلادمیلادsays:

  سلام.خسته نباشید.یکی از دخترایی که چندسالی باهم بودیم والان به جدایی کشیده شدیم اومدن باهامون همسایه شدن درحالی که مادرش با یکی از همسایه های ما اشناییتی داره...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس گاهی به شما فکر میکنه

 9. محمد طاوسیمحمد طاوسیsays:

  با سلام من مدتی ک باهمسایه درگیر لفظی و فیزیکی دارم و همین باعث شده ک خانه خودمو ترک کرده و به خانه شخص دیگری (مستاجری)برم،خواب دیدم همان همسایه بد ذات درخواب بسیار مهربون شده و از کارایی ک کرده احساس ندامت کرده تعبیر این خواب چیه؟ممنون میشم راهنماییم کنید...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اشاره به آینده داره که تغییر میکنه

 10. بارانبارانsays:

  سلام من خواب دیدم که دارم از پنجره بیرون رو نگاه میکنم و یک دفعه چشمم به پشت بوم خونه همسایه میافته که پر شده از گل رز بعد با مامانم رفتیم کنار گل ها و همسایه(جدید اومده بود و هیچ شناختی ازش نداشتیم)اومد پیشمون من بهش گفتم خیلی گل رز دوست دارم و اونم گفت ما داریم میریم و همه گل هارو داد به ما و رفت

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام موقعیت احساسی برای شما پیش خواهد آمد

 11. شیماشیماsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم یک برگه دستم بود وداشتم می آمدم داخل واحد خودم که وسط راه یکی از همسایه ها را دیدم وبه او گفتم این مدیر ساختمان ما چه آدم نفهمی است ‌همینطور داشتم غر غر میکردم که همش داره الکی هزینه تراشی می کنه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام رویای سرگردان است

 12. مریم امیریمریم امیریsays:

  سلام من خواب دیدم که دارم از پنجره بیرونو نگاه می‌کنم نامزدم تو کوچه ایستاده بود که یهو همه همسایه ها میان دورش جم میشن و بغلش میکنن و بوسش میکنن و یکی از همسایه ها میگه من از نامزدت بدم میومد ولی الان دوسش دارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام با افرادی جدیدی ممکن است اشنا شوید

 13. سلمازسلمازsays:

  سلام زن همسایمون دیشب خواب دید که من با یع ادم کارمند ازدواج کردم گفت کسی که باش ازدواج کرده بودی کارش خیلی خوب بود بعد مادرم رو هم دید توخواب که بارداره تعبیر رو میخاستم بدونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام براتون موقعیت ازدواج پیش میاد

 14. مهرنوشمهرنوشsays:

  دوستم خواب منو دیده که من دارم به تهران سفر می کنم و چند سگ زیبا و دوست داشتنی هم دوروبر من هستند که مال من هستند و در ضمن من با دوستم همسایه هم شدیم.

 15. پانیذپانیذsays:

  سلام استاد . ما یه همسایه روبرویی داریم که خییلی باهامون دشمنه . خانوادگی از هیچ آزار و اذیتی هم ابایی ندارن .چون خودشون ورشکسته شدن هدفشون فقط بدبختی خانواده ی ماست . البته الان جای دیگه ای زندگی میکنیم ولی ان شاالله باز برمیگردیم همون خونه. قبلن خونه ی اونا دوطبقه ی بزرگ بود خونه ی ما دو تا اتاق کوچیک . حالا ما خونمون رو کوبیدیم و سه طبقه ساختیم . غرض از توضیحات طولانیم میخاستم تعبیر خواب مادرم رو بدونم . چند شب پیش مادرم خواب دیده که اونا خونشون رو کوبیدن تا ی خونه ای بسازن که از خونه ی ما بزرگتره . فک کنم 13شوال بود که این خواب رو دید . دیشب هم خواب دیده که توی خونه ی مادری مامانم هستن مادرم و خواهرم . اون همسایمون هم هست . و میخاد تو حموم خونشون طلسم بزاره . و خواهرم میگه مامان مامان ببین میخاد ما رو سحر و جادو کنه . مامانمم میره جلوش و باهاش یجورایی دعوا میکنه . ولی اون هیچ حرفی نمیزنه . خواهش میکنم تعبیرش رو بگید . مادرم خیلی نگران و ناراحته .

 16. علیعلیsays:

  دیشب خواب دیدم یکی از همسایه های خوبمان در یک کلاس که دیگران هم بودند ولی من اونارو نمی شناختم داره تدریس می کنه، ولی همسایه ما سواد دانشگاهی نداره و کارگر یک اداره بوده باز نشست شده.

 17. پژواک حسینیپژواک حسینیsays:

  سلام. یکی از همسایه هامون یه دختر داره که من خیلی دوسش دارم و همچنین او. درست چهار بار در خواب به شکل های متفاوت دیدم که از همسایگی ما اسباب کشی کردن و به جای دیگه ای رفتن مثل روستا یا محله های قدیمی و من هی در ان محل ها دنبالشون میگردم تا پیداشون کنم تا ان دختر را دوباره ببینم. درست چهار بار این خواب را به شکل های متفاوت دیدم.

 18. دینادیناsays:

  سلام من خواب دیدم که پسر همسایه قدیمی در حال تمیز کردن حیاط خانما خانه که از او باره کرده بودیم

 19. دینادیناsays:

  سلام من خواب دیدم که پسر همسایه قدیمی در حال تمیز کردن حیاط خانما خانه که از او باره کرده بودیم

 20. م.حم.حsays:

  درود من خواب دیدم فردی که بار ها توی خواب من میاد و من اونو دقیق نمیشناسم اما اون توی خواب من جوری رفتار میکنه ک گویا خوب منو میشناسه خواب دیدم همون شخص شده همسایه روبروییمون (ما تو ساختمون زندگی میکنیم) بعد خواب دیدم منو مامانم و یک نفر دیگم بود رفته بودیم خونشون ..طوری رفتار میکردم گویی قراره همسرم بشه ..تعبریش رو لطفا بگین ممنونم

 21. رویارویاsays:

  سلام من خواب دیدم همسایه قبلیمون که یه ماهه کوچ کردن ازینجا رفتن،اومدن خونمون مامانش با دوتا دختراش چایی میخورن مامانش دراز کشیده چایی میخوره بعدش دختر کوچیکش میره تو اتاقه من خوابش میره دور اطرافشم کتابای کنکوریه من هس مامانش و دختر بزرگش میرن فقط اون میمونه

 22. حسینحسینsays:

  سلام خواب دیدم که با خواهر زنم که چند سالی میشه فوت کرده همسایه شدم. میشه لطفا تعبیرشو برام بگید.

 23. ElinaElinasays:

  باسلام من خواب دیدم وقتی رفتم لب پنجره دختر همسایه بغلیمون داشت درسمیخوند و دختر همسایع جلوییمون تو حیاط داشت ارایش میکرد و یواشکی سیگار میکشید( هیچ کدوم از همسایه هارو نمیشناختم)بعد رفتم باهاشون اشنا شدم رفتیم تو یک اتاق و درباره bts( یک گروه خواننده کره ای) حرف زدیم و باهم دوست شدیم

 24. زهرا جعفرزادهزهرا جعفرزادهsays:

  سلام چند روز پیش یکی از همسایه هامون که از اقوام دورمون هم هست به مادرم گفته که خواب پسرتون دیدم که دندانپزشکی قبول شده در حالی که من امسال دارم برا کنکور میخونم اگه میشه لطفا بگین تعبیرش چیه

 25. مونا لطفیمونا لطفیsays:

  سلام ،من دیشب خواب دیدم که همسایمون که مرد متاهل بود که ازون کسایی هست که به خانما نگاه میکنهو اینا،اومده منو تو یه خونه ای گذاشته بعدش من بهش پیشنهاد رابطه دادم و اون قبول نکرد بعدش اون منو لمس کرد زمانی که داشت از پله ی اون خونه ای که منو توش می برد میشه تعبیر شو بگید

 26. پارسا علویپارسا علویsays:

  سلام و درود ببخشید من از کسی( که همسایمونه) خوشم میاد بعد مامانم خواب دیده که رفته خونشون بعد مامان اونا با عصبانیت بیرونش کردن

 27. حسینحسینsays:

  سلام ؛ من دیشبم خواب دیدم که همسایه روبرویی که البتهارتباطی هم باهم نداریم ، پشت درب ایستاده و من از چشمی می بینم که گویا میخواد بگه که کلید درب منزلت ، روی در جامونده !!! همین جا خوابم تموم شد و بلند شدم که آماده بشم برای عزیمت به اداره .

 28. Forozan EbrahimiForozan Ebrahimisays:

  سلام دیشب خواب دیدم همسایه ی واحد پایینی ما از تراس اومد بالا و شروع کرد منو ببوسه و حتی منو لخت کرد و سینه های منو به شدت میخورد . هرچه دنبال تعبیر آن گشتم پیدا نکردم . لطفا راهنمایی کنید

 29. سوگندسوگندsays:

  سلام خواب دیدم بعدازمدتهابه خونه همسایمون رفتم اونم از دیدن من خیلی خیلی خوشحال شد

 30. امیرحافظ.نامیرحافظ.نsays:

  سلام و وقت بخیر تعبیر خواب همسایگی در یک ساختمان و رابطه صمیمی با کسی که در واقعیت و الان فقط گهگاهی در فضای اینستاگرام و خیلی کم ارتباط دارم چیست؟؟ با تشکر

 31. عسلعسلsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم یکی از همسایه مان توی راه پله ایستاده بوده و لباس های تیره تنش بوده و کیف و وسایل شخصی هم باهاش بود بعد گفت که میخواد برای همیشه از اینجا بره بعد شروع کرد به خداحافظی کردن

 32. پرندپرندsays:

  سلام و ایام به کام. من خواب دیدم که من و همسرم خونه ی خانم همسایه که تنها و مطلقه هستن رفتیم و داریم پرده ی خونش رو اندازه میگیریم چون قصد تعویضش داشت.من اندازه هارو میگرفتم و همسرم با خانم همسایه صحبت میکرد... (این خانم همسایه ما توی بیداری کاملا بی حجاب و راحت جلو همسرم ظاهر شده و توی خواب هم بی حجاب بود و کمی من روی این خانم و کششی که فکر میکنم همسرم نسبت بهش پیدا کرده حساس هستم)به نظرتون تعبیرش چیه؟

 33. علی رضاییعلی رضاییsays:

  من خواب دیدم که همسایه مون از محله میخواست بره منم خیلی ناراحت و غمگین بودم و نرسیدم که خداحافظی کنم

 34. فاطوشفاطوشsays:

  سلام من طبقه پایین مادرشوهرم زندگی میکنم خواب دیدم که انگار مادرشوهر طبقه ی خودشونو رهن داد و خودشون ازینجا بلند شدن از یه طرفم انگار ما خونمونو برده بودیم‌ یک شهر دیگه بعد واسه دوتا از همسایه های جدید که یکی طبقه بالایی بود غذا بردم جاش یه عاااالمه لواشک داد بهم

 35. اشکاناشکانsays:

  سلام خواب دیدم اسباب های همسایه که در حال اساب کشی بود روی من ریخت و من بلند سدم و به انها در اسباب کشی کمک کردم و آنها به من میخندیدند

 36. ناشناسناشناسsays:

  سلام من خواب دیدم با همسایه هامون رفتیم بیرون یکیشون حامله بود و یکیشون یچه۳ ساله داشت دقیقا مثل شرایط فعلی و بیرون من دارم به بچه ۳ ساله غذا میدم و مامانم داره مشکل ۲ تا همسایه رو حل میکنه.تعبیرش چیه؟

 37. محمدمحمدsays:

  من خواب دیدم که دختر همسایه که هر دوتامون از هم خوشمون میاد آمده خونه ما با مادرش و مهمان شدند آنها داخل خانه بودند ولی به خاطر گرمی هوا به حیاط رفتیم بعد که غذا تمام شد ما دو تا تنها ماندیم و با هم حرف زدیم