همه چیز درباره تعبیر خواب کود حیوانی و شیمیایی

شاید شنیدن این که تعبیر خواب کود حیوانی و شیمیایی چیست اندکی برایتان تعجب برانگیز باشد. اما یقیناً داشته باشید که تمامی مطالب مربوط به آن شنیدنی است. ما در این بخش از پست خود می خواهیم شما را با این نوع تعبیر خواب آشنا سازیم و پیشنهاد می کنیم حتماً تا اتمام آن همراه ما باشید. چون شاید یک روز دیدن این خوابی برای شما هم اتفاق بیفتد.

در رابطه با تعبیر خواب کود حیوانی و شیمیایی باید گفت که همان‌طور کود موجب رونق بخشیدن به خاک می شود دیدن آن در خواب هم به مراتب باعث رونق بخشیدن و رزق و روزی به زندگی انسان ها می گردد. معبران اندکی درباره چنین خوابی تعابیری بیان کردند و تاکنون هم منبع موثقی برای آن مشخص نشده است. اما به جرات می توان گفت همین تعداد اندک مطالب کامل و بی نظیری درباره تعبیر خواب کود حیوانی و شیمیایی برای شما خوانندگان محترم ارائه کرده اند.

می دانیم که کود چه از نوع شیمیایی یا حیوانی آن به خاطر داشتن مواد آلی و شیمیایی سودمند برای تقویت خاک، در کشاورزی های مختلف به کار برده می شود. از این رو معبران بر این باور هستند که دیدن خواب کود به اندازه مفید بودن آن برای خاک سودمند است. بر اساس این تعابیر اگر کسی در خواب خود بیند که در حال کود ریختن به خاک باغچه خانه خود است تعبیرش آن است که به همان اندازه رزق و روزی نصیبش خواهد شد.

تعبیر خواب کود حیوانی و شیمیایی به روایت آنلی بیتون

آنلی بیتون می گوید دیدن خواب کود حیوانی و شیمیایی تعبیری به غیر از برکت و روزی فراوان ندارد. در جای دیگر چنین روایت می کند که اگر شخصی در خواب خود بیند که از جانب کسی مقدار زیادی کود حیوانی و شیمیایی دریافت کرد نشانه آن است که در عالم هوشیاری از طرف همان شخص حمایت بزرگ مالی خواهد شد.

تعبیر خواب کود شیمیایی و حیوانی

تعبیر خواب کود حیوانی و شیمیایی از دیدگاه یونگ

روانشناسی یونگ درباره خواب کود حیوانی و شیمیایی بر این باور است که تعبیر چنین خوابی بر لایه های عمیق حمایتی دلالت دارد. بر اساس چنین تعبیری اگر در خواب خود بینید که حجم بسیاری از انواع کود حیوانی یا شیمیایی( فرقی نمی کند) نزد خود جمع آوری نموده اید نشانه آن است که لایه های عمیقی از حمایت عاطفی به دور شما کشیده می شود. اما آنچه که از تعبیر خواب روانشناسی یونگ مسلم است این است که همان‌طور که استفاده مداوم از کود ها باعث برخی آلودگی های زیست محیطی می شود دیدن چنین خوابی به تکرار ممکن است از ارزش تعبیر آن کاسته و چیزی خلاف ارزش اصلی اش برای شخص خواب بین به همراه داشته باشد.

تعبیر خواب کود حیوانی و شیمیایی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی تهرانی درباره خواب دیدن کود حیوانی و شیمیایی چنین می گوید: دیدن چنین خوابی بر راهی شخص خواب بین از رنج و غم و اندوه دلالت دارد. از آنجایی که پول یکی از عوامل از بین برنده غصه های بشر است بنابراین می توان تعبیر اصلی خواب کود را به پول نسبت داد. از طرفی دیگر دیدن خواب کود (فرقی نمی کند حیوانی باشد یا شیمیایی) را بر ثروت و اتفاقات عجیب در زندگی نسبت داده است و می گوید اگر کسی در خواب کود حیوانی یا شیمیایی بسیاری بیند تعبیرش آن است که اتفاقات شگفت انگیز و غیر منتظره ای انتظارش را می کشد. اما اگر کسی بیند که در منزل خود در حال جمع آوری کود است و محل آن را تمیز می کند معنی اش آن است که تلاش فراوانی را که برای یک هدف به کار برده است عاقبت نتیجه خوبی به بار می آورد.

تعبیر خواب کود حیوانی و شیمایی به روایت امام صادق

امام صادق (ع) می فرماید اگر کسی در خواب خود بوی کود حیوانی و شیمیایی به مشامش رسد تعبیرش آن است که در زندگی موقعیت های ایده آل برای کسب درآمد بسیار نصیبش می شود. همچنین در جای دیگر می فرماید اگر در خواب خود بینید که در حال دست زدن و بازی کردن با کود هستید نشانه آن است که نگرانیتان درباره اوضاع مالی به زودی برطرف خواهد شد.

تعبیر خواب کود شیمیایی و حیوانی از دیدگاه معبران مختلف

تعبیر خواب کود حیوانی و شیمیایی از دیدگاه دانیال نبی

همان طور که گفته شد کود از انواع چیزهایی است که ممکن است هر کسی آن را در خواب خود بیند. اغلب مراجعه کنندگان به کتب تعابیر خواب به دنبال این هستند که نزدیک ترین معنی را برای خواب خود پیدا کنند و اهل تعبیر نیز در این باره حرف های بسیاری زده و نوشته اند. اما آنچه که بسیار جالب است این است که تمامی آنان بر این امر متفق القول هستند که دیدن کود در خواب فراوانی نعمت و رزق و روزی است. می توان گفت این تعبیر تا حد بسیار زیادی درست است و دیدن آن جز نکویی چیزی برای فرد خواب بین ندارد.

اما بسیاری معبران چون دانیال نبی با توجه به شرایط فرد خواب بین دیدن کود را رهایی از رنج و مشکلات و قرض هایش می داند و به مال و اموالی اشاره دارد که ظن حرام بودن در آن وجود ندارد. برای همین است که معبرانی چون دانیال نبی دیدن کود حیوانی و شیمیایی در خواب را بیشتر به رزق و روزی و فراوانی نعمت تعبیر داده اند.

تعبیر خواب کود حیوانی و شیمیایی در توالت

اگر شخصی در خواب خود بیند که در مستراح و یا توالت منزلشان حجم زیادی از انواع کود حیوانی یا شیمیایی دیده می شود معنی اش آن است که در ثروت و مکنت بسیاری غرق می گردد. فرقی نمی کند این خواب را یک خانم یا آقا دیده باشد. چرا که تعبیرش برای همگان یکسان می باشد.

تعبیر خواب کود حیوانی و شیمیایی پنهان کردن

همان طور که گفته شد کود در واقعیت منفعتی بسیار برای خاک دارد و در خواب نیز به همان اندازه سود و فراوانی مال را نصیب فرد خواب بین می کند. برخی از تعبیرگران خواب به واسطه خواص و مزیت های بارزی که این مواد گرانمایه برای زمین های کشاورزی و زراعی دارد نزدیک ترین تعبیر برای آن را پول در نظر گرفته اند. حال اگر کسی در خواب خود بیند که یکی از انواع کود را در حیاط منزل خود یا در هر مکان دیگری پنهان می کند به طوری از چشم همگان مخفی بماند معنی اش آن است که در عالم بیداری سعی بر آن دارد که مال و اموالش را از بقیه پنهان کند.

تعبیر خواب کود حیوانی و شیمیایی در کتاب سرزمین رؤیاها

در کتاب سرزمین رؤیاها آمده است که اگر در خواب خود بینید که در حال جمع کردن کود هستید. به شکلی که مردم نیز به شما نگاه می کنند تعبیرش آن است که باید در عالم بیداری حواستان به کارهایی که باعث از دست دادن مالتان می شود باشید. زیرا ممکن است مشکلاتی بر سر راهتان قرار گیرد که سبب شوند تا بخش عظیمی از ثروت یا مال خود را از دست دهید.

تعبیر خواب کود حیوانی و شیمایی در رخت خواب

اگر کسی در خواب بیند که رخت و خوابش آکنده از کود است به طوری که بدن و لباس هایش تماماً به کود آغشته شده است نشانه آن است که در عالم بیداری امتیازات بسیار بزرگی نصیبش شده که به دنبال آن مال و ثروتی زیادی را از آن خود می کند.

تهیه کننده : توپ تاپ

7 نظر

 1. رویارویاsays:

  سلام خسته نباشید ماباغی داریم که سرسبزی خواصی ندارد ولی درعالم خواب دیدم سرسبزتراست وخاکی حاصل خیزداردوبرادرم گیاهان را به گلدان انتقال میدهد درکناردیوارچندین صندق چوبی بودوقتی درآن هاروبازکردم پرازکودبود.انگار برادرموادی راداخلش ریخته بودتابه کودتبدیل شود.وآنها تبدیل به کود شده بود درآنهارا گذاشتم وگفتم کمی دیگرکه صبرکنیم.کودبهتری خواهدشد. درخواب بعدی چاله ای سرپوشیده بود که درفکرم این بود من قبلا دراین چاله ها چیزهای مانند زباله ریختم ام تا تبدیل به کود شود همرا دایی ام بودم که به چاله سربزنیم تاببینیم این اتفاق افتاده است یان،چاله رو آتش زدیم وخاموش شد انگار بااین کارمرحله تشکیل کود کامل شد وقتی درآن را برداشتیم کود کاملا آماده بود وبوی ان هم نشان تکمیل شدن وآماده بودن کود بود.بعدازآن هم به حرم امام رضارفتیم ونماز خواندیم درمحرابی باکاشیهای آبی من درخواب چاله ای که داخلش مدفوع هم باشد دیده ام. ممنون میشم تعبیرکنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس جریاناتی در زندگیتان اتفاق می افتد که جنبه ی مثبتی دارد و بخاطر فکر و تدبیر خودتان است و هموراه شادی خواهید داشت

 2. احسان میناونداحسان میناوندsays:

  سلام منم دوتا خواب دیدم ۱_ خواب دیدم خواهرزنم روی تخت خواب مون دراز کشید و گفت زود باش، و منم سینشو لیس زدم، البته نسبت به جثه واقعیش انگار سینه های بزرگتر و زیباتر داشت!! بعدش بچم که روی تخت پشت سرش بود با اینکه زبون نداشت، انگار داشت به زحمت مامانشو خبر می کرد، تا پا شدیم دیدیم خانمم از تو حمام درو باز کرده و با بدن خیس نشسته و ساکت و کمی اخم نگاهمون میکرد ۲_ از یه جاده کنار زمین پدرم رد می شدم، یکدفعه چشمم افتاد که کلی کود حیوانی در حد چندتا کمپرسی بالای زمینه و دورش فقط از سمت زمین همسایه سیم خاردار هست، و چون آخرای پاییز بود گویا، و همه زمین ها خشک و بی علف بود ناگهان با تعجب ۵ تا درخت گردو خیلی سبز و زیبا تو زمین دیدم و با تعجب و لذت از جاده بسمت خونه پدری ادامه دادم(درخت ها ۳تا بزرگ و ۲تا کوچیک تر ، وهمه سرسبز ، ولی ۲تا کوچیکا تا پای خاک برگ و شیل های خیلی سبز و پهن داشتن), به خونه که رسیدم بابام گفت پسرم برو زمین گندم رو بچین، و دیدم کنار زمین گندم بسیار زیبا و یکنواختی ایستادیم بسیار زیبا، و البته تو خواب متوجه بودم که اینا تو فصل غیر خودش هست... این دو تا زمین رو نزدیک هم واقعاً پدرم داره، ولی در واقعیت فقط گندم می کاریم، اونم تو فصل خودش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خواب اولتون به افکار و نیات شما اشاره داره خواب دوم به وضعیت زندگی تون اشاره داره که باید تغییراتی رو در آن ایجاد کنید که در مسیر مثبتی پیش بره

 3. شهرزادشهرزادsays:

  سلام و درود به شما ...دیشب خواب پدرمو که سالهاست فوت شدند رو دیدم که یه گونی بزرگ کود کشاورزی رو کولشه میاره داخل خونه ام بعد بازش میکنم تبدیل به اجاق گاز چند شعله میشه تعبیرش رو بفرمایید ممنون میشم

 4. ابراهیمابراهیمsays:

  خواب دیدم داخل اغل کودکودگوسفندجارو میکنم

 5. اویناوینsays:

  سلام خواب دیدم از یک گلدان بزرگ یه کم یک بسته خاک برگ برای گلدانم بهم هدیه دادند بارن هم میبارید و من و خواهرم باماشین به شهر دیگری رفته بودیم

 6. سپیده محمدیسپیده محمدیsays:

  سلام ،من گلخونه دارم و گلخونهمو فروختم خواب دیدم یه مقدار‌کود شیمیایی که مونده بود از گلخونه مو یکی از همکارام میخواد ببره و من همینجوری بهش بخشیدم،میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟

 7. مرجان سعیدیمرجان سعیدیsays:

  سلام من خواب دیدم که از یه جایی دارم عبور میکنم که همه جا پر از کود گاو هست و یه گاو هم پشت سرمون میومد و همینطور کود دفع میکرد از خودش ما هم همینطور که میرفتیم جلو با یه وسیله ای کود ها رو کنار میزدیم که راهم باز بشه (ولی همچنان روی زمین کود بود مثل اینکه جاده از کود ساخته شده باشه)