تعبیر خواب بچه سر راهی از دیدگاه معبران

آیا می دانید تعبیر خواب بچه سر راهی چیست و چه پیامدهایی را برای شخص خواب بین دارد؟ خواب بچه از دیدگاه معبران مختلف دارای تعابیر و تفاسیر گوناگونی است. در حالت کلی همه آنان به خوش یمن بودن بچه در خواب اتفاق نظر دارند و در بسیاری مواقع هم بنا به شرایط شخص خواب بین تعبیر این خواب را خوب نمی دانند. اما آیا تعبیر خواب بچه سر راهی هم به همین شکل است؟ در ادامه مطلب به همراه ما باشید تا شما را با چند و چون تعبیر این چنین خوابی آشنا سازیم.

بنا به روایت کامل ترین مرجع تعبیر خواب های دنیا، تعبیر خواب بچه سر راهی بسیار خوب و مبارک است. آنچه که در این کتاب روایت گشته تعبیر خواب پیدا کردن یک بچه سر راهی چه دختر و چه پسر این است که در جایی که هیچ امیدی از آن ندارید منفعت بزرگی نصیبتان می شود. به گفته زیگموند فروید ذهن بخش عمده ای از ذهن انسان را ناخودآگاه او تشکیل می دهد و تنها درصدی از آن شامل خودآگاه می شود. این بخش از ناخودآگاه در حالت خواب و بیهوشی هوشیار شده و نسبت به هر آنچه که اتفاق می افتد فعال می گردد. این روانشناس هم درباره تعبیر چنین خوابی اعتقاد بر این دارد این نوع خواب هم رابطه مستقیمی با موضوعی که شخص خواب بین در خواب خود دیده است دارد.

شاید بارها و بارها در اطراف خود شنیده باشید که خواب نوزاد یا بچه های کوچک را دیده اند که در سر راه آن ها قرار گرفته اند. چنانچه شما هم گذرتان به دیدن چنین خوابی افتاد و دیدید که در خوابتان نوزاد و بچه کوچک غریبه و ناآشنا بر راهتان قرار گرفت توجه داشته باشید که تعبیر چنین خوابی می تواند بر معنا و مفهوم متفاوتی دلالت داشته باشد. گاهی اوقات هم نشانگر اتفاقات مهم در زندگی شما است.

تعبیر خواب بچه سر راهی از دیدگاه آنلی بیتون

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب بچه سر راهی معتقد است که در بسیاری مواقع بایستی با در نظر گرفتن شکل ظاهری و چهره بچه ای که بر سر راهمان قرار می گیرد چنین خوابی را تفسیر کنیم. اما در مجموع چون بچه کوچک و یا حتی نوزاد شخصیتی عاری از هرگونه گنا

تعبیر خواب بچه سرراهی دختر

ه و آلودگی دارد تعبیر آن هم در خواب نماد معصومیت است و نشان می دهد که پاک ترین و خالص ترین قدرت ها نصیب انسان می شود. همچنین ایشان در جاهایی دیگر درباره این خواب چنین روایت می کند:

اگر در خواب خود دیدید که نوزاد تازه متولد شده در سر راهتان قرار گرفته است تعبیرش آن است که به زودی شادی های غیر قابل باوری را تجربه خواهید کرد. همچنین اگر در خوابتان بچه را نوزاد را نشناختید و چهره اش برایتان غیر عادی و عجیب و غریب بود نشانه آن است که در بیداری بیشتر حواستان به سلامت فکری و روحی خود باشد.

تعبیر خواب بچه سر راهی دختر

از آنجایی که هر خوابی با جزئیات متعدد بسیاری همراه است این امر درباره تعبیر خواب بچه سر راهی نیز صدق می کند. چنانچه دختر مجردی در خواب خود بیند که یک بچه کوچک بر سر راه او قرار گرفته است نشانه آن است که از گرفتاری و سختی هایی که در آن قرار گرفته خلاصی می یابد. اما اگر در خواب بیند که نوزاد سر راهی دختر است تعبیرش آن است روزهای بسیار شاد و فرح بخشی در انتظارش است.

تعبیر خواب بچه سر راهی به روایت لوک اوینتهاو

در حالت کلی بسیاری از معبران تعبیر خواب بچه سر راهی را خوش یمن و برخی دیگر آن را عملی بی رحمانه می دانند. به عنوان مثال لوک اینتهاو می گوید اگر در خواب خود دیدید که یک نوزاد در سر راهتان قرار گرفته است و مدام در حال گریه کردن است نشانه آن است که شما یک غم بزرگی را در دل خود پنهان کرده اید و کسی از آن خبر ندارد. اما اگر بینید که نوزاد جلوی راهتان سبز شده و شما وادار به نگهداشتن آن می شوید تفسیرش آن است که شما برای انجام یک کار بزرگی در مقابل چشم همه از خود اعتماد به نفس بالایی نشان می دهید. همچنین لوک اینتهاو در جاهای دیگر درباره دیدن خواب بچه چنین می گوید:

خوشبختی

اوقات مبارک و میمون

شادی و سلامتی

گاهی اوقات غم و غصه و فلکت

تعبیر خواب بچه سر راهی بودن ، تعبیر خواب پسر بچه سر راهی


  تعبیر خواب بچه سر راهی به روایت ابن سیرین

  ابن سیرین درباره دیدن بچه سر راهی در خواب چنین روایت می کند: چنانچه شخصی در خواب خود بیند که به او یک بچه سر راهی داده اند اگر بچه دختر باشد نشانه آن است مال و منفعت فراوانی به او می رسد. اما اگر بچه پسر باشد تعبیرش آن است که به زودی کار و بار و اوضاعش خوب خواهد شد و از طرف یک مرد قدرتمندی حمایت مالی می شود.

  همچنین ابن سیرین درباره تعبیر چنین خوابی در جاهای دیگر می گوید: اگر در خواب خود بینید که یک نوزاد تازه متولد شده در سر راهتان قرار گیرد و از شما خواسته شود که او را به فرزند خواندگی قبول کنید تفسیرش این است که به زودی سرگرمی ها و شادی های لذت بخشی را تجربه خواهید کرد.

  تعبیر خواب بچه سر راهی از دیدگاه معبران چینی

  معبران چینی درباره تعبیر خواب بچه سر راهی به شدت معتقد هستند دین این خواب بر امیدوار شدن برای دست یافتن به آرزوهای بزرگ دلالت دارد. اگر خانمی که نمی تواند باردار شود و یا به قول معروف اجاقش کور است چنین خوابی را ببیند تعبیرش آن است که بر بچه دار شدن خود در عالم بیداری امیدوار باشد. یعنی در آینده ای نه چندان دور صاحب فرزندی می شوند.

  تعبیر بچه سر راهی

  تعبیر خواب بچه سر راهی زن آبستن

  دیدن خواب بچه سر راهی برای یک زن آبستن و حامله نشانه یک عشق همراه با سعادت و خوشبختی است.

  تعبیر خواب بچه سر راهی برای زن بیوه

  اگر زن بیوه در خواب خود بیند که یک بچه سر راهی به او داده اند نشانه آن است که مدتی است گرفتار کارهای نامعقول گشته است.

  تعبیر خواب بچه سر راهی زشت

  اگر در خواب خود بینید که یک بچه زشت و بد چهره بر سر راهتان قرار گرفته است نشانه آن است که بدشانسی کوتاه مدتی بر سر راهتان قرار می گیرد

  تعبیر خواب بچه سر راهی خنده رو

  در حالت کلی دیدن خواب بچه سر راهی خنده رو بر دوستان بسیار خوب و پر منفعتی که دور شما را گرفته اند دلالت دارد

  تعبیر خواب بچه سر راهی بیمار

  چنانچه در خواب خود دیدید که یک نوزاد بیمار بر سر راهتان قرار گرفته است و شما از حال و وضع او بسیار ناراحت هستید معنی اش آن است که در فامیلتان شخصی دچار بیماری می شود. اگر دیدید که نوزاد بیمار را به فرزند خواندگی قبول می کنید نشانه آن است که یک مشاجره خانوادگی دامن شما را هم می گیرد.

  دیگر مطالب پیشنهادی :

  تعبیر خواب بچه های بی سرپرست

  تعبیر خواب به فرزندی گرفتن نوزاد (2)

  45 نظر

  1. مریم حاکمیمریم حاکمیsays:

   سلام خسته نباشید من دختر مجردی هستم که دیشب خواب دیدم متاهل هستم و همراه با یه آقایی که همسرم هستن رفتیم مسافرت . تو مسافرت هر دومون هم ناراحت بودیم که چرا بچه دار نمیشیم! بعدش یهو دیدیم سه تا بچه سر راه هستن و خدا اونارو به ما داده که یکیش یه دختر خوشگل و دوتای دیگه پسر بودن در سنین حدود چهارپنج سال و این مارو خوشحال میکنه .ممنون میشم تعبیرشو بگید

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام در حالت کلی دیدن خواب بچه سر راهی خنده رو بر دوستان بسیار خوب و پر منفعتی که دور شما را گرفته اند دلالت دارد

  2. بهزاد بارانیبهزاد بارانیsays:

   سلام من در خواب دیدم که پسر داداشم تازه بچه دار شده و اهل خانوادمون وچند تا از فامیلامون دور هم جمع شده بودند که با هم مشغول صحبت کردن بودن که یک لحظه من چشمم به یکی از دختران فامیلامون افتاد و نگاه برگردوندم بدون اینکه به اون حسی داشته باشم

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام ممکن است دورهمی خانوادگی برایتان ایجاد شود

  3. مهریماحسینیمهریماحسینیsays:

   سلام من خواب دیدم دوتابچه دوقلوسرراهمه به طوراتفاقی دیدمشون یکیشونوبرداشتم ازنزدیک نگاهشم کردم ومهرش به دلم نشست اوناحتی لباس هم نداشتن یه پترچه خیلی کمی دورشون بود

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام این رویا نشان دهنده رسیدن منفعت از جایی به شما است که انتظار ان را ندارید

  4. قلعه نویقلعه نویsays:

   سلام من تقریبا صبح بود که خواب دیدم با شوهرم داریم توخیابون راه میریم ک ی پسر خوشگل با لباسای تمیز دیدیم ک رو زمینه برش داشتیم برا خودمون. بغل هر کی که میرفت گریه میکرد ولی بغل من ک میومد ساکت میشد

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    یه خبر خوب بهتون داده میشه

  5. زهرا قزهرا قsays:

   سلام . من خاب دیدم پدرم از بیرون از خونه چهارتا نوازد که سرراه بود رو اورده بود.‌ چهارقلو بودن. تعبیرش چیه

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام خبر های خوبی بهتون داده میشه

  6. زهرازهراsays:

   سلام.خواهرم مجرده خواب دیده که یه بچه با موی مشکی بغل شوهرمه و شوهرم هم خیلی با اون بچه بازی میکنه.

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام ممکن است رزق شما افزون شود

  7. سامانسامانsays:

   سلام. من دیشب خواب دیدم که با دوستم وارد مغازه شدیم تا اون زرشک بخره بعد من کنار یه مردچاق نشستم که موهاش شروع کرده بود به سفیدشدن اما نه از سن و سال بلکه از غم. یه پسر بچه هم بغلش بود. احساس کردم پسره. از دوستم پرسیدم زرشک خوب و بدو تشخیص میدی؟ این مرد جواب داد آره میشناسه انگار. بعد من دقت کردم دیدم بچه سبزه و خوشگل و خنده رو و لخت پیچیده به روزنامه. هوای بیرونم سرد بود و زمستون. گفتم اینو چرا همچین کردی؟ گفت تا سردش شه ... سرما بخوره ... بمیره ... با کنایه اینا رو گفت یعنی من فهمیدم منظورش اینه که پول نگهداریشو ندارم.

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام ممکن است اتفاقات هیجان انگیزی در زندگی برایتان رخ دهد

  8. هومن.مالدارهومن.مالدارsays:

   سلام.من تو خاب خاستم به همسرم بگم من یه بچه ی سر راهی ام که یک دفعه همسرم ناپدید شد و یه چیزی شبیه شیطان بجاش ظاهر شد.من خاستم فرار کنم به من رسید و من رو برد بالای یه خرابه ی از اون بالا یه سایه دیدم و بعدش از خاب بیدار شدم.تعبیرش چی میشه.ممنون راهنمایی کنین.

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام شب ها هنگان خواب بوی گلاب اسشتمام کنین و غذای سرد نخورین

  9. صباصباsays:

   سلام خاله ی من خواب دیده که یه بچه سر راه زنداییم هست ولی یادش نیس بچه چیه ولی خوشحال بودن ( زنداییم سرطان رحم داره و سرطانش پیشرفت کرده)خواستم بدونم تعبیرش چیه ممنون

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام بهتر است سلامتی خودرا چک کنید

  10. صباصباsays:

   سلام من خواب دیدم که توی یه استخر دارم شنا میکنم افراد زیادی هم اطرافم بودن اولش کم عمق بود بعدش انگار خودم خواستم که برم به عمق بیشتر و یک دفعه فرو رفتم توی عمق زیاد استخر و بعدش با کمی ترس بیدار شدم

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام ممکن تصمیم اشتباهی بگیرین

  11. ......says:

   سلام من خواب دیدم وقتی بزرگ شدم یه اقایی میگه پدرمه واینکه من بچه سرراهیم وتوسط یه خانواده دیگع بزرگ شدم. گفت می خواد منوببره پیش خودش ولی منو ول کرد وبرای همیشه رفت ومن تنها موندم

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام سو تفاهمی براتون پیش میاد

  12. آیلارآیلارsays:

   سلام من خواب دیدم که وارد آرایشگاه مامانم میشم بعد از کلی وقت که اونجا مشغول کارم بعد از خالی شدن اونجا متوجه بچه تقریبا،۳ ماهه تپل میشم که خودشم گذاشتنش بالای مبل با خودم میگم خوبه نیوفتاده بعد میبرم میدم به مامانم اینا و بهشون میگم نزدیکش نشین ممکنه کرونا داشته باشه ببرینش تست بگیرن ازش بعد ببرین پلیس آگاهی اونام آماده میشن که برن منم که میبینم تنها موندم میگم صبر کنین آماده میشم بعد من که مشغول آماده شدنم یه صدایی میاد که فکر میکنم بابامه برا همین با صدای بلند صداش میکنم که یهو میبینم دو تا مدر تو حیاطن و دارن میگن بچه رو که گذاشتیم بریم ببینیم چی دارن تو خونه برداریم .بعد صدای ماشین بابامم دم در میاد که گاز میده بعد می ترسم و می خوام درو قفل کنم زنگ بزنم بابام بیاد تو که یهو از خواب بیدار میشم درضمن تو دست یکیشونم یه چیزایی مثل النگو بود ... ممنون میشم اگه تعبیرشو بگین

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام به اتفاقی اشاره دارد صدقه بندازین و ختم انعام داشته باشین

  13. فاطمهفاطمهsays:

   سلام ..من دیشب به خاطر کارم تا دیر وقت بیدار بودم و تقریبا 6 یا 6نیم صبح خوابم برد.ولی حدود ساعت 11 گوشیم زنگ خورد و بیدار شدم.؛وقتی دوباره خوابیدم ...خواب دیدم که منو مادرم و خاله و دختر خالم قراره که بریم به خونه ی یه دختر خاله ی دیگم وقتی اونا از ماشین پیاده شدن و سوار آسانسور شدن که برن بالا،من صدای گریه میشنوم وقتی از دور نگاه میکنم انگار یه اسباب بازی شکل اژدها میبینم وقتی نزدیک تر میشم میبینم یه نوزاد رو روی پتو کنار آتیش گذاشتن (که سردش نشه)وقتی میخواستم بگیرمش صورتشو که میدیدم انگار خواب بود چشاش بسته بود و دهنشم باز نبود ولی این صدلی گریه همچنان میومد ولی وقتی یخورده تو بقلم تکون تکونش دادم آروم شد تو بقلم..بعدش مادرم و خالم اومدن پایین که لباس بپوشیم(انگار میخواستیم به یه عروسی بریم)من به مادرم گفتم که اینو ببریمش خونه با خودمون باشه.ولی گفت نه معلوم نیس کیه و از کجا آوردیش ببر بزار همونجا ولی من قصد داشتم با خودم بیارمش..بعدش بیدار شدم مادرم میگه خوابی که صبح میبینی بی مورده آیا راست میگه؟ میشه راهنمایی کنین تعبیرش چی میشه

  14. فاطمهفاطمهsays:

   سلام من خواب دیدم که انگار بچه خونوادم نیستم و سرراهی بودم و اونا منو پیدا کردن ...توخواب میگفتم پس دلیل خوابای بچگیم همین بوده و ناراحت بودم ک بهم نگفتن .... تعبیرش چیه؟؟ یچیز عجیب اینه که هر خوابی میبینم عینا اتفاق میفته ولی این یکی واقعا ممکن نیست !

  15. یاسمینیاسمینsays:

   با سلام.من خانمی هستم نابارور. درخواب دیدم که منزل قدیمی پدرم هستم.مانند زمان مجردیم.دم در خانه دوتا سگ یکی خوب و حرف گوش کن و دیگری بد و هار به جون هم افتاده بودن.ایستاده بودم و نگاهشون میکردم که متوجه شدم بچه ای داخل سبد کنار کوچه است. همراه با وسایلش.یه دختر بچه بود و در خواب میدوانستم چون باردار نمیشوم بچه را برای خودم اورد داخل خانه و بهش شیر دادم و ازش مراقب میکردم.تعبیرش چیست؟

  16. فاطیمافاطیماsays:

   سلام من خواب دیدیم یه نوزاد پسر پیدا کردم خوشحال بودم وخیلی نگهش داشتم ، تا اینکه فهمیدم مارو گول می‌زنه و از اون آدم کوتوله هاست، تا بهش گفتم فهمید و غیب شد و رفت .

  17. نگارباهرطالارینگارباهرطالاریsays:

   سلام خسته نباشید من دیروز صبح خواب دیدم ی خانومی ی بچه تپل و خوشگل و سفید رو آورد داد ب من مثل بچه های سر راهی که من بزرگش کنم منم آوردم غذا دادم بهش برنج بود بعد برم حمومش دادم بچه حدودا ۹-۱۰ماهه میشد تعبیر این چی میتونه باشه؟

  18. نازینازیsays:

   سلام و عرض ادب، من متاهلم و یک فرزند پسر ۷ ساله دارم خواب دیدن که یک فرزند شش ماهه پسر رو که میگن بچه من بوده رو از من گرفتن و میگن این پسره توئه اما نمیدیمش منم کلی تلاش کردم و اون بچه از بین همه به آعوش من اومد و با من انس داشت میشه بدونم تعبیرش چیع سپاس

  19. دریادریاsays:

   سلام من طرفای صبح این خواب و دیدم نمیدونم چطوری وارد خواب شد وقتی هم اومد یه دختر تپل و خنده رو بود همراهش یه گربه ی تعلیم دیده هم بود که مدام نوازش می خواست من تو خواب به اون بچه احساس وابستگی میکردم شاید به خواطر اینکه تو دنیای بیداری تک دختر بودم خواهری نداشتم لطفا تعبیرشو بگین اسم اونو تو خواب حورا صدا میزدم

  20. هدیه یکتاهدیه یکتاsays:

   سلام من ۱۷ سال دارم و دیشب خواب دیدم و متوجه شدم که من بچه ی خانواده نیستم تو خواب بسیار ناراحت بودم و مدام گریه میکردم و از مادرم خواستم ک سرگذشت منو بگه ک کل تصاویر از نوزادی مقابل چشمام قرار گرفت

  21. فاطمه رحمانیفاطمه رحمانیsays:

   سلام من خواب دیدم که فهمیدم پدر و مادرم که پدر و مادر خودم نبودند من رو در بچگی رها کردند و اونها وضع مالی خوبی هم داشتند ولی با این وجود من رو رها کردند

  22. MahiMahisays:

   سلام من دیشب خواب دیدم که یکی از بهترین دوستام مرده و من هنوز باور نمی‌کردم و توی خواب هم ناراحت نبودم مادر دوستم اومده بود خونه ما مامانمم برای اینکه یکم تسکین بده ناراحتی مادر دوستم رو یه بچه سر راهی که نمیدونم از کجا آورده بود و پسر هم بود بهش داد اگه میشه لطفا تعبیرش رو بکید

  23. ادیبه امامیادیبه امامیsays:

   سلام من هر چندوقت یکبار خواب میبینم پسر بچه ی گمشده ایو که تقریبا یک سالش میشه پیدا میکنمو میبرمش پیش خودم وازش نگهداری میکنم اگه میشه لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنون میشم

  24. ZariZarisays:

   سلام من دیشب خواب دیدم ک یه بچه ای ک شبیه بچه هایی ک توی شکم هسن بود توی جوب دیدم و مث اینکه یه صدایی شنیدم ک بهم گفت این بچه رو بردار ثواب داره و این چیزا برشداشتم و بردمش خونمون شستمش لباس نو کردم برش شیر خشکش دادم و اونم بزرگ شد بعد داشتم بهش یاد میدادم که به من بگه آبجی و به داداشم بگه داداشی تعبیرش چی میشه بچه هم پسر بود؟

  25. الهام افخمیالهام افخمیsays:

   سلام. من دختر مجردی هستم. چندین مرتبه یعنی بالای ۴ بار خواب می بینم که یه بچه شیرخواره خیلی خوشگل پیدا میکنم و میخوام خودم ازش نگهداری کنم ولی همیشه یه مشکلی هست. مثلا اخرین بار دیشب خواب دیدم بچه یکماهه خیلی قشنگی تو بغلم بود و میخواستم سرپرستیش کنم. گرسنه بود اما نه شیر خشک داشتم نه کسی بود بهش شیر بده. آخرش دادمش به خواهرم که انگار توی خواب بچه شیرخواره داشت گفتم به اینم شیر بده. میشه بگید تعبیرش چیه؟

  26. فاطمه فهیمی نیافاطمه فهیمی نیاsays:

   سلام.خستهنباشید.من دیشب خواب دیدم که یه بچه پیدا کردم و کلی قربون صدقش رفتم . یکم سرد بود و بچه هیچی تنش نبود بعدش من با یه لباس گرمش کردم.

  27. مهلامهلاsays:

   سلام من خواب دیدم در یک عروسی بچه ای در ساک است و همینجور روی زمین سر خورد اومد جای من ومن بپرو بغل کردم رفتم دادم ب مادرش و مثل اینک بچه بچه ی اصلی ایشون نبوده و اونو ب فرزند خواندگی گرفتن .تعبیر این خواب چیست

  28. کوثر قربانیکوثر قربانیsays:

   سلام ، من خواب دیدم یک ساعت قبل از اذان. که توی خیابون رفتم خرید، و یه اقایی بهم گفت یه چند لحظه این دختر رو بگیر تا من ماشینمو در بیارم. منم نگهش داشتم اما اون مرد رفت، و از اطرافم که پرسیدم گفتن این بچه گم شده اس. و ادامه اش دیدم که، ادرس رو پیدا نمیکنم. و پریشانم که چرا ادرس رو پیدا نمیکنم.

  29. مهشید شادمهشید شادsays:

   سلام من خواب دیدم که تو ماشین با مامانم میرفتیم که یه دفعه حس کردم یه بچه بغل خیابون افتاده زدم رو ترمز و مامانم اجازه نداد دنده عقب بگیرم سریع پیاده شد و دوید سمت بچه و بچه رو پیچیده بودن تو یه سفره یه بار مصرف و هوا هم خیلی سرد بود بچه رو اورد داد دسته من یه پسر بچه خیلی خشگل بود سوار ماشین شدیم و رفتیم یه خانمی گریه میکرد میگفت پسرمو‌ گم کردم و هی صدا میزد علی علی ما بچه رو نشونش دادیم اول بغلش کرد ولی بعد گفت بچه من نیست دادش به ما و سریع رفت من خواستم بچه رو ببرم بهزیستی ولی نتونستم ازش دل بکنم و نگهش داشتم ممنون میشم تعریبش رو بهم بگین

  30. س.مس.مsays:

   سلام. من خواب دیدم تو حرم امام رضا یک بچه پیداکردم. تعبیرش چیه

  31. بهاربهارsays:

   خواب یه پسر نوزاد سرراهی کنار دیوار گذاشته شده رو دیدم که خیلی ذوق کردم وبردمش برای همیشه برای خودم متوجه شدم ۸ماهشه انگاراسمش امیرعلی بود و یه دستش قطع بودومصنوعی دلم یجوری شدبراش

  32. شمسیشمسیsays:

   صبح همین جمعه خواب دیدم، یه بچه‌ی ۴ ماهه تو تخت گذاشتن. توی خونه‌ی یه حیلت متروکه. نوزاد تنها بود.پدرمادرش معلوم نبود.مادرم کنار تختش بود. بچه داخل یه نایلون پیچیده شده بود و گریه و بی‌تابی میکرد. نایلن رو از دورش باز کردم، آروم شد. وقتی چشماشو نگاه کردم پلک‌هاش در حال تحیل رفتن و فروریختن بود. نافشم ننداخته بود. پتویی که دورش بود رو میخواستم مرتب بپیچم دورش، درست نمیشد. کوتاه بود.لطفا بگید تعبیرش چیه؟

  33. شمسیشمسیsays:

   صبح همین جمعه خواب دیدم، یه بچه‌ی ۴ ماهه رو تو تخت گذاشتن. توی حیات یه خونه‌ی متروکه بود. نوزاد تنها بود.پدرمادرش معلوم نبود کیه؟.مادرم کنار تختش بود. بچه داخل یه نایلون سفید پیچیده شده بود و گریه و بی‌تابی میکرد. نایلن رو از دورش باز کردم، آروم شد. وقتی چشماشو نگاه کردم پلک‌هاش در حال تحیل رفتن و فروریختن بود. نافشم ننداخته بود. پتویی که دورش بود رو میخواستم مرتب بپیچم دورش، درست نمیشد. کوتاه بود.لطفا بگید تعبیرش چیه؟

  34. نیازینیازیsays:

   سلام من زن متاهلیم و یه نوزاد یک ساله دارم اما دیشب خواب دیدم یه دختر بچه تو خیابون پیدا کردم دختر اروم ساکتی بود ولی فقط پیش من اروم بود

  35. مهدیمهدیsays:

   سلام من خواب دیدم از آب پر از گِل یه بچه کوچک پیدا کردم اونهایی که اونجا بودن میگفتن بنداز بره یکیشون میخواست بچه رو بکشه ولی ازش گرفتم آوردمش خونه خیلی ناراحت بودم که بچه رو انداختن تو آب داشتم گریه میکردم که از خواب بیدار شدم.

  36. Fwti.mFwti.msays:

   سلام خسته نباشید من مُجرَدم و خواب دیدم ک یک بچه ای که پاهاش در اثر چای سوخته بود پدرش او را کتک میزد و داد میزد که تو ابروی من را بردی بخواطر اینکه پاهاش سوخته بود،من بچه رو ازش گرفتم و پدر ان بچه را دعوا کردم ،و بچه را خودم بزرگ کردم میشه تعبیرش کنید واسم ممنون

  37. Fwti.mFwti.msays:

   سلام خسته نباشید من مُجرَدم و خواب دیدم ک یک بچه ای که پاهاش در اثر چای سوخته بود پدرش او را کتک میزد و داد میزد که تو ابروی من را بردی بخواطر اینکه پاهاش سوخته بود،من بچه رو ازش گرفتم و پدر ان بچه را دعوا کردم ،و بچه را خودم بزرگ کردم میشه تعبیرش کنید واسم ممنون

  38. میثممیثمsays:

   من پسر هستم و خواب دیدم یه دختر کوچولو داشت میفتاد پایین گرفتمش و باباش ولش کرد و رفت کلا و موند پیش من و ترو خشکش کردم و دنبال صاحبش میگشتم .

  39. یاسریاسرsays:

   سلام خواب دیدم برای مسافر کشی رفتم آژانس بعد از بردن چند مسافر متوجه شدم نوزادی تمیز داخل ماشین جا گذاشته شده منم بچه آوردم خونه دادم همسرم

  40. سعیده باغبانسعیده باغبانsays:

   سلام. من دیشب خواب دیدم یه بچه خیلی خوشگل پیدا کردم که داشتم دنبال مامانش میگشتم ولی مامانشو پیدا نکردم، خیلی خوشگل بود ممنون میشم بگین تعبیرش چیه

  41. رضاذبیحیرضاذبیحیsays:

   سلام من دیشب خواب دیدم بچه پسرعموم که بچه ۳تا۴ماهش بود تابچه منو میدید بهم میگفت بابا سفت منو بغل میکردو گریه میکرد بابا بابا میکرد بچه قیافه قشنگی هم نداشت گوشای تیز بلند داشت وچشموابروهای بزرگی داشت.

  42. رضاذبیحیرضاذبیحیsays:

   سلام من دیشب خواب دیدم بچه پسرعموم که بچه ۳تا۴ماهش بود تابچه منو میدید بهم میگفت بابا سفت منو بغل میکردو گریه میکرد بابا بابا میکرد بچه قیافه قشنگی هم نداشت گوشای تیز بلند داشت وچشموابروهای بزرگی داشت.

  43. دنیادنیاsays:

   سلام خسته نباشی من یه دخترم تازه ازدواج کردم دیشب خواب دیدم یه خانواده بچشونو که فکر کنم دختر بود اوردن گذاشتنش توی برف من دیدم رفتم بچه رو برداشتم و بعد از اون من تر و خشکش میکردم میشه تعبیرش رو بگید..

  44. سحرسحرsays:

   سلام من امروز خواب دیدم کنار خانواده خودم هستم و اینها یه پسر بچه سبزه رو با نمک و پر جنب و جوش زیر یه سال پیدا کردن من رفتم خونشون اینا مسئولیتش رو دادن به من و من هم بچه رو بردم حموم و لباس مرتب و غذا شو دادم و خیلی خوب نگهش داشتم تو همون خونه مادرم ولی خودم به برادرم که مجرد و بزرگتر ازمن اصرار میکردم برو این بچه رو برای خودت شناسنامه . بگیر تا عصای دستت باشه و ... که هیچ کدوم جواب نمیدادن و در آخر خودم بچه رو روی پاهام گذاشتم و نگهداری تا بخوابه ولی بچه تا خود صبح بیدار و جنب و جوش داشت که یهو از خواب بیدار شدم لطفا تعبیرش رو بفرمایید

  45. فرشته درخشندهفرشته درخشندهsays:

   سلام من یه خانم مجردم خواب دیدم یه بچه پیدا کردم که هر چی گشتم خونوادشو پیدا نکردم بعد با خودم بردم تعبیرش چیه؟