تعبیر خواب سبزی

تعبیر خواب سبزی در بین تعبیر کنندگان خواب اسلامی و غربی کمی متفاوت است. شما در ادامه این مطلب بصورت کامل با تعبیر خواب سبزی و اتفاق های مختلف آن، آشنا خواهید شد. اما در ابتدا بهتر است نکته ای را با شما در میان بگذاریم، تعبیر خواب سبزی از نظر بسیاری از تعبیر کنندگان خواب نشانه ی نیاز های اولیه است که برطرف نشده اند.

معروف ترین تعبیر های ارائه شده برای خواب سبزی

اگر شما در عالم رویا و خواب انواع غذاها و خوردنی ها را مشاهده کنید، دیدن هر کدام از آن ها می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد. پس حتما باید برای تعبیر خواب بدانید که چه غذایی و خوردنی میل کردید یا درست کردید یا ... چون تعابیر آن ها کاملا با هم متفاوت هستند. در ادامه معروف ترین تعبیر های خواب ارائه شده برای خواب سبزی را مشاهده می کنید.

تعبیر خواب سبزی خوردن از کتاب فرهنگ تفسیر رویا

اگر در خواب خود در حال خوردن سبزی بودید و بعد از آن از دهان شما آتش خارج شد، علامت این است که شما یا از مال حرام استفاده می کنید و یا این که گناهان زیادی دارید. اگر در عالم رویا سبزی شما خوش طعم باشد و بوی خوشی در دهان شما ایجاد کند، نشانه ی اتفاقاتی خوب و خوشایند برای شما است که در راه هستند. همچنین در خواب اگر سبزی بد طعم و ناخوشایندی را می خوردید، علامت نامیمونی است و باید بیشتر حواستان را جمع کنید.

تعبیر خواب سبزی از تعبیرکنندگان کهن

اگر در عالم رویا و غیر واقع سبزی دیدید علامت این است که فکر راحت و آرامی دارید و باید شکرگزار آن باشید اما اگر در خواب خود در حال خوردن سبزی بودید بدانید که غصه و نگرانی در شما وجود دارد که باید زودتر آن را از بین ببرید.

تعبیر خواب سبزی ، تعبیر خواب سبزی خوردن

تعبیر خواب سبزی از آنلی بیتون

آنلی بیتون از روانشناسان بزرگ دنیا محسوب می شود که با تعبیر های بی نظیر و علمی خود، توانسته است به افراد زیادی در دنیا برای پیدا کردن مسیر درست کمک کند. در ادامه تعبیر خواب سبزی از آنلی بیتون را می توانید بخوانید.در عالم رویا و خواب اگر دختری در حال استفاده کردن از سبزی برای درست کردن شام باشد علامت این است که به زودی با مردی مهربان و خوش اخلاق ازدواج می کند که او را خوشبخت می کند.

در عالم رویا اگر شخصی مشاهده کند که دارد سبزی می خورد، باید بسیار محتاطانه رفتار کند چرا که به زودی در هنگامی که غرق شادی و خوشبختی است متوجه می شود که مورد سو استفاده شخص یا اشخاصی قرار گرفته است و بسیار اندوهگین و افسرده می شود.دیدن انواع سبزیجات پلاسیده و پژمرده در عالم خواب به شخص هشدار می دهد که به زودی با اندوه و غمی بی پایان مواجه خواهد و باید خود را برای آن آماده کند و همه سعی خود را برای عوض کردن این موضوع به کار ببرد.

تعبیر خواب سبزی از روانشناسی یونگ (روانشناسی قدیمی چینی)

اگر در خواب سبزی مشاهده می کنید، نشانه آن است که شما به یک ثروت روحی نیاز دارید و هنوز خودتان را باور نکرده اید! مشاهده کردن سبزیجات پژمرده و پلاسیده در عالم غیر واقع و رویا نشان می دهد که شما از موضوعی رنج می برید و ناراحت هستید! نگران نباشید مشکلات زود گذر هستند و نیامده اند که بمانند. شما می توانید مشکلات خود را حل کنید و از رنج خود خلاص شوید.

تعبیر خواب سبزی از دیدگاه های مختلف معبران

تعبیر خواب سبزی از کتاب جامع سرزمین رویاها

از منظر نویسنده کتاب سرزمین رویاها، تعبیر خواب به شما در پیدا کردن معنا و مفهوم آن خواب کمک می کند. در ادامه تعبیر خواب سبزی از این کتاب جامع تعبیر خواب را مشاهده می کنید:

مشاهده کردن سبزی در عالم رویا و خواب نشانه آن است که کار سخت و بی فایده ای در پیش روی شما قرار دارد. توصیه می کنم ناامید نشوید و همه چیز را به خدا بسپارید.

اگر در حال مشاهده سبزیجات در مزرعه هستید، نشانه و علامتی است که به شما می گوید از غم و اندوهی رنج می برید و باید خودتان را از آن خلاص کنید!

احساس کردن بوی سبزیجات پخته در عالم رویا علامتی برای این است که به زودی مسائلی که بر شما مخفی بوده است، آشکار خواهد شد.

اگر در حال خوردن سبزی در عالم رویا هستید متاسفانه باید بگویم که پولی را از دست می دهید. نگران نباشید این اتفاق فقط یکبار می افتد و شما می توانید پول بیشتری را در آینده بدست آورید.

تعبیر خواب فروختن سبزی

اگر در خواب و عالم رویا، آشنایانی را مشاهده می کنید که در حال فروختن سبزی هست در عالم واقعیت این گونه تعبیر می شود که به زودی خبر موفقیت یکی از آشناهای خود را می شنوید و از شنیدن آن خوشحال خواهید شد. فروختن سبزی در عالم خواب توسط خودتان، علامتی بر این است که به زودی با روزهای شادی روبرو خواهید شد. پس خدا را شکر کنید و از آن ها استفاده کنید و بدانید که فرصت ها با سرعت ابر در حال گذر هستند.

تعبیر خواب فروختن سبزی ؛ تعبیر خواب چیدن سبزی

تعبیر خواب سبزی چیدن

اگر در خوابتان خودتان در حال سبزی چیدن بودید، خوشبختانه خبر از آن است که تمامی نگرانی های مالی شما از بین می رود چرا که شما دارای یک روح قوی و پس انداز گر هستید. مشاهده کردن افرادی در حال سبزی چیدن در عالم رویا علامت و هشداری برای شخص خواب بیننده است که به زودی دعوا و مشاجره ای دارد و باید با احتیاط بیش تری رفتار کند.

تعبیر خواب سبزی تره

اگر در عالم رویا و غیر واقع سبزی تره دیدید می تواند، نشانه و علامت های زیر را با توجه به شرایط شما داشته باشد:

_شما در نظر افراد و آشنایان خود فرد زشتی هستید!

_شما مال حرام می خورید و یا این که گناهان زیادی دارید. توبه کنید و در سبک زندگی خود تجربه کنید.

_شما فردی هستید که روزی حلال می خورید و از ورود مال حرام به زندگی خود جلوگیری می کنید.

_شما در حال جمع آوری و پس انداز کردن مال حرام هستید و نفرین زیادی برای شما هست.

_ و ...

  تعبیر خواب سبزی خریدن

  اگر در خواب خود در حال خرید سبزی هستید، شما به زودی با دست خودتان بدبختی را به زندگیتان وارد می کنید و از انجام این کار بسیار سخت پشیمان خواهید شد. پس محتاطانه تر رفتار کنید و تصمیمات درستی بگیرید. اگر در خواب و عالم رویا افراد غریبه ای را دیدید که در حال خرید سبزی هستند به زودی اتفاق ناخوشایندی از سمت افراد غریبه به شما می رسد. نگران نباشید، خدا با شماست. صدقه دهید و به خدا توکل کنید.

  اگر در عالم رویا و غیر واقع افراد آشنایی را در حال خرید سبزی دیدید، نشانه ی بسیار بدی است که از سمت افراد فامیلتان یا آشنا های شما خطر بزرگی شما را تهدید می کند. سعی کنید ناامید نشوید و به خدا توکل کنید. خدا همواره حامی شماست و نمی گذارد به شما گزند و آسیبی برسد.

  تعبیر خواب سبزی ترخون از محمد بن سیرین

  سبزی ترخون نشانه و علامت شخصی نفرت انگیز و بد رفتار است. اگر در عالم خواب مشاهده کردید که سبزی ترخون در دست دارید و یا کسی به شما سبزی ترخون داد، با دقت حواستان را جمع کنید چرا که یک مرد نفرت انگیز و بد رفتار به زودی به شما آسیب خواهد رساند. در عالم رویا اگر در حال دادن سبزی ترخون به شخصی هستید و یا آن را دور می اندازید، علامت خوبی است که در حال دور شدن از آن شخص نفرت انگیز هستید.

  تعبیر خواب سبزی ترخون از تعبیر کنندگان کهن

  ترخون نشانه ی یک زن فوق العاده است. این زن چابک، زرنگ، زیبا و کمی شیطان است. این زن در عین زیبایی، زیاد صحبت می کند و زبانی نیش دار دارد. اگر در عالم رویا و خواب در حال چیدن دسته ای از سبزی ترخون بودید علامت و هشداری برای مشاهده این زن در عالم واقعیت است.

  تعبیر خواب سبزی ترخون از منوچهر مطیعی تهرانی

  از نظر منوچهر مطیعی تهرانی سبزی ترخون علامت و نشانه ای برای فصل بهار است و دیدن آن در خواب نشانه ی ناگواری نیست! اگر در خواب خود سبزی ترخون دیدید، خوشحال باشید چرا که نشانه شادی و نشاط درونی است. اگر در خواب خود در حال خوردن سبزی ترخون بودید، متاسفانه نشانه این است که غم و رنجی در راه است اما نگران نباشید چرا که غم بزرگی نیست!

  تعبیر خواب سبزیجات مختلف

  تعبیر خواب سبزی خرفه

  اگر در خواب سبزی خرفه را دیدید، نشانه ی فکر و خیال زیاد شما در عالم واقعیت است کمی از این فکر و خیال ها کم کنید و به زندگی خود برسید اما اگر در خواب در حال خوردن سبزی خرفه بودید، نشانه بدی است و این گونه تعبیر می شود که غم و اندوهی برای شما در راه است.

  تعبیر خواب سبزی شنبلیله

  فرقی نمی کند که در رویا و خواب خود در حال چه کاری با سبزی شنبلیله هستید، خوردن، چیدن، دیدن و ... تفاوتی ایجاد نمی کند. تعبیر خواب شما این است که به زودی یک معلم سخت گیر و دلسوز پیدا خواهید کرد که به شما در رسیدن به موفقیت کمک می کند.

  تهیه کننده : توپ تاپ

  مطالب مرتبط...

  27 نظر

  1. ناشناسناشناسsays:

   سلام و درود بر شما خواب دیدم در حال گذاشتن دسته های مختلف سبزی در صندوق عقب ماشینم هستم و یک دوستی داشت به من میگفت که این چه کاریه انجام میدی و من در جوابش گفتم که من به خاطر خانواده ام این کار را میکنم و نمیتونم منکر انها بشم. منظورم پدرمادر و خواهر برادرهام هستند آخه من دختر مجردی هستم.

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    خوابتان نشانه اتفاقات خوب و خوشایند است

  2. MahtabMahtabsays:

   با سلام و خسته نباشید من خواب دیدم یه جای بودیم عین صحرا بود یه رودخونه هم بود علف اومده بود بیرون بین علفها سبزی محلی بود میگفتم سبزی است میگفتن نه نیست گفتم من میرم میچینم البته اول دیده بودم تو خشکی بین علفها بیرون اومده بود بعد رفتم وسط رودخونه چنتا بوته سبزی بین علفها بود چیدم و پریدم اونور تو خشکی انگاری واسه مادرم چیده بودم گفتم تا بخوره ممنون میشم تعبیر کنید

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام ممکن است دچار غصه و نگرانی هایی در زندکی شوید

  3. ژالهژالهsays:

   سلام وقت بخیر.من خواب دیدم دوتا خواهرم سبزی پاک می کنند دخترداییم و دخترش هم از سبزی میخوردن منم گغتم چرا نشسته میخورید.بعد به آبکش که توش سبزی خوش رنگ داشت نگاه میکردم فکر کنم اسفناج بودن.تعبیرش چیه؟.

   • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

    سلام وقت بخیر ، دلالت بر برخی از اتفاقات مثبت و قابل انتظاری است که در آینده برایتان رقم خواهد خورد.

  4. امیرامیرsays:

   خواب دیدم الکی به دختری که دوستش دارم ولی باهام نیست، یه اس ام اس دادم طوری که انگار مثلا بهش به اشتباه sms داده ام! چون خواستم مستقیم sms نداده باشم و عکس العملش رو ببیبنم و مزه دهنشو بفهمم. بهم sms داد که به من چیکار داری و از اینجور حرفا ( کاملا تو پیامش حس کردم ابدا بدش که نیومده که هیچ... ، میخواد ناز هم بکنه . و طوری پیام داد که من یه جوری باز بهش sms بدم) شروع کردیم به sms بازی و من چیزای مختلف می‌گفتم اونم هی میگفت و... مثلا یادمه گفت دارم پزشکی می‌خونم منم گفتم منم دلم احتمالا بیام یه چیزی شبیه به اینو بخونم از رشته م راضی نیستم چون برام چالشی نداره و... ( اینکه دقیقا همینا رو گفتم یادم نیست ولی کلا هرچی در مورد رشته م توو خواب گفتم واقعیت داره در بیداری. در ضمن من و اون دحتر در واقعیت هم رشته هستیم! ) یادمه حتی رفتم پیشش و اون خونه مادربزرگم بود! ( الان فوت شده و زن بسیار خوبی بود و خونه ش شاید نماد بی شیله پیلگی و آرامش رو داشته باشه برام... همچنین هواش آفتابی و صاااف بود شاید شبیه هوای طرفای 10 صبح) رفتنم پیشش معنیش این نبود که با هم دوست شده بودیم. بلکه معنیش نزدیک شدن به هم بود... چون هنوزم توو خونه بهش sms میدادم!( از نزدیک باهاش حرف نمیزدم! ) کم کم حس کردم دارم زیاده روی میکنم ( یعنی اینقدر sms میدم و اونم جواب میداد که گفتم شاید کار داره رووش نمیشه بگه بسه دیگه...) واسه همین کلا از خونه مادربزرگم رفتم به بهونه اینکه سبزی پاک کردنو اصلا دوست ندارم ( یهو این صحنه دیدم داشتم داشتم سبزی پاک می‌کردم، فکر هم می کنم اصل سبزی ای که پاک میکردم ریحان بود) رفتم سوار ماشین شدم اونم اومد دم در واسه دیدنم.

   • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

    سلام ، علامت نامیمونی است و باید بیشتر حواستان را جمع کنید.

  5. صدیقهصدیقهsays:

   باسلام خواب دیدم به همراه دختر۵ساله ام به خونه یکی از همکاری چندیسال پیشم رفته بودم، اونجا سبزی تره با نون میخوردم و اصلا هم طعم تند یا بوی نامطبوع نداشت، همینکه مشغول خوردن بودم یهو دخترم اومد دیدم هی داره رنگ عوض میکنه، آبی صورتی بنفش کبود مثل آبرنگ که همه رنگا باهم قاطی شده باشن روی صورتش میومد و میرفت خیلی ترسیدم( این رنگها از نوک پا حرکت میکرد تا به صورتش میرسید و میرفت و دباره تکرار میشد)، گفت یه پشه نیشم زده گفتم نکنه پشه سمی بوده باشه، دخترم ران پاشو نشونم داد که جای نیش بود، بعد خودبه خود خوب شد بعداز مدتی دوباره همون حالت شد، با همکارم پاشدیم رفتیم خونه پدری ام توی دهات، یه عالمه بره و بزغاله تو حیاطشون داشتن بازی میکردن و میدویدن و دخترم که حالش کاملا خوب شده بود دنبالشون میدوید و بازی میکردن، و کمی هم گرد وخاک از دویدنشون بلندشد به همکارم گفتم اگه گردوخاک اذیتت میکنه پاشو بریم تو... پاشد و رفتیم اتاق پذیرایی(دخترم درحقیقت یه بیماری داره که همش درحال دعا برای شفاش هستم خیلی نگرانم لطفا تعبیرکنید)

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام این رویا میتواند نشانه ی فکر و خیال زیاد شما در عالم واقعیت است کمی از این فکر و خیال ها کم کنید و به زندگی خود برسید

  6. رویارویاsays:

   با سلام.در خواب یه کلم سفید بزرگ را دیدم.و به خودم گفتم اگه توی این کلم رو باز کنم و شیرینی باشه من ازدواج میکنم.اگه فقط کلم خالی باشه ازدواج نمیکنم.برگهاشو کندم دونه دونه تا به وسطش،رسیدم دیدم شیرینی های خامه ای داخلش بود.با تشکر

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام باید حواس خودتان را در زندگی بیشتر جمع کنید

  7. FtmFtmsays:

   سلام، خسته نباشید، من خواب دیدم تو یه زمین کشاورزی خیلی بزرگی هستم و پر از جعبه های ک داخل جعبه ها سبزی های تازه بود بعد من سبزی ها رو دسته دسته میکردم و توی زمین میکاشتم، ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید..

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    خود شما بخاطر عملکردتون توی زندگی باعث میشین که آرامش توی زندگیتون برقرار شه و نتیجه ی عملکردتون رو هم خواهید دید که جنبه ی مثبت داره

  8. زهرازهراsays:

   سلام خواب دیدم از خوابگاه میخوام برگردم خونه بلیط اتوبوس رزرو کردم وسیله هامو جم کردم ولی تا برم جا میمونم کلی ناراحت میشم مجبور میشم بمونم دو سه روز دیگه برم، بعد پامیشم وسیله هارو و لباسایی که رو بند پهن بود توی خوابگاه جم میکنم ... سبزی خوردن تازع خریدم پاکشون کردم شستم تا بخوریم این دو سه روز

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    موقعیتی رو از دست میدین اما با بدست آووردن یه موقعیت دیگ با تلاش خودتون اندوه شما بخاطر قبلی از بین میره

  9. Taraneh tegrabiTaraneh tegrabisays:

   سلام خواب دیدم در محیط دانشگاه یه دختر که دختر بد ذات وحسودی بود کاری کرد که چند تا پسر منو مسخره کنند من خیلی ناراحت بودم بعد شخصی که قبلا عاشقشون بودم وایشون الان ازدواج کرده اند اومد وبهم گفت اگه می خوای اذیت نشی برو داخل به باغچه که پر ریحون هستش ومن رفتم واونجا نشستم تا اون ها منو نبینند ودیگه اذیتم نکردند

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام این رویا نشان دهنده اتفاقاتی است که روزانه با ان درگیرهستید

  10. سعیدسعیدsays:

   در خواب دیدم 10 کیلو سبزی خوردنی خریدم و با پسرخاله ام از شهری دیگه که در همجواریمون هست داشتیم میومدیم واسه شهرمون که پسرخاله ام رفت مغازه ای و بعد از خرید چند چیز یک جفت کفش دزدید

   • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

    سلام وقت بخیر ، ممکن است خودتان را برای انجام یک کار و یا یک تصمیم آماده کنید و از دیگران هم مشاوره یا کمک دریافت کنید

  11. زهرازهراsays:

   سلام خسته نباشید.خواب دیدم مادربزرگم مقدار زیادی سبزی خوردنی،وسبزی آش وسبزی کوکو خریده و داخل يخچالمان گذاشته بود.که من این سبزی ها رو تمیز کردم سبز خوردنی بسیار تازه وتربچه قرمز داشت.هویج هم در یخچال بود که رنده میکردم برای سالاد.سپس دیدم ماه محرم و صفر هستش.و گریه میکردم.شنیدم یک صدایی گفت هرکی با امام حسین باشه یا حسینی باشه خدا با اونه.تعبیرش میکنید.

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام این رویا نشان دهنده ذهن و فکری ارام است که باید بابت ان شکر گذار باشید

  12. مهتابمهتابsays:

   با سلام من خواب ديدم داييم چند تا بسته سبزي هاي مختلف آش ،خوردنو...خريده كه بسيار تازه بودن گذاشت تو سيني قرار بود من تميز كنم ممنون ميشم تعبيرشو بگين؟

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام ممکن است نگرانی هایی در زندگیتان برایتان ایجادخواهدشد

  13. میلاد هاشم وندمیلاد هاشم وندsays:

   سلام من به زودی برای گزینش مصاحبه کاذی میروم عمه من در خواب دیده که من سبزی میچینم و پدرم تو ماشین میزاره معنیش چی میشه اگه بگید ممنون میشم

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام این رویا بیانگر ناراحتی هایی است که در زندگی دارید و باید در جهت رفع ان تلاش کنید

  14. سیماسیماsays:

   سلام من صبح خوب دیدم توخونه ی روستایی که دیروزبرای تفریح رفتم هستم ویک دسته ی خیلی بزرگه سبزی که انگارپدرومادرم چیده بودن ومال اون هابود اونجابودومن نگاش میگردم تعبیرش چی میشه.

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام ممکن است مواردی باعث استرس و اضطراب شمادر زندگیتان شود

  15. علیرضاعلیرضاsays:

   سلام، باپدرم درهواپيماعازم سفربه مشهدبودم كه بابادولقمه كوكوسبزي براي من گذاشته بودوگفت اينهامال توست وبرداربخور.لازم به ذکره پدرم در قید حیات نیست

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام این رویا نشان دهنده اندوه و ناراحتی است که ممکن است در زندگی برایتان ایجادشود

  16. MasomeMasomesays:

   سلام خواب دیدم پدرم به دسته سبزی آورد داد به من ، بازش کردم پاک کنم دیدم فقط تره ست پرسیدم چرا فقط تره گفت زیرش شاهی هم دارن باز کردم دیدم زیرش شاهی . ( پدرم رحمت خدا رفتند ) تشکر از لطف تون

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام ممکن است نگرانی هایی در سطح زندگی برایتان ایجادشود

  17. مبینامبیناsays:

   وقت بخیر استاد خواب دیدم بشقابی حاوی سبزی پلو با گوشت در اشپزخانه خانه ی ما بود و انگار که این غذا را مادر شخصی که به او علاقه دارم درست کرده بود من از این غذا خوردم و خیلی هم خوشمزه بود البته فقط از برنجش و اصلا گوشت نخوردم تعبیر این خواب چیه؟

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام سپاس اتفاقی براتون می افته که همراه با خیر و برکت

  18. افسانهافسانهsays:

   سلام من خواب دیدم دوتا خونه بعل هم بودن ازحیاط خونه ای که توش بودم ردشدم رفتم خونه بغلی دیدم خونواده وهمسایمون توی مزرعه سبزیجات هستن وسبزی رو دسته دسته میچینن منم از کنازشون رد شدم دجارو دستم گرفتم شروع به جارو کردن کردم تعبیرش چیه ممنون

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام این رویا نشان دهنده ناراحتی هایی است که ممکن است برایتان ایجادشود

  19. ساراساراsays:

   سلام خواب دیدم از سبزی فروشی سبزی خوبی خریدم و به دوستم گفتم از اینجا سبزی بخر پاک شده و تمیزه و چهار تا بلال بو داده شده ام ازش خریدم و به بچه هایی که همراهمون بودن و از آشناهای دوستم بودن دادم

   • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

    سلام اتفاقات خوبی براتون می افته

  20. هانیههانیهsays:

   با سلام..من خواب دیدم مادرم کلی سبزی خریده..تازه و قشنگ..انگار یه مهمونی بزرگ داشتیم..و مادرمم خوشحال بود...بعد نشسته بودیم سبزی پاک میکردیم..تره و جعفری اش یادمه بیشتر..دخترخاله ام که رابطه خوبی باهاش نداریم هم در حالت ناراحت امد کمک کنه. من مجرد هستم..و فامیل از ازدواج من ناراحت میشن..دوست ندارن خوشبخت بشم..چندبار اتفاق افتاده خواستگاری های من و ناراحت شدن که من ازدواج کنم....ممنون

  21. هادیهادیsays:

   سلام خواب دیدم آدمهای زیادی صف تشکیل دادن و سینی و سبد سبزی دستشون هست و منتظر خرد کردن سبزی هستند من هم یک سینی سبزی در دست دارم و منتظر خرد کردن ایستادم تو صف یه آشنا دیدم و داشتم در مورد یک نفر دیگه صحبت میکردیم باتشکر

  22. فاطمهفاطمهsays:

   سلام و سپاس خواب دیدم کنار معلم پسرم پای باغچه مانندی نشسته ام و ظاهرا قرار بوده معلم به اولیا همه دانش آموزان سبزیجات بدهد و انگار گفته بودند سبزیجات مرا آماده کرده اند ولی در آن لحظه متوجه شدم که خانم معلم به نماینده کلاس که مادر یکی از بچه ها بود گفت سبزیجات این خانم که من باشم را هم می چینم و دیگر تمام میشود. بعد من دست بردم در سبزیجات باغچه و شروع به چیدن سبزیجات زرد رنگ از ساقه شدم بعددیدم تعدادی گل فکر میکنم سفید هم لابه لای سبزیجات بود.

  23. فاطمهفاطمهsays:

   سلام و سپاس خواب دیدم کنار معلم پسرم پای باغچه مانندی نشسته ام و ظاهرا قرار بوده معلم به اولیا همه دانش آموزان سبزیجات بدهد و انگار گفته بودند سبزیجات مرا آماده کرده اند ولی در آن لحظه متوجه شدم که خانم معلم به نماینده کلاس که مادر یکی از بچه ها بود گفت سبزیجات این خانم که من باشم را هم می چینم و دیگر تمام میشود. بعد من دست بردم در سبزیجات باغچه و شروع به چیدن سبزیجات زرد رنگ از ساقه شدم بعددیدم تعدادی گل فکر میکنم سفید هم لابه لای سبزیجات بود. در خواب تصور می کردم سبزی خورش است نه سبزی خوردن.

  24. هماهماsays:

   سلام.وقتتون بخیر من خواب دیدم که خونه مادربزرگم هستیم و من یک دسته تره کاشته بودم که همشون زرد و پلاسیده شده بودند. من درحال نگاه کردن بهشون سیب زرد کرم خورده ای که از وسط نصف کرده بودم اون قسمتهاییش که سالم بود رو یکم خوردم و بقیه اش رو دور ریختم.این خواب خیلی ذهنم رو مشغول کرده ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

  25. مرضیه خوشبختمرضیه خوشبختsays:

   خواب دیدم تو یه مهمونی یه باغچه بود و من خوشحال داشتم سبزی های اون باغچه رو با قمی میچیدم بعضی سبزیهاش خراب شده بود. تعبیرش چیه

  26. صالحصالحsays:

   سلام من خاب دیدم ک بالایتپه ای رفتم ودیدم ابشاری اونجاست واب انک درجایی جمع شده بود بعد باان اب دستانم راشستم ازان نوشیدم وبعد سبزی ریحون بود ک ازان چیدم وبرگی ازان راخوردم...

  27. کنعانیکنعانیsays:

   سلام من یک دختر مجرد هستم مادرم در خواب دیدند که یکی از اشنایان یک دسته سبزی کوهی به مادرم دادند اون دسته سبزی هم کاملا تازه بودند ممنون میشم که تعبیرش را بگید