تعبیر خواب فشار خون

  خواب دیدن درباره بدن و یا هریک از اجزاء بدن، ارتباط عمیقی ، با سلامت جسمی و روحی خواب بیننده دارد. تعبیر خواب فشار خون نیز مرتبط با نگرانی های مربوط به سلامت جسمی و در نگاهی عمیق تر مربوط به سلامت روحی فرد خواب بیننده است. در ادامه قصد داریم تعابیر مختلفی از فشار خون در خواب را با توجه به علم ارتباطات بین اشیا  و مباحث موجود در خواب با عالم واقعیت، تفسیر می کنیم

کارل یونگ، روانشناس و متخصص به علم خواب معتقد است انسان همواره دارای درگیری های ذهنی روزمره است که هنگام شب این درگیری ها به نحوی در خواب فرد راه پیدا می کند. ولی گاهی انقدر شفاف نیستند که به راحتی بتوان ربط بین عالم خواب و بیداری را کشف کرد. سمبل های موجود در عالم رویا حتما معنایی عمیق تر در عالم واقعیت دارند. اگر چه با ظرافت وارد رویا می شوند ولیکن تفسیر آن غیر ممکن نخواهد بود.

در واقع نمی توانیم خواب و رویا را صرفا دو بعدی در نظر بگیریم، و  بیان کنیم که خواب ها یا به جسم مرتبط می شوند و یا به روح، ظاهرا خواب ها فراتر از عالم دوبعدی هستند. عالمی که همچنان مجهول است و دنیایی از سوالات را در خود جای داده است. با استناد به کتب قدیمی و نوشته های تاریخی می توان پی برد که علم خواب و خواب شناسی راه پر فراز و نشیبی را تا به امروز طی کرده است.

تعبیر خواب فشار خون و آنچه از این تعابیر استخراج می شود:

باید فراتر برویم، دید بازتری داشته باشیم، عمیق تر تصور کنیم و موشکانه تفسیر کنیم. درباره تعبیر خواب فشار خون، می توانیم اشاره ای به فشار و استرس فرد در زندگی روزمره داشته باشیم.  ضمیر ناخودآگاه فرد قصد دارد کنترل امور را به دست بگیرد حال اینکه فرد خواب بیننده در عالم واقعیت کنترل امور را از دست داده است و این برای وی عذاب آور است. این اضطراب و ناراحتی به دنبال راهی برای خروج از بدن است. شاید مسیر خون راهی برای خروج باشد. و یا بالعکس زمانی که شادی و شعف فرد به اوج می رسد و از یک موضوع خاص بی نهایت ابراز خوشحالی و رضایت می کند، و یا فرد خواب بیننده، قدرت و اطمینان زیادی را در عالم واقعیت تجربه کرده است، به طوری که خود نیز باور ندارد که چیزی که به دست آورده فراتر از انتظارات وی بوده است. فوران این خوشحالی در خواب نمایان می شود. در واقع فشار خون در خواب نمادی برای تخلیه انرژی زیاد است.

تعبیر خواب گرفتن فشار خون

تعبیر خواب فشار خون  را به زیر ذره بین برده و ریزتر به عمق مطلب نگاه می کنیم. آنچه در اعماق رویای تعبیر فشار خون جرقه میزند میتواند، ایده ای جدید و یا ابتکاری خلاقانه در ذهن خواب بیننده باشد که قرار است به نحوی به دنیای واقعی راه پیدا کند. احتمالا این ایده مدت های زیادی ذهن خواب بیننده را درگیر خود کرده است و هم اکنون قرار است به دنیای بیرون راه پیدا کند این راه می تواند مسیر خون باشد و چون رودخانه ای از جایی آغاز و  به دریایی بزرگ تر و باشکوهتر راه پیدا کند.

 از طرفی تعبیر خواب فشار خون را می توانیم به فراوانی و وفور ربط دهیم. خواب بیننده، در دنیای واقعی و یا در ذهن خود به دنبال پول، ثروت و یا شهرت است. فوران و فشار خون می تواند به عنوان افزایش و یا رسیدن به هر چیزی باشد که مد نظر خواب بیننده است. فشار خون در خواب به تعبیری دیگر می تواند  به پاک شدن و منزه شدن فرد خواب بیننده اشاره کند. انگار که باری از دوش فرد خواب بیننده، برداشته شده و وی به شدت احساس سبکی و راحتی می کند. فشار خون اشاره دارد به  هر آنچه که برای وی در دنیای واقعی سنگین و مسئولیت آور بوده است. مثلا بار گناهی که وی را روحا و جسما آزرده کرده است. در خواب راهی برای خروج پیدا میکند.

ممکن است خواب بیننده، در عالم واقعیت در جمعی و یا در جایی خاص، از طرف اطرافیان نادیده گرفته شود. این رفتار خشم و نگرانی را در عالم واقعیت برای وی رقم زده است. فشار خون در اینجا می تواند اینگونه تعبیر شود که فرد نیاز به دیده شدن دارد و از دیده نشدن دچار ناراحتی و فشار خشم می شود.

تعبیر خواب فشار خون هشداری برای آرام زیستن:

واژه فشار کلماتی چون استرس، نگرانی، خطر و... را در ذهن تداعی می کند. باری که روی دوشتان است و تحمل می کنید خارج از توان و صبر شماست. دیدن فشار خون در خواب می تواند هشداری باشد برای خواب بیننده، تا زندگی را لذت بخش تر و از دریچه بهتری ببیند. شاید در عالم واقعیت فرد خواب بیننده، سعی دارد مشکلات خود را به تنهایی و بدون کمک گرفتن از اطرافیان انجام دهد. تعبیر خواب فشار خون، می تواند  یادآور این نکته باشد که خواب بیننده این فشار را بین خود و اطرافیان تقسم کند و به زندگی اجتماعی علاقه بیشتری نشان دهد تا بار مسئولیتش کمتر شود.

تعبیر خواب فشار خون پایین

خشم ها و فریادهای نزده می تواند منشا دیدن فشار خون در خواب باشد. فریادهایی که به هر دلیلی خواب بیننده، در خود سرکوب کرده است و یا جرات ابراز آن را نداشته است.

تعبیر خواب فشار خون پایین می تواند نشانه ای از کندی و تنبلی و یا یکنواختی حالات زندگی فرد خواب بیننده باشد.در واقع به ضعف جسمانی و روحی فرد خواب بیننده اشاره دارد. مسلما ضعف جسمانی با رفتن به نزد پزشک حل خواهد شد آنچه پر اهمیت است وضعیت روحی و عمق مطلب است که فرد خواب بیننده باید راهی برای خروج از ان در عالم واقع پیدا کند.

اگر در خواب ببینید که فردی با فشار سنج در حال گرفتن فشار خون شما است بدین معناست که باید برای سلامت جسمی و بهبود وضعیت سلامتی خود تلاش کنید. البته تعبیر دیگری هم می تواند داشته باشد بدین شرح که کسی پیدا می شود تا در عالم واقع کارهای شما و مسئولیت های شما را تا حدودی بر عهده بگیرد و شما با خیالی آسوده تر به زندگی ادامه دهید و باری که روی دوشتان سنگینی ایجاد می کرد توسط آن فرد سبک تر و قابل تحمل تر می شود.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...