تعبیر خواب درخت

ریشه های درخت پایه های زندگی شماست. تنه و شاخه ها عناصر هستی شما هستند. به طور خلاصه ،خواب یک درخت یک معنای نمادین از زندگی است. این درخت بیانگر رشد زندگی و ارتباط آن با خانواده و نزدیکان شما است. این خواب به وسیله تجربیات شما در زندیگ بیدارتان ، عناصر متفاوت رشد خود را نشان می دهد.

درخت با زندگی شما مرتبط است.

ریشه های درخت پایه های زندگی شماست. تنه و شاخه ها عناصر هستی شما هستند. به طور خلاصه ،خواب یک درخت معنایی نمادین از زندگی است. این درخت بیانگر رشد زندگی و ارتباط آن با خانواده و نزدیکان شما است. این خواب به وسیله تجربیات شما در زندیگ بیدارتان ، عناصر متفاوت رشد خود را نشان می دهد. تعبیر آن این است که هرکسی به چیزی تبدیل می شود و این خواب را باید به عنوان یک فرض مثبت تعبیر کرد. این خواب همچنین حاکی از این است که شما از گذشته به زمان حال با استفاده از انرژی مثبت رشد کرده اید ، اجازه به افراد جدید اجازه دادید که وارد زندگی شما شده و به شما کمک کنند. شاخه های درخت بیانگر روابط نزدیک و جهت های مختلف شخصیت شما هستند. ریشه های موجود در زمین درک شما از چیزهایی است که شما را در زندگی تحت تأثیر قرار می دهد ، مثل روابط خانوادگی یا فرهنگی.

تعبیر خواب دقیق

این خواب باید با دیدگاهی مثبت مشاهده شود ، زیرا می تواند زندگی جدید و فرصت های جدیدی را ارائه دهد که در انتظار شماست. شاخه ها توانایی شما در ایجاد روابط جدید با افراد دیگر را نشان می دهند و این واقعیت که آنها در جهات مختلف حرکت می کنند بدین معنی است که فرصت های بسیاری برای دوستی های جدید وجود خواهد داشت. همچنین باید از درخت به عنوان ایمان به یک پروژه یا سرمایه گذاری تجاری استفاده شود. درختی که از بالا دیده می شود نشان می دهد که آرزوهای زیادی دارید و باید قبل از دستیابی به زندگی بیشتر ، رویاهایتان را پیش بینی کنید. تعبیر دیدن یک درخت مرده در خواب شما این است که ممکن است احساس کنید همه چیز به اوج خود رسیده و باید اقدام کنید.

نوع درخت دیده شده در خواب

نوع درخت هنگام تعبیر خواب شما مهم است. اگر خواب خوردن میوه از یک درخت میوه را می بینید ، این نشانه خوبی است که از مزایای یک کار در محل کار بهره خواهید برد. این مزایا لزوماً به معنای مثبت بودن چیزها در دراز مدت نیست. اگر خواب درخت گیاهی مانند درخت خلیج را می بینید ، تعبیرش این است که به دلیل از دست دادن فرصتی در محل کار احساس گرفتاری می کنید. تعبیر خواب دیدن درخت گیلاس این است که به زودی کسی برای شما محبوب خواهد شد. اگر درخت دیده شده در خواب میوه نداشته باشد ، ممکن است این به عنوان بازتابی از ارتباطات شما به تصویر کشیده شود و معمولا به کشف چیزهای بیشتری در مورد خودتان اشاره دارد. خواب درخت بید نشان دهنده این است که رشد از طریق افراد دیگر محقق می شود.

عناصر یک درخت و خواب شما

برگی که در خواب مشاهده می شود با احساسات شما همراه است. این ممکن است بیانگر احساس شما نسبت به افراد دیگر باشد. اگر در خواب شما تمرکز بیشتر بر برگها است نه کل درخت ، آن به قسمت زنانه شما مرتبط است. دیدن برگهای بلوط نشان دهنده پرورش و رشد آینده و همچنین بارداری احتمالی است. رنگ برگها در خواب شما نشان دهنده انرژی تولیدی است. اگر برگهای سبزتر و تابناک تر در خواب می بینید ، به احتمال زیاد به زودی بچه دار می شوید. تعبیر خواب دیدن برگهای خشک این است که شما از کمبود انرژی رنج برده اید.

افتادن برگها ، مانند پاییز ، با چیزهای منفی همراه است. اگر در خواب برگهای در حال سقوط را مشاهده می کنید ، تعبیر آن این است که شما باید سعی کنید پس از یک مصیبت به پا خیزید. تعبیر دیدن این خواب که در حال گذر کردن از برگ های در حال سقوط هستید این است که همه چیزا را باید پشت سر بگذارید و با زندگی حرکت کنید. اگر شاخه های درخت را در خواب ببینید ، این مربوط به انرژی های مردانه است. اگر در خواب ، تمرکز روی تنه آن است ، توجه شما را به باز کردن قفل یک پیام مهم در ارتباط با روح شما جلب میکند. اگر ریشه ها را می بینید ، برای رسیدن به زندگی شاد چیزهای زیادی وجود دارد که باید آنها را کشف کنید. خواب دیدن در زیر سایه درخت به شما احساس امنیت برای پناهندگی تحت حمایت یک موجود متمرکز و پیشرفته تر از یک فرد به شما می دهد.

صعود/ سقوط به تنه درخت

 اگر خواب بالا رفتن از روی تنه یک درخت را می بینید ، نشان می دهد که یک انرژی تهاجمی یا منفی در درونتان ، شما را به تصمیمی سوق می دهد. ممکن است ترقی در محل کار یا کارآمدتر بودن در یک پروژه احساس جاه طلبی کنید. اگر در حال صعود از درخت هستید ، این نشان می دهد اسراری وجود دارد که باید به اشتراک گذاشته شوند. تعبیر سقوط از درخت این است که احتمالا یک افتخار را ناخواسته و ناگهانی را از دست خواهید دادید.

قطع درخت / افتادن درخت / قطع درخت

تعبیر دیدن یک درخت در حال قطع شدن یا قطع درخت در خواب خود این است که شما با اقدامات شخصی گیج میشوید. مهم است که واقعیت را پشت درهای بسته کشف کنید. معبران خواب باستان یک درخت در حال سقوط را با پادشاهی های در حال سقوط مرتبط میدانستند. این روزها خواب نیز می تواند به معنای قربانی اجباری برای منافع جامعه یا یک دوست نزدیک باشد. اگر توجه شما به چوب درخت افتاده جلب شده است ، به این معنی است که گاهی اوقات پیامی را که دوست دارید دریافت نمی کنید.

خواب دیدن جنگلها یا بیش از یک درخت در کنار هم نشانگر این است که شما رشد معنوی و شادی خود را در درون خود خواهید دید. از آنجا که یک منطقه چوبی به طور کلی طبیعی است ، این یک تأمل مستقیم در مورد چگونگی احساس شما درمورد درون خودتان است. این خواب شما را به آرامش و طبیعی بودن تشویق می کند. خواب دیدن سوزاندن درختان یا آتش سوزی چوب حاکی از احساس درد است و برای بهتر شدن خود باید پنهان شوید. شب در یک جنگل بودن نشانگر این است که شما در مورد کاوش در مورد امکانات جدید احساسات عمیقی دارید و باید به خودتان اجازه دهید خوشحال شوید. خواب یک درخت کریسمس نشان می دهد که شما باید پیشرفت کنید و اوقات خوشی پیش رو است.

نماد درخت چیست؟

درخت نمادی از ارتباط زندگی با همه چیز است. به لطف ریشه های یک درخت ، آنها می توانند به عمق زمین برسند تا به مادر زمین متصل شوند و به او اجازه دهند تا از تغذیه آنها مراقبت کند ، در حالی که برگ ها و شاخه های آن به آسمان دراز می شوند تا به پدر سان متصل شوند. از نظر روحانی یک درخت می تواند انرژی را که زندگی به عنوان تغذیه به شما ارائه می دهد بپذیرد. این درخت نمادی از ارتباط با دنیای اطراف شما و توانایی رشد شما و توانایی رشد و پیشرفت معنوی شماست. در روانکاوی ، درخت مرجع نمادین به مادر ، به مرگ و تولد دوباره و رشد معنوی است. همچنین می گویند سایه ، میوه و طبیعت محافظ درختان زن را به تصویر می کشد. این ویژگی ها به عنوان نمادهای مادری یا زنانه دیده می شوند. با این حال ، در همان زمان ، تنه ی عمودی نماد آلت رجولیت است. با توجه به نظر کارل یونگ ، درخت نمادی از نفس بالاتر ما است - برابری و ادغام بین اصول زنانه و مردانه و فردگرایی.

تعبیر سوزاندن درختان در خواب چیست؟

درخت یک نماد رایج در خواب است و می تواند تعبیر گوناگون و باورنکردنی داشته باشد. همانطور که کارل یونگ در کتاب "انسان و نمادهایش" گفته است ، این درخت ممکن است نمادی از رشد شخصی ، تکامل یا تحول و بلوغ روانی شما باشد. همچنین مرگ را به دلیل مصلوب شدن مسیح بر روی درخت نشان می دهد. با این حال ، همه ی این ها به این بستگی دارد که درخت را چگونه در خواب ببینید.

به عنوان مثال ، اگر در خواب خود درختان در حال سوختن را دیدید ، تعبیرش این است که رشد و پیشرفت معنوی شما توسط کسی یا چیزی قطع می شود. آتش سمبل تخریب ، اشتیاق ، خطر ، انرژی ، تحول ، ایده ها است و درخت نمادی از امنیت ، رشد ، ثبات ، محافظت ، دستیابی به دانش و خرد بیشتر است. بنابراین ، تعبیر خواب شما این است که شما باید برای تبدیل شدن به فردی که می خواهید باشید و برای تحقق اهداف خود در زندگی بیدار خود ، باید برخی از مشکلات و تحولات را پشت سر بگذارید.

معنی برش از شاخه های درخت چیست؟

بسته به اینکه زندگی شما در واقعیت چگونه اتفاق می افتد ، خواب بریدن شاخه های درخت تعبیر مثبت و منفی دارد. خواب شما یا نمایانگر ارتباطاتی است که شما برای قطع زندگی و هر چیز دیگری که قصد دارید در زندگی خود باقی بماند را نشان می دهد. این زمان بسیار خوبی است اگر احساس می کنید کارهای صحیحی انجام می دهید ، به خصوص در یک حرفه. هرس درخت تعبیر خواب مثبت است. از یک نکته منفی ، این خواب همچنین می تواند به جدایی شما از جهان متصل شود. اگر احساس افسردگی می کنید و می خواهید تنها باشید ، درخت در خواب اغلب ظاهر می شود. یک معنی پنهان در اینجا وجود دارد ، خیلی طولانی در تنهایی نمانید زیرا ممکن است عاشق تنهایی باشید. این چیز بدی نیست اما اگر تنهایی و عقب نشینی از دنیا را انتخاب کنید ، لحظه های زیبایی را با افرادی که دوستشان دارید از دست خواهید داد.

تعبیر مقدس یک درخت چیست و چگونه با یک خواب ارتباط دارد؟ همانطور که قبلاً نیز اشاره کردم ، این درخت به عنوان یک سمبل مهم در کتاب مقدس است و به دلیل مصلوب شدن مسیح بر روی یک درخت تعبیر معنوی دارد. طبق کتاب مقدس ، درختان چیزهای زیبایی هستند که خداوند برای استفاده انسانها و سایر موجودات زنده در این کره زمین به کار می برد. خداوند درختانی با میوه های دارای بذر درست کرد تا در کاشت بذر به ما در افزایش تعداد آنها کمک کند.

در پیدایش 2: 8-9 ، می توانیم متوجه شویم که خدا یک باغچه را کاشته است ، در حالی که در پیدایش 2:15 ، او به آدم مسئولیت این امر را برای مدیریت و مراقبت درست از باغ را داده است. بدین معنی که ، با کمک ما ، درختان می توانند کاربرد بسیار خوبی داشته باشند و ممکن است به ما در کاهش فقر جهانی کمک کنند. احتمالاً شنیده اید که سیب را حوا خورد و مرتکب گناهی شد. در پیدایش 2: 16-17 ، خدا اولین دستور را به آدم و حوا داد و این مربوط به میوه درخت بود و آنها نافرمانی کردند.

اگر خواب درخت می بینید ، احتمالاً از یک رویداد خاص ناشناخته می ترسید. شما می خواهید در برابر وسوسه ها مقاومت کنید (مانند آدم و حوا) اما نمی دانید که چرا برای اولین بار با این وسوسه روبرو می شوید که این خواب می تواند نشانگر حرکت به سمت یک چیز بهتر باشد. این خواب درخت همچنین بیانگر توانایی شما برای تشکیل خانواده است.

تعبیر معنوی یک درخت برافراشته چیست؟

 تعبیرخواب دیدن درخت طغیانگر این است که برنامه های شما از هم پاشیده می شوند. همچنین ، در مورد فیلمهایی که احتمالاً دیده اید که درختان رو به زوال داشته اند ، فکر کنید ، این ممکن است بر وضعیت رویایی شما تأثیر بگذارد. زیگموند فروید معتقد بود که تصاویر در فیلم ها خواب های ما را تحت تأثیر قرار می دهد. این خواب همچنین حاکی از پیوندهای شکسته خانوادگی و درگیری های درونی است - و به همان اندازه که همه چیز از بین رفته است. قبل از اینکه با دیگران ارتباط برقرار کنید ، ابتدا باید با خودتان ارتباط برقرار کنید. من می گویم که اگر خودتان را بیشتر دوست داشته باشید ، دیگران را آسانتر دوست خواهید داشت.

تعبیر معنوی درخت نارگیل چیست؟

تعبیر خواب درخت نارگیل این است که شما در خواب احساس خستگی می کنید. حتی اگر در زندگی بیدار مسئولیت زیادی نداشته باشید ، هنوز خسته هستید. شاید روح شما خسته باشد و تنها راه احساس استراحت ، انزوا است. من می گویم که تعبیر این خواب دور شدن از همه چیز و همه کسانی است که شما را آب می کشند. با افرادی که انرژی شما را جذب می کنند "خداحافظی" کنید. این خواب زمانی را برای تجدید روح شما فراهم می کند. اگر آرزوی سقوط از درخت نارگیل را دارید ، این مشکلاتی را در زندگی جنسی شما ایجاد می کند. درخت نارگیل همچنین می تواند نشانگر این باشد که شما مانند قبلاً علاقه مند به رابطه جنسی نیستید.

آیا این مربوط به شریک زندگی شما است یا یک موضوع درونی است؟

تعبیر خواب دیدن درخت پاییزی چیست؟

خواب دیدن یک درخت پاییزی نتیجه مثبت و سودآوری را پیش بینی می کند. دیدن پاییز در خواب ، نشانگر این است که به خاطر سخت کوشی خود پاداش خواهید گرفت. درختان پاییزی در خواب ها نشانگر زمان درونگرایی است که می توانید برای اقدامات گذشته خود اعتبار کسب کنید. مسائل زندگی بالغ می شوند و مسئولیت پذیرتر و آسان تر می شوند.

تعبیر خواب بالا رفتن از درخت چیست؟

تعبیر دیدن خواب بالا رفتن از یک درخت این است که شما زندگی ایده آل خود را زندگی می کنید. این خواب نمادی از پیشرفت بزرگ و یک حرفه موفق تر است. از نظر معنوی ، پرواز شما به دلیل ترس از سقوط نیست. این یک پدیده بزرگ است. دیدن خود به عنوان کودکی که در خواب در حال بالا رفتن از درخت است ، نشانگر این است که می دانید در صورت سقوط ، دوباره برمی خیزید.

تعبیر خواب درخت بلوط چیست؟

 تعبیر معنوی درخت بلوط مربوط به دوام ، خوشبختی ، رضایت ، قوام و پاکی است. با گذشت زمان ، بلوط به عنوان یک انبار کیهانی از خرد در نظر گرفته شد. سلتیک های باستان اظهار داشتند كه درخت بلوط به عنوان سمبل استقامت و نیرو بیشتر است كه رشد آن متوقف نمی شود. تعبیر خواب درخت بلوط رشد معنوی است. از نظر من درخت بلوط نمادی از عمر طولانی و بهره وری است.

تعبیر سقوط یک درخت در خواب چیست؟

تعبیر خواب سقوط یک درخت این است که شما در جهت اشتباه حرکت کرده اید. این نوع خواب ها زمانی اتفاق می افتد که شخص در مسیر اشتباه برای تحقق رویاهای خود قدم می زند. اگر در زندگی خود احساس عدم تعادل دارید و هیچ سرنخی برای بازگشت دوباره در مسیر ندارید ، می توانید به این طریق متصل شوید

تعبیر درخت شاه بلوط در خواب چیست؟

درختان شاه بلوط در خواب نمادی از آماده سازی ، فراوانی و برداشت محصول هستند. اگر حاضر هستید پاداش خود را برای کار سخت و تلاشهایی که در این حرفه انجام داده اید ، جمع کنید ، ممکن است نیاز داشته باشید تا بر آنچه برای شما مهم است متمرکز شوید. درخت شاه بلوط همچنین نشانگر سرآغاز شما برای کسی است که دوستش دارید. درخت شاه بلوط به عنوان "درخت چانه ناخن" شناخته می شود و این خواب بخشی از خانواده راش است. در دوران باستان درخت شاه بلوط خرافات بسیاری را در بر می گرفت. در واقع آنها به عنوان شاه بلوط اسب شناخته می شوند. چرخش روی شاه بلوط اگر تیز باشد ، نشانه زمستان سرد است. فولکلور در مورد شاه بلوط نشان می دهد که شما خوش شانس خواهید بود. در ژاپن یک درخت شاه بلوط وجود داشت که به آن درخت دندان شاه بلوط های علامت زده گفته می شد زیرا وقتی یک امپراطور ژاپنی مریض بود او یک شاه بلوط را گرفت و او را درون آن انداخت و آن را دور ریخت و از این پس این درخت نزدیک به علامت دندانها در تمام شاه بلوط های آن رشد کرده است. انتظار می رود که شاه بلوط را از آن درخت بدست آوریم

تعبیر معنوی درخت نارون چیست؟

درخت نارون اغلب مربوط به مادران و خدایان زمین است. با این حال ، این فقط به روح زن اشاره نمی شود. درخت نارون نماد قدرت است. بنابراین ، تمام درختان قدرتمند دیگر مانند آلدر ، بلوط یا سرخدار را پشت سر می گذارد. درخت نارون بیانگر قدرت و دوام است. تعبیر خواب درخت نخل این است که شما یک فرد مسئول و بالغ هستید که می توانید یک زندگی طولانی و زیبا را در محاصره افرادی که دوستشان دارید محاصره کنید. با این حال ، فراموش نکنید که عشق به خود را از دست ندهید ، تلاش کنید به دیگران برای درک ارزش عالی احترام به خویشتن کمک کنید.

درخت زندگی چیست؟

همه ما دیده ایم که مردم نمادی از درخت را به عنوان جواهرات بر گردن خود می پوشند ، اما آیا تا به حال معنای نماد درخت را سوال کرده اید؟ درخت زندگی از دیرباز نمادی معنوی باستانی بوده است. این درخت دارای مضامین مختلف با معانی مختلف است و یکی از آنها اتصال به اجداد شماست. این درخت به دلیل شاخه‌هایش که نمایانگر واحد خانواده در طی نسل‌های زیادی است ، نمادی از خانواده است. این درخت همچنین زیبایی و منحصر به فرد بودن را نشان می دهد.

خواب دیدن درخت زندگی به رشد و تحول شخصی درونی شما مرتبط است. می خواهم بگویم که این نشان دهنده ساختن چیزهای کوچک در یک موقعیت زیبا و یک نوع موقعیت است. وقتی درختان جوان هستند ، به طور یکسان به نظر می رسند ، اما با رشد ، همه به روش خود بی نظیر می شوند. درست مثل ما مردم بر روی درخت زندگی گره سلتیک است که نشانگر اتصال بهشت ، زمین و همه موجودات زنده روی زمین به دلیل شاخه هایی است که به آسمان گسترش می یابند و ریشه هایی که به زمین می روند.

تعبیر یک درخت سفید در  خواب چیست؟

درختان سفید به راه های مختلف ظاهر می شوند ، می توانند در برف یا یک راش پوشیده شوند. نقاشی یک کامیون درخت سفید نشانگر احساس محافظت در فرهنگ عامه است ، در خواب شما فرق ندارد. دیدن درخت سفید در حالت خواب آلود به معنای خالص بودن آرزوهاست. تعبیر درخت کاج سفید در خواب این است که قلب و روح شما پاک و ملایم است. تعبیر کاشت یک درخت سفید این است که شما قصد دارید آنچه را که برای مدت طولانی می خواهید انجام دهید.

ممکن است در  خوابتان درختی می بینید.یا موارد دیگری  مثل بالا رفتن از درخت. برگهای یک درخت. قطع درخت. افتادن از درخت. شاخه های یک درخت. ریشه های یک درخت. یک درخت میوه درختی مرده و خشک. انواع مختلف درختان. یک خانه درختی سوزاندن درختان. یک درخت کریسمس. اگر مثبت باشید می توانید از درخت در خواب لذت ببرید. به طور کلی ، خواب خوبی است - تا بتوانید یک درس مهم را یاد بگیرید. خواب به طور کلی به صورت مثبت به پایان می رسد. شما برای تغییراتی که همیشه اتفاق می افتد آماده هستید. شما می فهمید که ممکن است برخی از دوستان غیرقابل اعتماد باشند.

تعبیر صعود از درخت در خواب شما این است که شما در تلاش هستید تا از چیزی که نیاز به توجه شما دارد ، دور شوید. خواب دیدن یک خانه درختی نشانگر این است که شما باید در یک شرایط صریح تر و روشن تر باشید. دیدن یا ملاقات با شخصی در یک درخت نشان می دهد که به زودی می خواهید یک خانه داشته باشید. احساساتی که ممکن است در طول خواب یک درخت با آنها روبرو شوید: تفریح. تحسین کردن مشتاق بودن. غافلگیر شدن. خشنودی. حیرت یا کنجکاوی و لذت بردن و نگرانی.

منبع : auntyflo

ترجمه : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

38 نظر

 1. هانیههانیهsays:

  با سلام..و خسته نباشید. من خواب دیدم یه جای بزرگ و سرسبز هست..و جشن روز درخت کاری اونجاست..و کلی ادم هستن..و درخت ام میکارن..منم یدونه کاشته بودم..اما یادم نیس چطور بود..رفتم تابهش اب بدم..یه مرد بود دنبالم بود و منتظر اذیت کردم..که من اجازه ندادم..زدمش زمین و گردنشو گرفتم...با عصبانیت گفتم برو..منو اذیت نکن..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و روزی است

 2. ثناثناsays:

  سلام. من دختر مجردم. خواب دیدم تو ی باغی هستم بعد ی درخت رو توی ی گلدون کاشتم. داشتم میگفتم از ریشه دراوردمش و خیلی آسون و سبک دراومد و کاشتمش تو گلدون که برای خودم باشه. درخت زیبایی بود‌. شاخه ها و شکوفه هاش تو خوابم توجهمو جلب میکردن. شکوفه های خوشگلی داشت. بعد گذاشتمش تو همون باغ و میخواستم برم خونه. یکم که دور شدیم از محل خواهرم گفت چرا نمیاریش؟ گفتم اره کاش بیارمش با خودم. خواهرم و شوهرش رفتن ک بیارنش. ولی وقتی برگشتن پیش من، گفتن ک درخت خیلی سنگین بوده و نتونستن جابجاش کنن و خواستن از ریشه در بیارنش ک تو خونه بکاریمش نتونستن و ریشه هاش قوی بوده و یکم زور زدن ی ذره از شاخش شکسته. منم گفتم خودم میرم میارمش تو راه بودم ک برم پیش درختم ولی مسیر رو گم کرده بودم و نمیدونستم از کجا باید برم تا به درختم برسم. سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه زیاد شدن رزق و روزی و خیر و برکت در زندگیتان است

 3. حدیثهحدیثهsays:

  سلام من خواب دیدم حیاط عموم هستم و رو دیوارشون به سمته درخت گردو ٢تا اینه بود یکی اینش دورو نشون میداد یکیش نزدیک و نشون میداد که من توو اینه نزدیک چهرمو زیبا دیدم و یه درخت گردو تقریبا بزرگ بود که هیچ برگی نداشت و بعضی از شاخه های ریزش هرس شده بودو فقط شاخه کلفتا بود بعد رفتم جلو چشم خورد که تنه ی درخت پر شکوفه های سفید شده یه قسمت وسطش و توو خواب با ذوق به دختر عموم گفتم درخته شکوفه زده خشک نشده درخته و منتظربودم باقیه درختاام شکوفه بزنه میشه لطف کنید تعبیرشو بگید؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده فرصت های خوبی است که در زندگی ممکن است نصیبتان شود سعی کنید کمال استفاده را ببرید تا دچار افسوس نشوید

 4. ججsays:

  سلام خواب دیدم یه جایی هستم پرازدرخته وهمه درختابدون برگ بودن بعد زنداییم گفت این درختاروبابابزرگ مرحومت کاشته.بابابزرگم فوت شده.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه خیر و برکت و نعمت است

 5. نگارنگارsays:

  سلام ممنون از تعبیر هاتون تو حیاطمون چند سال یه درخت داریم ولی هیچ ثمری نداده خواب دیدم یه نفر تو خواب به بابام گفت این درخت تون ثمر گرفته بابام گفت نه بی ثمره الان فصل برگ ریزون هست هیچ ثمری نمیده گفت نه شما نمیدونین ثمر گرفته میشه تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است فرصت های جدیدی در زندگیتان ایجاد شود که با ثمر خواهدبود

 6. یاسمنیاسمنsays:

  سلام .من دیشب خواب دیدم با خواهر کسی که عاشقشم تو یه زمین هستم ک درخت داره .من از درخت بالا رفتم و ۲ تا گردو به هم چسبیده بود رو چیدم .میشه تعبیر کنید ؟ .ممنون از شما و سایت خوبتون

 7. سانازسانازsays:

  سلام .ممنون میشم تعبیر کنید .خواب دیدم که از یک راهی که شیب داره کلی تنه های بزرگ درخت که پوست و برگ و شاخه هاش جدا شده قرار داده شده (چوب سفید درخت) و با سرعت مسیر را طی می کنن (به صورت خوابیده ) وقتی که اینها به مقصد رسیدند من برگشتم و دیدم چهار نفر هستند که تنه درخت دارند و بعد من شخصی که تنه درخت هایش شبیه تنه های قبلی بود را پیدا کردم که دوباره از او تنه درخت بگیرم و ببرم .در این خواب خاله من همراهم بود .سپاسگزارم ?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگراتفاقات مثبت و خوبی است که در زندگی ممکن است برای شما و خانواده تان ایجاد شود

 8. سیماسیماsays:

  سلام خواب دیدم درخت توو حیاطمون از پنج شاخه ی بزرگ تشکیل شده که بزرگترینش دروسط وچهارتا شاخه ی دیگه به طور منظم اطراف اونو گرفتن بعد یهو شاخه ی وسط شکست وافتاد وچون بزرگ بود تا دم در هال افتاد(منظورم توو حیاط درب ورودی هال)وبه بقیه شاخه ها هیچ آسیبی وارد نشد منو شوهرم میخواستیم بلندش کنیم وبذاریمش سر جاش ولی یه ذره به تنه وصل بود وقطع شده بود وبزرگ وسنگینم بود (شاخه ها ازجنس چوب نبودن یه جور علفی ستبر بودن ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده زندگی جدید و فرصت های جدیدی است که در انتظار شماست

 9. M SadeghiM Sadeghisays:

  با سلام . در خواب دیدم . همسرم در پشت من قرار دارد و با گرفتن زانوهای من در بغل مرا از سطح زمین بلند کرده است هردو با غم خاصی ویا شاید آرامش زیاد به ۳ شکوفه جدا شده در دستم نگاه میکردیم. همسرم مرا به ارامی به اطراف می چرخاند.باغ وگل های بسیار زیبایی بود که من هرگز در واقعیت ندیده ام. غم و آرامش در فضا موج می زد. تعبیر خوابم چه میتواند باشد؟ تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   در لحظات مختلف زندگیتون همسرتون پشتیبان و حامی شما خواهد بود و نسبت به شما بی تفاوت نیست، که باعث میش محبت بین شما خیلی زیاد شه و آینده ی خیلی خوب و سعادتمندی در انتظارتون باشه

 10. هالههالهsays:

  سلام من خواب دیدم با خواهرم قدم میزنیم هر چی بیشتر قدم میزنیم بیشتر درخت میوه میبینیم .میگم اینجا چه قدر میوه هست خواهرم انار و گلابی رو میکنه حتی از گلابی گار میزنه اما من میگم اینا خوب نرسیده بزار برسه ولی به زور یه گلابی بزرگ میده دستم میگه بخور همینم خوش مزس عالیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   درخت میوه در خواب به معنی ثمره ی کار شماست منتها شما باید صبور باشین تا در زمان مناسب خودش این اتفاق بیوفته در این حالت آرزو های شما هم بر آورده میشه

 11. ترلاترلاsays:

  توخواب یه لحظه نمیدون عکس بود یاواقعیت بود یه درخت بلندو دیدم که برگای سبز رنگی داشت کلی برگ داشت ولی میوه نداشت بعد اززمین کنده شده بود افتاده بود زمین نمیدونم بریده بودنش یاخودش کنده شده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به منفعتی دست خواهید یافت که باید مراقب باشید از دستش ندهید

 12. ترلاترلاsays:

  این درخت میوه نداشت ولی کلی برگ داشت که همشون سبز پررنگ بودم واین درخت خیلیم بلند بود ولی فک کنم درخت راش بود که روزمین افتاده بود ولی من نبریده بودمش ونمیدونم ولی فک کنم ازجاش کنده شده بود دقیق یادم نیش تویه باغیم بود که فقط این درخت من دیدم نمیدونم باز درخت بود یانه ولی زمین هم سر سبز بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن در جایگاه مادی قرار بگیرین که چندان منفعتی برای شما نداشته باشه

 13. ترنمترنمsays:

  سلام روزخوش.من خواب دیدم دو تا درخت سیب و توت سفید کنار هم هستن و من اول یه سیب سفید چیدم و خوردم که مزش شیرین بود و بعدش توت چیدم یادم هست برگهای سبز رو کنار میزدم و توت میچیدم و خوردم میشه لطف کنین تعبیرش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلامتی و روز های خوش برای شما وجود داره

 14. زهرازهراsays:

  با سلام ،خواب میدیدم چادر مشکی پوشیده بودم و یه بچه کوچک هم بغلم بود که مدام قربان صدقه اش میرفتم،باران میبارید،توی خیابان داشتم راه میرفتم که متوجه شدم بخاطر باران خیابان پر آب شده،مسیرم رو عوض کردم و یه درخت پر از شده و برگ سبز جلو من بود،شاخه هاش تا نزدیک زمین آمده بود،میخواستم از زیرش رد شوم که متوجه شدم شاخ و برگها میخواهند جلو من رو بگیرند،ترسیدم ولی رد شدم.ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سرنوشت ازدواج شما پر از سعادت و خوشی خواهد بود و امر ازدواج در آینده ای نزدیک براتون اتفاق میوفته

 15. سیمینسیمینsays:

  سلام خواب دیدم همسر(موقت) مرحومم دو تا درخت بلند و تنومند آورده بود تا در خونه سایقمون بکاره و داداشم کمکش میداد من میگفتم چرا اینا رو انتخاب کرده خیلی بزرگه طوری که از بلندی خونه بالاتر بود و گفتم خوبه بهار که برگاش سبز بشه نور خونه رو نمیگیره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   زندگی شما در مسیری قرار میگیره که خیر و برکت به آن رو میاره

 16. ساغرساغرsays:

  سلام خواب دیدم تو یه جاده بودم پیاده داشتم میرفتم که هر چی جلوتر میرفتم درختا بیشتر و بیشتر میشدن طوری که من ترسیدم و برگشتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به دیگران زیاد اعتماد ندارین و همین باعث میشه خوب نشناسینشون

 17. ErvinErvinsays:

  سلام خواب دیدم من تنهایی در کوهی راه میرم که خانه و جاده دارید ولی جنگل هست اونجارو میشناسم کجاس قشنگ بالای کوه جاده و خانه هایی دارد ادم هایی رو میبینم که دارح پیدا رفت و امد میکنند یه سگ مانندی دیدم سر پا بود داشت انسان میخورد همه هم با این مثله معمولی برخورد میکردن برا منم عجیب نبود زود با یه سنگ فرارش دادم بعد من پیاده بودم داشتم راه پیدا کنم که از کوه برم خیابان اصلی بعد یکی از فامیل هامونو دیدم تو خونه هایی که اونجا بودن یه ده بود اونجا پرسیدم از فامیلم انگار اخر راه بودم مطمعا بودم یه راهی هست تو اخر مسیر برم بیرون فامیلم گفت باید برگردی اول همین راه که اومدیو برگرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر رشد زندگی و ارتباط آن با خانواده و نزدیکان شما است. این خواب به وسیله تجربیات شما در زندگی بیدارتان است

 18. سلطان سلیما اریا فیضسلطان سلیما اریا فیضsays:

  سلام من خواب دیدم که من و شوهرم دوطرف یک درخت کوچک هستیم و به ان اب میدهیم انگار درخت را تازه شاندیم و طرفش میبینم تو دلم زیاد احساس خوش میداشته باشم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده ارزوهایی است که برای دستیابی به ان در تلاش هستید

 19. مهدیمهدیsays:

  سلام. خواب دیدم تنه یک درخت گردو رو شکستم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است به خود ضررهایی برسانید

 20. آفتابآفتابsays:

  درود و احترام دیشب خواب دیدم من و خواهرم در یک قسمت کرت مانند (زمین گلی گود) مشغول کاشتن انواع نهال بودیم و نهال هایی که می کاشتیم متفاوت بود مثلا من نهال نعنا و ..... و خواهرم نهال های دیگری را می کاشت به هر حال خواب طولانی بود که تمام خواب مشغول نهال کاشتن بودیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سپاس زندگی موفق و پر ثمره ای رو خواهید داشت

 21. حجت رضاییحجت رضاییsays:

  خواب دیدم از جایی رد شدم و ته یه کوچه بن بست درخت انار دیدم با انار های سرخ درشت که بعضیاشون سالم و خوب بود و بعضیاشونم گندیده و خواستم برم از اون درخت انار میوه بچینم و بخورم و بعد فک کردم شاید اهالی کوچه گیر بدن و در پایان ، جسارت به خرج ندادم و بیخیال شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باید سعی کنید از تجربیات دیگران درست استفاده کنید

 22. نادیانادیاsays:

  سلام بر شما،خسته نباشید. دیشب خواب دیدم که درخت ازگیل داخل حیاط خونمون علاوه بر شکوفه هایی که رویه شاخ وبرگاش هست ،وسرسبزه(در حال حاضر سرسبز وپر از شکوفس)،میوه داده و میوه هاش لایه شاخ وبرگاش گاها یا پنهان شده یا آشکاره،یکی از ازگیل هایی که نارس بود رو خوردم ولی مزه یی ترش نداشت ،آقایی غریبه کنار درخت ایستاده بود که انگار نگهبان درخت بود،مادرم رو صدا زدم ،یدونه ازگیل رو از دور نشون کردم،گفتم همون رو بردار،ولی یکی درشترش رو برداشت ،و به داداشم داد. ممنون میشم تعبیر بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام و سپاس صبور باشین اوضاع و احوالی که می خواین به وجه مثبتی در بیاد زمان میبره

 23. NasimNasimsays:

  سلام. دستم خواب دیده بود که به دلیل اوضاع الان از دسامون عقب موندیم و مجبوریم بعد عید تا شب مدرسه باشیم. بعد میگفت خیلی خوش می گذشت درختا شکوفه زده بودند و برفم میومده.تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مشغول امور بیهوده ای میشین

 24. 👑سارا👑👑سارا👑says:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم رفتم پیش دوست پسرم باهم حرف زدیم دو بسته زرشک دستش بود و انگار واسه یکی از دوستان من اورده بود هر چی بهش گفتم زرشکو بهم بده ک به دوستم بدم بهم نداد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام و سپاس ناراحتی دارن

 25. زهرازهراsays:

  سلام بر شما و ممنون از سایت خوبتون.خواب دیدم قراره برم مراسم زیارت عاشورا با دخترعموم،که نیومد و منم داشتم برمیگشتم.یه جایی رو دیدم که یه درخت خیلی سبز اونجا بود که یه دفعه یه پرنده سبز از رو درخت بلند شد و رو زمین نشست من خیلی بهش نزدیک بودم و گفتم چه قدر تو قشنگی بعد سمت چپ درخت یه ساق دست مشکی بود که روش نوشته بود السلام علیک یا اباعبدالله که دم یه دری که یه عالمه نور ازش بیرون میومد آویزون شده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس زندگی تون در مسیر درست قرار میگیره و سعادتمند میشین

 26. فاطمه شیرازیفاطمه شیرازیsays:

  سلام وقت بخیر من یک خانم خانه دار هستم خواب دیدم در خانه جدیدی هستیم حیاط خانه با چند پله بالاتر از ساختمان بود همه اعضای خانواده با همکاری هم در باغچه ها هر یک مشغول کاری جهت کاشت انواع گلها و نهال درختان بودند و با خوشحالی کار میکردند. لطفا تعبیر بفرمایید باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر شادابی است

 27. ............says:

  سلام خسته نباشی من خواب دیدم که سه درخت خشک خودشون از خاک در امدن پشت سره هم حرکت میکردن میرفتن یه جای دیگه.من خب یادم نمیاد که اونجا قبرستونه بود یا نه ولی احساس کردم که اونجا ها قبر بود.ببخشید میشه لطف کنید بگید درخت خشک در حال حرکت چه تعبیری داره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام فرصت های جدیدی در انتظار شما خواهدبود

 28. لعیالعیاsays:

  سلام. خواب دیدم با مادرم بالا پشت بام هستیم. دیدم مادرم چندتا درخت روی پشت بام کاشته ولی یکی از اونا برگهاش زرد و افتاده بود ولی از درخت جدا شدنی نبود مادرمم هم برگهای درخت رو نوازش میکرد. شلنگ آب دست من بود که درختها رو آب بدیم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام برای موفقیت باید تلاش کنید

 29. آتانازآتانازsays:

  با سلام من دیشب خواب دیدم به باغی برای تفریح رفته بودیم موقع برگشت مقداری چوب خشک از باغ جمع کردیم و به دور از چشم باغبون از باغ خارج کردیم. برگشتیم خونه و برادرم یک شاخه سبز پر از برگ آورد خونه و کاشت داخل زمین من گفتم بیا با درخت سیب پیوندش بزنیم گفت نه این توی همین خاک‌ریشه میکنه فقط مراقبت میخواد ، بعد پدرم گفتم به حسابت140هزار تومن دولت واریز کرده. من خوشحال شدم از اینکه حسابم خالی نمونده و پول واریز شده.

 30. آتانازآتانازsays:

  ادامه خوابم باز یادم آمدم . شاخه درختی از درخت خونمون شکسته بود و فقط پوسته اش وصل بود که دیدم به سرعت داره خودش را ترمیم میکنه و شاخه دوباره به بدنه وصل شد. من به برادرم گفتم ببین چه سریع خودش را ترمیم کرد .و لذت بردم و شاد شدم که شاخه درختمون باز چسبید سر جاش.

 31. پریساپریساsays:

  سلام من دختری مجرد هستم.دیشب خواب دیدم خونه کسی هستم.تو حیاطشون دوتا درخت بود درخت بادام که زیر درخت به تعداد خیلی زیادی بادام ریخته شده و مثل تپه درست شده بود. و درخت هلو هم داشتن.وبین شاخ و برگ های سبز به تعداد فراوان هلو بود. ازشون خواستم یدونه هلو انجیری کندن و بهم دادن.گفتم یکی دیگه هم از اون هلو بزرگا میخوام که مثل پرتقال تامسون بزرگ و گرد هستن. اونم کندن و بهم دادن داشتم از خونشون میرفتم که دخترش گفت صبرکن میخوام بهت هدیه ای بدم.اورد بهم یه کتاب کادو داد که بازش کردم توش سوالات قرانی نوشته شده بود.خود دختره از دادن این هدیه بمن خیلی خوشحال بود.تو کتاب تصاویری داشت و هر صفحه فقط درمورد قران بود. لابه لای اون کتاب پول هم دیدم.فکرکردم واسه خود دخترس و باید بهش برگردونم ممنونم که خوابمو تعبیرمیکنید.💚💙💜💛

 32. پریساپریساsays:

  بادوم زیر درخت با پوست بود.اما خیلی زیاد و انبوه

 33. حامد محمد تبارحامد محمد تبارsays:

  امروز صبح بعد اذان صبح خانومم خواب دیددر مسیر باغ یه ناشناس به او شکوفه های بهار نارنج و مربای بهار نارنج دادو بعد همسرم داخل یه باغ یک بشقاب شکوفه های بهار نارنج از در خت چید و به خواهرش داد و به او گفت با دست خودم چیدم و آلوده به ویروس نیست و خواهرش خیلی خوشحال شد . با تشکر از مدیریت محترم سایت

 34. س.جس.جsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم در یک باغی سرسبز هستم ولی بعضی از درختها خشک هستند ولی شاخه های آن به صورت دست درحال دعا هستند معنی این خواب چیست؟

 35. ن.ون.وsays:

  سلام و خسته نباشید خدمت شما من خواب دیدم توی یه خونه بودم با پسر خالم باهم رفتیم بیرونه خونه و یه شاخه درخت که روی زمین بود رو برداشتم بردم داخله خونه میخواستم بدونم تعبیرش چیه

 36. راضیهراضیهsays:

  سلام...روزتون بخیر ..دیشب یه خوابی دیدم ..یه دختر سر سبز .پر از شاخه سبز دارم بهش اب میدم...

 37. رضارضاsays:

  سلام خسته نباشید در خواب دیدم دو جفت درخت یکی حالت خرما داشت و دیگری رو نتونستم تشخیص بدم با کمک دوستانم کاشتیم همه درخت ها کاملا سبز و بزرگ بودن انگار اونا رو از زمین کنده بودن و ما دوباره کاشتیم

 38. علیرضا آذرکیاعلیرضا آذرکیاsays:

  سلام خواب دیدم من و شوهر خالم در یک مکان تقریبا خشک و بیابانی هستیم و شوهر خالم مشغول کاشتن یه سری نهال بود و بعد داشت اون هارو آبیاری میکرد و من هم بهش در کار آبیاری کمک میکردم.