تعبیر خواب داس، ترس های شماست

تعبیر خواب داس می تواند بیشتر نمایانگر ترس های ما در زندگی واقعی و بیداری باشد. تعبیر خواب داس بزرگ در افرادی که مشکلاتی را در زندگی دارند به ترس آن ها از بدشانسی و یا نداشتن شانس دوم در زندگی مربوط می شود. همچنین داس گاهی اوقات نشانگر جدایی یا مرگ و میر نیز می تواند باشد.

تعبیر خواب داس بیشتر نشانگر تعارض در زندگی شماست. این تعارض هم ممکن است از سوی دیگران نسبت به شما باشد و یا ممکن است شما مسبب این تعارض در زندگی دیگران باشید که به معنای واقعی باعث ترساندن آن ها می شود. تعبیر خواب داس بیشتر نشانگر این است که فرد سعی دارد به زور و اجبار و با ترساندن افراد دیگر چیزی را بدست آورد. اما در برخی از افراد این رویا ممکن است نشان دهنده ترس های وی از عدم کار کردن عالی و سخت بوده و این حس را به او انتقال دهد که تنبلی کرده و نتوانسته وظایف خود را به خوبی انجام دهد. به طور کلی می توان گفت ترس ها اصلی ترین محتوای تعبیر خواب داس است. این ترس گاهی اوقات از این موضوع نشات می گیرد که مبادا افراد دیگر تحت تاثیر رفتارهای مخرب ما باشد. تعبیر خواب داس گاهی اوقات به مفاهیمی مانند مرگ، زمان، جدایی، خشم، جنگ درونی و یا بیماری نیز مربوط می شود. اما برای درک بهتر تعبیر آن بایستی سایر جزئیات خواب را نیز بررسی کنیم تا نتایج دقیق تر و بهتری حاصل گردد.

تعبیر خواب داس بزرگ

تعبیر خواب داس بزرگ از نگاه منفی به ترس های ما مربوط می شود. ترس از عدم صداقت در خود و یا اطرافیان از جمله این موارد می باشد. تعبیر خواب داس بزرگ در افرادی که مشکلاتی را در زندگی دارند به ترس آن ها از بدشانسی و یا نداشتن شانس دوم در زندگی مربوط می شود. همچنین ترس و نگرانی از اشتباه کردن از دیگر گزینه هایی است که می تواند در تعبیر خواب داس بزرگ مدنظر قرار بگیرد. اگر فردی در رویا خود را با داس بزرگی در دست ببیند که به سمت شخصی حمله ور می شود اما چهره آن فرد قابل شناسایی نیست، می تواند نشانگر خشم و پرخاشگری این فرد نسبت به خودش باشد. او همواره خود را مقصر و گناهکار می داند. اما اگر بتوانیم چهره آن فرد را دیده و به خاطر بسپاریم احتمالا بازهم از دست خودمان عصبانی هستیم که چرا تا این حد نسبت به او صادق بوده و رابطه ای صادقانه ای را پیش برده ایم. در حالی که او هرگز با ما چنین رفتاری نداشته است.

تعبیر خواب داس در دست

تعبیر خواب داس در دست نگه داشتن ممکن است احساسات متضاد شما در مورد صداقت در کار و یا سایر مسائل را نشان دهد. گاهی اوقات براین باور هستید که بایستی کارها و مسئولیت های دشوار را پذیرفته و با نهایت صداقت انجام داد و اما گاهی اوقات نیز به هیچ وجه چنین باور یا عقیده ای را تایید نمی کنید و معتقد هستید که کار اجباری یا تحمیلی و دشوار به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست و افراد نباید زیر بار چنین مسئولیتی بروند. احتمالا خود نیز اخیرا در محیط کار خود دچار چنین کار دشواری شده اید و اکنون نگاهتان به این موضوع تغییر کرده است.

تعبیر خواب داس زنگ زده

تعبیر خواب داس زنگ زده ممکن است بیانگر مشکلاتی قدیمی باشد که اکنون پس از گذشت مدت زمانی طولانی بار دیگر به عرضه زندگی بیننده رویا بازگشته اند. این مشکلات به احتمال زیاد در محیط کار شکل بگیرد و کم کم وارد زندگی خصوصی فرد نیز شود. عدم صداقت اصلی ترین دلیل بروز این مشکلات می تواند باشد. به احتمال زیاد تعبیر خواب داس زنگ شده به فرد هشدار می دهد که هرچه سریع تر صداقت را به اصول اخلاقی خود بازگرداند چرا که در غیر اینصورت می تواند مسائل بزرگتر و دردسرهای بیشتری را نیز به همراه داشته باشد.

تعبیر خواب داس در دیدگاه معبرین غربی

تعبیر خواب داس از دیدگاه معبرین غربی اغلب نشان دهنده مشکلات جسمانی و بیماری است. برخی از معبرین این مشکلات را بسیار بزرگ پیش بینی می کنند به طوریکه حتی احتمال مرگ در مورد آن ها وجود دارد. آن ها بر این باور هستند که اگر فردی در رویا داسی در دست داشته و با آن سعی در آسیب رساندن به خود یا هر شخص دیگری داشته باشد، می توان پیش بینی کرد که انرژی جسمی و فیزیکی وی به یکباره تخلیه شده و مرگ وی نزدیک می باشد. این مرگ به احتمال زیاد قریب الوقوع و بدون پیش بینی خواهد بود. اگر در رویا فرد دیگری را با داسی در دست ببینید، متاسفانه می توان چنین پیش بینی کرد که این فرد به زودی از میان شما خواهد رفت. البته در برخی از موارد چنین جدایی را به مهاجرت و یا طلاق نیز مربوط دانسته اند.

تعبیر خواب داس و نمادشناسی آن

تعبیر خواب داس در رویا نمادی بسیار قدیمی برای گذر زمان می باشد. هرچند شاید داس در ظاهر وسیله ای آشنا باشد اما معبرین قدیمی آن را نمادی باستانی از مفاهیمی عمیق می دانند. پس از دیدن این خواب احتمالا وقت آن رسیده که اطمینان حاصل کنیم در طول زمانی که از عمر ما گذشته به نتایجی که می خواستیم دست یافته ایم. هرآنچه در توان داشتیم را برای کسب موفقیت و خوشبختی به کار گرفته ایم و به همین دلیل از گذر عمر و زمان احساس پشیمانی نمی کنیم. داس وسیله ای برای برش است و به همین دلیل اهمیتی مشابه چاقو دارد. در نتیجه دیدن داس در خواب معمولا نشان می دهد که باید اقدامات و یا عقاید غیراساسی و غیرمنطقی خود را کاهش داده و یا به اصطلاح ریشه کن کنیم. ما برای رسیدن به یک هدف مطلوب بایستی نسبتا بی رحمانه نسبت به روش های اشتباه خود رفتار کنیم.

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. زینبزینبsays:

    سلام خسته نباشید .خواب دیدم با خواستگار دخترم دعوا میکنم و با داس زدم به کمرش .و خون داشت فواره میزد تعبیرش چیه ؟؟

    • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

      سلام ممکن است مورد حمایت قرار بگیرید