متن های زیبا درباره رسیدن به عشق (2)

رسیدن به عشق لذتی است که برابری با آن وجود ندارد. عشق همان امانت الهی است که فلک نتوانستند به دوش بکشند و عاشقی به انسان سپرده شد. عاشق که باشی و یار که در کنارت باشد مهم نیست در مقابلت طوفان سهمگین باشد یا کوهی استوار؛ میتوانی همه سختی ها را تحمل کنی اگر عاشق باشی و به دنبال رسیدن به مراد دلت. بیایید کمی بیشتر در مورد لذت رسیدن به عشق بگوییم.

جملات کوتاه در مورد رسیدن به عشق

خوشا به بخت بلندم که در کنار منی!

آنِ منی، کجا روی؟

جنون جنسیت نمیشناسد. من زن هایی را میشناسم مجنون و مردهایی که لیلی شده اند. دیروز در خیابان زنی را دیدم که پرواز میکرد و فریاد زد:عاقبت بوسیدمش!

آسمان را که داشته باشی، دیگر دنبال ستاره ها نیستی!

متن رسیدن به عشقم

~~~___****___&%&%___ جملات کوتاه در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****___~~~

به من چه ربطی دارد که عید است؟ به من چه که بهار می آید؟

خوشا آن دمی که قاصد بگوید: مژده بده که یار می آید.

دیر هم که بیایی مهم نیست، اما وقتی آمدی مرا بردار و برو. من از نرسیدن ها لبریزم.

خوشا عشقی که عنوانش تو باشی!

دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت

آمدم جامه مدر، نعره مزن، هیچ مگو

«مولوی»

~~~___****___&%&%___ جملات کوتاه در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****___~~~

بر آبی کهنه اش چه رنگی افتاد                                  بوی خوش و امواج قشنگی افتاد

عمری دل من منتظر ماهی بود                                             در حوض دلم عجب نهنگی افتاد

چه حال خوبیه وقتی ازت میپرسن عشق کیه بهشون بگی همونی که همیشه بود!

تو که باشی غم مرا به اسم که هیچ، حتی به قیافه هم نمیشناسد.

ادبیات مدرسه را دور بریز. در ادبیات من دوست داشتن را فقط یک جور میتوان صرف کرد:

دوستت دارم، دوستم داری و دیگران اشتباه میکنند دوستت داشته باشند.

متن رسیدن به عشقت

~~~___****___&%&%___ جملات کوتاه در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****___~~~

چقدر خوب است کسی بیاید و تمام باورهای تلخت را به سادگی و تنها با بودنش از تو بگیرد.

شعرترین حرف یک مرد همان «دوستت دارم» است. در آن نیمه شبی که تکیه بر بازویش خوابیده ای و همزمان با مرتب کردن موهایت به زبان می آورد.

آدم وقتی کسی رو داره که دوستش داشته باشه، صبح ها خوشحال از خواب بیدار میشه.

بیا جرأت حقیقت بازی کنیم. تو بگو جرأت؟ من میگویم: بمانی در کنارم تا ابد.

~~~___****___&%&%___ جملات کوتاه در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****___~~~

یکی در کنارم هست که وقتی نگاهش میکنم نه اینکه غصه هایم را از یاد ببرم، نه! اما هر بار نگاهش میکنم به یاد می آورم که دلیل بزرگتری برای شاد بودن دارم.

گویند چرا دل بدیشان دادی؟

ولله که من ندادم، ایشان بردند

 وقتی خدا دید که تو چقدر به من می آیی؛ آیه «خلقنا من کل شیء زوج» را نازل کرد.

رسیدنت را برای ماندنت میخواهم. انگور شیرین است اما شراب چیز دیگری است.

~~~___****___&%&%___ جملات کوتاه در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****___~~~

مثل یک معجزه ای، علت ایمان منی.

همه هان و بله هستند، شما «جان» منی.

جان من و جان تو را هر دو به هم دوخت قضا.

کاش همه یکی را در کنار خود داشته باشیم که ما «تار» باشیم و او «پود».

خوب شد به هم رسیدیم. نه، جدّاً خوب شد! وگرنه من از کجا میفهمیدم میشود یک نفر را انقدر دوست داشت؟

متن رسیدن به معشوق

~~~___****___&%&%___ جملات کوتاه در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****___~~~

کاش فرشته ای هم بود به نام عشقاییل که روزی در صور خود می دمید و میگفت: دلتنگی تمام شد! هر کسی عشق خودش را بردارد و برود.

تو که صبح باشی من تمام شب های تاریخ را تاب می آورم.

یکی باید باشد، بی قراری هایت را، بهانه هایت را، سردی های گاه گدارت، ترس های و دلواپسی ها و خنده های پر از بغضت را تاب که نه.... آغوش بیاورد.

بیا دست به قتل مشترکی بزنیم. مرا در آغوش بگیر. محکم محکم محکم! صدایش نباید در بیاید. فاصله را باید کشت.

~~~___****___&%&%___ جملات کوتاه در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****___~~~

من میخواهم تو از این به بعد تمام ماجرا باشی.

کسی که کنارت می ماند، باید به او ایمان بیاوری!

ماندن کم معجزه ای نیست در عصر ما.

تجملات هیچوقت جاذبه ای برایم نداشته؛ من همیشه عاشق دلخوشی های ساده بوده ام؛ کتاب، یک فنجان قهوه و تویی که تمام مرا میفهمی.

بهشت میتواند کسی باشد که دوستش داری و کسی که دوستش داری میتواند برایت بهشت بسازد. مهم نیست که غروب ها به جای نهر شیر و عسل با قرصی نان به خانه بیاید.

متن کوتاه رسیدن به عشق

~~~___****___&%&%___ جملات کوتاه در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****___~~~

من نکنم نظر به کس

جز رخ دلربای تو

«مولانا»

و چه احساس نجیبیست که با دیدن تو، طلب عشق ز بیگانه ندارم هرگز!

با تو خوشبخت ترین آدم این قافله ام. یک وقت کم نشوی، دور نشوی، بی تو جهانم خالی است.

برکت است بودنت. هر قدر هم که کنارت میخندم، باز هم خوشبختی تمام ناشدنیست.

~~~___****___&%&%___ جملات کوتاه در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****___~~~

دوستت دارم و این قابل شمارش نیست. حتی نمیتوانی تخمین برنی. دوستت دارم بی انتها! تا وقتی هستم، تا وقتی هستی.

اندر دل من درون و بیرون همه اوست!

«مولانا»

اگه یه دنیا رو هم فتح کنم باز هم رسیدن به تو بزرگترین افتخار زندگی منه.

من هر چیزی که در کنار تو اتفاق بیفتد را دوست دارم.

خواه حادثه ای باشد مانند عشق، خواه بوسه ای طولانی، خواه مرگ! تو که باشی من از هیچ چیز واهمه ای ندارم.

مطلب و متون عاشقانه در مورد رسیدن به عشقم

~~~___****___&%&%___ جملات کوتاه در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****___~~~

شعرها و جملات مشاهیر در مورد رسیدن به عشق

گذشت موسم غم فصل وصل یار رسید

نوای دلکش بلبل به نوبهار رسید

سحاب خرمی آبی بر وی کار آورد

نوید عیش به فریاد روزگار رسید

صبا پیام وصالی ز کوی یار آورد

شفا به خسته قراری بیقرار رسید

قرار گیر دلا مایه قرار آمد

کنار باز کن ای جان که آن نگار رسید

هر آن چه خواست دلم شد به مدعا حاصل

هزار شکر که به امید امیدوار رسید

«فیض کاشانی»

~~~___***___&%&%___ سخنان بزرگان در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___***___~~~

ای دل چو وصال یار دیدی حالی

در پای غمش بمیر تا کی نالی

شرطست چو آفتاب رخ بنماید

گر شمع نمیرد بکشندش حالی

«مولوی»

جملات و سخنان افراد بزرگ درباره ی رسیدن به عشق

~~~___***___&%&%___ سخنان بزرگان در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___***___~~~

بودنت حس عجیبی ست که دیدن دارد
ناز چشمان قشنگ تو کشیدن دارد

آتش از هرم تنت سخت به خود می پیچد
"دل من شوق در آغوش پریدن دارد"

لب تو کهنه شرابی ست و من می دانم
بوسه از طعم دهان تو چشیدن دارد

چشم تو ریخته بر هم منِ معمولی را
یک نگاه تو به من جامه دریدن دارد

سر و سامان بدهی یا سر و سامان ببری
قلب من سوی شما میل تپیدن دارد

وصل تو خواب و خیال است ولی باور کن
بودنت حس عجیبی ست که دیدن دارد

«ناصر رعیت نواز»

~~~___***___&%&%___ سخنان بزرگان در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___***___~~~

میخواهم یک هیاهو راه بیندازم.

بعدش هنگامی که میخواهم برگردم و بروم

دستم را از پشت بگیری و مرا تنگ در آغوش کشی

و بگویی تو مال من هستی، کجا میروی؟

«ناظم حکمت»

جملات بزرگان در وصف رسیدن به معشوق

متن در مورد رسیدن به عشق

 نه جانم! مرد و زن ندارد. به نقطه عشق که رسیدی دیوانه شو. به وصال یار که رسیدی آنقدر شاد باش تا دنیا بداند مراد دلت را گرفته ای. غزلی شورانگیز باش برای عاشقانه هایت. رسیدن به عشق در این دوره و زمانه کم از معجزه ندارد. لیلی باش و مجنون! میان جمع رویش را ببوس و در خیابان دوستت دارم را فریاد بزن. زیر باران قدم بزن و آنقدر با یارت بخند که دنیا را به رقصیدن واداری.

جان دلم! به نقطه عشق که رسیدی شورانگیز باش و اگر کسی چشم غره ای رفت، دعایش کن عاشق شود!

~~~~____****___&%&%___ متن در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****____~~~~

دوست داشتن لباس تن نیست که هر وقت دلت نخواست عوضش کنی!

خدا نخواست، قسمت نشد، حالا یکی دیگر، این چیزها را که ندارد. آدم یا یکی را دوست دارد و یا ندارد. اگر به او رسیدی تازه میشود اول ماجرای باهم بودن و جنگیدن برای عشق. عشق که به این آسانی ها نمیماند جانم! خود حافظ هم میگوید که فقط از دور عشق زیبا بوده و آسان! به نقطه عشق که رسیده دیده ای دل غافل! عشق زیباست ولی «افتاد مشکل ها»! خلاصه اینکه به یارت رسیدی باید مسئولیت دوست داشتن را قبول کنی. باید آب و دان بدهی پرنده عشق را تا بال بگشاید و خوشبختی بیاورد برایت.

رسيدن به عشق خود ، رسیدن به عشق قدیمی

~~~~____****___&%&%___ متن در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****____~~~~

میدونی قشنگ ترین جای زندگی کجاست؟

اونجایی که به دلت دوباره فرصت میدی. بهش این جرأتو میدی که دوباره اعتماد کنه، بدی ها رو فراموش کنه و دوباره منتظر یک اتفاق خوب باشه. درست توی همون نقطه زندگی قشنگ تر میشه وقتی یه آدم از راه میرسه که قدر اعتماد دوباره تو رو میدونه. راهشو میگیره و میره توی خونه قلبت، حسابی نو نوارش میکنه و همونجا خونه میکنه. قشنگترین جای زندگی همون جاییه که یه آدمی با بودنش بهت حس زندگی دوباره میده و تو خوشحال ترین و خوشبخت ترین آدم دنیا میشی حتی اگه خیلی چیزها رو نداشته باشی.

~~~~____****___&%&%___ متن در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****____~~~~

بی شک در این دنیا هیچ کس بیشتر از خدا عاشق انسان نیست. خدا همیشه حواسش به همه چیز هست و بهترین را برای ما مقدر میکند. چه برد شیرینی است که خواسته دل و خواست خدا یکی باشد، به خصوص وقتی عاشقی و بی تاب وصال معشوق! بعید نیست که وقتی دو عاشق لحظه وصال را تجربه میکنند، در آسمان ها و عرش خدا هم هلهله برپا شود. که اتفاق عشق عظیم است! بهترین آرزو برای هر آدمی همین است که عاشق باشد و به وصال یار برسد.

~~~~____****___&%&%___ متن در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****____~~~~

شاملو اگر آیدا نداشت، از کجا معلوم نامش در کنار نام هیتلر نمی آمد؟

مجنون اگر لیلی کنارش نبود، از کجا معلوم همپای اسکندر و چنگیز نبود؟

فرهاد اگر شیرین را ندیده بود، کم از ضحاک ماردوش نداشت.

میبینی جان دلم؟ میبینی عشق چگونه آدم را نجات میدهد؟ آدم اگر طره مویی برای بافتن داشته باشد، چرا باید جنگ راه بیندازد؟ جان دلم! همه درد جهان از بی عشقی است. همه اگر مثل من یار در بر داشتند، کاری به جز پرستیدن و عاشق پیشگی انجام نمیدادند.

متن و عکس نوشته های رسیدن به عشق

 ~~~~____****___&%&%___ متن در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****____~~~~

محبوب من!

عادت عشق نمی آفریند.

وابستگی، پایبندی نمی آورد.

باید دل ببندی، باید سرسپرده شوی. آنگاه است که زندگی را دو صد بار بیشتر چشیده ای.

~~~~____****___&%&%___ متن در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****____~~~~

محبوب من! عاشق بودن، دوست داشتن چیزی ست که به همه مربوط است. نباید تنها عده ای عاشق باشند. عشق یک سرمایه جهانی ست. گنجی ست باد آورده. پیش از شما خیال میکردم عشق در سیاره دیگریست. نمیدانستم همینجاست؛ کنار شما، در قلب خودم همین قلبی که هنوز در سینه ام‌ میتپد. شما همیشه اینجا بوده‌ اید. عشق گنجی باد آورده ست، یغما نیست. باید جست، پیدا کرد با سختی با رنج. عشق آماده، گوارا نیست. اُجرت عاشق رنج‌ هاییست که میکشد.

«برگرفته از کتاب حیف حوصله ام پیر شده»

~~~~____****___&%&%___ متن در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****____~~~~

به خودت نگاه کن که در کنار من چه زیباتری.

به من نگاه کن که در کنار تو چقدر بلندتر میخندم.

به ما نگاه کن که وقتی با همیم انگار هیچ غصه ای در این جهان نیست! وقتی من با توام به من چه ربطی دارد که در کجای دنیا چخبر است. به من چه که دانشمندان چه چیزی کشف کردند یا در کجای دنیا زندگی دیگری متولد شد! این ها نه که مهم نباشند، اما وقتی تو هستی برای من هیچ چیز مهمتر نیست.

متن با شعر رسیدن به عشق

~~~~____****___&%&%___ متن در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****____~~~~

یار من!

دلم برایت میسوزد! تو که خودت را نداری ببینی چقدر داشتنت خوب است.

نمیتوانی تجربه کنی کنار تو بودن چه حس امنیتی به آدم میدهد.

نمیدانی وقتی کسی توسط تو دوست داشته شود، چقدر خوشبخت است.

تو هرگز این چیزها را درک نخواهی کرد و من هر قدر هم که برایت توضیح بدهم، نمیتوانی درک کنی. تو جای من نیستی که بدانی وقتی تو کنارم هستی، میتوانم تا بلندترین نقطه دنیا پرواز کنم. خلاصه که خیلی دلم برایت میسوزد!

~~~~____****___&%&%___ متن در مورد رسیدن به عشق ___&%&%___****____~~~~

مطلب پیشنهادی دیگر :

جملات عاشقانه برای عشقم

عکس نوشته پروفایل عاشقانه گلچین شده از اینستاگرام


1 نظر

  1. پویان نصیرپورپویان نصیرپورsays:

    عالی بود خیلی سپاس گزارم شمارو به خداوند عاشق میسپارم