تعبیر خواب نوزاد چهار قلو

شاید برخی مادران به ناگاه خواب های لذت بخشی چون به دنیا آوردن نوزادان چند قلو را ببینند که می تواند برای آنها نویدبخش تحولات تازه ای در زندگیشان باشد. با این همه هر یک از تعابیر چند قلو زایی از جمله تعبیر خواب نوزاد چهار قلو در تعبیر و تاویل با سایر تفاسیر ارائه شده در این زمینه متفاوت هستند.

فرزندان موجب خیر و برکت و هدیه های الهی هستند که دیدن آنها در خواب تعبیرهای مختلفی دارد. شاید برخی مادران به ناگاه خواب های لذت بخشی چون به دنیا آوردن نوزادان چند قلو را ببینند که می تواند برای آنها نویدبخش تحولات تازه ای در زندگیشان باشد. با این همه هر یک از تعابیر چند قلو زایی از جمله تعبیر خواب نوزاد چهار قلو در تعبیر و تاویل با سایر تفاسیر ارائه شده در این زمینه متفاوت هستند. معبران دینی و غربی برای تعبیر خواب نوزاد چهار قلو تعبیرهای متفاوتی را مطرح کرده اند که هر کدام سویه و جهتی از رازهای ناپیدای عالم خواب و رویا را برای ما آشکار می سازد. ما نیز سعی کرده ایم تا از بین معتبرترین تعبیر خواب های ارائه شده مواردی را که پیوستگی و ارتباط معنایی با تفسیر و تعبیر خواب نوزاد چهار قلو دارند برای شما گردآوری نماییم تا بتوانید در این زمینه به اطلاعات جامع و مفیدی دست پیدا کنید.

تشابهات و اشتراکات تعبیر خواب نوزاد چهار قلو با چند قلو

اساسا در خواب هایی که به چند قلو زایی و یا دیدن نوزادان چند قلو در خواب مربوط می شود تفسیرهای کلی در این زمینه مطرح شده است. به همین دلیل این خواب ها می توانند پایه و مرجع مناسبی برای تعبیر خواب نوزاد چهار قلو نیز برشمرده شوند. روانشناسان در علم تعبیر خواب نیز نخستین تعبیری را که بدین منظور ارائه داده اند به معنای سلامت فردی است که خواب را دیده است. این تعبیر به خصوص در تعبیر خواب فروید برجستگی و نمود بیشتری پیدا کرده است. 

از همین رو نخستین وجهی که از خواب چند قلوزایی و به تبع آن تعبیر خواب نوزاد چهار قلو به ذهن متبادر می شود تعبیر سلامت و تندرستی بیننده خواب است که روانشناسان مطرحی چون آنلی بیتون و لوک اویتنهاو آن را تایید کرده و به اثبات رسانده اند. از همین منظر تعبیر خواب نوزاد چهار قلو نیز می تواند به همین تعبیر وابستگی داشته باشد.  یکی دیگر از تعبیرهایی که در زمینه چندقلوها مطرح می شود یاری رساندن دیگران در امر به دنیا آوردن چند قلوها می باشد که از نظر عموم معبرین غربی به معنای دست یافتن به موفقیت بزرگ  در زندگی  می باشد.

بالاخره کدام یک؛ تعبیر خواب نوزاد چهار قلو یا چند قلو؟!

همانطور که اشاره کردیم در مواردی تعبیر خواب نوزاد چهار قلو و چند قلو  به شروع دوره گذار از وضعیت فلاکت بار اقتصادی و مالی فرد به دوران طلایی رفاه و ثروت نیز تعبیر می شود. یعنی فرد پس از یک دوره ناکامی با تحمل مصائب و گذر از مشکلات  فراوان قادر خواهد بود تا به خوشبختی و رفاه اقتصادی دست پیدا کند. روانشناسان این حوزه تعبیر جالبی را برای کمک رساندن برای تولد نوزادان چند قلو که می تواند در  تعبیر خواب نوزاد چهار قلو نیز بازتاب پیدا کند ارائه داده اند. آنان معتقد هستند که خواب کمک رساندن به تولد نوزادان چند قلو که تعداد آن مشخص نیست و البته نوزاد چهار قلو نیز در این تعبیر کلی جای می گیرد به یک نوع موفقیت مالی درخشان را برای بیننده به دنبال خواهد داشت. در ادامه مباحث و مطالب بیشتری را در این زمینه در اختیار شما قرار خواهیم داد.

تعبیر خواب چهار قلو زاییدن ، تعبیر خواب فرزند چهار قلو

تعبیر خواب نوزاد چهار قلو از دیدگاه معبرین غربی

فروید تعبیر خواب نوزاد چهار قلو را دستیابی به سعادت در امور دنیوی و خوشبختی پیوند می دهد. اغلب معبرین غربی نیز تعبیر خواب نوزاد چهار قلو را با تغییر شرایط اقتصادی و تحولات عظیم در زندگی فرد مرتبط می دانند و معتقد هستند که تعبیر خواب نوزاد چهار قلو می تواند بدین معنی باشد که فرد پس از تحمل زندگی دشوار و مشکلات متعددی که پشت سر نهاده است سرانجام به سرمنزل مقصود که همانا خوشبختی و سعادت است دست پیدا خواهد کرد. این خوشبختی می تواند امنیت خاطر و آرامش درونی وی را نیز به همراه داشته باشد و شادمانی را در شریان های زندگی وی به جریان بیندازد.

این معبرین تعبیر خواب نوزاد چهار قلو را به معنای تمامیت فرد نیز مطرح کرده اند. یعنی هر گونه تغییراتی که تمامیت زندگی او و شخصیت وی را تحت تاثیر خود قرار داده و می تواند ضمن استحکام پایه های زندگی او یک نوع بازآفرینی و توان خودسازی را در او تقویت کند. بنابراین تعبیر خواب نوزاد چهار قلو بر خلاف چیزی که فکر می کنیم در نوع خود جزو معانی بسیار زیبا و دلنشین است که می تواند خبرهای خوبی را برای بیننده به همراه داشته باشد.

تعبیر خواب چهار قلو دختر یا پسر

سایر تعبیرهای ارائه شده در خصوص چهار قلوها

البته معبرین غربی تفسیرهای دیگری را نیز برای  تعبیر خواب نوزاد چهار قلو دختر مطرح کرده اند. برخی از این معبرین معتقد هستند که دیدن چهار قلوها در خواب می تواند به معنای ثروت و پول فراوانی است که به زودی به شخص بیننده تعلق خواهد گرفت و او را از نظر مادی بی نیاز خواهد کرد. همچنین تعبیر دیگری که در این مورد ارائه داده اند دستیابی فرد به موقعیت های فوق العاده زودتر از حد معمول می باشد. گروه دیگری نیز تعبیر خواب نوزاد چهار قلو دختر را به پیدا کردن مشاغل جدید مرتبط می دانند. 

بدین معنی که فرد به زودی شغل تازه ای پیدا می کند و در آن به موفقیت های قابل توجهی دست پیدا خواهد کرد. همچنین عده دیگری نیز دیدن چهار قلوها یا چندقلوها را در کنار هم به شروع کارهای جدید و ریسک های شغلی نخستین در این زمینه پیوند می دهند که دغدغه های فرد را نیز طبیعتا در این زمینه  منعکس می کند.

سایر مطالب پیشنهادی:

تعبیر خواب دوقلو بچه دار شدن

تعبیر خواب شش قلو زاییدن

40 نظر

 1. girlgirlsays:

  سلام خسته نباشید... میخواستم بپرسم تعبیر بغل کردن نوزاد و دست کشیدن روی کمرش تا اروم بشه چیه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه تحولات تازه ای در زندگی شماست

 2. گلی انصافیگلی انصافیsays:

  سلام من خواب میدیدم مادرم سه قلو زاییده فکر کنم یکی پسر بود دوتا دختر یکی از دختر گوشاش نمیشنید پسره هم صورتش کج و کوله بود و منم داشتم ازشون مراقبت میکردم و دلم براشون می سوخت ولی اون یکی سالم و خوشگل بود.میشه بگید تعبیرشو.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده زیاد شدن روزی و رزق در زندکیتان است

 3. مینادلیمینادلیsays:

  سلام من خواب دیدم چهارقلودارم دوتادختردوتاپسر میخوام بهشون شیربدم سینه هام خیلی کوچیکن نگرانم شیرنداشته باشم ولی یهو یه عالمه شیرازسینم خارج میشه تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خوش شانسی به شما روی بیاورد

 4. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم خواهرم که بیوه ست سه قلو پسر داره که یکی دوماهشونه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است روزی در زندگیشان زیاد شود

 5. *-**-*says:

  سلام من خواب دیدم در زایمان چهار قلوی مادرم که هرچهار تا دختر و هر چهارتا کاملا شبیه خواهر فعلی ام بودند کمک میکردم چه تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. تعبیر این رویا به تحولاتی در وضعیت سلامتی مربوط می شود که می توان خوشبینانه به آن ها نگاه کرد.

 6. MaralMaralsays:

  سلام دیشب در خواب دیدم که چهار نوزاد پسر و شرخواره دارم(چهار قلو) و به ترتیب بهشون شیر میدادم.اما در واقعیت ازدواج نکردم (در خواب دوره حاملگی هم ندیدم و فقط میدونستم بچه های من هستن)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید کمی بیشتر مراقب باشید تا دچار رسوایی نشوید

 7. بهاربهارsays:

  سلام خواب دیدم خواهر زادم ک متاهله ودوتا دختر داره دوباره زایمان کرده وچهار قلو دنیا آورده ک هر چهارتا دختر بودن چشمای یکیشون آبی بود یکیشون موهای طلایی داشت ودوتای دیگه چشم وابرومشکی بودن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده افزونی نعمت و برکت در زندگی خواهرتان است

 8. venous ahmadivenous ahmadisays:

  خواب دیدم که چهار کودک چهار قلو دارم که روی یک تشک ادرار کرده بودند و گریه میکردند چون من دیر رسیده بودم و من به حمام بردمشان 3 پسر و 1 دختر ، در خواب شوهری داشتم که کمکم میکرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نگرانی و دغدغه فکری دارین

 9. یاسیاسsays:

  سلام دختری مجردم.یکی از دوستانم بارداره. دیشب خوابشو دیدم ک چهار قلو پسر بارداره و بدنیا اومدن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بسیار نیک میباشد و نشان دهنده روزی زیاد خانواده است

 10. MelikaMelikasays:

  خواب دیدم ک 4 قلو پسر دارم و یکی ب یکی اونارو بغل میکنمو ب همسرم میگم اسم بچها چیه اونم میگه همشو علی گرفتم... ممنون میشم 🙏🏻

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر افزونی روزی است

 11. وحیدوحیدsays:

  سلام و عرض ادب من خواب دیدم همسرم جلوی چشمان خودم به راحتی راحت و بدون درد و باکمترین درد پشت سرهم ۵ قلو به دنیا اورد.خواهش میکنم راهنماییم کنید.ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر روزی است

 12. رحمانرحمانsays:

  سلام من دوتا دختر دارم دیشب خواب دیدم خدا بهمون ۴قلو داده (پسر )توی خوابم خیلی خوشحال بودم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به خیر و برکت اشاره دارد

 13. یاسمنیاسمنsays:

  سلام، یکی از خانم های فامیل باردار، دو شب در طول یک هفته خواب دیدم که سه قلو پسر به دنیا آورده، هر سه تا درشت و سالم، منم رفته بودم منزلش بهش کمک میکردم. خیلی فضای شادی بود. لطفا برام تعبیرش کنید.

 14. مژگان قربانیمژگان قربانیsays:

  سلام من خواب دیدم 4 قلو زاییدم بهشون شیر میدم شیرم هم انقدر زیاده که حد نداره تعبیرش میشه بگید چیه

 15. زهرازهراsays:

  سلام من دختر مجرد هستم. دیشب خواب دیدم ۴ قلو دارم هم دختر و هم پسر. و حدودا ۳ ماهشون بود. یکی از پسر هام از پله افتاده بود زمین و مرد و من براش خیلی گریه میکردم تعبیر این خواب چیه

 16. زهرا عسکریزهرا عسکریsays:

  سلام اغام خواب دیده چهارقلو بدنیا اوردیم سه تا دختر ی پسر تعبیرش چیع

 17. مریممریمsays:

  سلام من مجردم خواب سه قلو پسر دیدم حدودا سه چار ساله که بچه های من نبودن ولی از من خوششون نمیومد

 18. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب دیدم که دختر عموم که سنو سال کمی داره حدودا ۱۳سال .بچه ی ۴قلو به دنیا اورده وهمه دختر بودند تعبیر ش چیه؟

 19. احمدیاحمدیsays:

  من خواب دیدم که مادرم دارای ۴ نوزاد است (حاملگیش را ندیدم فقط میدانستم این ۴ نوزاد خواهر و برادرم هستند) و من مدام در حال دعوا کردن با پدر و مادر خود بودم . خواهش میکنم بگید تعبیرش چیه. تو یکی از سایت ها تعبیر بسیار بدی داشت و من کاملا بهم ریختم دارم از استرس و نگرانی میمیرم.

 20. امنهامنهsays:

  kمن خواب چهارقولوی دو تا دخور و دوتا پسر دیدم سالم و ناز بودن و منم راضی. تعبیرش چیه

 21. معصومهمعصومهsays:

  سلام بنده مجردهستم ودرخواب دیدم چهارقلودختردرانباری مون هستن ومن اوناروپیداکردم که زیبابودن که چندروز درانباری بدون غذامونده بودن وبعدهمسایمون اومدگف مال من چهارقلوهاوبرای اینکه تکلیفشون مشخص شه به دادگاه بردیمشون.اگه ممکن تعبیرشوبرام توایمیل هم بفرسین وبی زحمت زودترتعبیرشوبگین.

 22. حانیه اقبالیحانیه اقبالیsays:

  سلام. مجرد هستم،امادرخواب دیدم که ۴قلو دختر دارم و به ۲تای آنهاباسینه پرشیر ،شیر میدهم،تعبیرش چیست؟

 23. رضویرضویsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم چهار قلو دختر زایمان کردم و بعد از زایمان انها تقریبا بلافاصله یک پسر هم زایمان کردم و احساس خوبی داشتم

 24. parya aminiparya aminisays:

  سلام من متاهلم دیشب خواب دیدم چهار قلو پسر ب دنیا اوردم تعبیریش چیه ممنون

 25. رویا علیییرویا علیییsays:

  سلام .من خواب دیدم در حال زایمان 4 قلو هستم یک دختر وسه پسر خودمم تنها بدنیا اوردمشون. سه تاشون سبزه وموی مشکی یکیشون سفید وموهای بور.ازدواج کردم اما فعلا بچه نخواستیم.تعیبرش چی میشه.ممنون

 26. ممsays:

  سلام من خواب دیدم که چهار نوزاد پسر دارم و وقتی ازشون فاصله گرفتم و دوباره پیششون برگشتم چهار نوزاد دختر دیدم که گوشهاشونو برای گوشواره سوراخ کرده بودند.هر چهار نوزاد سلامت و خیلی خوشگل بودن

 27. ممsays:

  سلام من خواب دیدم که چهار نوزاد پسر دارم و وقتی ازشون فاصله گرفتم و دوباره پیششون برگشتم چهار نوزاد دختر دیدم که گوشهاشونو برای گوشواره سوراخ کرده بودند.هر چهار نوزاد سلامت و خیلی خوشگل بودن

 28. زهرازهراsays:

  سلام خانمی متاهل هستم خواب هفت قلو دیدم ولی نمیدونم جنسیت چیه تا اقوامشون دارن اونارو یکی یکی میبوسن تعبیرش چیه

 29. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم که با یکی از اشناهامون جایی میریم بچه هم همراهمون پنج قلو بودن

 30. عسلعسلsays:

  من خواب دیدم بچه 4 قلو پسر به دنیا آوردم و یکیشون سیاه پوست و خوشگل بود و با این 4 قلوهام توی مهمونی بودیم

 31. خاطره علائیخاطره علائیsays:

  سلام من خواب دیدم ک حامله ام همسرم رفت بیرون و من رفتم حموم و بچه هاروبه دنیا اوردم وقتی شوهرم رسید باخوشی خنده بهش گفتم بچمون چهارقلوعه ولی هرچی نگاه میگردم چهارتا پسربود سه تا دختر .درحقیقت خودم دوتا پسردارم .تعبیر‌شوبهم بگیدلطفا خیلی مهمه برام

 32. محدثهمحدثهsays:

  سلام من خواب دیدم خالم چار قلو اورده و من با اینکه شوهر ندارم یکیشو ک از همه خوشگلتر بود واس خودم برداشتمش

 33. رقیه میرزابیگیرقیه میرزابیگیsays:

  سلام خسته نباشید من متاهلم و بچه ای نداره خواب دیدم که یه چهار قلو نوزاد دارم بغلشوم کردم میزارم رو کالسکه

 34. فائزهفائزهsays:

  سلام من خواب دیدم ۴قلو دارم ۲پسر و ۲دختر و خیلی خوشگل و تودل برو عمم اولین نفری بود ک کادو داد و یه مقدار پولی هم به عنوان صدقه دورشون چرخوند و گذاشت زیر بالشتشون واسشون دفترچه گرفتن ولی بجا عکس بچه هاعکس پدربزرگ شوهرم رو دفترچه ها بود منم عکسارو کندم گفتم عکس از خودشون میگیرم میزنم رو دفترچه یکی از دفترچه ها هم قسمت مشخصاتش یکم پاره شده بود ممنون میشم جواب بدید

 35. EliElisays:

  سلام من خواب دیدم مامانم چهار قلو داره دوتا پسر و دوتا دختر تعبیرش چیه؟

 36. سوسنسوسنsays:

  دختر مجردم، دیشب خواب ديدم ۴ قلوهای حدودا ۲ ساله دارم‌ جنسیت نمیدانم چه بود، فقط ی از اونا از اونها از لحاظ جثه از بقیه کوچکتر بود، داشتیم در خيابان راه می‌رفتیم، از ی خانم کمک میگرفتم که باهم بذارشون تو ماشين. لطفا تعبیر کنید

 37. MaryamMaryamsays:

  من متاهل هستم.ولی خب بچه نداریم.یعنی فعلا خودمون نخواستیم بچه دار بشیم.خواب دیدم توی سزارین کردم و چهارقلو دنیا اوردم سه تا دختر یکی پسر.و اولین جایی که بودم درواقع انگار بچه هام توی خونه دایی مامانم که سید بسیار بزرگ و خوبی هستن دنیا اومدن.و انگار اونجا مهمونی بود همه دور یه سفره نشسته بودن.داشتن غذا میخوردن.خوشحال بودن.تعبیرش چی میشه؟

 38. بیاتبیاتsays:

  سلام توروخدا لطف کنین و تعبیر خواب منو بگین.خداب دیدم زنداداشم باردار بود و وقتی رفت زایید متم رفتم کمکم کردم بچه ها چهار قلو دختر بودن و من یکی یکی هم کمکم میوردم میزدم پشت بچه ها تا نفسشون بالا بیاد هم آلتشون رو وارسی میکردم ک جنسیت رو بفهمم و همشون آلت دخترونه داشتن و انگار که هی من نگاه میکردم بببنم بالخره یکیش پسر هست یا نه. توی خواب همش میگفتم جطور میخاد چهار تا نوزاد رو تر و خشک کنه.

 39. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب دیدم که نوزاد چهار قلو دارم این تعبیرش چی هسته

 40. کیارشکیارشsays:

  سلام آقا من پسرم شب خواب دیدم چهار قلو حاملم 😂یکی از قل ها بدنیا امد عروسک بود فقط سرش بود زدم لهش کردم تو خواب شکمم اونقدر بزرگ بود با عصا راه میرفتم منتظر بودم ۳ تای دیگه به دنیا بیان خیلیم دل درد داشتم عمم یه ماشین خارجی هدیه داد تو خواب رفتم تو یه دستشویی که تاحالا ندیده بودم حالم بهم خورد دستشویی امده بود بالا پره پر بود معنی اینا چیه