متن انگلیسی درباره فراموش کردن گذشته و شاد زیستن

بدون تردید فکر کردن به گذشته و برخی از اتفاقات تلخ و ناگوارش حال آدمی را خراب میکند ، و مرور کردن گذشته هایی که در آن اتفاقات تلخی را تجربه کرده ایم به جز اندوه و افسردگی نتیجه ای به دنبال ندارد ، در این مطلب از توپ تاپ مجموعه ای از متن های کوتاه و زیبای انگلیسی با موضوع فراموش کردن گذشته و اینکه یاد بگیریم چگونه شاد زندگی کنیم همراه با ترجمه ی فارسی تهیه دیده شده است که در ادامه شاهد هستید.


Don't go for looks; they can deceive

Don't go for wealth; even that fades away

Go for someone who makes you smile

Because it takes only a smile to

Make a dark day seem bright

Find the one that makes your heart smile

به دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریب بخوری

به دنبال ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیست

به دنبال کسی باش که به لبانت لبخند بنشاند

چون فقط یک لبخند می تواند

شب سیاه را نورانی کند

کسی را پیدا کن که دلت را بخنداند


Dream what you want to dream

Go where you want to go

Be what you want to be

Because you have only one life

And one chance to do all the things

You want to do

هر چه میخواهی آرزو کن

هر جایی که میخواهی برو

هر آنچه که میخواهی باش

چون فقط یک بار زندگی می کنی

و فقط یک شانس داری

برای انجام آنچه میخواهی


May you have enough happiness to make you sweet

Enough trials to make you strong

Enough sorrow to keep your human and

Enough hope to make you happy

خوب است که آنقدر شادی داشته باشی که دوست داشتنی باشی

آنقدر آزموده شده باشی که نیرومند باشی

آنقدر غم داشته باشی که انسان باقی بمانی

و آنقدر امید داشته باشی که شادمان باشی...


The happiest of people don't necessarily

Have the best of everything

They just make the most of

Everything that comes along their way

شاد ترین مردم لزوماً

بهترین چیزها را ندارند

بلکه بهترین استفاده را می کنند

از هر چه سر راهشان قرار میگیرد


The brightest future will always be based on a forgotten past

You can't go forward in life until

You let go of your past failures and heartaches

همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود

نمیتوانی در زندگی پیشرفت کنی

مگر غمها و اشتباهات گذشته را رها نکنی...


When you were born, you were crying

And everyone around you was smiling

Live your life so at the end

You're the one who is smiling and everyone

Around you is crying

وقتی که به دنیا آمدی، تو گریه می کردی

و اطرافیانت لبخند به لب داشتند

آنگونه باش که در پایان زندگی

تو تنها کسی باشی که لبخند بر لب داری

و اطرافیانت گریه می کنند...


Don't count the years, count the memories

سالها را نشمار، خاطرات را بشمار...


Knock! Knock! May I Come into Ur World? I Bring No Flowers, No Gifts but Wishes

To Keep U Fresh, Prayers to Keep U Healthy & Love to Keep U Smiling

تق! تق! اجازه هست که وارد دنیای تو بشم؟

نه با خودم گل میارم, نه هدیه میارم....اما یه عالمه آرزو واسه تو دارم که همیشه تو رو شاداب و تازه نگه داره....

به خودم کلی دعا میارم...برا سلامتی تو

با خودم عشق میارم که باعث بشه تو همیشه لبخند بزنی.....


if I had a wish, I would be your tears, to be born in your eyes and to die on your lips. But if u were my tears, I could never cry, in fear of losing u.

اگر آرزویی داشته باشم، اشک هایت خواهم بود تا در چشمانت متولد شوم و بر لبانت بمیرم.اما اگر تو اشک های من باشی هرگزنخواهم گریست از ترس اینکه مبادا تو را از دست دهم...


May you have enough happiness to make you sweet

Enough trials to make you strong

Enough sorrow to keep your human and

Enough hope to make you happy

خوب است كه آنقدر شادی داشته باشی كه دوست داشتنی باشی

آنقدر ورزش كنی كه نیرومند باشی

آنقدر غم داشته باشی كه انسان باقی بمانی

و آنقدر امید داشته باشی كه شادمان باشی


مطلب پیشنهادی دیگر :

متن انگلیسی درباره خوب زندگی کردن + ترجمه (3)

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...