مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار به همراه متن های ادبی و غمگین

امروز هر روز و در هر مسیری شاهد این هستیم که کودکان خردسال به جای بازی با توپ و عروسک مشغول به کار هستند و به کلی شادی و بچگی کردن را فراموش کرده اند و این مشکل مستقیماً با مسائل اقتصادی رابطه مستقیم دارد، کودک کار به کودکان کارگری گفته خواهد شد که به‌صورت مداوم مشغول کار هستند.

مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار همواره در تمام فضای مجازی و حتی روزنامه ها قابل مشاهده هستند اما مسئله های مربوط به کودکان کار در تمام تاریخ و زمان های مختلف وجود داشته است و تنها به عصر حاضر ارتباط ندارد اما با توجه افزایش میزان تحصیلات و افزایش تعداد مدارس موجود در جهان و سواد آموزی این موارد کمی روند کاهشی در پیش گرفت اما همواره موضوع کودک کار مورد توجه همگان قرار گرفته است.

با توجه به اهمیت این موضوع در ادبیات نیز فعالیت هایی صورت گرفته تا عمق درد و احساس غم این کودکان به نوی به گوش جهانیان رسد، در ادامه به همین بهانه به جمع آوری مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار پرداخته ایم که در دسته‌بندی‌های مختلف می توانید آن ها مطالعه نمایید.

مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار

اگر بخواهیم تمام این مطلب و تمامی این متون را در چند جمله خلاصه نماییم باید بگوییم ک مثل کودک ک مثل کار ولی درد یعنی کک مثل کودکان کار، تابلو نقاش را ثروتمند خواهد کرد، شعر شاعر به چندین زبان دنیا ترجمه و جایزه گرفت و تمامی کارگردان ها به دلیل توجه به موضوع کودکان کار جایزه ها را دریافت خواهند کرد اما دقیقا در همان چهار راه لعنتی هنوز هم آن کودک در حال واکس زدن کفش است، همان کودکی که لبخندش سوژه شد!

متن غمگین درباره کودکان کار

متن غمگین درباره کودکان کار

به سلامتی پسربچه ای که با کفش پاره میره مدرسه

دوستاش مسخرش میکنن...

یه لحظه به فکر پدرش می افته و به دوستاش میگه

درسته کفشام داغونه ولی توش خیلی راحتم...

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

شرم می‌کنم که وزن سیری ام را با ترازوی گرسنه ای بکشم...

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

صدایم کرد

دخترک خیابانی

ببین لبخندم را ...

چشم بر لب هایش دوختم

دیدم

چشمانش

می بارند

داشتم لبخندش را با تمامی غیرتم

می نگریستم

دیوانه ای از آنجا می گذشت

او هم خندید و گفت:

آسمان هم گریست

توام دیدی؟؟!!

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

کودکان کار...جای بازی اینجا نیست!

اصول ده‌گانه‌ی اعلامیه ی جهانی

حقوق کودک

حقوق بشر...

همه را زیر سوال برده است

نگاه ملتمس کودکی که تمام آرزوهایش را

پشت چراغ قرمز جا گذاشته است،

کودک کار...

پسرکی که ملتمسانه کفش هایمان را واکس می زند

ماشین های چند صد میلیونی مدافعان حقوق بشر را برق می اندازد،

ماشین هایی که این روزها آن قدر بلند شده اند

که دیگر دست پسرک به شیشه ی ماشینشان هم نمی رسد!

پسری که غرورش را چهار راه به چهار راه جا می‌گزارد

تا برای خواهرش کفش عروسکی بخرد

دختر فال فر ...

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

در چشم‌هایشان خیره شوی

راز تلخی را می بینی

مدت هاست

بار غم را بسته اند...

حسرت بازی‌های کودکی

در دل‌های کوچکشان

داغ مانده است.

رؤیاهای شیرین

در جور روزگار

خاموش و خالی مانده اند...

بست نشین پیاده روها هستند

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

سر چهارراه‌ها دخیل بسته اند...

واژه اوقات فراغت

شوخی تلخی بیش نیست

شب‌ها خسته بخواب می‌روند

وقت نمی کنند

رؤیا ببینند...

شادی‌های کودکی را

به گریه‌های فردایشان

می‌فروشند...

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

همیشه

با پاهای کوچکشان

به دنبال آینده می‌دوند...

کودکان کار را میگوی ...

عید من با صدای خنده کودکان کار تحویل می شود

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

عید من

با بهار نمی آید

عید من

با صدای خنده کودکان کار تحویل می شود

عید من

درک بیشتر همه آدم های دنیاست

عید من

سلام کردن به خدا

در هر بازدم است

عید من

تمام شدن همه مأموریت‌های جنگی است

عید من

ندیدن مرگ دریاچه ارومیه در تلویزیون است

عید من

پاک کردن همه واژه های زشت

از لغت‌نامه‌هاست

دیشب سفره عید مرا

خدا باز بینی کرد

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

زمان ِ بی سرانجامی است

زمین از دست ما عاصی است

بشر درگیر ِ بی باکی ترین دوران ِ خودخواهی است

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

پدرها نام از فرزند می دزدند

و مادرها ...

و مادرهای ناهمسر جهنم در شکم دارند

ظهور ِ کودکان ِ کار اجباری وَ زالوهای درباری

به جان ِ نرم ِ گُل افتاده می دوشند

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

و مرشدها ...

و مرشدها خطوط خویش می بافند

خدا را قطعه قطعه ساختند از ما جدا کردند

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

مدد جویان ِ بی چاره

در این بازی عروسک های بازنده

برای لقمه ای نان، خانه ای آرام وُ خوشبختی...

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

آنجا که انعکاس نگاه کودکان کار،

از واکس کفش‌هاست!!

گم اند کفش‌های پیاده ای که

برقص سوارگان پیدا می دوند!!

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

دیگر پای کودکی،

هوس کفش بزرگان نمی کند!!

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

تویی که دیدمت، در شبی، گریان و پریشان ...

پرسیدمت: چه شده است بر تو؟؟؟

و تو با آن هق هق و گریه ی معصومانه ات از جوانکانی حرف زدی که برای لحظه ای خنده، آدامس هایی که در دست داشتی برای فروش ... تا با آن نانی بخری ... را دزدیدند و تو را نیز کتک زدند ...

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

کاش دستانم آن قدر بزرگ بود

که می توانستم چرخ و فلک دنیا را به کام تو بچرخانم

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

خوشبختی هایم را با عجله در سرنوشتم نوشته بودند

بد خط بود

روزگار نتوانست آن ها را بخواند

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

ورشکست شدن کدامین سرمایه دار، به اندازه بی سرمایه شدن تودردناک است؟

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

در شیرینی ات چه ریخته ای که کامها تلخ می شوند؟؟

جملات ادبی و کوتاه در مورد کودکان کار

متن ادبی در مورد کودکان کار

دخترك گل فروش کنار همه ماشین ها رفت تا بلکه بتونه گل هاش رو بفروشه

آقا تو رو خدا یه شاخه گل بخر

برای خانومت ببر

آقا تو رو خدا، جون بچت

 هیچی گیرش نیامد جز نگاه های تحقیر آمیز راننده ها

همین طوری که بغض گلوش و گرفته بود

نگاهش به اون طرف خیابون افتاد

چشم های پر تمنای راننده ها رو به یه خانم که کنار خیابون ایستاده بود رو دید

راننده ها هی میگفتن خانوم چند؟!

دخترک تو دلش گفت آخه اون خانوم که گل هم نمیفروشه؟!

از اون روز همش منتظره اینه که بزرگ بشه ...

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

از پسرک کفاش پرسیدند:

تا به حال دروغ گفته ای؟ پسرک گفت:

دروغ هایم زمانی شروع شد که:

موضوع انشایم این بود:

تابستان را چگونه گذرانده اید؟

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

از خودم بدم آمد، وقتی که به پسرک گفتم:

کفش هایم را خوب رنگ کن

و او گفت: خاطرت جمع باشد مثل سرنوشتم برایت سیاه می کنم

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

اگر همه ثروت داشتند

دل ها سکه ها را بیش از خدا نمی پرستیدند

و یک نفر در کنار خیابان خواب گندم نمی دید

تا دیگران از سر جوانمردی

بی ارزش ترین سکه هاشان را نثار او کنند

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

تنها کسی که اگه با یه شاخه گل به خونه بره، مؤاخذه می شه

 كودك گل فروش سر چهار راهه ...

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

جهان اول جایی است که عکاسانش برای جایزه

 از گرسنگان جهان سوم عکس می گیرند.

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

خط فقر دقیقا همین جاست. فاصله ای هم با ما ندارد. درست زیر پای ماست.

زیر آن خوابیدن و از آن عبور کردن به فاصله یک مصوبه است!

به فاصله یک امضای ناقابل!

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

دنبال نرخ واقعی تورم و بیکاری نگردید چون خط فقر همین جاست!

درست در یک قدمی ما و ما عابری گذران، فقط گذر می‌کنیم و آمارها را نگاه می‌کنیم

اما واقعیت، در زیر همین پل شکل می گیرد. خط فقر همین جاست ...

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

کاش می‌شنیدم

صدای گریه‌هایی که پشت خنده‌های زیبایت پنهان است

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

لبخندهای ریز بچه‌هاست که بحران دل‌تنگی را برای آدم بزرگ‌ها رقیق می کند و جهان را قابل تحمل‌تر.

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

«باران عشق» بغضی است به بزرگی همین جهان. جهانی که دیگر صورتی و قشنگ نیست و بچه ها در آن نمی‌خندند. جهانی که بچه‌ها با کابوس جنگ و گرسنگی و فقر، نفس به نفس بزرگ می شوند، جلو می آیند و می‌میرند…

ما برایشان نامه عاشقانه می‌نویسیم و آن‌ها با همان نگاه های پر سوال و معصوم نابودمان می‌کنند…

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

راستی به آینده جهانی فکر کرده‌ای که کودکان اش به جای عروسک، با بمب و تفنگ درگیرند؟ به «بچه های کار» و حسرتی که در نگاهشان گیر کرده. به کودکان آفریقا که بزرگ‌ترین آرزویشان یک وعده غذای گرم است.

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

«باران عشق» حسرت همه این نداشته هاست. حسرت همه بی قراری‌ها، دلتنگی‌ها و آرزوهای بر باد رفته… حسرت جهانی که دیگر خاکستری شده و خبری از آن صورتیِ شاد در آن نیست. دنیایی که بچه ها در آن نمی خندند و غمگین‌اند…

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

«باران عشق» قلبی است که دیگر در سینه هیچ‌کس جا نمی‌شود و آن بالاها می‌تپد. آن بالاها می وزد، می بارد، ضجه می‌زند…

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

که بچه‌ها را نجات دهید که فرار کنیم از این خاکستری لعنتی… که دنیا بدون بچه ها و آن نگاه های معصوم، خیلی چیزها کم دارد، نبضش نمی‌زند، نمی‌خندد…

«باران عشق» ریسه رفتن به جاه‌طلبی‌های آدم‌بزرگ‌هاست. لبخندی به پهنای یک دنیا، بارانی که قطره‌قطره می بارد و سیلابی می شود برای نجات فرشته‌های کوچک.

متن های احساسی در مورد کودکان کار

متن ادبی در مورد کودکان کار

گاهی خدا می‌خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد

وقتی دستی را به یاری می گیری،

بدان که دست دیگرت در دست خداست...

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

بخشندگی،

انتشار بوی خوش بنفشه بر ته کفشی است

که لگدمالش کرده است.

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

 برای رسیدن

به بلندای بخشندگی

باید از آز وجود خویش

بگذری.

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

دستی که کمک می کند،

از دستانی که برای دعا بالا می روند مقدس تر است

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

افطار چقدر دوست داشتنیه؛

کاش هر کدام از ما بتونیم افطار فقیری باشیم.

شک ندارم که این افطار دوم رو، خدا بیشتر دوست داره ...

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

ای که دستت می رسد؛ دستی بگیر

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

ثروت با هزینه و خرج کردن از بین می رود و تمام می شود اما علم با انفاق و آموختن به دیگری، پاک و تصفیه می شود و ناخالصی‌ها و اشتباهاتش برطرف می گردد.

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

بندگی یعنی

در کوچه پس کوچه های زندگی

دست کسی را بگیری...!

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

ابراز یک «کلمه دلگرم کننده» به فردی درمانده

ارزشش بیشتر از ساعت‌ها تعریف و تمجیـد، بعد از کامیابی اوست

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

خداوند با دستان تو دست انسان گرفتاری را گرفته است،

وقتی دست افتاده ای را می‌گیری و لبخند را مهمان قلبش می‌کنی؛

و این چه زیباست.

نازنین، دستانت نورانی و بوسیدنی شده اند ...

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

انسان خوشبخت نمی‌شود اگر

برای خوشبختی دیگران نکوشد.

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

بخشنده بودن بیش از آنکه توانایی مالی بخواهد

 قلب بزرگ می‌خواهد...

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

سال‌ها گذشت،

 و هنوز هم نوشته هامان آن قدر زیبا نیست که بالای سرمان قاب کنیم...

مشق امشب هم مثل دیشب، مثل هر شب،

دو صفحه تمیز و زیبا می‌نویسیم؛

«آدمی را آدمیت لازم است.»

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

 من می‌خواهم از اشخاص که برای زیارت‌ها... به‌طور استحباب می‌خواهند بروند... امروز ثوابی بالاتر از اینکه به برادرهای خودتان کمک کنید نیست‌

〰*〰*〰* مجموعه متن زیبا در مورد کودک کار *〰*〰*〰

به خنده‌های بی‌دلیل دوران کودکی نیازمندیم

گردآورنده : توپ تاپ


پیشنهاد های داغ و جدید :

جملات زیبا در مورد کودک آزاری

متن درباره معصومیت کودک


مطالب مرتبط...

1 نظر

  1. سعید صفدریسعید صفدریsays:

    درد را هرطرف بخونی درد می شود