تعبیر خواب دستمال به ماهیت واقعی آن مربوط می شود

تعبیر خواب دستمال در رویا نشان دهنده وجود یا عدم وجود نظم در زندگی شماست. دیدن دستمال های تمیز در خواب به یک نظم عالی در روابط و پاکیزگی و مرتب بودن خانه شما اشاره دارد. این در حالیست که دستمال های کثیف در رویا نشان دهنده یک مشکل در روابط عاطفی و یا احساسات بد در خانه شماست. بنابراین چنانچه می بینید آنچه که دستمال در بیداری انجام می دهد، تداعی تقریبی همان تعبیری است که در خواب روی می دهد.

تعبیر خواب دستمال شامل رویاهایی با محتوای زیر می تواند باشد:

- دور ریختن دستمال

- پاک کردن دهان با یک دستمال کاغذی

- دستمال سفره را روی میز قرار دادن

- به دستمال سفره احتیاج پیدا کردن

- دستمالی را از زمین برداشتن

- دستمال به دست کسی دادن

اتفاقات خوبی شامل تعبیر خواب دستمال می شود اگر؛

- دستمال سفره پاک و تمیز و مرتب باشد.

- شما به یک دستمال احتیاج دارید و به راحتی آن را به دست می آورید.

معنای تفصیلی و جز به جز تعبیر خواب دستمال:

تعبیر خواب دستمال کاغذی که در بیداری برای پاک کردن دست و صورت ما استفاده می شود، نشان دهنده وضعیت عاطفی روابط ما و نیازهای برآورده شده در آن می باشد. اگر در خواب به دنبال پیدا کردن دستمالی بود اما به راحتی نتوانستید آن را پیدا کنید، این نشان می دهد که شما از یک رابطه مهم در زندگی خود چیزی که نیاز دارید را دریافت نمی کنید. بالعکس اگر در خواب بتوانید دستمال مورد نیاز را بیابید، به معنای دستیابی به پاسخ نیازها در زندگی واقعی است. مکان قرار گرفتن دستمال در رویا اهمیت زیادی ندارد.

اما این بسیار مهم است که شما بدانید آیا وقتی به آن نیاز پیدا کردید در دسترس شما خواهد بود یا خیر. تعبیر خواب دستمالی که بر روی زمین پیدا کنید به معنای وارد شدن به یک رابطه جدید با شرایط دلخواه خودتان است. اما اگر می خواهید بدانید این رابطه جدید خوب است یا خیر بایستی به یاد بیاورید دستمالی که در رویای خود از زمین برداشتید تمیز بود یا کثیف. به طور کی تعبیر خواب دستمال تمیز همیشه خبرهای خود و دستمال کثیف مشکلات عاطفی در روابط و یا یک اشتباه در مقابل معشوق است.

اگر در رویا تعداد زیادی دستمال مانند دستمال هایی که به تعداد زیاد روی میز شام قرار می دهیم دیدید، این خواب می تواند نشان دهنده یک ازدواج یا رابطه قوی و مستحکم باشد. اگر دستمال سفره به همراه غذا در رویای شما بود، احتمالا در انتظار یک کودک به سر می برید. اگر در خواب یک دستمال سفید در دست داشتید، این رویا به شما می گوید که با درس گرفتن از شکست و تجربیات قبلی بایستی یک صفحه جدید در زندگی برای خود باز کنید. دیدن دستمال خیس در خواب نشان دهنده بخشیده شدن اشتباهات گذشته می باشد.

تعبیر خواب دستمال با سناریوهای زیر می تواند مرتبط باشد:

- خوشبختی در یک رابطه

- انتظاراتی که از یک رابطه دارید

- در جستجوی عشق یا یک شریک زندگی بودن

- نیاز به توجه و مراقبت دارید.

- خواهان تشکیل خانواده هستید.

- احساسات و روابط عاطفی

گردآورنده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


1 نظر

  1. مریممریمsays:

    سلام وقت شما بخیرمن خواب دیدم یکی ازبرادرام یک گنبد ومناره پشت ماشینش گذاشته وبه خونش برده بود اما یه چهارچوپ شیشه ای هم اونجا بود که قبل ازهرکارداشت دستمالشمیکشید ممنونم