7 دلیلی که زنان قوی، والدین بهتری می شوند.

هر زمانی که شما بخواهید یک زن قوی را در ذهن خود مجسم کنید؛ تصویر یک زن ترسناک با لباس رسمی که در حال دستور دادن به همکارانش است در ذهنتان نمایان می شود. زنان قوی بسیاری در جامعه وجود دارند که در زمینه هایی مثل علوم، فناوری، امور مالی، مد، سیاست و چیزهای زیاد دیگری مشغول به کار هستند. اما، یک جنبه برتر دیگر از زنان قدرتمند این است که آن ها مسئولیت مادر شدن را به خوبی می پذیرند و از عهده آن برمی آیند. در حقیقت، زنان قوی، بعد از یک روز طولانی و خسته کننده کاری به خانه برمی گردند تا شوهرانشان را دوست بدارند و مراقب فرزندانشان باشند. قطعا بسیاری از زنان در زندگی حرفه ای خود موفق می شوند و ما باید به آن ها افتخار کنیم.

قطعا شگفت انگیز است که آن ها می توانند این کارها را انجام دهند و در عین حال، ذهن فرزندانشان را آماده کنند تا برای آینده ای بهتر تلاش کنند. هیچ شکی نیست که یک زن قوی می تواند مادر بهتری باشد. او می خواهد مادر متفاوتی باشد. دلیل اینکه زنان قوی مادران بهتری هستند این است که آن ها همیشه تلاش می کنند تا در هر کاری بهترین باشند. آن ها متوجه هستند که همسر و مادر بودن، وظایف و مسئولیت های خاصی را بر عهده آن ها می گذارد. زنان قوی، همچنین می دانند که باید به اندازه ای فروتن باشند که بدانند کامل نیستند و در طول زندگی چیزهای زیادی هست  که باید یاد بگیرند.

دز پایان روز، یک زن قوی فقط نقش یک مادر را بازی کند. اما، این زنان، به نحوی این نقش را بازی می کنند که به عنوان والدین موثری شناخته می شوند.

1.آن ها مطمئن می شوند که اعضای خانواده اش می دانند که او دوستشان دارد.

آن ها هرگز عشق ورزیدن را در زندگیشان منع نمی کنند. شاید فکر کنید که یک زن قوی، زنی است که کاملا بی احساس و خشک است. اما کاملا برعکس است. یک زن قوی همیشه تمایل دارد که به اطرافیانش عشق بورزد و از آن ها مراقبت کند. او هرگز در ابراز عشق، به همسر و فرزندانش شکست نخواهد خورد.

2. آن ها به فرزندان خود می آموزند که اشتباه، بخشی از زندگی است.

زنان قدرتمند هرگز باعث نمی شوند که فرزندانشان از مرتکب شدن اشتباه، احساس بدی داشته باشند. این زنان کاری نمی کنند که فرزندانشان احساس کنند با یک اشتباه آن ها، دنیایشان نابود می شود. آن ها به کودکانشان کمک می کنند تا بدانند اشتباهات بخشی از زندگی هستند و باید از اشتباهاتشان یاد بگیرند. در واقع به فرزندانشان می آموزندکه اشتباهات فرصتی برای یادگیری و حرکت به سمت جلو هستند.

3. آن ها می دانند چگونه مسئولیت پذیری را در خانواده شان اجرا کنند.

چون آن ها قوی هستند و قابلیت این را دارند که همه کارها را خودشان به دوش بکشند؛ این مسئولیت را نمی پذیرند. آن ها باید مطمئن شوند که همه اعضای خانواده شان مسئولیت پذیری را یاد می گیرند. او فرزندان مسئولیت پذیری تربیت می کند و بنابراین در خانواده اش، هرکس به خوبی به وظایفش عمل می کند.

4. او به فرزندانش جادوی عشق بی قید و شرط را می آموزد.

زنان قوی میدانند که روزی قرار است فرزندانش شخص دیگری را دوست داشته باشند. او همیشه می خواهد مطمئن شود که بچه هایش عشق بی قید و شرط مادرشان را احساس می کنند. این زن همیشه فرزندانش را تشویق می کند تا در روابط و خانواده آینده شان، عشقی بی قید و شرط داشته باشند. این تنها نوعی از عشق است که ارزش جنگیدن دارد.

5. او نیاز به تعادل را در زندگی و کارش درک می کند.

او می داند که در زندگی نیاز به تعادل دارد. او نمی تواند تمام زندگی اش را وقف خانواده اش بکند و برای حفظ کیفیت خاص زندگیش دوست دارد که کار کند. او نمی تواند کل زندگیش را صرف کار کردن بکند؛ چون در این صورت زندگی خانوادگیش به خطر می افتد. او همیشه برای حفظ تعادل در زندگیش تلاش می کند.

6. او مرزهای منطقی و معقولی را در زندگیش اجرا می کند.

او همیشه می خواهد حدود و قانون های خود را در خانواده اجرا کند. چرا؟ چون می خواهد فرزندانش ارزش ها و صفات خاصی را یاد بگیرند. این ارزش ها احترام، صداقت و اعتماد را شامل می شوند.

7. او بدون قضاوت به فرزندانش گوش می دهد.

 او می داند که می تواند از فرزندانش چیزهای زیادی یاد بگیرد. او سعی می کند قبل از قضاوت کردن، کاملا به آن ها گوش دهد. این زن قوی، دلش می خواهد فرزندانش با احساس امنیت احساساتشان را با او در میان بگذارند. و کاری نمی کنند که فرزندانش برای صحبت کردن با او احساس بدی داشته باشند.

منبع :  relrules
ترجمه : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...