عکس نوشته در مورد رک بودن برای پروفایل

رک بگویم از شما رنجیده ام ، از غریب و آشنا ترسیده ام ، با مرام و معرفت بیگانه اید ، من به هر ساز شما رقصیده ام ، البوم عکس نوشته های زیبا ، خاص و دیدنی این مطلب از توپ تاپ اختصاص دارد با موضوع رک بودن و یا رک حرف زدن با دیگران ، در ادامه برای دانلود تصاویر همراه باشید...


عکس نوشته در مورد رک بودن

نمی دانم از کدامینم
نمی دانم به چی خیره شده ام
گویی از یاد رفته ام
در یادها گم گشته ام
در شاه راه زندگی
مفقود و بی جان گشته ام
گویی از این عالم نیستم
نمی دانم از کدامینم
نگاه ها نزدیکنو
دلهایشان فرسنگها
انگارکه از این عالم نیستم
در کوچه های پاییز
مفقودوتنها گشته ام
در میان برگها
گویی پریشان گشته ام
نمی دانم چرا!
نمی دانم از کدامینم
گویی از این عالم نیستم
دگر این غروب برایم آشنا نیست
نمی دانم چرا!
نمی دانم از کدامینم  گویی از این عالم نیستم
دگر گرمای آهنگر  ندارد در دل اثر
نگاهی جز نگاه تو  ندارد بر دل اثر
فقط می دانم  این دل تورا می خواهد
آری تو را می خواهد

عکس نوشته ی رک بودن

وختی گویی که جان مره ویشتا به
وختی گویی که لب مره تشنا به
وختی گویی که ناز مره خوش آیه
وختی گویی که باز مره بد آیه
وختی گویی عشق مره تپش گیره
وختی گویی قلب مره پرکش گیره
وختی گویی بوس مره غمیش گیره
وختی گویی بس مره تشویش گیره
وختی گویی جشن مره مرگ گیره
وختی گویی,کی؟ مره تب گیره
وختی گویی مهر مره خفت گیره
وختی گویی چند؟!مره لوکنت گیره
وختی گویی هزار مره ترس گیره
وختی گویی گدا مره حرص گیره
وختی گویی قهر مره غیض گیره
وختی گویی بشو مره بغض گیره
وختی گویی بیا مره شور گیره
وختی گویی جگر مره( غرور) گیره

عکس پروفایل رک بودن

زمستان سرد است و پاییز دلگیر
بهار را به شهر من ببخش
زبان عقیم مهرتوست
مرا با بی وفایان نسنج
بعد از تو خیالی بی خیالی ست
این حرف آخر مراخواهشا بفهم
از رک گویی من لطفا نرنج

عکس نوشته ی رک بگویم


رک بودن
به معنی آن است که کسی خلاف رفتار و باوری که در ذهن شما به عنوان
ارزش شناخته می شود عمل کند و شما نسبت به آن از خود واکنش نشان دهید .

عکس نوشته در مورد رک گویی

چه گویی با تو درگیرد که از بندی برون آیم

غمی با تو فرو گویم دمی با تو برآسایم

ندارم جای آن لیکن چو تو با من سخن گویی

من بیچاره پندارم که از جایی همی آیم

مرا گویی کزین آخر چه می‌جویی چه می‌جویم

کمر تا از توبربندم فقع تا از تو بگشایم

غمی دارم اگر خواهی بگویم با تو ورنه نه

بدارم دست از این معنی همان دستی همی خایم

به جان گر بوسه‌ای خواهم بده چون دل گرو داری

مترس ارچه تهی‌دستم ولیکن پای برجایم

اگر دستی نهم بر تو نهادم دست بر ملکی

وگرنه بی‌تو تنگ آید همه آفاق در پایم

فراقت هر زمان گوید که بگریز انوری رستی

اگر می راستی خواهی چو هندو نیست پروایم

عکس نوشته در مورد رک گویی

تهیه کننده:توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...