جملات زیبای انگلیسی راجع به دوست و ترجمه آن ها (2)

اگر دلت میخواد متن های جدید زیبا و کوتاه را بصورت انگلیسی و همراه با معنی تقدیم به بهترین دوست خودت کنی ، میتونی این مطلب از توپ تاپ را تا به انتها دنبال کنی، جملات ناب و قشنگ انگلیسی + معنی فارسی آن ها در مورد رفیق ، در ادامه با ما همراه باشید....


متن راجع به رفیق به انگلیسی ، بیو برای رفیق صمیمی انگلیسی

.If you live to be 100, I hope I live to be 100 minus 1 day, so I never have to live without you

اگر تو صد سال زندگی می‌کنی، امیدوارم من صد منهای یک روز زنده باشم؛ بنابراین من هرگز مجبور نیستم بدون تو زندگی کنم.

وینی د پو، شخصیت داستان‌های کودکان

A good friend is like a four-leaf clover; hard to find and lucky to have

دوست خوب مانند شبدر چهار برگ است، پیدا کردنش سخت است و داشتنش خوش شانسی

Between a 100 yesterdays & a 100 tomorrows ,There is only one today and I would not let this pass without saying thanks for being such a lovely friend..

بین 100 دیروز و 100 فردا فقط امروز وجود دارد من به خودم اجازه نمی دهم که امروز را بدون تشکر از رفیق دوست داشتنیم بگذرانم.

True friends are like morning, you can’t have them whole day .., But can be sure they’ll be there when you wake up Today,Tomorrow & forever…

دوستان حقیقی مثل صبح هستند، تو نمی توانی برای همه روز آنها را داشته باشی، اما میتوانی مطمئن باشی آنها پیش تو خواهند بود وقتی که ” امروز، فردا و برای همیشه” از خواب بیدار میشوی.

Friendship is born at that moment when one person says to another, ‘What! You too? I thought I was the only one

دوستی در آن لحظه متولد می‌شود که یک نفر به دیگری می‌گوید: عجب! تو هم همینطور؟ فکر کردم من تنها هستم که اینطور فکر می‌کنم.

سی. اس. لویس، نویسنده مشهور ایرلندی و خالق سرگذشت نارنیا

متن انگلیسی برای دوست ، متن رفیق فابریک انگلیسی

Good friend don’t let you do stupid things … alone

دوست خوب نمی گذارد کارهای احمقانه را به تنهایی انجام دهی!

Friendship is not about finding similarities, it is about respecting differences. You are not my friend because you are like me, but because i accept you and respect you the way you are

دوستی پیدا کردن شباهتها نیست، بلکه احترام به تفاوت هاست. شما دوست من نیستید چون شبیه منی اما چون من شما رو می پذیرم و به شما احترام می گذارم پس دوست من هستید.

True friendship comes when the silence between two people is comfortable

دوستی واقعی هنگامی به وجود می‌آید که سکوت بین دو نفر راحت باشد.

دیوید تایسون، بوکسور معروف آمریکایی

The great thing about new friends is that they bring new energy to your soul

خوبی دوستان جدید این است که انرژی تازه ای به روحت تزریق می کنند.

A deep friendship is like rainbow, when the perfect amount of happiness and tears mixed, the result is a colorful bridge between two hearts

دوستی عمیق مثل رنگین کمونه، وقتی مقدار معینی از اشک و شادی با هم مخلوط میشن، نتیجه یک پل رنگارنگه بین دو تا قلب.

متن انگلیسی رفیق ، جملات انگلیسی درباره دوست داشتن رفیق

In this cruel world it is very difficult to find friend with beautiful heart, pure feelings, attractive personality & stylish looks. So don’t forget to value me

در این دنیای پر از فریب، پیدا کردن یک دوست با قلبی زیبا، احساسات ناب، شخصیت جذاب و خوش قیافه خیلی مشکله. پس یادت باشه برا من ارزش قائل بشی.

If you have great friends, take the time to let them know that they are great

وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

In my friend, I find a second self

در دوستم، خود دومم را پیدا کردم

Sweet is the memory of distant friends! Like the mellow rays of the departing sun, it falls tenderly, yet sadly, on the heart.

خاطره دوستان قدیمی بخیر! مانند پرتو‌های تابش خورشید در حال طلوع، با آرامش و در غم و اندوه بر قلب می‌افتد.

واشنگتن ایروینگ، نویسنده آمریکا

Stars has 5 ends Square has 4 ends Trinagle has 3 ends Line has 2 ends but Circle of our friendship has no end

ستاره پنج گوشه دارد، مربع چهار گوشه دارد، مثلث سه گوشه دارد، پاره خط دو انتها دارد، اما دایره دوستی ما انتهایی ندارد.

جمله برای رفیق انگلیسی ، متن انگلیسی در مورد رفیق

The one who likes you most, sometimes hurts you, but again he is the only one who feels your pain

کسی که شما را بیش از همه دوست داره، بعضی وقتا بهت صدمه میزنه. اما اولین کسیه که درد شما رو حس می کنه.

.Good FRIENDS CaRE for each Other.. CLoSE Friends UNDERSTaND each Other… and TRUE Friends STaY forever

دوستان خوب مراقب یکدیگر هستند، دوستان صمیمی یکدیگر را درک می کنند و دوستان واقعی برای همیشه می مانند.

A true friend accepts who you are, but also helps you become who you should be

دوست واقعی کسیه که تو رو همونجوری که هستی قبول داره

اما بهت کمک می کنه تا به کسی تبدیل بشی که باید باشی

There’s not a word yet for old friends who’ve just met.

هنوز کلمه‌ای برای دوستان قدیمی که تازه همدیگر را ملاقات کرده‌اند، وجود ندارد.

جیم هنسن، کارگردان، تهیه‌کننده و عروسک‌گردان آمریکایی برنده جایزه امی

متن انگلیسی کوتاه برای رفیق ، متن کوتاه انگلیسی برای رفیق

My riches do not lie in material wealth, but in having friend like you – a precious gift from God

ثروت من یک ثروت مادی نیست بلکه داشتن دوستی مثل شماست، یک هدیه گرانبها از طرف خداوند.

A single rose can be my garden… a single friend, my world.

یک گل رز تنها می‌تواند باغ من باشد … یک دوست، جهان من.

لئو بوسکالیا، نویسنده و سخنران آمریکایی – ایتالیایی

A old and true friend reaches for your hand and touches your heart

دوست قدیمی و واقعی دستانت را می گیرد و قلبت را لمس می کند.

You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you.

شما می‌توانید در طی دو ماه با علاقمند شدن به افراد دیگر، دوستانی بیشتری پیدا کنید؛ در مقایسه با زمانی که طی دو سال که تلاش کنید تا افراد دیگر به شما علاقمند شوند!

دیل کارنگی، نویسنده و سخنران آمریکایی

There are plenty of acquaintances in the world, but very few real friends. You can hardly make a friend in a year, but you can lose one in an hour

‎جهان پر از آشنایان است، ولی دوستان واقعی بسیار اندکند. ‎به سختی می توانی طی سالی یک دوست برای خود فراهم کنی، ‎ولی می توانی دوست را طی ساعتی از دست بدهی.
متن انگلیسی برای بهترین دوست ، بیوگرافی انگلیسی رفیق

.Everyone hears what you say. Friends listen to what you say. Best friends listen to what you don't say…

‎هر کسی چیزایی رو که شما می گین می شنوه. ولی دوستان به حرفای شما گوش می دن. ‎اما بهترین دوستان ‎حرفایی رو که شما هرگز نمی گین می شنون.


.A friend is someone who knows the song in your heart and can sing it back to you when you have forgotten the words…

یه دوست، فردی هست که آهنگ قلبت رو می دونه ‎و می تونه وقتی تو کلمات رو فراموش می کنی ‎اونا رو واسه ات بخونه.


A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out…

یک دوست واقعی اونی هستش که وقتی میاد که تموم دنیا از پیشت رفتن.


.If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day, so I never have to live without you…

اگر می خوای صد سال زندگی کنی من می خوام یه روز کمتر از صد سال زندگی کنم چون من هرگز نمی تونم بدون تو زنده باشم.


.My father always used to say that when you die, if you've got five real friends, then you've had a great life.

پدرم همیشه بهم می گه موقع مردن ، اگر پنج تا دوست واقعی داشته باشی، اونوقت هست که زندگی بزرگی داشتی.


.Don't walk in front of me, I may not follow. Don't walk behind me, I may not lead. Walk beside me and be my friend

‎جلوی من قدم بر ندار، شاید نتونم دنبالت بیام. پشت سرم راه نرو، شاید نتونم رهرو خوبی باشم. کنارم راه بیا و دوستم باش.


.Friends are God's way of taking care of us

دوستان، روش خدا برای محافظت از ما هستن.


.Friendship is one mind in two bodies

دوستی یعنی یک روح در دو بدن.


.Good friend’s life

دوست خوب یعنی زندگی.


.Happiness means having a good friend

خوشبختی یعنی داشتن دوست خوب.


Good friend’s heart-warming. That one is with you that you can lean…

دوست خوب یعنی دلگرمی. یعنی یکی هست همراهت که میتونی بهش تکیه کنی.


Only two states, both of them bad, but almost like being together and had each other to do good.

فقط دو تا رفیق میتونن هردو حالشون بد باشه ولی با کنار هم بودن حال همو خوب کنن.


‏Don't write your name on sand, waves will wash it. Don't write your name on sky, wind may blow it. Write your name on hearts of your friends, that's where it will stay.

اسمتو رو ساحل ننویس چون امواج دریا اونو می شوره و محو می کنه،اسمتو رو آسمون ننویس چون باد میوزه و اونو می بره،اسمتو تو قلب دوستات بنویس ،اونجاست که برا همیشه باقی می مونه.


The one who likes you most, sometimes hurts you, but again he is the only one who feels your pain.

کسی که شما را بیش از همه دوست داره،بعضی وقتا بهت صدمه می زنه.اما اولین کسیه که درد شما رو حس می کنه.


‏A deep friendship is like rainbow, when the perfect amount of happiness and tears mixed, the result is a colorful bridge between two hearts.

دوستی عمیق مثل رنگین کمونه،وقتی مقدار معینی از اشک و شادی با هم مخلوط می شن،نتیجه یک پل رنگارنگه بین دو تا قلب.


In this cruel world it is very difficult to find friend with beautiful heart, pure feelings, attractive personality & stylish looks. So don’t forget to value me.

در این دنیای پر از فریب ،پیدا کردن یک دوست با قلبی زیبا،احساسات ناب ،شخصیت جذاب و خوش قیافه خیلی مشکله.پس یادت باشه برا من ارزش قائل بشی.


Friendship is not about finding similarities; it is about respecting differences. You are not my friend because you are like me, but because I accept you and respect you the way you are.

دوستی پیدا کردن شباهتها نیست،بلکه احترام به تفاوتهاست.شما دوست من نیستید چون شیبه منی اما چون من شما رو می پذیرم و به شما احترام می گذارم پس دوست من هستید.


A true friend is somebody who can make us do what we can.

‎دوست حقیقی اوست که به ما توان می دهد که آنچه که در توان ماست به واقعیت تبدیل کنیم.


Being a friend is not just sharing a joke, a conversation, a cup of coffee or a funny story. It means sharing an honest and true part of yourself.

دوستی صرفا تبادل گفتگو،جک ،یک قصه خنده داریا خوردن یک فنجان قهوه نیست،بلکه به معنای تبادل قسمتی از وجود صادقانه شماست.


 I have perceived that to be with those I like is enough.

باور رسیده ام که همین بس ‎که با آنان که دوستشان دارم زندگی کنم.


We do not wish for friends to feed and clothe our bodies neighbors are kind enough for that but to do the like office for our spirits.

‎دوست را برای غذا و پوشاک نمی خواهیم ‎برای این کار مهربانی همسایه را با خود داریم. ‎دوست را خواهانیم تا همین ها را برای روحمان فراهم آورد.


 God evidently does not intend us all to be rich, or powerful, or great, but He does intend us all to be friends.

‎آشکار است که خداوند صلاح ندیده است ‎که ما همه ثروتمند، قدرتمند یا بزرگ باشیم ولی او اراده کرده است که همگی دوست یکدیگر باشیم.


There are plenty of acquaintances in the world, but very few real friends. You can hardly make a friend in a year, but you can lose one in an hour.

‎جهان پر از آشنایان است، ولی دوستان واقعی بسیار اندکند. ‎به سختی می توانی طی سالی یک دوست برای خود فراهم کنی، ‎ولی می توانی دوست را طی ساعتی از دست بدهی.


My riches do not lie in material wealth, but in having friend like you – a precious gift from God.

ثروت من یک ثروت مادی نیست بلکه  داشتن دوستی مثل شماست،یک هدیه گرانبها از طرف خداوند.


Good friends care for each other...  close friends understand each other…  and true friends Stay forever…

دوستان خوب مراقب یکدیگر هستند،دوستان صمیمی یکدیگر را درک می کنند،و دوستان واقعی برای همیشه می مانند....


Stars has 5 ends, square has 4 ends, Triangle has 3 ends, Line has 2 ends, but Circle of our, friendship has no end…

ستاره پنج گوشه دارد،مربع چهار گوشه دارد،مثلث سه گوشه دارد،پاره خط دو انتها دارد،اما دایره دوستی ما انتهایی ندارد.


In this cruel world it is very difficult to find friend with beautiful heart, pure feelings, attractive personality & stylish looks. So don’t forget to value me

در این دنیای پر از فریب ،پیدا کردن یک دوست با قلبی زیبا،احساسات ناب ،شخصیت جذاب و خوش قیافه خیلی مشکله.پس یادت باشه برا من ارزش قائل بشی.


If you have great friends, take the time to let them know that they are great

وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.


True friends are like morning; you can’t have them whole day. But can be sure they’ll be there when you wake up Today, Tomorrow & forever…

دوستان حقیقی مثل صبح هستند ، تو نمی توانی برای همه روز آنها را داشته باشی ، اما میتوانی مطمئن باشی آنها پیش تو خواهند بود وقتی که ” امروز ، فردا و برای همیشه” از خواب بیدار میشوی.


Between a 100 yesterdays & a 100 tomorrows, there is only one today and I would not let this pass without saying thanks for being such a lovely friend.

بین ۱۰۰ دیروز و ۱۰۰ فردا فقط امروز وجود دارد من بخودم اجازه نمی دهم که امروز را بدون تشکر از رفیق دوست داشتنیم بگذرانم.


مهم ترین دارایی انسان توی زندگی دوست خوبه! از دوستای خوبت به خاطر حضورشون با قشنگترین جمله های انگلیسی تشکر کن!

Begin Your Day with Looking at The Mirror and Tell Yourself:

Today I Am Going to Do Every Thing in The Best Possible Manner and Do It Their After

روزتان را با نگاهی در آینه اغاز کرده و خطاب به خود بگویید:

امروز من هر کاری را به بهترین شکل ممکن انجام میدهم و سپس به این گفته عمل کنید.


You Must Learn Losing Because When You Win You Don’t Learn Much.

شما باید باختن را بیاموزید زیرا وقتی برنده میشوید چیز زیادی یاد نمیگیرید.


If You Turn Your Failures into Foot Prints and Step On Those I Will See You Over the Top.

اگر شکستهایتان را به جای پا تبدیل کرده و بر انها قدم گذارید شما را در اوج ملاقات خواهم کرد.


It Is Easy To Get The Top After You Get Through The Crowd At The Bottom

پس از گذشتن از آدمهای پایین رسیدن به اوج اسان است.


To love someone means to see them as God intended them.

دوست داشتن یک نفر، یعنی دیدن او به همان صورتی که خدا خواسته است.


The person that you are, is gods gift to you, and the one you will be is your gift to god, so be perfect and excellent

آنچه که هستی هدیه خداوند به توست و آنچه که می شوی هدیه تو به خداوند، پس بی نظیر باش.


There are moments in life when you miss someone

So much that you just want to pick them from

Your dreams and hug them for real

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای کسی تنگ می شود

که می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید

و آرزوهای خود در آغوش بگیرید


Every friends can say: I can understand your feeling

But a best friend can say: I can feel you feeling

همه دوستان می تونن بگن: من احساست رو درک می کنم

ولی بهترین دوستان می تونن بگن: من احساست رو احساس می کنم


Never play with the feelings of others because you may win the game. But the risk is that you will surely lose the person for life time.

هیچگاه با احساسات دیگران بازی نکن، ممکنه در این بازی پیروز بشی ولی در مقابل مطمئنا اون فرد رو برای همیشه از دست خواهی داد.


Friendship is the heaviest coin in the international bank of love!

and with your friendship, I am the richest person on earth. So keep me rich forever

دوستی سنگین ترین سکه در بانک عشقه!

و با دوستی تو من ثروتمند ترین انسان روی زمینم پس من روتا همیشه ثروتمند نگه دار.


Never feel sad on losing anything in your life. Because whenever a Tree loses its leaf, A new leaf is ready to take its place

هیچ وقت برای از دست دادن چیزی در زندگی ناراحت نشو چون هر وقت یه درخت برگش رو از دست میده یه برگ جدید آماده ست که جاشو بگیره


Love is a war. This war will end when life will end

عشق مثل یه جنگه. این جنگ تموم میشه وقتی که زندگی تموم بشه


Most of the problems of life are due to the tone of our voice,

It is not what we say..

It is how we say.. that creates problems…

لحن صحبت کردن ما باعث بیشتر مشکلات زندگی می شه

اصلا موضوع این نیست که ما چی می گیم، موضوع چگونه گفتنه

این مشکلات رو به وجود میاره


تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...


1 نظر

  1. فاطمه محمدیفاطمه محمدیsays:

    متن هاش واقعا خیلی خوبن مرسـی از اینکه گذاشتـین