تعبیر دیدن قرآن در خواب | توپ تاپ

معبران در مورد دیدن قرآن در خواب و بنا به خواندن انواع آیه ها و سوره های مختلف تفسیرهای گوناگونی دارند ولی بطور کلی تلاوت و دیدن قرآن در خواب مبارک و خوب است در این میان یک استثناء وجود دارد و آن دیدن تلاوت قرآن در خواب توسط فردی می باشد که بی سواد است و توانایی خواندن ندارد که به گفته ابن سیرین و به نقل از معبران دیگر تعبیر این خواب برای فرد مورد نظر این است که اجل او رسیده و زمان مرگش نزدیک می باشد .

* خرید و فروش کتاب قرآن

به فرموده امام صادق (ع) خریدن قرآن در خواب به معنی اشتغال به کسب دانش و علم می باشد .

به نقل از ابن سیرین فروش قرآن در خواب به مفهوم کم ارزش شدن مسلمانی و اسلام است .

* نوشتن کتاب قرآن

به گفته ابن سیرین تعبیر خواب نوشتن قرآن یا دعا ، سود و منفعت و خیر و برکت است ، ابراهیم کرمانی در این زمینه معتقد است نوشتن قرآن یا اسامی خداوند در خواب مفهومش درستی و خوبی می باشد .

* پاره کردن ویا سوزاندن کتاب قرآن

به بیان ابراهیم کرمانی پاره کردن ورق های قرآن در خواب نشانه به جا نیاوردن نماز است .

به فرموده امام صادق (ع) سوزاندن کتاب قرآن در خواب مفهومش ایجاد تباهی و فساد در ایمان و دین می باشد .

* تعبیر خواب تلاوت آیات مختلف قرآن

به نقل از جابر مغربی ، تفسیر آیه ای که در خواب خوانده شده است تعبیر همان خواب خواهد بود ، به این ترتیب که خواندن آیه ی رحمت نشانه عاقبت به خیری و مرگ همراه با شهادت است و برعکس تلاوت آیه ی عذاب بیان گر این است که عاقبتی شوم نصیب خواب بیننده خواهد شد ، همچنین تعبیر خواندن آیه ی عذاب نشانه خشم الهی می باشد که باید توبه کرد .

تعبیر خواندن آیه الکرسی در خواب نشانه نجات یافتن از بلاها و پیشرفت در کارها می باشد که بنا به گفته کرمانی ، تعبیرش این است که اگر مریض هستی بهبود خواهی یافت و در صورتی که فقر گریبان گیر تو شده ثروتمند خواهی شد و در صورت داشتن غم و نگرانی ، خوشحال و شادمان خواهی شد و همچنین اگر برده هستی رهایی پیدا می کنی .

تعبیر خواب خواندن آیه الکرسی از نظر امام صادق (ع) این است که مالک قدرت و مقام خواهی شد .

تعبیر خواب قرآن

از نظر ابن سیرین تعبیر خواب تلاوت آیه ی شهد الله ... ( آل عمران 17و18 ) به معنی رضایت از تقدیر و سرنوشت الهی می باشد و نشانه این است که قبل از مرگ پاک و خالص خواهی شد ، تعبیر کرمانی از خواندن این آیه ، بازگرداندن امانت به راستی و صداقت است که باعث عزت و تکریم وی در میان مردم خواهد شد ، به فرموده ی امام صادق (ع) تفسیر خواندن این آیه از سوره ی آل عمران رسیدن به حاجات دنیوی و اخروی و کسب مقام بالا در ایمان و دین می باشد .

* تعبیر سایر موارد مربوط به تعبیر خواب کتاب  قرآن

امام صادق (ع) می فرمایند : تعبیر خواب کتاب قرآن عبارتند از : 1- نعمت و مال 2- میراث 3- علم 4- روزی 5- امانت

ابن سیرین می گوید : گرفتن قرآن از مرده در خواب نشانه کسب عبادت و توفیق است .

جابر مغربی می گوید : گرفتن قرآن از فرشتگان در خواب چه به صورت کامل و چه جزئی معنیش این است که کار خواب بیننده به دادگاه و قاضی می کشد و چون حق با وی می باشد ، دشمن شکست می خورد .

ابراهیم کرمانی می گوید : باز کردن کتاب قرآن در خواب در حالی که چیزی در آن نوشته نشده ، به معنی یکی نبودن حرف دل و زبان می باشد و همچنین باز کردن قرآن و گرفتن آن روی سر و مالیدن به چشم ها در خواب نشانه به قدرت رسیدن و به دست آوردن مقام حاکم و فرمانروا است .

ابراهیم کرمانی می گوید : حافظ قرآن شدن در خواب تعبیرش حفظ نمودن امانت و علم خواهد بود .

به گفته جابر مغربی خواندن صحف دیگر و رها کردن قرآن در خواب نشانه تمایل به ادیان دیگر می باشد .

به نقل از ابن سیرین ، گریستن در مجلس تلاوت قرآن نشانه بخشش گناهان  بواسطه رحمت و فضل پروردگار است .

تعبیر خواب خواندن قرآن

ابراهیم کرمانی می گوید : جادو کردن با اسامی خداوند و کتاب قرآن در خواب به معنی انجام اعمال نیک و حق می باشد که پاداش دنیوی و اخروی دارد .

به بیان جابر مغربی ، خواندن قرآن با صدای بلند در خواب تعبیرش پیشرفت و رونق گرفتن کار خواهد بود و همچنین از نظر ابراهیم کرمانی شنیدن صدای قرآن (تلاوت با صوت ) نشانه استحکام دین و ایمان می باشد .

امام صادق (ع) می فرمایند : گشودن کتاب قرآن و نگریستن درآن و یا تلاوت آن در خواب تعبیرش آموختن حکمت و علم است .

برخی معبران عقیده دارند دیدن ختم قرآن در خواب نشانه نزدیک شدن اجل است و از دنیا می روی در صورتی که جابر مغربی می گوید : ختم نمودن قرآن در خواب به معنی روا شدن حاجات می باشد ، نظر کرمانی در این مورد این است که خواندن نیمی از قرآن در خواب علامت پایان یافتن نصف عمر است .

به نقل از ابن سیرین اگر در خواب ببینی روزه گرفته ای و به تلاوت قرآن مشغول هستی نشانه توبه از گناه و پشیمانی از مصرف مال حرام می باشد .

از نظر امام صادق (ع) تعبیرهای خواندن قرآن در خواب شامل : 1- روا شدن حاجت قلبی و خوشبختی 2- رسیدن به ثروت 3- ذست یافتن به سلامتی و در امان ماندن از بلاها 4- امر به

 معروف و نهی از منکر نمودن مردم ، می باشند .

در این مطلب تعبیر دیدن قرآن در خواب مورد بررسی قرار گرفت و تعبیرهایی از امام صادق (ع) ، ابن سیرین و جابر مغربی و ابراهیم کرمانی در این زمینه ارائه شد که صرف نظر از تفسیر این تعبیرها و به طور کلی در اکثر موارد دیدن این خواب تعبیر خوبی دارد .

دیگر مطلب های پیشنهادی و محبوب:

تعبیر خواب کتاب قران هدیه گرفتن

تعبیر خواب قران در دست گرفتن

تعبیر خواب جلسه قران در خانه

مطالب مرتبط...


207 نظر

 1. دله ذوالفقاریدله ذوالفقاریsays:

  سلام استاد من شبی سالها پیش دیدم دوست بی پناهی دارم که او را به خانه آوردم و او را نشاندم و برایش آیه الکرسی خواندم یکبار هم سوره ناس را در خواب خواندم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، منفعت و محبت بی منت از سمت شما به بعضی از افراد خواهد رسید.

 2. دایانادایاناsays:

  سلام استاد من دیدم در مدرسه قدیمی ام سر صف هستم در صف قرآن پیدا نکردیم بخوانیم میخواستیم بریم تو که من پیداش کردم و دادم دست یک دختر که بخونه یکی هم دست خودم بود وقتی تموم شد اونا رفتن تو کلاس ولی من اون قر آن رو گذاشتم روی یه میز وسط حیاط که ناگهان انگار یه ندا دهنده ی غیبی داشت آیاتی رو درباره وضع مردم در قیامت رو میگفت دیدم که نگار حیاط مدرسه مانند محوطه کعبه است البته خود.کعبه را ندیدم و دختری به دورش طواف میکند آن ندادهنده گفت چهره هایی در آن روز شادمان اند و چهره هایی انفجار نور به خود لرزیدم فهمیدم منظورش همان دختر است که طواف میکند بعد با سرخوردن تا کندر ساختمان ورودی رفتم و چند بار به زمین افتادم و یه دفعه ای اونجا انگار صدای مردم زمان ناصر الدین شاه رو میشنیدم فاطمه خواهر شاه میگفت آدمای ترسو و اوناییکه مشکل خواب دارن نباید برن جهاد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خوشبختانه افراد مبتدل و گمراه قادر نخواهند بود تاثیرات منفی روی شما بگذارند و از منطق و درایت خوبی برخوردار خواهید بود.

 3. مریممریمsays:

  باسلام.من خواب دیدم که در خانه مادربزرگم(مادر مادرم)هستیم که انگار یک جشنی بود به هنگام رفتن به اتاق رفتم که بگویم دارم میرم که دیدم خاله ام که فرد متدینی است یک ظرف پر از شبیه به کلوچه بود که به من تعارف کرد وقتی نگاه کردم دیدم هرکدام از شیرینی ها سوره ی قرآن به صورت کامل برویش نوشته شده مثلا سوره توحید رو کاملا به یادم هست ودیدم بعضی سوره ها فقط اسمشان نوشته شده مثل سوره حمد ومن به سرعت وباولع از همه شیرینی ها میخوردم واستفاده میکردم وچنددانه از هرکدام هم برداشتم که با خودم ببرم (این سینی رو فقط به من تعارف کردن خاله ام وفقط من ازش خوردم ومقداری بردم)درکنار این خاله ام دوتا خاله دیگرم خاله کوچکم وخاله بزرگم بودند کهخاله بزرگم برسر موضوعی با کل خانواده کشمکش دارند ورابطشون با بقیه کم شده وبعد دوباره به آشپزخانه رفتم ودوباره دیدم شیرینی های بزرگی که اندازه یک بشقاب هست ولی بیضی شکل که دقیق هم یادم نیست رویش آیت الکرسی بود یا وان یکادالذین که به صورت کامل نوشته شده بود که از اون هم دوسه تا برداشتم باخودم وبا دوتا زنداداشم از اونجا رفتیم یکی زنداداشم خونشون همون نزدیک بود رفتند واز من واونیکی زنداداش کوچکم جدا شدند وبه سمت خانه اشان دویدند که احساس کردم نزدیک خانه چادرشان اقتاد وانگار لخت بودند ومن وزنداداش کوچکم حرکت کردیم وادامه دادیم که تقریبا به سر کوچه رسیدیم که انگار اونجا خانه دختر عموم بود وما به اونجا رفتیم ودختر عموم هم با خواهرش رسیدند وگفتند عروسی داداشت که خونه مادربزرگت بود خوب بود وخوش گذشت؟مانیومدیم واونجا هم بچه های داداش دومم ودیدم با بچهای دختر عموم که اونها هم اصلا عروسی نبودن ومادرشان روهم اصلا ندیدم. ممنون از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از اين شاخه به آن شاخه پريدن مشكلي را حل نمي‌كند بايد يك كار يا راه را گرفت و تا آخر آن را ادامه داد.

 4. elnazelnazsays:

  با سلام و خسته نباشید. شبی خواب دیدم با صوت قرآن میخواندم و صوت زیبایی داشتم و خودم از خواندن لذت می بردم. در صورتی که در واقعیت صوت قشنگی ندارم. تعبیرش چیست؟ با سپاس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، داشتن صوت دلنشین برای تلاوت قران ، خبر از برخی از مهارتهای جدید و لذت بخشی است که کسب خواهید کرد.

 5. sssays:

  سلام.... ببخشید ایقد مزاحم میشم متشکرم از لطفتون. دیدم رفتم سراغ یه خانمی که وضع حجاب و پوشش خوبی نداشت هم ساق پاش برهنه و هم موهای سرش ریخته بود بیرون تو ماشینش نشسته بود داشتم امربه معروف نهی از منکر میکردم ولی اون هیچی نمیگفت یهو یه دختریکه فقط میشناختم چهرشو تو دانشگاه اومد بینما کارو نذاشت امجام بدم طرفشو گرفت بهش گفتم مثلا میخواسی کمک کنی گفت آره ولی خب برعکس انجام داده بود بجای کمک کردن به من به اون کمک کرد خودشم خنیدید و تایید کرد انگار حس کردم بلد نبود نه اینکه قصد بدی داشت. تو واقعیت من خودم خیلی دلم میخواد ایکارو انجام بدم ولی تاحالا نتونسم. بنظرتون چه تعبیری میتونه داشته باشه. سپاسگذارم..‌‌

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به توانایی های خود اعتماد داشته باش و حتی اگر مجبور هستی تصمیمات سختی را بگیری تا موفق شوی

 6. ددsays:

  سلام امروز صبح خاب دیدم در حل کارم آسمون ونگاه میکنم که دیدم خطوطی قرآنی در حالی که شبه داره میاد فکر کردم آیه انا لله باشه ترسیدم باز که به آسمون نگاه کردم دیدم دیدم خطوط خطاط زیبا عربی که نتونستم بخونم به شکل یه پرنده در حال پروازه و نزدیک میشه بعد یه چهل چراغ دیدم .میخاستم ببینم چه پرنده ای هست اما اول که دورتر بود فکر کردم عقابه اما بعد که نزدیک شد پرنده بود آیه روبه روی من شد شاید اول نوشته قال رسول الله رو تشخیص دادم اما زیاد بود .شکل پرنده وچلچراغ مثل یه نقاشی بود یه تصویر من داشتم آیت الکرسی میخوندم وتا آخرش که خوندم انگار اون صحنه با صدای جیغ یه نوزاد به اتمام رسید و بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر همتی بلند داشته باشید و در تمامی کارها از خود صبر و شکیبایی نشان دهید و دعای خیر دیگران بدرقه راهتان باشد.

 7. ددsays:

  سلام استاد اگر ؛ بعدش چی هست یه مقدار مبهمه برام؟یعنی باید خودسازی کنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احسنت ، بله از این رویا اینگونه برداشت می شود که نیاز به کمی خودسازی و تغییر دارید.

 8. ستارهستارهsays:

  سلام و احترام خدمت شما استاد ارجمند: من چندشب پیش خوابی دیدم از آقایی که از آشناهامون هست و چند ماهی هست فوت کردن و من هم تقریبا رابطه ی صمیمی باهاشون داشتم و توی محله ی ما هم بودند،توی خواب دیدم که سرخیابون بودند البته ظاهرشون مثل همیشه نبود و تیپ و لباسشون فرق داشت با همیشه. تقریبا یکم پایین تر از منزل خودشون نشستن روی زمین و به من هم گفتند بشین پیشم منم نشستم، نمیدونم چه حرفایی گفتم یا شنیدم ولی یادم هست بهشون گفتم با پولم میخوام یه خونه بخرم(البته نمیدونم گفتم خونه یا زمین) و بعد بهم گفتن کجاست و بهشون گفتم توی اون خیابون و قرار شد بریم تا من اونجا رو نشونشون بدم.(در صورتی که در واقعیت اصلا من قصد خریدی ندارم). من انگار یه چیزی بهشون دادم ولی نمیدونم چی بود ولی وقتیکه بلند شدند تا بریم و خونه رو ببینیم دیدم یه کلید روی زمینه که من برداشتم و پیش خودم گفتم آخرم کلیدو جا گذاشت(نمیدونم کلیده همون چیزی بود که خودم بهشون داده بودم یا من چیز دیگه ای بهشون دادم) چون از من فاصله گرفته بودند و داشتن میرفتن سمت اون خونه من کلیدو برداشتم و با حالت دو رفتم و از کنارشون رد شدم و همینجور که داشتم رد میشدم گفتم کلیدو جا گذاشتی و مسیرمو ادامه دادم و رفتم سمت خونه،سرکوچه ای بودیم که میخواستم خونه رو نشون بدم یه آقا داشت از اون خونه میگفت یه دختر بچه هم یه کتابی دستش بود و داشت از من تفسیر یه آیه رو میپرسید که من فهمیدم قرآن دستش ولی اصلا نمیدونم چه آیه ای بود. ممنون میشم در صورت داشتن تعبیری برای این خواب منو راهنمایی کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نگران نباشید، روزهای زندگی می گذرد و ایام غم و سختی باقی نخواهد ماند.

 9. کبریکبریsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم جایی هستم که دیوار اونجا سفیده یک تابلو هم روی دیوار هست اونم سفیده کلا اونجا نور سفید میدرخشید خودم هم لباس سفید پوشیده بودم صدایی که میشنیدم که از همون تابلو بیرون می اومد و به من میگفت زیاد ایه الکرسی بخوان... البته من یک حاجتی دارم که خیلی وقته از خدا خواستم و تاالان بهش نرسیدم ممنون میشم تعبیر خوابم رو بگید ...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، طعم سعادت و خوشبختی را خواهید چشید.

 10. سمیراسمیراsays:

  سلام خسته نباشید ، تعبیر خواندن دعای توسل در خواب میخواستم ، خیلی ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این رویا توصیه میکند تا در زمان های سختی ، ناراحتی و یا ایامی که در آن مشکل دارید فقط صبر و تحمل از خود نشان دهید و به خداوند تولک نمایید.

 11. یاوریاورsays:

  سلام خواب دیدم ک من و مادرم نشستیم طبقه بالا تو اتاق من صدام گرفته بود داشتم ایة الکرسی رو میخوندم (من همیشه تو خوندن ایة الکرسی حساسیت ب خرج میدم ) وقتی داشتم ایة الکرسی رو میخوندم الله لا اله الا هو الحی القیوم این بخش رو دوبار تکرار کردم بعدش بابام پشت در بود من ایة الکرسی خوندنم رو قطع کردم و رفتم در رو رو ب پدرم باز کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب به تلاش شما برای کسب تمرکز و مدیریت شرایطی بغرنج اشاره دارد که در طول روز ها یا ماه های اخیر با آن ها رو به رو شده اید. لازم است تا مهارت های روانی خود را شناخته و دست کم نگیرید. این کار به شما کمک می کند تا مشکلات یا فقدان های فعلی خود را برطرف کنید.

 12. محسنمحسنsays:

  سلام خواب دیدم با خودکار ابی دارم با دست چپم بزرگ مینویسم به نام خدا درحالی ک تو واقعیت من با دست راست مینویسم البته بعضی اوقات هم با دست چپ نوشتن رو هم امتحان میکنم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به مطالعه درباره ی موضوعاتی بپردازید که باعث می شود احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید.

 13. لیلیلیلیsays:

  سلام خسته نباشید؛خواهرم خواب دیده،،انگارتوحرم امام رضابوده بعدش به اتفاق همسروبچه ش اومده بیرون یکی ازمشتریاش بهش گفته بیابریم قرآن بخونیم (توواقعیت خیاطه) ولی اون میترسیده توخوندن اشتباه کنه به خانومه گفته خودت بخون میترسم اشتباه بخونم اون خانم باصدای خیلی بلندقرآن خوندوخیییلی هم زیباودلنشین خوندمن اونجابودم ونظاره گربودم لطفابفرماییدتعبیرش چیه؟ سپاس اززحماتتون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از فرد می خواهد تا به مرور انگیزه ها و ارزش های اصلی خود در زندگی پرداخته و از قضاوت و برخورد دیگران واهمه ای نداشته باشد.

 14. M77M77says:

  با سلام و خسته نباشید خدمت شما بنده دیشب خواب دیدم که در یک سبزه زاری دارم سریع راه میرم و دارم آیت الکرسی میخونم که ماری اگر داخل سبزه ها پیدا شد نیشم نزنه که خوب به هر حال آیت الکرسی رو خوندم و به سلامت از اون سبزه زار رد شدم. بعد در ادامه دیدم که دارم از پله های یک ساختمان بالا میرم که البته کنار پله ها حفاظ نداشت و حیاط معلوم بود و من میترسیدم که پرت بشم و دستام رو روی زانو هام میذاشتم و بالاخره به سختی اون پله ها رو تموم کردم و به خونمون رسیدم(که البته اصلا شبیه خونمون در واقعیت نبود) و زنگ زدم. در همون حال زنداییم (که در واقعیت همسایمونه) دیدم پیش آسانسور هستش و دکمه آسانسور رو میزنه تا بیاد. در همون لحظه زیر پای من خالی میشه( یعنی از آن طبقه تا کف حیاط کلا معلوم میشود) ولی بنده به جای اینکه بیافتم به سمت بالا صعود میکنم و در آخر هم یواش یواش خودم را کنترل میکنم و به زمین فرود میایم. ببخشید که اینقدر خوابم طولانی شد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیانگر آن است که در انجام یکی از کارهایتان شانس با شما یار خواهد شد و موفق می شوید .

 15. ZahraZahrasays:

  سلام من خواب دیدم دو تا میوه( به) سبز بزرگ تو یخچال داشتیم یکیشو دراوردم پختم بعدم صدای تلاوت قرآن میومد و من تکرار میکردم و فکر کنم سوره ی شمس بود ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به مطالعه درباره ی موضوعاتی بپردازید که باعث می شود احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید.

 16. فدرافدراsays:

  سلام و خسته نباشید خدمت مدیر محترم من خواب عجیبی دیدم خواب دیدم حضرت محمد (ص) ی برگه ی سفید رو بمن دادند و گفتند از طرف خداست اینم بگم که خیلی خیلی قبل ها چندین سال پیش،زمان بچگیم بود حدودا 10_11 سالم بود خواب دیدم حضرت محمد یه پنبه ی خیلی سفید دادند و منم شیرینی دادم بهشون میشه تعبیرشونو بهم بگید لطفا متشکرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و برنامه های خود بپردازید.

 17. مارال گرانسایهمارال گرانسایهsays:

  درود بر شما کتاب قرآنی دارم که به تازگی هدیه گرفتم، بعضی از سوره ها رو هر روز حتما میخوانم بهمین خاطر تقریبا همیشه همراهم هست، دیشب خواب دیدم نشستم و کتاب قرآنم دستم هست و یه سگ کوچولو کاملا غافلگیرانه روی پای من میاد بنحوی شبیه اینکه یک نوزاد به بغل من امد دستهاش رو روی شانه هایم گذاشت قرآنم هنوز دستم بود؛ دونفر که یادم نمیاد کی بودن شاهد این اتفاق بودن و از حرکت توله سگ به ذوق امدن و میگفتن شبیه بچه ی فلانی امد بغلش. (خدا منو ببخشه که اینو میگم) ولی ناگهان توله سگ روی قرآنی که دستم بود من مثل کارخرابی بچه انجام داد و من مضطرب و نگران قرآن رو زیرآب گرفتم. سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس دلسوزی برای دیگران، شما را از پیگیری برنامه ها و اهداف شخصی تان باز دارد.

 18. امیر سربازامیر سربازsays:

  من در خواب دیدم که سوره ی مائده رو حضرت عیسی برام تلاوت میکند تعبیرش چیست؟تعبیر خواندن سوره ی مائده در خواب نشانه ی چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما میخواهد تا برای رسیدن به اهداف و برنامه های فعلی خود، به برنامه ریزی دقیق و منسجمی بپردازید.

 19. ایمانایمانsays:

  سلام من دوازده صحفه اول سوره بقره را حفظ هستم و تقریبا هر روز می به حفظ می خونمش در خواب دیدم که چهار زانو نشسته ام و کتاب قرانی در دستم هست و داشتم همان را می خواندم در این آیات به بنی اسراییل تذکراتی داده شده و داستانهاشون اومده چند شب پیش هم دیدم که به یهودیان گرایش دارم یعنی هنوز مسلمانم ولی سست شده بودم تو خواب تو رو خدا تعبیرش چیه دارم دیونه میشم یعنی قراره یهودی از دنیا برم ؟ یا به خاطر تلاوت زیاد اون صفحاته ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اهداف خود را در زندگی شناخته و برای رسیدن به آن ها برنامه ریزی روشنی در نظر بگیرید. این خواب نشان دهنده ی وقوع هیچ اتفاق بدی نیست.

 20. اوااواsays:

  سلام و خسته نباشید من خواب دیدم دختر عموم که دو سالشه تو خواب لباس های قشنگی تن شه بعد یهو انگار صحنه عوض میشه و انگار همه خانواده به ما میگن زود باشید وگرنه ما میریم اونجا کفش من هر کاری ک میکنم پام نمیشه و اونا هم میرن بعد عموم بهم میگه بهت گفتم زود باش وگرنه میرن بعد انگار وارد صحنه بازی میشیم مثل بازی های کامپیوتری اونجا تقریبا تاریکه با دونفری ک تو خوایخواب میشناسم و انگار از موجودات ماورایی می‌ترسیم که بفهمن ما اونجاییم بعد از یه مدت انگار متوجه میشن و من کتاب قرآن خودم دستمه و سوره یاسین میخونم . (اینجا تو خونه خودمونیم.()بعد میرن جلوی در میبینم یکی از همنوا چادردسیاه رو شه و هیچی ازش معلوم نیست میاد میفته جلو پام و یه موش از زیر چادر در میاد و فرار میکنه و انگار وسط راه تبدیل ب گربه میشه بعد میبینم یکی دیگشون چادری مادرجونم هر وقت میاد خونمون واسه نماز سرش میکنه رو شه و من یاسین میخونم و میرم بالا ی سرش و اون نابود میشه وسط خواب انگار بازی کامپیوتری تیر و کمان رو در واقعیت تماشا میکنیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که در زندگی بیداری بر عهده ی خود احساس می کنید.

 21. سحرسحرsays:

  سلام خسته نباشید من پریشب خواب دیدم در خونه ما یه جنی وجود داره که همش خودشو شبیه اعضای خانواده من میکنه به طوری که هم شبیه خواهرم شد هم مامانم هم بابام...و هرچی بسم الله میگفتم نمیرفت...باید ایه الکرسی تا اخر میخوندم که محو میشد و من میفهمیدم کدوم یکی از اونا مادر واقعیمه یا خواهرم... ممنون میشم تعبیرشو بزارید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس ترس از انسان ها و داشتن توقعات افراطی، شما را محدود و منزوی کرده و آرامش روانی شما را به خطر اندازد.

 22. EnergyEnergysays:

  تعبیر خواب خواندن و شنیدن آیه ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قره اعین واجعلنا للمتقین اماما توسط دختر مجرد چی هستش؟ و اینکه پسری که دوستش دارد و با هم بینشون گسسته شده هم در همون مکان باشه و بشنود ایات رو

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از بیننده می خواهد تا بیش از گذشته به اهداف و برنامه های شخصی خود در زندگی توجه داشته باشد.

 23. حسین حاتمی ورزنهحسین حاتمی ورزنهsays:

  سلام شبی در خواب یکی از اقوام درمسجد بود ووقای از میجد بیرون رفت قران خیلی بزرگ با خود داشت وبیرون رفت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب به لزوم برنامه ریزی و پیدا کردن هدفی روشن در زندگی برای فرد رویابین می باشد.

 24. محمدیمحمدیsays:

  سلام.پریشب خواب دیدم چند دست لباس سبز داشتم یکیش هم تنم بود ولی دوسشون نداشتم.دیشب هم خواب دیدم که سوره الرحمن رو دیوار خونمون نوشته شده بود و منم ایه فبای الا ربکما تکذبان رو تکرار میکردم.ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا برای رسیدن به اهداف شخصی خود در زندگی بیداری، به برنامه ریزی دقیق و روشنی دست پیدا کنید.

 25. محسنمحسنsays:

  سلام مادرم خواب دیده ک دست منو درحالی ک بچه ام گرفته داره میبره مهدکودک (درحالی ک من الان ۱۵سالمه)و من ب ی خانم دبیر ۵۰۰تومن دادم و اون با اون ۵۰۰تومن برای من ی ساندویچ گرفت و داد بهم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. این خواب اشاره به مسئولیت های جدیدی دارد که فرد بیننده ی خواب بر عهده ی خود احساس می کند.

 26. علیعلیsays:

  سلام من خواب دیدم که داریم فرار میکنیم از دست دشمن و به یه قبرستان پناه بردیم جاهای دیگه هم بود ولی میگفتن اینجا رو چندبار چون انفجار داشته نمیزنن مجددا تو قبرستان و خرابه ها شروع کردیم به ایجاد پناهگاه ولی قربستان بی گیاه وعلف بود.ویکم رفتم جلو دیدم اون ور خیابان که سرسبزی هست خاله ها ودایی هام اونجان .گفتم اونجا درسته سرسبزی داره امنیت نداره فرار کنین.تعبیرش چیه ؟ یه مدت خیلی خواب میبینم همش استرس دارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید احساس اضطراب و ترس، موجب گرفتن تصمیماتی شود که می توانند سلامت و آرامش روانی شما را به خطر اندازند.

 27. سعیدهسعیدهsays:

  سلام من خواب دیدم تو یه مکان مذهبی یا شایدهم فضای باز دارم نماز میخونم داشتم ازیه نفرفرار میکردم .یهو یکی از همسایه هامون دیدم بدو رفتم یه جای دیگه نماز بخونم .گفتم کسی نبینه منو ، حس میکردم این مکان دوم حرم امامی هست .یه جایی شبیه یه اتاقک کوچیک بود در شیشه ای داشت و یه جا مهری بزرگ داشت به مهر برداشتم نمازبخونم..کوچیک بود مهره دقیق میخورد به دیوار ولی گفتم اشکال نداره کسی نمیبینه منو.خوبه.یهو یه پسری که نمیشناختم اومد تو از در شیشه ای.گفتم برو بیرون.گفت نمیرم تواونجا نمازبخون منم اینجا نمازمیخونم.منم چیزی نگفتم ومشغول نمازخوندم شدم.بعدازنمازاومدم بیرون دیدم اونی که دنبالم بوده بایه چیزی بهم آسیب رسوند منم رفتم دکتر برام آمپول نوشت گفت خوب میشی نترس .وبعدش رفتم دستشویی تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که به طور همزمان مسئولیت های زیادی را بر عهده ی خود احساس می کنید و لازم است به جای شانه خالی کردن، به مدیریت شرایط جدید بپردازید. این کار به گسترش منافع و سرمایه ی شما کمک خواهد کرد.

 28. نسریننسرینsays:

  سلام و عرض ادب من تو خواب دیدم شیرینی پخش می کنم و بابام که به رحمت خدا رفته ایشون هم از شیرینی برداشتن میخواستم تعبیر خوابم رو بدونم با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موفقیت های احساسی جدیدی دارد که موجب احساس رضایت مندی شما خواهد شد.

 29. عسکریعسکریsays:

  سلام من خواب دیدم دارم آیه الکرسی رو از حفظ میخونم ولی آخرشو دارم اشتباه میخونم کلا توی بیداریمم آخر شو بلد نیستم اشتباه میخونم تعبیر خوابم چی میشه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام، این خواب اشاره به برنامه ای دارد که برای رسیدن به یک هدف در نظر گرفته اید، اما بخش هایی از این برنامه هنوز برای شما روشن و حساب شده نیست.

 30. سورى مرادىسورى مرادىsays:

  سلام خسته نباشيد خواب ديدم قرآن را باز مى كنم و سوره حمد باز مى شود كه روى صفحه ى آن چند شمع روشن است مثل شمع شام غريبان ، نگران شدم تعبيرشو مى شه بگين لطفا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید شرایط و مشکلات فعلی شما را از آینده و کار های ارزشمندی که می توانید انجام دهید ناامید کند.

 31. محمدمحمدsays:

  با سلام.شب جمعه یک ساعت قبل از اذان صبح خواب دیدم که زنم با یک مرد دیگه رابطه داره و همیشه با هم رفت و آمد میکنن و منم از این موضوع به شدت عصبانی شدم و این جریان باعث شد که به زنم بگم باید از هم جدا بشیم.ممنون میشم تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، معنای بدی ندارد و فقط ممکن است بخاطر یک برخورد و یا یک رفتار اشتباه مقداری عصبانی شوید ، و هیچ ارتباطی با خیانت نخواهد داشت.

 32. گیسو محمدیگیسو محمدیsays:

  سلام من خواب دیدم که رهل قرآن افتاده توی کاسه توالت و کمی هم ادرار روش ریخته خیلی ناراحتم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به خداوند توکل کنید و از افراد حسود و بدنظر دوری کنید.

 33. یاسیاسsays:

  سلام خواب دیدم تو یه محیط آموزشی هستم بعد داشتم به کتاب قرانم نگاه میکردم یه صفحه از وسطاش کهنه و پاره بود به داداشم گفتم نگران نباش تو خونه چند تا کتاب قران دیگه دارم ولی اون صفحه که کهنه بود آیات قران نبود بلکه روشی واسه برآورده شدن حاجات بود با نقاشی یه کف دست با پنج انگشت. یکی از پسرای کلاس با خنده گفت این چرا اینجوره منم خندیدم و گفتم خدای ما همیشه عجله میکنه بخاطر همینه دعاهای ما رو نمیبینه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما احساس می‌کنید که تحرک و پویایی از زندگی شما دور شده و دیگر انگیزه گذشته را نخواهید داشت.

 34. RadaRadasays:

  سلام من خواب دیدم که یهو یه قران جلوم باز شد به ایاتش نگاه کردم و به نظرم امد که این ایات مال یه سوره دیگست اشتباهی تو این سوره آمده به همین دلیل شروع کردم به خوندن آیات که یهو دیدم دارم از حفظ میخونم و کل کتاب قران داره وارد مغزم میشه ودارم کل قرآنو تو یه لحظه بدون خوندن حفظ میکنم ولی اصلا کشش نداشتم وانگار داشتم میمردم که از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکر پروردگار را به خاطر نعمت های بی دریغش به جای آورید و دل به او بسپرید. آینده خوب و روشنی خواهید داشت.

 35. هانیه ماهانیهانیه ماهانیsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم از دست دشمن تو روستامون داریم فرار میکنیم که به پایین دره رفتیم و یکدفعه اب اومد و من برای نجات خودم صخره و سنگ ها رو سفت نگه داشته بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای رسیدن به اهداف واقعی، از رویاهای محال دوری کنید.

 36. فائزهفائزهsays:

  سلام استاد محترم .خواب دیدم ک ناراحتم از دست دوس پسرم و میرم سرمو میزارم کنار سرش رو بالشت اونم قران دستش گرفته بود و داشت میخوند بلند..تو خواب دقیقا ایه هارو میدیدم و کلا راجب چیزای خوب بود ولی الان یادم نمیاد چ ایه هایی بود دقیقا و همزمان ک میخوند گونم رو هم نوازش میکرد تا اروم شم.ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می‌خواهد تا موضوعاتی که این احساس را در شما ایجاد می‌کنند را شناخته و در صورت لزوم آن‌ها را از زندگی خود حذف کنید.

 37. FahimehFahimehsays:

  سلام وقتتون بخیر من دیروز خیلی حال بدی داشتم قرار بود کلا اینده ام مشخص بشه ولی نشد و خیلی حالم بد بود شب قبلش هم خیلی هر چی دعا و ثنا بود من خوندم نمیدونم چرا این خواب و دیدم خواب دیدم یکی بهم گفت صفحه یا حکمت ۱۰۴ یا ۱۰۶ نهج البلاغه و ۱۰۴ یا ۱۰۶ صحیفه سجادیه رو بخون من اصلا این دوتا کتاب و اصلا نخوندم واصلا نمیدونم چیه لطفا میشه تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ای از گیر افتادن و نرسیدن به دستاوردهایی که به عنوان هدف برای خود مشخص کرده‌اید باشد.

 38. ع.کع.کsays:

  سلام خدمت استاد گرامی- من خواب دیدم از سوراخ توالت به همراه آب یه چوب سفید بیرون میاد که روی آن یه قرآن هست و آن قرآن هم دقیقا همون قرآنیه که ما قدیم داشتیمش. قرآن رو در یک پارچه ی زرد رنگ که جای قرآن بود میزاشتیمش و قرآنی که روی چوب قرار داشت در همون پارچه جا قرآنی بود. سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتراست برای هدایت و روشن ترشدن راه زندگیتان قران بخوانید و احترام بیشتری بگذارید

 39. محسنمحسنsays:

  با سلام. من خاله م خواب دیده که رفته مسجد یه قرآن رو آورده که بخونه یهو یکی میاد و قرآنو ازش میدزده. بازآ تعبیرشو لطف کنید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب به معنای انجام کارهای خوب است که موانعی بر سر راه دارد.و باید از بدی ها دوری کند.

 40. مهشادمهشادsays:

  با سلام من دیشب در خواب دیدم که یک صدایی به من میگفت سوره ابراهیم رو بخون. البته من الان مدتهاست که برای حاجت دلم جزء های مختلف قرآن رو میخونم، خواستم ازتون سوال کنم پیام خاصی در این خواب هست؟ سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای حل شدن‌مشکلات و سختی های زندگیتان است.

 41. روشاروشاsays:

  خواب دیدم کلی پول داشتم همرو گذاشتم لای قران. یه ده تومنی مچاله م داشتم تو ی صفحه اش قران و گذاشتم تو کیفم پشت ماشینی که پراز سیب قرمز بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنی است که آگاهی شما درباره مسائل احساسی در حال افزایش است.

 42. سسsays:

  سلام ..من دیدم قرانی بازه و انگار داشتم میخوندمش یا بهر حال احساس کردم معنیشو بهر حال ...یادمه درباره سه گروه از جهنمیان نوشته شده بود...متشکر از تعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بربشارت است و توبه کردن خواننده کتاب تعبیر میشود

 43. PPsays:

  سلام من خواب ديدم در مكاني مقدس هستم مثل حرم و دارم قران ميخونم تقريبا از وسط هاي جزء ٦ تا وسط هاي جزء٧ و منتظرم قرانم تموم بشه و نماز بخونم مادر بزرگم هم كنارم نشسته و نماز ميخونه بعد متوجه ميشم كه من مريضي ماهانه هستم و نبايد قران بخونم ممنون ميشم تعبيرش رو بگين من اشتباه جايه ديگه اي گذاشتم كامنت رو متوجه شدم بايد اينجا بذارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشان از حل شدن مسائل و مشکلات زندگیتان است

 44. MMsays:

  سلام من دیشب قبل از اینکه بخوابم نیت کردم که آیا با اون آقایی که بهش فکر میکنم و مدام دعا میکنم که موقعیت ازدواج باهاش رو داشته باشم ازدواج میکنم و اینکه چرا هر چی دعا میکنم نمیشه که خواب دیدم یه برگه ای دستم بود که این آیه توش نوشته شده بود عسی ان تکرهو شیا و هو خیر لکم و عسی ان تحبوا شیا و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون خواهش میکنم بهم بگید دارم دیوونه میشم فکر کنم خوابم معنی خوبی نداره یعنی باید از ازدواج با اون شخص منصرف بشم؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به خداوند توکل کنید و معنی ایات قران را ببینید

 45. ehsan Sssehsan Ssssays:

  سلام من خواب دیدم که در دستشویی هستم و درحال مدفوع و ادرار هستم . وقتی کارم تمام شد چشمم به سنگ توالت افتاد که دیدم ایات قرانی روی ان حک شده است. و جالب اینجاست که موقه مدفوع و ادرار کردن هیچ ایات قرانی نبود. لطفا واسم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، برای این مورد صدقه ای حتی مختصر پرداخت نمایید

 46. mehravamehravasays:

  سلام وقت تون بخیر من دیشب بعداز اذان صبح به خواب رفتم و خواب دیدم که درحالیکه باردارم(مجرد هستم)داخل ساختمان وسپس اتاقی بسیار نامرتب و کمی تاریک شدم که پر از پرنده بود که ناگهان پرندگان به حالت بسیار عجیبی پرواز میکردند به زمین میخوردند دور خودشون می‌چرخیدند انگار که دیوانه شده باشند من بسیار ترسیده بودم به کمک آقایی که اونجا بود و من اصلا تو واقعیت ندیده و نمی شناختم از اونجا بیرون اومدم بلافاصله به یاد آوردم که قرآنی که متعلق به منه در اتاق دیگری است فورا رفتم قرانم رو برداشتم و روی شکمم نگاه داشتم یا رو سینه ام گرفتم وآرام شدم و از اون ساختمون خارج شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است در زندگیتان با اتفاقات و تغیرات خوشی روبرو شوید

 47. الناالناsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم پشت سرم سیاهه و دارم تند تند قران میخونم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیشتر بیانگر ایمنی و یا دور شدن از تنش و خطر است

 48. شیدا خیاطیشیدا خیاطیsays:

  باسلام و آرزوی قبولی طاعات در خواب کسی بمن میگفت احزاب،احزاب،احزاب ومن تکرار میکردم تا در بیداری بیاد داشته باشم که کسی مدام سوره احزاب رو برای من یادآوری میکرد. ممنون از تعبیر خوابم?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سود و منفعت و خیر و برکت است

 49. کیانا ناجیکیانا ناجیsays:

  سلام خواب دیدم یک لحظه دره عمیق و سیاهی که بالای ان ایستاده بودم و نگاه میکردم و بعد جایی بودم که دور و برم شلوغ بود از افراد و چند قدم به طرفی رفتم که خانومی امد و به من ساعت مچی خرابی داد و من رفتم جایی مادر بزرگم داشت قران با صوت میخوند و دختر عمه ام اونجا در یک اتاق که به دیوارهای ان طلا بیشتر گردنبند اویزان بود که یکی از انها از همه بلندتر و زیباتر بود گفتم بده به من داد دستم ،داشتم توی دستم به گردنبند نگاه میکردم و من به اون گفتم یعنی میشه مادر بزرگ اینو به من بده که اون خانوم که ساعت خراب و ازکار افتاده داده بود دستم امد و یک قران که لای اون یه مقدار پول بود داد به من و گفت شوخی کردم و بعد من بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشان دهنده موفقیت و پیشرفتتان در امور اقتصادی است

 50. افسانهافسانهsays:

  سلام من خواب ديدم يه نوشته كه بصورت انگليسي رو رو قطره چشم نوشته شده بود رو ميخونم به تظرتون تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام تعبیری ندارد

 51. HanaHanasays:

  باز هم سلام? من مادرم در دوارن بارداری ش و زمانی که میخواستم به دنیا بیام خواب دید که کسی سوره ی کوثر تلاوت میکنه و تاکید داره که اسمم کوثر یا عطیه باشه خیلی دنبال تعبییر این خوابم واقعا ممنون میشم❤

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب نشانه خیر و برکت و روزی است

 52. سارا کریمیسارا کریمیsays:

  با سلام از پارسال تابستون هی خواب محل کارو همکارام رو میدیدم و یکی از همکارام برام مشکلات بدی رو درست کرد و خیلی اذیت شدم و ضربه خوردم قبل از عید با رفتن ایشون از محل کارم تا حدود زیادی مشکلاتم حل شدند و یه نفس راحتی کشیدم حالا امروز صبح خواب دیدم که این خانم باز برگشته به مدرسه مون و دوباره شروع به کار کرده کنار دفتر مدرسه نشسته بود و داشت پارچه ایی رو قیچی میکرد برای جشن یلدا بعد خودمد تو کلاس دیدم که دارم به بچه ها قران یاد میرم یکی از همکارام اومد داخل کلاس و گفت اینطوری نه باید با صوت به بچه ها یاد بدی داشتم تو خواب میگفتم اعوذو باالله من الشیطان رجیم و بعدم سوره توحید البته نه همشو این خانم اومد گیر داد و منم خواستم باهاش دعوا کنم و جوابشو بدم که بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دیدن قران در خواب بر وجه ها نتفاوتی تعبیر میشود که در کل بر سلامتی و سعادتمندی تعبیر میشود

 53. سیدمحمد ضیاسیدمحمد ضیاsays:

  سلام من در خواب دیدم یکی از اقوام کتاب قران رابرداشت و یه چیزی مثل چوب یا میله کرد تو قران و قران را سوراخ کرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است از نزدیک شاهد اهانت و یا بی احترامی برخی از افراد نسبت به عقاید و یا باورهای خودتان باشید.

 54. رکسانارکساناsays:

  با سلام، من خواب دیدم همکار خانمم (که چند ساله ازش خبر ندارم و با من هم زیاد خوب نبود) داشت جانماز و سجاده پخش می کرد بعد دیدم خواهرم که از من یکسال بزرگتره ازش دو تا سجاده و جانماز گرفته بود و تو خواب به من می گفت خانم فلانی یکیشو برا من داده و یکیشو برای تو ، و من تو خواب از اون خانم تشکر کردم، لطفا تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشان از انجام کارهای درست و نیت خیر دارد

 55. سیامکسیامکsays:

  سلام استاد من خواب دیدم که مقداری ادرار در ظرف به کسی دادم ولی اینقدر فشار و مقدار ادرارم زیاد بود که رفتم دستشویی و به ادرار کردن ادامه دادم ناگهان ادرارم پاشید روی دیوار که آیه الکرسی روش نوشته شده بود بلافاصله آب ریختم روی دیوار تا نجاست رو پاک کنه ولی تمام نوشته های قرآن پاک شد جز کلمه الله تعبیرش چیه؟ تو رو خدا جواب بدین , حالم خیلی بده در ضمن من این خواب رو نزدیک اذان صبح دیدم من ده سال نماز نمیخوندم , ولی الان ۱۰ روزه که نماز خوندن رو شروع کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در مسائل مالی اتفاقاتی خوشایند برایتان خواهد افتاد که بستگی به سیاست ما در نگه داری ان دارد بهتراست ارتباط خود را با خداوند قوی تر کنید و نماز بخوانید میتواند نشانه ای برای شما باشد

 56. فاطمهفاطمهsays:

  باسلام من خواب دیدم تو محل کارم نشسته بودم و باهمکارم مشغول خواندن قران بودیم و من بیشتر معانی قرانرو میخوندم ولی اینک چ سوره و کدوم قسمت قران بودش رو متوجه نشدم تعبیرش چیه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه حل شدن مشکلاتتان است

 57. پردیسپردیسsays:

  با سلام من خواب دیشب خواب دیدم در اتوبوس هستم و در حال سفر هستم و در حالی یک روسری سفید خیلی بلند به سر داشتم و به اسمان آبی و پر از ابرهای قشنگ نگاه می کردم و زیر لب سوره انسان را میخواندم و نمیخواستم کسی بفهمد و کاغذی را این سوره رویش نوشته بود را هر وقت کسی حواسش به من نبود از کیفم در میاوردم و میخواندم و بسیار به آسمان آبی و سفید نگاه میکردم یک شب دیگر هم خواب دیدم ایات اخر سوره یس را در حال سجده میخواندم و در خواب در همان مکانی بودم که همیشه نماز میخواندم 2 تا اخر یاشاید 3 اخر یس بود لطفا این دو خواب را تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و خبرهای خوش است

 58. فرانکفرانکsays:

  سلام، خواب دیدم قرآن دارم میخونم و به اسم سوره نگاه کردم نوشته بود سوره هد هد، معانی اون رو میخوندم و با تکه نان خشک لول شده ایی زیر آیات رو دنبال میکردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در زندگی از قران برای راه درست کمک بگیرید

 59. فروغفروغsays:

  سلام. خواب دیدم یه نفر که نمیشناختمش دو برگ از قرآن رو آتیش زده بود. پدرم که سالها پیش فوت شده قرآن رو گرفت تو دستش و همش فوت میکرد تا آتیشش خاموش بشه اونقدر فوت کرد تا خاموش شد نصف بیشتر برگه قرآن سوخت بجز بسم الله الرحمن الرحیم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب روابط خود و کردار خود بیشتر باشید و برای پدرتان صلواتی خیرات دهید

 60. الهام الهامالهام الهامsays:

  سلام.من دیشب خواب پریشان دیدم که توش داشتم از کسی فرار میکردم و میترسیدم اما کل خواب رو یادم نیست.فقط یادمه در ادامه خواب پیش برادرم نشسته بودیم و برادرم که مجرده داشت سوره والسما و الطارق رو با لحن بسیار زیبا و دلنشین میخوند مثل یک قاری.درصورتیکه که حتی روانخوانی قرآن هم کمی براش سخته.و من خیلی از قرآن خوندن تعجب کرده بودم که به چه زیبایی داره قرآن میخوند.تعبیر چیست.ممنون از شما.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر نشان دادن راه و روش درست در زندگی است

 61. ش.۱ش.۱says:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم روی پشت بام نشستم و یک آقای جوان ناشناس هم آمد و بهم گفت اگر میتونی برای رسیدن به حاجتت سوره ی طلاق را بخوان

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه موفقیت در زندگی است

 62. کیمیاکیمیاsays:

  سلام. خواب دیدم خواهرم قرآن میخونه و یکهو از تعجب خشکش زد.پرسیدم چی شده؟گفت 2تا آیه اینجاست که تو هم توش هستی! من گفتم آیه های خوبیه. احساس میکردم از سوره بقره بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه کارهای درست و خیر و برکت در زندگی خواهرتان است

 63. علیرضاعلیرضاsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم 2 تا برادر دارم (تو واقعیت ندارم) اصلا باهاشون خوب نبودم بعد اصلا اونا مهمم نبودن البته بعد بهم آیه نازل شد ی تیکه از آیه یادمه... (و اذ نهار نارا ) معنیش یعنی در روز آتش جالب اینه که آیه عربی بهم نازل شد... بعد من اصلا عربیم خوب نیست بعد تو خواب معنیشو میفهمیدم کامل ی جاهای تاریکی میرفتم که فقط یکم نور داشت... بعد ی سری آدم با ی لباسهای عجیب از بغلم رد میشدن... ی کلاهای عجیب بلند مث قیف رو کلشون بود لباساشونم سیاه بود کلا خواب عجیبی بود خلاصه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خواب پریشان است تعبیری ندارد

 64. ffsays:

  با سلام... بنده خواب دیدن آقایی که نمیشناسم و یا به یاد ندارم کی بود به من گفت دعا و قرآن میخونی؟ بهش گفتم کتاب دعا دارم و دعا میخونم بیشتر ... گفت نه قران بخون روزی دو صفحه... تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در زندگی خود خداوند را بیشتر مدنظر قراردهید

 65. زهرازهراsays:

  با سلام. در خواب خواهرمو دیدم که مشغول خواندن قران بود اونم با آواز. بعد اذان هم خوند و یه تعداد از همسایه هاش اومده بودن خونشون و داشتن برای خواهرم پشم گوسفندو تمیز میکردن. تعبیر کنین ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاقات خوشایند و خوشحال کننده ای برای خواهرتان اتفاق خواهد افتاد

 66. نسترننسترنsays:

  با سلام من دیشب خواب دیدم که داشتم آیت کرسی رو تلاوت میکردم تو خواب یادم نیست که تو ماشین در حال حرکت بودم یا جایی ایستاده بود ولی فکر کنم تو ماشین بود ویکی از عمه هام داشت میگفت که من چقدر خوب آیت کرسی را بلدم من داشتم با صدای بلند آیت کرسی را برای بقیه تلاوت میکردم و تا آخر میخوندم تا جای اولایک اصحاب نار اون فیها خالدون تا همین آخر خوندم ببخشید یکم زیاد گفتم میخوام بدونم تعبیرش پیام منو از سایت شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر برکت و راه و روش درست زندگی تعبیر میشود

 67. پوریاپوریاsays:

  سلام،من ساعت ۴:۵۰ صبح بود که خوابیدم ساعت ۵ صبح خواب دیدم که یکی از دوستان نزدیکم روی تختم نشسته و داشت یه چیزهای با صدای نامفهوم بهم میگفت که یهو همزمان شروع به خواندن قرآن کردیم بعدش یهو از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای درست و پسندیده است

 68. الهامالهامsays:

  سلام خسته نباشید ، من خواب دیدم ماه رمضان بود و صبح بعد از اذان صدای زن همسایه مان می امد که داشت باصدای بلند قران میخواند و من و شوهرم صدایش میشنیدیم و گفتیم روزی یک جزءمیخواند و خوشابحالش ، و کتاب قران هم دیدم که تقریبن به آخرهای قران رسیده بود ، خیلی ممنونم اگر تعبیری دارد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای درست و پسندیده است

 69. مدیممدیمsays:

  سلام خسته نباشید .‌من خواب قران رو ندیدم .‌خواب دیدم انگاری جایی از کره ی زمین خارجه ک ستاره ها و کهکشان ها هستن رو نشونم دادن اونجا چند ایه شریفه قران تلاوت شد که اون چیزی ک یادمه این بود ک بعد از این دنیا دنیای دیگری است و ایه هایی بود که از اون دنیا میگفت و اینکه اسمان هارو پدید اوردیم و .. ممنون میشم تعبیزش رو بگید . ربطی به مرگ و اجلم داره؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است با خوش شانسی روبرو شوید

 70. یاسیاسsays:

  سلام. خواب دیدم یه سید بهم میگه جواب خواستت آیه ۷۴ سوره بقره هستش. تو همون خواب قرآنو باز میکنم همون صفحه بالاش نوشته ترس شما به امنیت تبدیل میشود تو خواب از دیدن اون صفحه قرآن خیلی شادمان میشم به آرامش میرسم. حالا تو بیداری اون آیه خوندم در مورد سنگ دلی هست. امروز کمی بخاطر مشکلم خشمگین بودم ممکنه معنی این آیه در واقعیت به حال و روز خودم اشاره کنه و معنی خوبش تو خواب به جواب خواستم؟ من این سید و تو دو سال گذشته بار دومه که تو خواب میبینم و ازش حرفی میشنوم. معمولا وقتی نیت میکنم که تو خواب یکی راهنماییم کنه ایشونو میبینم؟ البته معنی دقیق خوابمو نمیدونم. ممنون میشم راهنماییم کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه خوبی است و بر راهنمای شما قران تعبیر میشود به خداوند توکل کنید که درکارها موفق خواهیدشد

 71. الهامالهامsays:

  سلام.این خوابی که دیدم مال بعد از ظهر هست ینی ساعت ۷ و نیم بعد از ظهر که بیدار شدم قبلش خواب دیده بودم. خواب دیدم تو یکی از خونه های قبلی مون هستیم و من بیرون بودم .وقتی برگشتم خونه مامانم گفت مامان یه زنگ به داداشت بزن ببین چرا نیومده خونه تا الان.گفت قبل از تو رفته بیرون هنوز نیومده.منظورش این بود نکنه برای قهر رفته.(برادرم سه سال از من بزرگتر بود و پارسال فوت کردند.).اما تو خواب ما نمی دونستیم فوت کرده.یدفه یه صدایی شنیدم که میگفت برای پیدا شدن گمشدتون آیه ده سوره هود رو بخونین.تعبیرش چی میتونه باشه .اینکه گفتن اون آیه رو بخون ذهنم رو درگیر کرده. ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه تغیرات و اتفاقات جدید است

 72. هانیههانیهsays:

  سلام استادخداقوت ،من خواب دیدم که دارم قرآن حفظ میکنم نمیدونم چه سوره ای بود ولی چون باالحمدلله الذی شروع میشدویکم آیه اولش طولانی بود( توخواب)به نظرم اومدسوره حدیدرودارم حفظ میکنم کلاآیه درباره شکرخدابود اتفاقاخیلی هم راحت تونستم حفظش کنم بعدباخودم گفتم یک آیه حفظ کردم بقیشوبذارم فرداحفظ کنم الان برم یکم ازسوره بقره حفظ کنم انگارتوخواب میخواستم تومسابقه حفظ شرکت کنم باخودم میگفتم یکم ازاول قرآن حفظ کنم یکم ازآخرقرآن اینجوری راحت ترحفظ میشم بعداین مسابقه که هرسال هست هرسال کم کم میرم امتحان میدم تاازحفظ زده نشم( باتشکرفراوان ازاستادگرامی)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بر سعادتمندی و خوشبختی در زندگی تعبیر میشودقران را سر لوحه زندگیتان قرار دهید

 73. آرامآرامsays:

  با سلام دیشب یه خواب خیلی بد دیدم اول خواب دیدم خودم مریضم و زیر بغلم عفونت و درد داره همه گفتن برو تو آفتاب دراز بکش گرم بشه خوب میشه بعد یهو دیدم خواهرم لباسشو زد بالا زیر بغل و سینش کاملا با چرک و عفونت خون مردگی پر بود و سینه و زیر بغلش میخواست کنده بشه فشار دادم سر جاش و بهش گفتم تو حالت خیلی بده بعد هی اتفاقات بدی پشت سر هم افتاد مثلا قوری چای خالی شد بعد همزمان احساس کردیم قرار اتفاق بدی بیوفته تلفن زنگ زد خواهرم گوشی رو برداشت یه نفر چیزی بهش گفت خواهرم گریه کنان و شیون زنان راه افتاد منم گریه میکردم هی تو ذهن خودم فکر میکردم نکنه یه نفر مرده مامانم یا بابام یا داداشم همینطور نا امید گریه میکردم و آیت الکرسی میخوندم از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر رهایی از غم و غصه ها و به وجود امدن شادی در زندگیتان است

 74. فریبافریباsays:

  با عرض سلام ، من تو روز مزه خودم چندتا ایه نوشته بودم که اون هارو بخونم تو فکرش نبودم چند وقت بعد همون دفتر رو تو خواب دیدم و دیدم مادرم دیده درچه مورده ، دوست نداشتم کسی ببینه چی دارم میخونم به نظرتون چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و تغیرات عالم بیداری است

 75. SaraSarasays:

  سلام ودرود من مشکلی دارم درزندگی ام برای یک تصمیم گیری که درنمازصبح ازخداوند یاری خواستم وخوابیدم درخواب دیدم همراه چندتا ازدوستان قدیمی خودم به کتابخانه ای بزرگ رفتم وبرای نیت خودم قران باز کردم تاقران راهنمایی ام کندولی انجا شلوغ بود نتوانستم بخوانم ان صفحه ای که اورده بودم رو گفتم‌سرفرصت میخونم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه خل شدن مشکلاتتان است

 76. زهراااازهرااااsays:

  با سلام و عرض ادب ...! خواب دیدم که نصف شب بود و همه ی اعضای خانواده خواب بودند من بیدار شده بودم و برق را روشن کرده و قران را باز نموده بودم و داشتم بلند بلند قران میخواندم ...اما اصلا یادم نیست که کدام سوره بود ...بعد دیدم خواهرم و مادرم نیز بیدار شدند و همراه من آنها نیز بلند بلند قران میخواندند ...به طوری که همه بیدار شدند از صدای ما و تعجب کردند که چرا اینگونه و نصف شب همه را بیدار کردم ...به یهو به خودمان آمدیم و خنده مان گرفت ...خندیدیم ...امذ خنده مان بدن قهقهه و صدا بود ...بی صدا خندیدم ..بعد بیدار شدم ...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه حل شدن مشکلاتتان است

 77. خانوم مخانوم مsays:

  سلام خسته نباشید. مادر من خواب دیدن (زبانم لال) تو قبر میذارنش و بالای سرش با صوت زیبا قران میخونن ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام عمری طولانی خواهند داشت

 78. الیالیsays:

  با سلام خواب دیدم توی یه مسجد خیلی بزرگ هستیم که بیشتر شبیه یه تالار شیک بود و یه شخص هنرمندی صفحه های قرآن رو با قلم و رنگ آمیزی زیبا و طلایی روی صفحات شیشه ای مانند خیلی بزرگ مینویسه و رنگ میکنه. و یکی ازونها که اماده بود رو داشتیم از پله ها میبردیم پایین ک تو جای مخصوصش نصب کنیم. ولی تو خوابم واضح نبود چه آیه ای و چه سوره ای... یه عده زیادی هم بیرون دم در مسجد بودن و خیلی شلوغ بود ولی داخل مسجد خیلی خلوت بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام میتواند نشانه باشد برای راهنمایی و روش درست کار در زندگی برای شما

 79. مهسامهساsays:

  سلام من خواب دیدم کل آیات قرآن تو کاغذ نوشتم و دارم تک ب تک اونارو روی قبر یه نفر می نویسم و کنار قبرش شکلات گزاشته بودم کلی هم شیرینی بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه حل شدن مشکلاتتان است

 80. النازالنازsays:

  سلام مادرم خواب دیده تو خونمون هست ی بخشی از حیاطمون آتیش گرفته که داره از دور نگاه میکنه وقتی نزدیک میشه میببنه آتیش خاموش شده وسطش ی قرآن هست که کاملا سالمه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابشان نشانه مشکلات زندگی است

 81. سمیراسمیراsays:

  سلام خواب دیدم می خواهم به مدرسه بروم و قران با جلد بنفش و صورتی را در کیف مورد علاقه ام گذاشتم تا در مدرسه بخوانم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای درست است

 82. مشکوهمشکوهsays:

  سلام من امروز سوره تبت و خاب دیدم نوشته شده بود آیه ها رو میدیدم و شنیدم یا خودم میگفتم پیامبر فرموده سوره تبت و هر کس بخونه ،بقیش نمیدونم چی بود و داشتم میخوندم سوره رو .تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بربندگی و اطاعت ازخداوند تعبیرمیشود

 83. فرزانهفرزانهsays:

  سلام. میشه لطفا خواب منو تعبیر کنید. خواب دیدم خواهرم آینه بزرگ نقره و یک جلد قرآن بهم میده. منم آینه و قرآن رو زیر بغلم میزنم و دنبال سک دستی میگردم که اونارو توش بذارم. نه به آینه نگاه کردم و نه قرآن رو باز کردم. ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوش است

 84. فرزانهفرزانهsays:

  خیلی ممنون?

 85. نگیننگینsays:

  سلام وخسته نباشید،قبل شب رفتم امامزاده ازامام زاده خواستم که حقموازکسی که بهم ظلم کرده بگیره شب خواب دیدم توهمون امام زاده نشستم و دارم قران میخونم دیدم اون شخص واردامام زاده شدومنودیدکه دارم قران میخونم هول شد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بیشتر به علت شرایطی است که در ان قرار دارید به خداوند تکیه کنید

 86. Naziiiiiii???Naziiiiiii???says:

  سلام من دوبار تاحالا یه خواب تکراری دیدم اینکه یه مرکز خرید هست و یکی از طبقه های اون چیزای شکلاتی رایگان میدن ولی مامانم نمیزاره بردارم این خوابو دوبار دیدم بعدشم خواب دیدم ک تو یه قبرستون هستم سر قبر یکی از اشناها قبر باز میشه و یه گردونه میاد و با هر بار گردش این گردونه جن هایی میان و منو میترسونن و میرن یکی از جن ها میخواد به من تجاوز کنه و من تخت خوابم رو تو خواب دیدم ک مثل همیشه قران بالای اونه و سریع قران رو برداشتم ولی فک کنم قران و از من گرفت و به من تجاوز کرد میشه تعبیرش رو بگید من حالم خوب نیس اصلا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مفهومش درستی و خوبی می باشد .

 87. زهرازهراsays:

  سلام باوجود اینکه حافظ قرآن نیستم در خواب میدیدم از حفظ به صورت روان و با لحن زیبا قرآن می خوانم. از اینکه پاسخگو هستید سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام از قران در زندگی خود ودر مواجه با مشکلاتتان بیشتر استفاده کنید

 88. FatemeFatemesays:

  سلام خواب دیدم انگار میخواستم با قران حالتی مثل فال بگیرم برای مشکلات صفحه ای رو باز کردم نام سیدی که میشناسم توش بود که من با دیدن اسمش تو قران کلی تعجب کردم صفحه کنار همون اسم تو قران نام های خدا بود و انگار از یجایی ناد علی میخوندن صداش میومد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در مواجه با مشکلات در زندگیتان با قران انس بگیرید

 89. سایهسایهsays:

  خواب دیدم دخترم برای کلاس سوار ماشین مدل بالا مثل فراری مشکی رنگ که جلوش گلکاری شده بود سوار شد رفت کلاس بعدش دیدم داشتم تو یکی از فرعی ها می خواستم وارد یوسف آباد بشم خانم ابراهیمی همراه من شد می خواست بره بیمارستان جراحی دور میدان کلانتری جمعیتی بود چه جمعیتی همه خانم های چادر مشکی و آقایان با لباس مشکی به یکسری ها دوغ دادن خوردن بعدش یک خانمی که بغل دست من بود یک پسری را صدا کرد تا دخترش را بهش معرفی کنه پسره دست دختره را بوسید یهو دیدم سرش را آورد کنار گردن من ، یک جورایی می خواست احساسش را بهم نشون بده بعدش دیدم تو یک اتاق خونه ای هستم و من نشستم همون پسر و مادرش نشسته بودن یکی خانمی هم بغل دست من نشسته بود انگاری از بستگان من بود بعد مادر پسره گفت پسره را به سه نفر نشون دادیم یهو نمی دونم چرا به سیما رسید انگاری به طنز گفت به پسره گفته بودم مجردم یهو دخترم آمد تو ، بعدش دوباره رفت دوباره آمد یهو آن کسی فامیل من بود گفت این دخترشه ، با خودم می گفتم من که دروغ نگفتم مجردم دیگه ، یهو دخترم یک آیه قرآن خوند آنقدر آن آیه را زیبا خوند آنقدر زیبا خوند خانمه پرسید دخترتون تو چه زمینه ای است گفتم چون من می خونم آن هم می خونه تو زمینه ای نیست بیشتر صوته ، بعدش دخترم با همون حالت بچگیش و شیطنتش رفت یک پسر بچه جلوم رو به شکم دراز کشیده بود و صورتش طرف من بود آن زن بهش گفت تو هم قرآن بخون انگاری مرده هم یک پسر داشت پسر بچه فوق العاده زیبا بود با چشم های سبز زیبا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه موفقیت در امور اقتصادی است

 90. امينامينsays:

  سلام برادرمحترم،خواندن سوره اعلي نزديك عالم ديني چيست واينكه من به ايشان گفتم فلاني من اين يك كلمه رو آيا درست ميخونم يانه ويااينكه اينگونه گفتم تنهادراين كلمه اش من مشكوكم كه آيا درست ميخواهم يانه البته من ازش پرسيدم شماكدوم سوره روحفظ هستيد ايشون گفت فاتحه منم گفتم من اعلي روهم حفظم وإحساس ميكردم من بهتر ازايشونم چون حفظ سوره فاتحه يه امر طبيعي بودچون مادرنمازهامون هميشه ميخونيم .متشكرازسعه سدرتون.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در مشکلات خود به خداوند تکیه کنید و بیانگر اراده است

 91. علی پناهیعلی پناهیsays:

  سلام، احتراما بدینوسیله خواهشمند است تعبیر خواب به شرح ذیل را اظهار لطف فرمایید. باتشکر و احترام ... در خواب دیدم به اتفاق همسرم که در حال گذر از کنار دیوار مسجدی (گویا مسجد بود) بودیم که احتمالا از همان مسجد پس از اتمام مراسمی خارج شده بودیم، خواستم به همسرم یک آیه ای از قرآن را بیاموزم. تاکید میکردم که خیلی ساده است و به سرعت حفظ خواهی کرد. شروع کردم به تلاوت آیه شریفه «فبای الا ربکما تکذبان» با صوت بلند و زیبا که موجب حظ وافر خود نیز گردید و به همسرم گفتم این دعای امام زمان علیه السلام است و حفظ کن! لطفا تعبیر آنرا مرحمت فرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سعی کنید در زندگیتان قران را رهرو و چراغ راه خود قراردهید و ارتباط خود را با خداوند تقویت کنید

 92. سارا کرمیسارا کرمیsays:

  سلام استاد من دیشب خواب دیدم که در یک جایی هستم و اطرافم شلوغ هست ولی تقریبا کسی رو نمیشناسم.‌در انجا یک دفعه این ایه فان مع العسر یسرا رو میشنوم و خودم هم ایه رو تکرار میکنم و میخونم و خطاب به یه نفر هم میگویم که خدا در قرآن دو بار این تکرار کرده و هر دو آیه سوره انشراح رو تلاوت میکنم.‌ در دنیای واقعی خودم مشکلات و گره های زیادی دارم و در حال ختم قرآن و دعاهای دیگه برای حل شدن مشکلم هستم. آیا این خواب میتونه به بازشدن گره های زندگیم و حل شدن مشکلاتم باشد؟ ممنون میشم راهنماییم کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   عزو سرافرازی

 93. سماسماsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم که شب یدفه یه نور طلایی توو اسمون مینویسه تـُ بعد تعجب میکنم با ذوق و تعجب پامیشم از جام به مادرمم نشون میدم و توو توخواب حس میکردم که از طرف خداست بعد یه ایه شد اما نفهمیدم ایش چی بودو انگار خواستمومیخواستم و توو خواب تند تند عکس میگرفتم ازش تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه خوش شانسی و حل شدن مشکلات است

 94. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم روسری خریدم بین روسری ها یکی بود که خیلی به چشمم اومد وکسی دیگه خریده بودش شعر لافتی الا علی نوشته شده بود روی روسری بعد که اومدم خونه شروع به مرتب کردن خونه کردم که خودم دیدم سوره ای از قرآن برای دوستم فرستادم حدود شش خط میشد معنیش رو هم فرستادم ولی وقتی بیدار شدم سوره تبت تو ذهنم بود درحالی که تو خواب این نبود به نظرم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دیدین قران در رویا بر برکت و سلامتی تعبیر میشود

 95. فاطمهفاطمهsays:

  سلام صبح قبل از طلوع افتاب خواب دیدم خیلی غمگین و ناراحت در حیاط خانه مان نشستم یک دفعه صدای اذان و بلند گوی مسجد اومد و آقای خوش صدایی که در بلندگو با صوت این دو آیه رو خوند ... الم.. ذلک الکتاب لاریب فیه هدی اللمتقین ... دو آیه ی اول سوره بقره ..بسیار صوت زیبا ،دلنشین و حزینی داشت سپس صدای یک سووت در گوشم من و از خواب بیدار کرد و بیدار شدم و نماز خوندم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه روایی حاجت و رسیدن به مقصود است

 96. زهرازهراsays:

  سلام من دیشب تو خواب دیدم موسس و مدیر مدرسمون تو یه کلاسی که نزدیکی یه تپه بود قرآن خوانی برگزار کردن منم که با دخترم بودم از بیرون‌ میخواستم قران بردارم که برم اونجا بخونم بعد یکی گفت که واسه تو هم داخل قران گذاشتن نیازی نیست از بیرون بیاری

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تلاش شما برای بهبود زندگیتان است

 97. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب دیدم که توی یه مدرسه هستم همه بچه ها شلوغ میکردن همه ی ما دور تا دور مدیر نشسته بودیم یه دختری قرآن میخوند فک میکنم از قسمت های اول قرآن بود چادر سرم بود و جای نشسته بودم قرآنم دستم بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشان دهنده ی انجام فعالیت های سودمند و یا همراه با نفع معنوی خواهد بود.

 98. سحرسحرsays:

  سلام. خواب دیدم من و مادرم و خواهرام یه جایی هستیم که میخواستیم از یه کوه خاکی شبیه یه تپه خیلی بلند بالا بریم تا برسیم به یه زیارتگاه ولی خاکش سست بود و زیر پای آدم خالی میشد من باید جلوتر از همه میرفتم و دست مادرم و خواهرام رو میگرفتم و بالا میکشیدم. من برای اینکه زیر پام خالی نشه و نلغزه سه بار با صدای بلند آیه الکرسی میخوندم و به بقیه هم میگفتم شما هم تکرار کنید. من از بقیه خواهرام کوچکتر هستم و همه مون ازدواج کردیم ولی ازدواج من ناموفق بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر کسب علم و دانش و به دست اوردن نیکی در زندگی است

 99. س سس سsays:

  با سلام من در واقعیت روزی یک صفحه قرآن میخونم دیشب خواب دیدم قرآن جلوم بازه و در حال خوندن چند تا سوره بودم بعد انگار ندایی اومد و گفت آیه آخر این سوره رو حتما بخون تا کمکت کنه توی خواب همش به خودم گفتم در بیداری هم یادم میمونه کدوم آیه هست یادمه واژه "اذ" توی آیه بود چون آیه رو کامل خوندم ولی الان یادم رفته چی بوده و یادم میاد واژه ملکوت هم توی خوابم انگار اهمیت داشت ممنون از تعبیر شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه انجام کارهای خیر و برآورده شدن حاجات است

 100. سارا حیدریسارا حیدریsays:

  سلام دیشب خپاب دیدم که یکی داره بهم میگه اگه میخوای آرزوت براورده شه سوره ایت الکرسی رو بنویس‌ رو‌یه کاغذ بعد آتیش بزن یهو دیدم جلو پام یه برگه اس بازش کردم دیدم آیت الکرسی توش نوشته شده بعد از هر کلمه داره آتیش میزنه بیرون ولی با همون آتیشم که توش بود میشد خوندش منم دوباره لولش کردم و انداختمش در خونمون که خودش آتیش بگیره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه گشایش در کارها و حل شدن مشکلات است

 101. پارساپارساsays:

  سلام دیشب خواب یه قرآن باز رو توی اتاق دیدم داشتم فکر میکردم کی قرآن بازگذاشته رفته وبدون اینکه قرآن روببندم از اتاق رفتم تعبیری داره این خواب؟لطفا راهنمایی کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر رهرو و راه درست در زندگیتان تعبیر میشود

 102. اوا۳۰اوا۳۰says:

  سلام و درود توروخدا بگین تعبیر خوابم چیه خواب دیدم رفتم خونه خواهر شوهرم کسی نبود دیدم قران بردن گذاشتن دستشویی البته دستشویی چسبیده بود به پذیرایی هیچ دیواری وجود نداشت منم رفتم قران و برداشتم خیلی نارحت شدم وتمام وسایلاشو داشتم میشستم باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب باشید دچار گمراهی در زندگی نشوید

 103. ثناثناsays:

  سلام. خواب دیدم ک دارم ی سری چیزایی مثل کتاب و اینا رو روهم میچینم بعد بینشون چند تا قرآن هم بود. بعد من یکی از قرآن ها رو ازبینشون برداشتم و باز کردم و مشغول خوردن چیزهایی ک دقیق ندیدم ولی تو ذهنم میوه بودن از داخل قرآن شدم. بعد پیش خودم میگفتم حالا بقیه فکر میکنن من اینا رو داخل قرآن ریختم، در صورتی ک اینا خودشون از خود قرآن هست ک من دارم میخورم. ( یعنی من چیزی مثل‌میوه و اینا نزاشته بودم بین قرآن، وقتی‌قرآن رو باز‌کردم از خود قرآن مثل مثلا میوه بهشتی داشتم میخوردم) سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر رفع اندوه و ناراحتی هایتان در زندگی است

 104. GhGhsays:

  سلام،من دیشب خواب دیدم که ی جای شلوغ بودیم و من و دوستم در کنار هم نشسته بودیم ک من یه قرآن تو دستم داشتم و دوستم از این دخترای با خدا هست خیلییییی با خدا هست بعد من قران دادم دستش گفتم برام یه سرکتاب باز کن با قران، باز کرد بعد اسم معشوقم و مشخصاتشو گفت ک من از گفتن این حرفا تعجب کردم و کلی خوشحال شدم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر عبادت و دوری از بلایا در زندگیتان است در زندگی قران را رهرو خود قراردهید

 105. GhGhsays:

  با عرض پوزش،اینکه من نیت کردم برام سرکتاب باز کرده و همه چیزایی ک گفت با نیت من یکی بود و اسم معشوقم در قرانی که برام باز کرده بود اومده تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر رهایی از اندوه و ناراحتی ها از زندگی است

 106. ژیلاژیلاsays:

  قبل خواب نیت کردم که مشکل بزرگی که دارم اخرش چگونه میشه.صبح یک بار بیدارشدم وباز خوابیدم.توخواب دیدم مادرم که سیده هم هست بمن میگه جز دهم قرانو باز کن.وتاکید میکنه جز دهم را بازکن.مشکلمون دادگاهی هست وجریمه نقدی که قراره زده بشه یازده نشه ومقدارش .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان معنای مبارک و نیکویی دارد و نشانه منفعت زیاد است

 107. زهرازهراsays:

  سلام لطفا جواب دهید مادر خواب دیده در خواب یکی از همسایگان قدیمی براش آینه قران اورده برای خواهر بزرگترم در صورتی که ازدواج کرده و مادرم تو خواب میگفته چکار کنم این دختر که قبول نمیکنه ناراحت بوده .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه کسب علم و دانش است

 108. نیازینیازیsays:

  درود بر شما خانمی مجرد هستم،چن شب پیش خواب دیدم پیش آقایه سید جوانی رفتم برایه گرفتن دعا،این سیدپارچه سفیدی رو جلویه ما پهن کرد،جوهری رو برداشتن ریختن رویه پارچه،همین حین سوره کوثر توسط خانمی که حضور فیزیکی نداشت تلاوت شد،منتها سوره تحریر شده کوثر نبود،و با کلمه إنَ شروع شده بود،کلمه دیگه ایی رو درآورد تعبیرش کرد به معنی خون بود،گفت پشت سرت حرف میزنن. ممنون میشم تعبیر بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممنون بر دور شدن از بلایا و افت ها تعبیر میشود

 109. صدف علی نژادصدف علی نژادsays:

  باسلام خواب دیدم در پشت بام خانه ای ناشناس در یک مهمانی بودم یک قران کهنه هم انجا بود که دورادور دیدم . لطفا تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه کسب علم و دانش است

 110. سولمازسولمازsays:

  سلام و خسته نباشید خدمت شما و ممنون از جوابهاتون... استاد من خواب دیدم تو خونمون مراسم چهلمه یکی از آشناهامونه بعد زن همون مرحوم چراغارو خاموش میکنه و خونه تاریک میشه وقرآن میخونه و همه گوش میدادن ومن قرآن دستم بود ولی نتونستم آیه هارو ببینم و بخونم بخاطر اون تاریکی که بود ولی اون خانم براحتی داشتن میخوندن و یه فانوسم روشن کردن تو خونه گذاشتن ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سود و منفعت و خیر و برکت است

 111. فاطمه بیگمفاطمه بیگمsays:

  با سلام دیشب خواب دیدم یه نفر به من پیشنهاد میده اگه 50 بار سوره حمد بخونم آرزوم برآورده میشه( یه مدتی هس که عاشق پسری شدم که روم نمیشه بهش ابراز بکنم ولی همیشه از خدا خواستم اونو عاشق من کنه وبهم برسیم) تا اینکه دیشب این خوابو دیدم لطفا تعبیر کنید تشکرفراوان از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده بندگی و اطاعت از خداوند است

 112. رضارضاsays:

  سلام من ی مرد ۲۴ ساله هستم که با خانواده پدریم رفت و امدندارم ولی دیشب خواب دیدم که خانه پدریم هستم و از چیزی که حس میکنم از عالم غریبس میترسم که یک دفع یک نفر که صورتش برام معلوم نبود به من ی قران قدیمی داده و میگه این همون قران کامل و سی و دو جز کامل را داره و منم باز کردم یکی از صفحه های قران (انگار یک حسی میگفت صفحه اول جز سی و یک را باز کردم)و شروع کردم به خوندن همین که به صفحه نگاه کردم تمام نوشته اون صفحه تبدیل به تصاویر و مناظر بسیار زیبا شد (به خصوص کوه های با عظمت که از بینشون رودهای سفید و براق عین رعد وبرق های اسمون جریان داشت) که به من انگار یکی میگفت این ایات مربوط به ملک و داری حضرت سلیمانه و بعد هر صفحه و ایه را نگاه میکردم برق میزد و انگار نیاز نبود بخونی و فقط با نگاه کردن به دل و قلب و ذهنم می نشست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه کسب علم و دانش است

 113. حسینحسینsays:

  سلام در خواب صدای بلند تلاوت قرآن میشنیدم وترسیده بودم که نکنه کسی فوت کرده صدا از آسمان می امدومن درجای پر نوری بودم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بزودی به دانسته ها و دانش های جدیدی دست پیدا میکنید

 114. میم قیمیمیم قیمیsays:

  سلام من دیشب خوابی عجیب دیدم،خواب دیدم خودم حضرت مسیح هستم و خداوند دارن به من معجزات اش رو نازل می کنه و قدرت خدا رو در خودم حس می کردم،تعبیر چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بطور کلی تلاوت و دیدن قرآن در خواب مبارک و خوب است در این میان یک استثناء وجود دارد و آن دیدن تلاوت قرآن در خواب توسط فردی می باشد که بی سواد است و توانایی خواندن ندارد

 115. کیمیا برازندهکیمیا برازندهsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که قراربود بایک اقایی اولین ملاقاتم رو داشته باشم جلویه اینه داشتم ارایش میکردم خط چشم ضخیم سایه پررنگ و کلا یک ارایش سنگین وقتی به اینه نگاه میکردم زیبا شدم اماهیچ شباهتی به خودم نداشتم اون اقا زودتراز ساعت مقرر اومد با دوچرخه بود ودمپایی داشت کمی که دورشدیم من کتک زد ومیخواست پولها وموبایل من ببره مردم به من کمک کردن واون اقا روزدن ومرد ومن موبایل و پولهام روبرداشتم وبرگشتم خونه اخرشب بود یه خانمی خونه مابودکه جن زده شده بود و داشتن جنگیریش میکردن اما من فقط میدیدم روح خبیث اون مرد که مرد داره وارد بدنش میشه یه دفعه دوتا جن زن اومدن وباحالت غضب به من نگاه میکردن ومیخواستن خفم کنن مادرم روصدازدم گفت من نمیبینم باید چرارو روشن کنم همنیکه جنها اومدن من خفه کنن بی اراده باصدایه بلند سه ایه اول سوره حمدروخوندم وخواب به پایان رسید وجنها رفتن ممنون ازتعبیرتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است برای کسب علم و دانش تلاش کنید و علم شما زیاد شود

 116. minaminasays:

  سلام خواب دیدم که توی اتاق خوابم هستم صدای رعد از اسمان امد بیرون را نگاه کردم باران میبارید شب بود به اسمان نگاه کردم ایه های قران در اسمان نوشته بود و نورانی بود،خیلی خوشحال بودم انگار معجزه دیدم،ایه را معنی کردم دقیق یادم نمیاد که معنیش چی بود اسم پرودگار و فرشته و امتحان توی معنیش بود،ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه کسب علم و دانش است

 117. صابیرصابیرsays:

  سلام استاد من در خواب دیدم که نمیدونم کی بود تو یه جای تاریک یه قرآن بدون جلد بهم دادن همه جا تاریک بود ولی از قرآن نور میدرخشید ومنم هی میگفتم یا الرحم الراحمین ممنون میشم اگه تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر دور شدن از افت ها و بلایا در زندگیتان تعبیر میشود

 118. مهدیهمهدیهsays:

  سلام خواب دیدم که قرآن رو به روم بازه و یکی که اصلا صداش و نمیشناختم و یه صدای روح مانندی بود داشت قران میخوند و من گوش میدادم ...بعد به یک آیه رسید خوندش و معنیش رو سه بار تکرار کرد و من خیره شده بودم به همون آیه و هنوزم یادمه تفسیرش رو..اگر این کار را انجام دهی تمام گناهان ات بخشیده خواهد شد...بعد هم از خواب بیدار شدم همون موقع اذان دادن ممنون میشم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده نجات یافتن از بلاها و افت ها وپیشرفت در کارها می باشد

 119. nazaninnazaninsays:

  با سلام و عرض ادب... من خواب دیدم که برای یکی از دوستام که سیده هست داشتم مشکلی که بین من و شریک عاطفیم رخ داده رو تعریف میکردم(من تو واقعیت با این دوستم زیاد ارتباط ندارم و از راز من خبر نداره) بهش گفتم که واسه شریکم جادو درست کردن بهم گفت برو پیش یه سیده که قرآن باز میکنه ولی من بهش گفتم آره من اتفاقا میخوام برم پیش یه سیدی که واسم قرآن باز کنه بعد بهم گفت پیش یه سید؟ بهش گفتم آره بهم گفت فقط رفتی پیشش نباید ازش بترسی بهش گفتم نه ازش نمیترسم فقط تو با من بیا بهم گفت من؟باشه،فقط کی؟بهش گفتم تو دو یا سه رو آینده یا آخر هفته گفت باشه باهات میام(عرضم به حضورتون من تو واقعیت میخواستم برم چون مطمئنم واسه شریک عاطفیم جادو درست کردن این اولین بار نبود و قبلا واسه من و شریک عاطفیم جادو درست کردن و منجر به جدایی پنج ماهه بین هر دومون شد الآن یه ماهه که برگشته و دوباره یکی واسش جادو درست کرده و زندگیش دوباره زیر و رو شد که حتی اخلاقشم با من مث قبل نیست) بعد اینکه با دوستم تو خواب صحبت کردم و مطمئن شدم با من میاد یه دفه دیدم که من و شریک و اون دوستم که سیده با یه دختر یا یه زنی نمیدونم رفتیم بیرون واسه هواخوری ولی حس میکردم دختره و من میشناسمش و یه حیله داره که شریکم باهاش برد با اینکه شریکم هیچ منظوری با اون نداره که یه دفه اون دختر و شریک عاطفیم رفتن که یه چیزی بیارن ومن و اون دوستم سیده منتظرشون بودیم ولی دیگه برنگشتن.مث حالتی بود که من میخواستم جلوشونو بگیرم که با هم نرن ولی انگار یه دفه ای غیب شدن. تو خواب موقه ای که ما بیرون رفتم شب بوده ولی حس میکردم دم دمای صبحه که چند دقیقه دیگه هوا روشن میشه و اونجا پر آدمای جور با جور و مغازه و البته کنار دریا بود که من به دوستم گفتم من برم دنباشون گفت باشه منم قرآنی که تو خونمون تو واقعیت داشتیم یهو تو دستم ظاهر شد و من قرآنو بوسیدم و دو دستی چسبوندمش به سینم و راه افتادم تا دنبالشون بگردم با اینکه شب بود و آدمای ترسناکی اونجا بودن ولی من با در دست داشتن قرآن حس میکردم خدا با منه و چنان جرعتی پیدا کرده بودم که از اون آدما نمیترسیدم داشتم به سمت دریا راه میرفتم تا دنبال شریک عاطفیم بگردم بی قرار بودم جایی که من پیش دوستم بودم با جایی که اون آدما بودن فرق داشت اون آدما یه جور خاصی بهم نگا میکردن ولی چون قرآن داشتم بهم نزدیک نمیشدن وقتی به سمت دریا راه میرفتم حس کردم دارم از یه پل کوچیکی که دورش حفاظ بود رد میشدم تا به اون ور برسم رفتم کنار ساحل که چند نفر اونجا رو صندلی نشسته بودن و وقتی منو دیدن که قرآن دستمه یکیشون گفت بچه ها ببینید اینو قرآنو چسبونده به خودش و داره اینجا میگرده ولی من به حرفاشون اعتنا نمیکردم و به دنبال شریکم میگشتم تو اون لحظه فقط از خدا میخواستم پیداش کنم و چیز دیگه واسم مهم نبود که یه دفه گوشیم زنگ خورد و من از خواب پریدم(این خوابم برام عین واقعیت بود که وقتی بیدارشدم تمام جزئیاتش یادم بود) لطفا تعبیرشو بهم بگید باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است با تدبیر درست و توکل بر خداوند و تلاش خودتان به موفقیت هاو پیروزهای روزافزونی دست پیدا کنید و نشان دهنده دور شدن شما از بلایا وافت ها در زندگیتان است که بر بخشش گناهان بواسطه رحمت و فضل پروردگار نیز تعبیر میشود

 120. حیدرحیدرsays:

  سلام - خواب دیدم در محضر استادی مشغول قرآن خواندن بودم خیلی هم خوب و درست میخوندم یکدفعه به آیه ای رسیدم که بعضی کلماتش رو پاک شده و مثل جای خالی دیدم و نتوستم ادامه بدم و یه نفر دیگه از همونجا قرآن رو ادامه داد. یکم برام عجیب بود لطفا تعبیرش رو بفرمایین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلاام بیانگر دوری از افت ها و بلایا در زندگیتان است و بر نیکی تعبیر میشود

 121. علیعلیsays:

  سلام من خواب دیدم که در میان جمعی قرآن را برعکس یا اشتباه میخوانم و مردم بلند شدند ورفتند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام ، هشداری است نسبت به اینکه ایمان و یا اعتقادتان رو به سستی نرود

 122. علیعلیsays:

  سلام من خواب دیدم که در میان جمعی نشسته ام یک نفر قرآن میخواند او بلد نبود من بجایی او رفتم قرآن بخوانم کمی از قرآن رادرست خواندم ولی یهو قرآن را اشتباه خواندم و جمعی که داشت به من نگاه میکردند بلند شدن رفتن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام. وقت بخیر. تعبیر رویای شما نشان دهنده هشیاری، شعور و درک معنویات در زندگی است. اما نباید هرگز اجازه دهیم خودخواهی مانعی برای پیشرفت در زندگی باشد.

 123. محمد تورمحمد تورsays:

  باسلام و وقت بخیر. در خواب دیدم قران را گذاشته بودن در وسط سنگ توالت تمیز و من برداشتم . لطفا تعبیر ان را بفرمایید. ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیر و منفعتی است که در زندگی برایتان ایجاد خواهدشد

 124. شادمان شفیعیشادمان شفیعیsays:

  استاد سلام پدرم خواب که یک قران قدیمی که خیلی برا مردم قابل احترامه و در موزه است با خانه اورده می گفت زیر لباسم قرار دادم از نور بیرون می امد به خونه اوردمش ورق هاشو تمیز میکردم ... ممنونم بابت سایت عالیتون و جواب های خوبتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دوری از افت ها و بلایا درزندگیتان است که به خوشحالی شما نیز درروزهای اتی نیز دلالت دارد

 125. FatemeeFatemeesays:

  سلام من خواب دیدم از پنجره بیرونو میبینم چندتا پسربچن که فوتبال بازی میکردن و یکی از اونــــ ـپسر بچه ها داشتاواز میخوند صداشم قشنگ بود در همین حین یه اقایی اومد غریبه بود گفت میدونی خواهر من چرا مُرد ؟اون خودشو نذر حضرت رقیه کرد و اسمشم گذاشت رقیه وبعد حضرت رقیه صلاح دید که خواهرم زودتر ببمیره ..وقتی اینو میگفت اسمون یدفه ابری شد ابرای سیاه اومدن حس کردم میخواد شروع به باریدن کنه ولی ندیدم باریدنشو و من توو خونه پشت پنجره بودم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوشحال و شادمان خواهی شد

 126. الالsays:

  سلام من بعدازظهر این خوابو دیدم، خواب دیدم قرانی به من دادن و قران در دست داشتم. متوجه شدم پسری که دوسش دارم در محل ما زندگی می کنن و به دنبال ایشون بودم تا قرآن را بهش بدم. ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر دوری از افت ها و بلایا از زندگیتان است

 127. فاطمههفاطمههsays:

  سلام مجردم و من خواب دیدم که یک پسر که نمی شناختمش تبر دستش دارد و در خیابان که راه میرود شیشه های مغازه مردم را می شکند و مردم را با تبر زخمی میکرد و همه جیغ میزند و ترسیده بودند و خونی بودند و این پسر به خونه عمو من رفت و شیشه خونه عموی من را شکست و به دنبال پسری دوید که نمی شناختمش که با تبر او را زخمی کند و لی این پسر به مکانی دایره ای شکل در خیابان رفت که آنجا مانند بهشت بود و خیلی خیلی سرسبز و پر گل بود و در آنجا نشست و با صدای زیبا و بلند سوره ناس را می خواند من بسیار لذت می بردم و وقتی که قرآن را خواند آن پسر که دستش تبر داشت نتوانست به او صدمه ای برساند . باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر دوری از افت ها و بلایا در زندگیتان است که برایتان خوشحال کننده خواهدبود

 128. BoLBoLBoLBoLsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم یه خانم نابینا به من میگه میای بریم زیارت انگار قم بود زیارت حضرت معصومه بعد من گفتم میدونی که من نمیتونم بیام گفت خب حداقل این تابلو رو برام بخون اینجا یه دعا است که دعای آیه الکرسی بود بعد براش خوندم اون هم میخوند بعد آخراش دیدم داره از حفظ میخونه تعبیرش چیه ممنون میشم بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر دوری از افت ها و بدی ها در زندگیتان است که تاثیرات خوبی بر روی شما خواهد گذاشت

 129. ندانداsays:

  سلام وقت بخیرخواب دیدم سوره الرحمن میخونم ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر زیاد شدن رزق و روزی و نعمت وافزایش در مال است

 130. زهرازهراsays:

  درخواب بارها دیده ام که باایمان محکم ایت الکرسی میخوانم وبرخی وقت ها به زحمت میخوانم ومعمولا نمیتوانم ان را تا اخر ادامه دهم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا بیانگر ایمنی در برابر افت ها و بدی های است

 131. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم صدای قران خواندن عمم میاد ... بعدش پسر عمم نوزاد هستش نگاش میکنم براش آیه هایی از قران با صوت و بلند میخونم میخنده برام خوشش میاد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده به مقام و مرتبه رسیدن شما است

 132. آیماهآیماهsays:

  سلام من خواب دیدم تو یک خونه ای هستم در خواب احساس میکردم که قبلا به اون خونه رفتم (در خواب احاس میکردم که قبلا تو اون خونه بودم نه در بیداری)بعدش رفتم داخل آشپزخونه اون خونه که خیلی قدیمی بود بعدش داخل آشپزخونشون انگار آشپطخونه دیگه ای بود که اونم قدیمی بود وتمیز نبود وقتی میخواستم از اون آشپزخونه بیام بیرون یکی همراهم بود بعدش در اتاقی رو دیدم پیش آشپزخونه بسته بود از اون شخص پرسیدم این اتاق چیه گفت اتاقی هست که یک وکیل پروندهای وکیل اینجا هستن منم بهش گفتم دوس دارم از اون پرونده ها بخونم که بهم گفت برا چی دوس داری از اون پرونده ها بخونی بعدش نمیدونم چجوری دوباره تو همون آشپز خونه بودم که انگار جنی یا ساحری که مشخص نبود داشت بعضی از وسایلو سر راهم قرار میده که من با قران خوند نمیزارم بیان جلوم بعدش هم که سوره حمد رو میخونم که هیچ چیز نمیاد جلوم بعدش که تار عنکبوت بود ویک پرنده که فکر کنم گنجشک بود ولی در خواب احساس میکردم اون جنه یا ساحر هس که خودشو به شکل پرنده دراورده که من چند بار سوره حمد را میخوندم فکر کنم با صدای بلند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   وارد جریانی میشین که سعی در کنجکاویش دارین و این کنجکاوی به نفع شما نیست و خواندن سوره ی حمد یعنی ضرر احتمالی از شما دفع میش

 133. مهسا احمدیمهسا احمدیsays:

  باسلام و خسته نباشید . من دیروز صبح خواب می‌دیدم یکی از دوستام یه سوره قرآن رو که بلند بود نوشته بود ولی یه خوردش هنوز ننوشته بود و گویا اون سوره رو حفظ کرده بود ولی نمی‌دونم کدام سوره از قرآن مجید بود میشه لطفا تعبیرشو بگید ؟! سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده دوری از بلایا و فتنه ها در زندگیتان است

 134. سجاد احمدیسجاد احمدیsays:

  سلام خسته نباشید،در خواب چند آیه اول سوره تغابن که در وسط برگه سمت چپی قرآن شروع میشد رو دیدم،و از خواب بیدار شدم،ممنون میشم که تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به یه افراد نیازمند کمک می کنید

 135. الناالناsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم میخواستم با برادر همسرم که همسرم برادر کوچیک تر از خودش نداره و همه هم متاهل هستند عقد کنم انگار موقع عقد سه تا قرآن بودند من یه قرآن دستم گرفتم کسی که میخواستم باهاش عقد کنم یه قرآن و یکی هم که یادم نیست کی بود اونم قران دستش بود قرآن ها هم جلدشون خیلی زیبا بود رنگ جلدشون بنفش بود و من شروع کردم صفحات اول قرآن رو خوندن که اول قران مبشه سوره بقره اما من چیزی ک توی ذهنم مونده سوره مجادله یا آل عمران بود بعد انگار دیگه میخواستیم عقد کنیم و مامانبزرگم نصیحتم کرد ک دختر خوبی باشم با همسرم مدارا کنم و از این حرفا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر رهایی از فتنه و اشوب هاو الودگی ها در زندگیتان است و بر سعادتمندی دلالت دارد

 136. محمد مهدیمحمد مهدیsays:

  سلام خسته نباشید من چند وقت پیش خواب دیدم که جنگ شده بود و من به همراه خانواده ام بالای کوهی بلند ایستاده بودیم که چند نفر با اسلحه اومدن ما رو کشتن بعدش وقتی که مردیم چند تا از صفحاتی از قرآن آمد جلوی چشمم و یک نفر اون ها رو با صدایی بلند و روان میخواند بعد از اینکه تمام شدن من دوباره زنده شدم ولی خانواده من زنده نشدند.تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده رهایی از گناهان و افت ها است و بر سعادتمندی نیز تعبیر میشود

 137. طیبهطیبهsays:

  سلام. من سال ۸۹ خواب دیدم یه نفر اومد به خوابم و بهم گفت برات فال گرفتم و ایه ۲۰ تا ۶۴ سوره یوسف اومده، ممنون میشم این خواب رو برام تعبیر کنید..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به آیه ی 20 تا 64 سوره ی یوسف مراجعه کنین و هر آنچه در این آیات فرموده شده توجه کنین، اما در کل می توان گفت در مسیری قرار می گیرین که باید از گناه دوری کنین و صبور باشین تا به آرزوتون برسین و مشکلاتتون حل شه

 138. فریادفریادsays:

  سلام خواب دیدم توی کوچەایی شیبدار داخل پایینترین خانە کە سه طبقه بود طبقه سوم خوابیده بودم یکی در زد ، بیدار شدم و در را باز کردم یه آقایی بود که از حرفهاش متوجه شدم خانه مال خودمە، وقتی در رو بستم داخل حیاط صدای قرآن بلندی شنیدم، بعد صدام عین عبدالباسط شد و سورەی تکویر رو از حفظ با صدای عبدالباسط خوندم در حالی کە در بیداری حفظ نیستم، ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شما در مسیر صلاح و درست دین هستین

 139. مهدیهمهدیهsays:

  سلام.خواب دیدم که یه قران طلایی جلومه و خیلی هم نورانیه..بعد یه صدای ناآشنا داشت با صوت میخوند و من گوش میدادم و هرآیه ای که میخوند هم ترجمش رو می گفت.به یه آیه که رسید چند بار تکرار کرد برام و متنش فکر کنم این بود«اگر این کار را انجام دهی تمام گناهان تو بخشیده خواهد شد»تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده دوری از افت ها و خطرات در زندگیتان است

 140. HanaHanasays:

  سلام استاد من خواب دیدم ک پیش یه فرد معروفیم که داره قران میخونه خیلی دقیق و من خوشحال میشم به آیاتش نگاه میکردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به آرزوتون می رسین

 141. زهرازهراsays:

  با سلام،من خواب میدیدم که امتحان قرآن داشتم،خیلی با عجله اون رو باز کردم و شروع به خواندن کردم و همزمان به دستشویی رفتم،ولی دستشویی نکردم،بسم الله الرحمن الرحیم رو ترتیل خوندم و ادامه دادم ولی الان یادم نیست که چه آیه ای بود، بعد پیش خودم فکر کردم منکه بلدم قرآن رو بخونم پس الان تمرین نمیخوام.ممنون.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در سایه ی زندگی دینمدارانه آسایش و آرامش خواهین داشت

 142. فاطمهفاطمهsays:

  باسلام وخدا قوت من دختری هستم که دوشب پیش خواب دیدم که بالای پشت بام خانه هستم یهو یکی میاد وخبر میده که خادمان حرم حضرت رضا علیه السلام اومدن وبیرق مقدس حرم رضوی وقرآن رو آوردن برای زیارت من هم که سراز پا نمی‌شناختم از همون بالا به پایین نگاه کردم یه دفعه دیدم دوتا از خادمان امام رضا به سمت من آمدن یکی قرآن رو بهم داد که زیارت کردم بوسیدم و خادم دوم بیرق سبز مقدس حرم امام رضا رو دادبهم وگفت این برای شماست و بعد مهمان خانه ما شدند برای شام واقعا خیلی خوشحال شدم خواستم تا به حال خوابم رو برای هیچ کسی تعریف نکردم خواستم بدونم معنی وتعبیر خوابم به چه چیزی اشاره دارد با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده ان است که به دنبال مقام و مرتبه در زندگیتان هستید

 143. لیلیلیلیsays:

  سلام صبح بخیر... دیشب خواب دیدم چهارزانونشستم ودرحالیکه چادرسفیدسرم بودباصدای بلندقرآن میخوندم وهمینطورکه میخوندم خودمم متعجب بودم چون واااقعاقشنگ ودلنشین میخوندم فک میکنن ترتیل میخوندم وبدون هیچچ اشتباهی وفقط سه خط مونده بودکه تموم کنم وحس قشنگی داشتم حس خوشحالی بودفک میکنم سوره ی واقعه بود دقیق یادم نمیادشایدم دعای قرآنی بودنمیدونم،،داداشم کنارم درازکشیده بودوپدرومادرم انگاررفته بودن مهمونی که یهوداداشم چهارزانونشست وشروع کردبه گریه کردن که چرانمیان مهمونی یه ساعت دوساعت خب یعنی چی؟!منم همینطورکه داشتم قرآن میخوندم سکوت کردم وفقط نگاه داداشم میکردم وحرفی نمیزدم که یهوازراه رسیدن میخواستم لطف کنیدبفرماییدتعبیرش چیه؟؟ تشکروسپاس.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر دور شدن از افت ها و بلایا در زندگیتان است و بر عاقبت بخیری در زندگیتان دلالت دارد

 144. M SadeghiM Sadeghisays:

  با سلام. در خواب دیدم که من بر اسبی سوار هستم و در میان تعدادی اسب سوار، با سرعت از یک جاده ای در یک تپه ی سر سبز بالا می رویم. با توجه به شیب تپه هر لحظه احساس می کردم که ممکن است بیفتم و خیلی دشوار بود. در حین بالا رفتن سوره ی والعادیات را میخواندم. در نهایت مسیر را طی کردیم وبه بالای تپه رسیدیم. تعبیر خوابم چه میتواند باشد؟ تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده مسیری است که برای موفقیت درزندگیتان انجام خواهید دادوبر دوری از افت ها دلالت دارد

 145. M SadeghiM Sadeghisays:

  باعرض سلام وخسته نباشید در خواب دیدم که در حال ایستاده مشغول خواندن سوره الرحمن هستم. پسرم لباس سفید احرام پوشیده بود وپشت سر من ایستاده بود.‌او نیز همراه با من سوره الرحمن را قرائت میکرد. تعبیر آن چه می تواند باشد؟ تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده رهایی از فتنه ها و افت ها در زندگیتان است

 146. فاطمهفاطمهsays:

  با سلام خواب دیدم که توی دریا بودم بدون هیچ اکسیژنی و غیره و اونجا کلاس قران بودقبل از اینکه شروع بشه از دریا برای چند دقیقه ای اومدم بیرون پوستم سفید بود افتاب هم خیلی نورش زیاد بود و یک خانونی بهم گفت ضد افتاب بزن یک دختر خانومی دیگه هم اومد بیرون ایشون سفید تر از من بودن بعد چند دقیقه دوباره رفتیم تو دریا کلاس شروع شده بود و ما یکم دیر کرده بودیم و معلم ناراحت شده بود ولی گفت اشکالی نداره نشستیم وکه داستان های خود قران رو بخونیم پشت قران داستان نوشته شده بود دونفر داشتن میخوندن ولی من و بقیه پیدا نکردیم و از معلم خواستم برام پیدا کنه و ایشون پشت قران رو اوردن و گفتن مگه تا حالا داستان قران رو نخودین گفتم چرا من خود قران رو میخونم و معنی ها رو نگاه می کنم ولی اینجا رو ندیده بودم بعد ایشون هم نتونستن پیدا کنن انگار قران ما نداشت و اون چند نفر هم نداشتن گفتیم حالا چی کار کنیم گفت هیچی نمره شو به همتون میدم . ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهند ه صفا و صمیمت و دوری از خطرات و افت ها در زندگیتان است و خوش یمن است

 147. رحیمرحیمsays:

  با عرض سلام روز ادینه تون بخیر امروز صبح خواب میدیدم پایین راه پله خونه ای هستم و خانمم هم اونجا بود یه دفعه صدای اذان شنیدم که با صدای زیبایی یه نفر اذان میگفت ولی خودش اونجا نبود منم خوشم اومد خواستم مثل اون اذان بگم ولی وقتی میخوندم دیدم دارم قران میخونم با صوت زیبا. دقیقا نمیدونم کدوم سوره بود ولی بنظرم از سوره های کوچک اخر قران بود میشه بفرمایید تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده رهایی از فتنه ها و افت ها در زندگیتان است

 148. ساراساراsays:

  سلام وقت بخیر بنا بر دلایلی مجبور به ترک منزل و قهر با همسرم شدم که این مدت خیلی دلشکسته م از جانب همسرم و خیلی نذر کردم و انجام دادم ختم ۱۴ روزه واقعه و ختم بسم الله الرحمن الرحیم بحق بسم الرحمن الرحیم که چهل روزه ست رو در حال انجامم چند روز پیش که خیلی دلشکسته بودم و اشک میریختم خوابم برد و یک لحظه قبل از اولین الله اکبر اذان صبح که در حالتی بودم که نزدیک به بیداری بودم صدایی بهم گفت انبیا و قصص و بلافاصله بیدار شدم تعبیرش چیه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس امیدتون رو از دست ندین هر چی خیره اتفاق می افته سوره ی انبیا و قصص رو بخونین

 149. محسن رضاییمحسن رضاییsays:

  سلام خواب دیدم واردیه جایی شدم فک کنم مسجدبودوبایک نفرسلام واحوال پرسی کردم وقرانم رابازکردم باصدای بلندخواندن امانمیتوانستم روان بخوانم تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده دوری از افت هاو بلایا است

 150. افسانهافسانهsays:

  با سلام من خواب دیدم که یه اقای جوان از پشت پنجره بهم نگاه میکرد وگفت یه روسری تو گلوته اگه اونومحکم بیرون بکشی خودتو کشتی ولی اگه اب بخوری خوب میشی منم روسری و کم کم بیرون کشیدم اما یادم اومد باید یه لیوان آب بخورمبعداز اینکه آب خوردم دیدم اون آقای جوان داره یه قبر واسم آماده میکنه منم لیوان آب و خوردم وآیته الکرسی خوندم اما تموم نشد که از خواب بیدارشدم به نظرتون تعبیرش چیه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده دوری از افت ها و گناهان در زندگیتان است که بر دور شدن از خطرات در زندگیتان دلالت دارد

 151. بهارهبهارهsays:

  سلام خسته نباشید من در واقعیت راهنمای تور گردشگری هستم که در حال حاضر در پی ازدواج با یک پسر اروپایی هستم که هنوز میسر نشده. در خواب دیدم با این پسر به بازدید یک مکان تاریخی رفته بودیم در حین بازدید بودیم که دیدم وارد صحن امام رضا شده ایم البته گنبد و بارگاه را ندیدیم. از درب ورودی یک قران خریده بودیم. این پسر هم مثل من چادر پوشیده بود. احساس کردم قرآن را اشتباهی خریدیم چون او نمیتواند بخواند. به او گفتم همینجا بایست من میرم قران را پس بدهم و همینطور که گم شده بودم و دنبال مسیر ورودی میگشتم از خواب بیدار شدم. ممنون میشم اگر تعبیر خواب مرا بفرمایید. باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس به شما فکر میکنه و همچنین فرهنگ و اعتقاداتتون براش جالب

 152. مریممریمsays:

  سلام استاد من خواب دیدم دیشب تو مسجد هستم و همه در حال خواندن قران به نوبت هستند.من هم کتاب قران رو از روی میز برداشتم و باز کردم تا نوبت من برسه واسه خواندن،صدای قران هم میشنیدن که بقیه میخواندند، یه خواهش دیگه هم دارم من یه خواب دیگه هم دیدم که تعبیرشو دوست دارم بدونم،خواب خیلی قشنگی بود تو آسمون پر از بادبادک بود اسمون رو خیلی زیبا و قشنگ کرده بود منم یکی باد کردم ولی از دستم در رفت،دومی رو ولی خلی تا بالا بردم میان بادبادکا بادکنکای خیلی بزرگ هم بود انقدر قشنگ و زیاد بود که فقط دوست دارم بدونم تعبیرش چیه،لطف کنید تعبیر قران و این خوابمو با هم بگید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا میتواند نشان دهنده رهایی از افت ها و گناهان در زندگیتان باشد

 153. سمیراسمیراsays:

  سلام وقت بخیر؛ خواب دیدم قرآن از دستم میفته زمین و شل شلی میشه و من بادستم تمیزش میکنم میزارم رو یه سنگ

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس نسبت به مناسک دینی و عباداتتون بی توجه و بی اهمیت شدین

 154. نازنیننازنینsays:

  سلام من مجردم وخواب دیدم مرحوم پدرم درحالی که لبخندمیزدندیه برگه تاشده بهم دادند.تابرگه رابازش کردم دیدم روش نوشته انالله واناالیه راجعون.(خیلی نگرانم وترسیدم لطفاتعبیرکنید.)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بهتر است برای ارامش روحشان قران بخوانید

 155. maaahmaaahsays:

  سلام چندشب پیش خواب میدیدم داشتم سوره نور رو میخواندم ودرجمعی نشسته بودم البته قرآن را آرام وبرای خود میخواندم بی توجه به جمع.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام عاقبت بخیری در زندگی

 156. ناشناسناشناسsays:

  یک بار خواب نوشته سوره والعصر رو دیدم و یکبار دیکه خواب سوره والعصر رو دیدم که معنی و مفهوم سوره رو احساس کردم به صورت شنیدن . ممنون میشم تعبیرشو بکین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این خواب پیامی برای شما دارد که باید به آن عمل کنید

 157. مریم اصغرنژادمریم اصغرنژادsays:

  سلام و دورد فراوان.من خواب دیدم دریک خانه ای هستم ک تعداد زیادی خانم اونجا هستن اسم من رو صدا میکنن میرم داخل یک اتاق روی سرم یک پارچه سبز میندازن و سرم رو داخل اتاقی ک ب نظر دستشویی بود میکنن یه خانمی روی کاغذ چیزی مینویسه و میبنده دور انگشتم من ازونجا میام بیرون و کاغذ دور انگشتم رو باز میکنم توی کاغذ ایه ای از سوره توبه بود ک باتردید میتونم بگم ایه ۹۲ بود من وارد یه خونه قدیمی میشم که باد شدیدی شروع ب وزیدن کرد و جای دیگه خودم را توی کوه دیدم ک یه تابلوی خیلی بزرگ اونجا بود ک روش نوشته بود پسری در راه است و من چون درحال اقدام ب بارداری هستم باخودم گفتم یعنی پسر منه یا پسر کس دیگه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده دوری از گناهان و افت ها در زندگیتان است

 158. م ابراهیمیم ابراهیمیsays:

  سلام ، خواب دیدم یکی از همسایەهای خیلی قدیمیمون روی پاهایم دراز کشیدە بود و جان میداد و من هم دوبار آیت الکرسی واسش خوندم و وقتی کە مرد رفت جایی سبز، بعد مرگش یە مقدار ادرار توی بطری جا گذاشتە بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نگرانی و مشکلاتی در زندگیشون دارن

 159. اسمااسماsays:

  سلام خواب دیدم یه نخ یا کش باریک به طول حدود ۷۵ سانی به رنگ سفید که دو طرفش رو دستم گرفتم و یه مرد که احتمالا مرد مسن و ریش سفیدی بود جلومه که نگاهش نمیکنم فقط نگاه نخ میکنم یه ایه از قران رو خوند بعدش من تکرار کردم بعد یه ایه دیگه رو خوند من درست تکرار نکردم دوباره خوند تا درست تکرار کنم و این بار درست تکرار کردم درست یادم نیس چه ایه ای بود ولی به نظرم با 'صدق الله...' یا 'ایها الذین امنوا ...' شروع میشد ایه دوم رو یکی دوبار هم تکرار کردم که یادم بمونه.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا بیانگر تلاش شما برای دوری از افت ها است

 160. م مم مsays:

  سلام استاد. خواب دیدم خونمون شبیع مسجد شده. من هم در سرویس بهداشتی بودم. دیدن مادربزرگه مرحومم چهاردستو پا اومد توی سرویس بهداشتی روبروم نشست. حالب اینکه چند جلد قران خیلی مرتب روی زمین چیده شده بود. مادر بزذگم یکیشو برداشت و گفت من اینو خفظ کردم شماهم بخونید. چیزی که اذیتم میکنه اینه ک چرا توی دسشویی قران بود و چرا مادربزرگم اومد اونحا نشست که قران بخونه. حتی یادمه وقتی اومد من یه حائل بین قرانها و توالت ایحاد کردم که به قران اهانت نشه.تعبیرش چیه دیوونه شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده دوری از افت ها و بلایا در زندگیتان است

 161. فریادفریادsays:

  سلام خواب دیدم یە برگە روی در اتاق افتاد ،رفتم اتاق دیگە دیدم یە دختر قد کوتاە خواست با شمشیر منو بزنە و حس کردم جادوگرە بعد یە دفتر را دیدم کە خودم داخلش قرآن رو بە زبان فارسی و خط قرمز نوشته بودم (پروردگار همە آنها را با استغاذەهایشان نابود میکند) بعد جادوگر رو از پشت بام انداختم پایین و یهو دخترە بوزینە شد، ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده رهایی از الودگی هاست

 162. N.ghN.ghsays:

  سلام خواب دیدم که زن عموم قرآن قدیمی توی دستشه و انگشت منو میگیره تا قرآن رو براش باز کنم(مثل استخاره با انگشت) و سوره صافات براش میاد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اتفاق پر خیر و برکتی براتون در راه است

 163. فاطمهفاطمهsays:

  با سلام خواب دیدم که جلو خونه نشسته بودم که یک دیواری که شکاف بزرگی داشت با دستم خاک هاشو پاک کرم توش یک گل سرخ و یک گل بنفش بود و ظرفی که روش آیه قرآنی نوشته بود و رنگ اش فیروزه ای بود و نوشته هاش براق بودن و من به بچه هام گفتم که با دست نمیشه باید با چوب بکشیمش بیرون و اومدم پیش بچه هام نشستم.تعبیرش چی ميشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در این روز ها زیاد قرآن بخونین و پناه به قرآن ببرین

 164. کوثرکوثرsays:

  سلام، تو خواب دیدم ک منو خواهرام تو خونه زیر لحاف بودیم ولی نخوابیده بودیم و بالای در ورودی نزدیک ب سقف یه کله ی مار کشیده شده بود و من میترسیدم و قرآن میخوندم، آیه ی آخر یه سوره بود ک توش اسم حضرت مهدی نوشته شده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر رهایی از افت ها دلالت دارد

 165. منتظر امام زمان عجمنتظر امام زمان عجsays:

  سلام خدا قوت مدتی هست حاجتی دارم و مضطرم دیشب در خواب کسی برایم سوره عصر رو خوند.البته آیه آخر رو : تواصلوا بالحق و تواصلوا بالصبر تعبیر چیه استاد؟ ممنون از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر رهایی از افت هاست

 166. TahouraTahourasays:

  سلام خواب دیدم که ی آقای که به عنوان استاد ما هست و روحانی بودند اما عمامه شون مثل روحانی ما نبود همچنین لباساش عمامه شون از یک سمت پایین اومده بود و لباساشون هم عبا داشتند اما خیلی ساده بود ، قرار بود از ما دانش اموزانش امتحان بگیرند ، امتحان ایت الکرسی ، بعد من گفتم بلد نیستم همه میکفتند ما هم بلد نیستیم اما حسم میگفت همه بلدند بعد موقع امتحان من جلوتر از همه نوشتم و به استادم دادم ، استادم همش میگفت این شاگرد زرنگ و باهوشه منه همیشه هم اوله و برگه اش رو زودتر میده ، بعد کلاسامون مثل مکتب خونه بود رفتم ی گوشه نشستم اسم علی رو روی پام نستعلیق نوشتم یکی کنارم بود گفت چقدر قشنگ نوشتی خودم هم تعجب کرده بودم بعد مثل اینکه اسم استادم علی بود .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده رهایی از خطرات و بلایای دنیوی است

 167. فروغفروغsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم ترجمه یه آیه روی کاغذ رو میخونم ولی ایه عذاب بود و معنیش درست یادم نمیاد در مورد کسانی که عذاب میشن و کسانی که فکر میکنند خوبن ولی اشتباه میکنند و همزمان با خوندن اون آیه تصویر یه اسب که یه مردسوارش و یه پرچم داره پرچمه مشکی بود و پدرم هم یه چیزایی میگفت دقیق یادم نیس ولی ناراحتم به خاطر این ایه عذابه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خیلی به درگاه خدا دعا کنید شما متاثر از وضعیت حال و نگرانی هایی که وجود داره چنین خوابی دیدین

 168. مینامیناsays:

  سلام خسته نباشین . خواب دیدم با مامانم بازار هستیم یک مغازه قرآن فروشی بود که رفتم یک جلد بخرم .از دوتا خوشم اومد یکی با جلد مخملی یکی با جلد چرمی . جلد مخملی یکم بزرگتر و گرانتر بود البته خیلی اختلاف نداشتن . من بخاطر پولی که همراهم بود جلد چرمی و خریدم .مامانم گفت همین و بیار بعدا که پول بیشتری داشتی بیا جلد مخملی و بیار من از این که جلد چرمی و خریدم خوشحال بودم. ممنون

 169. مهرانمهرانsays:

  دیشب خواب دیدم روی دست هام و پاهام آیات قران رویت میشه و زود زود عوض میشد در خوای خیلی متعجب بودم که این چه جور نشانه ای می تونه باشه که روی بدنم آیات قران میاد و ...

 170. BoLBoLBoLBoLsays:

  سلام و خسته نباشید من ساعت ۷،۸ صبح خواب دیدم با مادرم رفتیم بیرون یه جایی که بازار روباز بود دستفروش کلی بود بعد دیدم روی میز یکی از دست فروش ها قرآن هست که بازه صفحات اولشه بعد قرآنش فرق می‌کرد کنار حاشیاش نوشته مثلا اینکارو انجام بدین کلی اعمال نوشته بود باید انجام بدین بعد به مادرم گفتم چقدر قشنگه مادرم گفت آره بعد دیدم جا کلیدی های کعبه هم میفروختن از همشون خوشم میومد ولی نخریدم به مادرم میگفتم قشنگه و مادرم میگفت آره و رد می‌شدیم ممنون میشم تعبیرش رو بگین

 171. سلطان سلیمان اریافیضیسلطان سلیمان اریافیضیsays:

  سلام شوهرم چند وقته که دست چپ و قلب اش درد دارد دیشب خواب دیده که دست راستش کاملا با ایات قرانی به هم پیوسته کاور شده وقتی میبینه که دستش همه حروف وایات است تعجب میکند و دستش را بر بازوی چپ خود جای که شدت درد زیاد تر احساس میشود میبرد و بازوی چپ خود را در دست خود نگهمیدارد تا اینکه از خواب بیدارشد. وبعد اون خواب تاهنوز هیچ دردی هم احساس نکرده میشه بگید تعبیرش چیه

 172. M SadeghiM Sadeghisays:

  با سلام در خواب دیدم درحال قرائت سوره محمد (ص) هستم.صفحه ای از قران که این سوره روی آن نوشته شده بود پیش روی من بود وداخل صفحه در قسمت های مختلف ستاره های طلایی ریزی دیده می شد و من احساس می کردم همزمان با سوره ی محمد(ص) ،سوره نجم را هم میخوانم. تعبیر چه میتواند باشد. تشکر

 173. GhoncheGhonchesays:

  سلام..من بلد نیستم که با صوت قران بخونم اما تو خواب دیدم که دارم با صوت و باصدای بلند میگم اعوذ بالله من الشیطان رجیم بسم الله رحمن رحیم..چیزایی دیگه هم میخوندم که یادم نیست..لطفا تعبییرشو بنویسید..ممنونم

 174. حميدهحميدهsays:

  سلام :من خواب ديدم از پشت خونه همسايمون ميرفتم خونمون كه ديدم يه جو باريك از خونه همسايه اب مياد بيرون پول تو اب افتاده بود برداشتم چندتا بود بعدش ديدم يه تيكه كاغذ مثل دعا تو ال افتاده اون برداشتم همه رو بعد تو دستم نگاه كردم ديدم قران خيلي كوچيك هم بود تعبيرش چيه

 175. بهارهبهارهsays:

  سلام من چند شب پیش خواب دیدم تو کلاسی هستم دانشگاه بود و داشتم‌تو دفتیر یکی از همکلاسیام معنی چند آیه رو مینوشتم ولی دوتا از معنی ها خط خورده بود بعد استاد نگاه لیست میکردو بچه ها رو صدا می زد و ادبیات میپرسید و هیچکس هم بلد نبودو تو دلم دعا میکردم از من نپرسه یهوو دیدم بدون اینکه نگاه لیست کنه اسم‌کوچیکمو صدا زد و گفت بیا پای تابلو اینایی که میگم رو بنویس ، در ضمن استاد هم ی پسر جوون بود و تو همون خواب تو دلم گفتم بهش بگم‌من خودم معلمم(اینو بگم که در واقعیت من آموزگار هستم)

 176. امیدامیدsays:

  سلام خواب دیدم آیات قران روی بدنم هست بخصوص شکمم مثل اینکه با خطاطی نوشته شده باشند زیبا بودند بنظرتون تعبیرش چیه ممنون

 177. ایلیا شیریایلیا شیریsays:

  سلام من خواب دیدم بالای کوه نشسته ام و دارم سوره قدر رو می خونم تعبیرش چیه ممنون

 178. رویارویاsays:

  پریشب مادرم خواب دیده که به سفر حج رفته وتوی شهر مکه یه مردم به صف ایستادن تا قرآن خطی با دست خط حضرت علی رو ببینن و مامانمم تو صف می ایسته و نوبتش که میشه قرآن رو سمت مردم میگیره تا اونا هم ببینن تعبیرش چیه؟

 179. پیمان آقاباباگلیپیمان آقاباباگلیsays:

  سلام من خواب دیدم یک قران با جلد مشکی روی تختم هست انکار درازکشیده بودملای کتاب رو بار کردم ‌‌‌ خالی ب نظر نمیومد کتاب صفحه دوم رو دیدم بعد زدم صفحه اول دیدم نوشته بین الله الرحمن الرحیم و گفتم عه قرآنه

 180. حسین چگنیحسین چگنیsays:

  سلام من چند وقت پیش پشت سر هم چند روز پیاپی بعد از نماز صبح که میخوندم و کمی میخابیدم خواب میدیدم قرآن میخونم سوره توبه تعبیرش چیه کسی میدونه

 181. ممsays:

  سلام خواب دیدم یکی بهم گفت دستتو بازکن وقتی دستمو بازکردم چندتا پلاک فیروزه ودلربا بهم داد که جای زنجیرانداختنشون ازطلابود روفیروزه ها هم وان یکاد نوشته شده بود بهم گفت اگه میخوای پولدارشی ازاینا درست کن بفروش ازدستم افتادن روزمین ولی جمعشون کردم ولی نمی دونم همه بودن یانه منم هی نگاشون میکردم میگفتم چه جوری ازاینا بسازم

 182. مرجانمرجانsays:

  سلام. من با نیت مهاجرت خوابیدم و از خدا خواستم ی نشونه ای بهم بده که مهاجرت برام خوبه یا خیر. بعد خواب دیدم داشتم با صوت زیبا سوره بقره میخوندم. و چند نفر از فامیل دورم جمع شدن. میشه تعبیرش رو بفرمایید. ممنون

 183. فرزانه هاشميفرزانه هاشميsays:

  سلام و خسته نباشيد. خواهر من بيماري سرطان داره و ديشب خواب ديدم كه تعدادي از نزديكان هر كدوم بهش يك سوره رو ميگند بخون و من خيلي ترسيده بودم و انگار قرآن رو ميديدم نميدونم دست خودم بود يا دست كسي ديگه و همچنين سوره هايي رو بقيه ميخوندند ميشنيدم خواهرم الان بيمارستانه چه تعبيري ميتونه داشته باشه ممنونم ،🙏🏻

 184. کمند...♡کمند...♡says:

  سلام استاد... من خواب دیدم که رفتم پیش یه پیرمردی که قران بازمیکنه... و برای منم سرکتاب بازکرد و از ایندم برام میگفت،اینکه چی میگفتویادم نیست...ولی میدونم چیزای خوبی میگفت... تعبیرش چی میتونه باشه؟؟؟

 185. رقیه حکمتیرقیه حکمتیsays:

  تعبیر خواب دشمن گفت باید قران رو انکار کنی ولی من نکردم خواست منو بکشه تشهد خوندم

 186. نسیمنسیمsays:

  سلام من چند وقت پیش خواب دیدم قرآن خانه خودمان را در دست دارم و آتش فشانی از بالای کوه های هزاران کیلومتری خانه مان فوران کرد و مواد مذاب کم کم داشت به من میرسید و نزدیک میشد..... من هم با دلی پر از اطمینان و امید قرانم را روی زمین گذاشتم و یهوی مواد مذاب یخ بست و سفید و آبی شد..... و دوباره قرآنم را از روی زمین بلند کردم مواد مذاب دوباره سیاه و قرمز شد و شروع به حرکت کردن به سمت من کرد و باز من قرانم را روی زمین گذاشتم و مواد مذاب یخ بست... من هم فریاد زدم که ای مردم ...! این قران من را نجات داد اما هیچکسی به من توجهی نمیکرد...من در طول زندگیم هیچوقت همچین خوابی را ندیده بودم...و آن معجزه را با چشمان خودم دیدم

 187. فائزهفائزهsays:

  سلام من خواب دیدم با مامانم داشتیم میرفتیم مامانم جلو بود که یه دفعه جلوی در یه معلم قرآن از بالا سرم قرآن می‌ریخت مامانم با خوشحالی اونارو جمع کرد و گذاشت تو کیفم

 188. طهوراطهوراsays:

  سلام خواب دیدم ی فردی که نمیشناختم و صورتشو ندیدم بهم میگفت ایت الکرسی ایت الکرسی همیشه همراهت باشه

 189. زهرازهراsays:

  سلام وقت بخیر.من دیشب خواب دیدم یکی از نزدیکانم که تازه فوت شدن و به هم وابسته بودیم توی خواب صورتم رو بو میکنه و بهم میگه خوش به حالت توی بارون اومدی.بعدهم بهم میگه خوب کاری میکنی قرآن میخونی.

 190. رقیهرقیهsays:

  سلام من در خواب دیدم که تویه مجلسی هستم یه دختر بچه کوچک امد و دستش راباز کرد که تودستش کاغذی بود وداخل کاغذ نوشته بود سوره یونس104ایه میخوانی اگه ممکنه تعبیر خوابمو بگین

 191. فاطمهفاطمهsays:

  سلام مادرشوهرم خواب دیده که یه زن بهش قران داده میگه براپسرش که همسرمنه قران بخونه هرروز.تعبیرش چیه

 192. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من چند روز قبل باردار بودم و به دلیل خارج رحمی جراحی شدم از اون موقع ختم قران براشتم دیشب پدرم خواب دیده بک فردی تو اتاق پست رحل قران نشسته بوده از پدرم پرسیده چطوری سوره قصص رو حفظ کردی گفته من حفظ نیستم بچه هام حفظن اون هم چهار تا شی صورتی شبیه حلقه داده گفته بود بده بچه هات ما چهار تا خواهر برادریم

 193. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم که رفتیم کوه در کوه فکر کنک دنبال به چیزی بودیم من یک سنگ را جابه جا کردم و وقطی نگا کردم زیر سنگ کلی قران هست قران های قدیمی و شاید هم جدید یک قران را باز کردم و ایه ایی از ان خواندم در خواب همون چیزی بود که دنبالش بودیم و خیلی خوشحال شدیم من سواد دارم و ۱۲ سالم هست ممنون میشم تعبیر کنید 😢

 194. بهارهبهارهsays:

  سلام استاد من خواب دیدم یکی از دوستام دو کتاب قرآن که در داخل همدیگه قرار داشت رو برای من آورد و من هم بعد از چند روز همون کتاب قرآن رو برای همون دوستم بردم. تعبیرش چیه استاد. ممنون میشم پاسخ بدین

 195. مریممریمsays:

  سلام من خواب دیدم تو یه دسشویی هستم که کتابخونه ی قدیمی داخلش هست و پر از کتاب های مذهبی و قرآن هست که خاک گرفته و قدیمی بودن. خونه ی خودمون نبود.نمیدونم کجا بود اون خونه دقیقا. بعد من بره اینکه تو دستشویی بودم و وضو هم نداشتم وست بهشون نزدم که گناه نشه. دسشویی هم دمپایی نداشت.کلی دنبال دمپایی گشتم که پام نجس نشه

 196. طیبه آدوسیطیبه آدوسیsays:

  سلام وقت بخیر یکی از دوستانم در خواب دیده که استاد قرآن از من خواسته قرآن رو تلاوت کنم منم با لحن بسیار زیبا در محضر استاد و دوستانم قرآن تلاوت کردم ولی چ سوره یا آیه ای بخاطر ندارد لطفا. تعبیرش رو بفرمایید

 197. آزاده بارانیآزاده بارانیsays:

  خواب ببینی قر آن دوباره نازل شد

 198. وفا رحیمیوفا رحیمیsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم مردی خوش سیما و سفید پوش قرانی رو بهم داد. قران رو که باز کردم خواستم از اولین صفحش بخونم که متوجه شدم اول قران نیست همون لحظه به مرد گفتم این قرآن از وسط شروع شده که اونم تائید کرد . یادم نمیاد چه سوره ای بود خوندم ولی اخرای صفحه رسیدم ترجمشو که خوندم بهم میگفت که روزای یکشنبه حتما قران بخونی به اقا سفید پوش گفتم حتما باید با این قران بخونم بهم گفت نه هر قرانی که داشتی فرقی نمیکنه

 199. حسنحسنsays:

  سلام من چند صبح پشت هم تو خواب و بیدار آیه های قرآن میاد جلوم وقتی چشمام بستست بعد هنگامی ک میبینم این خوابو کل بدنم ی جوری میشه پاهام داغ میشه اون آیه ها هم اینا هستن ،یا رب العالمین ،الله اکبر ،لاالاالالله، محمد رسول الله و الله بعضی هاش تو صفحات قرآن مشاهده میکنم بعضی هم فقط نوشته تو صفحه ی قرآن نیست فقط آیه ها رو با دقت زیاد نمیبینم تا اونجایی م یادمه آیه ها ایناست

 200. سولمازسولمازsays:

  سلام من خواب دیدم که توی جنگلیم و میدویم و پر از سنگ های بزرگ که روی اون ها کاملا سبز و توی راه برادرم بهم یه قرآن سبز رنگ بهم داد، میشه بگین تعبیرش چی میشه؟

 201. بهنازاردونیبهنازاردونیsays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم کف دستم بارگ های بدنم اسم ی اقا و اسم الله فاطمه محمدو علی و حسن وحسین واسامی فرشتگان که اسرائیل و میکائیل خاطرم مونده وچند آیه قرآن نوشته شده بود خیلی کنجکاوم معنیشو بفهمم ممنون میشم پاسخ منو بدید یابه ایمیلم ارسال کنید من خانمم

 202. مجیذمجیذsays:

  من دیدم از کنار خیابان می گذشتم و جلد کتاب قران را در داشپورت ماشین دامادمان دیدم.....تعبیرش چی؟

 203. ف .رحمانیف .رحمانیsays:

  خانمی متعهل هستم خواب دیدم صورتم خیلی زیباشده وداشتم اماده میشددم که مثلا یجایی بروم که فکر میکنم مادرم هم خدابیامرزداشت کمکم میکرد.. که وقتی از نزدیک بصورت خودم در اینه نگاه کردم دیدم کلمات عربی روی صورتم نوشته شده قسمت پیشانی ودورچشم .دوباره چند روز قبلترهم خواب دیدم ایه قرانی انگار روی دیوار مانندی ننوشته شده بود که نتونستم بخونم تلاش میکردم بخونم که بیدار شدم .لطفا راهنمایی کنید متشکرم

 204. ۰۰says:

  سلام من خواب دیدم وقتی به گوشیم دست زدم یه صدای قرآن با لهجه‌ی افغانی و قرآنی پخش شد

 205. نیوشانیوشاsays:

  سلام من خواب دیدم از جایی عبور میکنم و نانهان چشمم به پارچه مخمل قرمز رنگی افتاد که روی زمین افتاده بود و چند سنجاق قفلی به ان زده شده رود.آن را از روی زمین برداشتم و یک جلد قرآن قدی به همراه پول تازه نقد پیدا کردم.و تصمیم گرفتم پی صاحب پول بروم و به او برگردانم اما کسی را نیافتم.تعبیر این خواب را میفرمایین؟🙏

 206. فاطمه‌فاطمه‌says:

  با سلام من خواب دیدم قرآن های زیادی که به صورت باز در صحرایی بودن بطوری که هرجا نگاه میکردم ای کتاب ها رو میدم ولی می‌دانستم که قرآن هستند تعبیر چیست

 207. حسین‌امیریحسین‌امیریsays:

  سلام استاد من خواب دیدم قرآن میدم به یک مردی واون مرد میزاره بالایی ضریح ولی نمیدونم‌ضریح‌کدوم‌امام‌بود‌تعبیرش‌چی‌میشه