عکس نوشته من همیشه عشق دوم بودم برای پروفایل

عکس نوشته در مورد عشق دوم

زندگی قبل تو با من بد بود
سرد و خسته بین مردم بودم
من به هرکسی رسیدم غم داشت
من همیشه عشق دوم بودم

یه نفر قبل من اینجا بوده
که من از خاطره هاش ترسیدم
این گناه من نبوده که تورو
یکمی دیرتر از اون دیدم

تو با من باش و یه کاری کن بره
یادش از دنیای دیوونه ی من
بذار این خونه بهم حسی بده
که بشه صداش کنم خونه ی من

توی عکسی که ازش جامونده
خیره می شم و دلم می لرزه
چی تو این نگاه غمگین دیدی
که به خنده های من می ارزه
می ارزه

دانلود عکس نوشته من همیشه عشق دوم بودم


ﺍﻭﻧــﯽ ﮐـﻪ ﻭﺍﻗـﻌـﺎ ﺩﻭﺳـِﺖ ﺩﺍﺷـﺘـﻪ ﺑـﺎﺷـﻪ ...
ﺷـﺎﯾـﺪ ﺍﺫﯾـﺘـﺖ ﮐـﻨـﻪ ...
ﻭﻟـﯽ ﻫـﯿـﭻ ﻭﻗــﺖ ﻋـﺬﺍﺑـﺖ ﻧـﻤـﯿـﺪﻩ ...
ﺷـﺎﯾـﺪ ﭼـﻨـﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫـﻢ ﺣـﺎﻟـﺘـﻮ ﻧـﭙـﺮﺳـﻪ ...
ﻭﻟـﯽ ﻫـﻤـﻪ ﺣـﻮﺍﺳـﺶ ﭘـﯿـﺶِ ﺗــﻮﺋـﻪ ...
ﺷـﺎﯾـﺪ ﺑـﺎﻫـﺎﺕ ﻗــﻬـﺮ ﮐـﻨـﻪ ...
ﻭﻟـﯽ ﻫـﯿـﭻ ﻭﻗـﺖ ﺭﺍﺣــﺖ ﺍﺯﺕ ﺩﻝ ﻧـﻤـﯽ
ﮐـــَﻨــﻪ ...

عکس نوشته در مورد عشق دوم


ﻣــﺮﺩ ﺍﺳﺖ
ﺩﯾﮕﺮ، ﮔﺎﻫﯽ ﺗﻨﺪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﮔﺎﻫﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ. ﻣـــﺮﺩ ﺍﺳﺖ
ﺩﯾﮕﺮ،ﻏﺮﻭﺭﺵ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﻟﺶ ﺩﺭﯾﺎﺳﺖ. ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺍﺯﺑﻐﺾ ﮔﻠﻮ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﯾﮏ
ﻣـﺮﺩ، ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺍﻭ ﺷﺪﻩ!!؟ ﺗﻮ ﭼﻪ ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ﺍﺯ
ﻫﻖ ﻫﻖ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺍﻭ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺧﻮﺩﺵ ﺧﺒﺮﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﺎﻟﺸﺶ؟ ﻣــﺮﺩ ﺭﺍ ﻓﻘﻂ
ﻣـــﺮﺩ ﻣﯿﻔﻬﻤﺪ ﻭ ﻣــﺮﺩ!!!

عکس نوشته پروفایل عشق دوم

دلم کسی را میخواهد...کسی که از جنس خودم باشد...دلش شیشه ای ... گونه هایش بارانی...دستانش کمی سرد...نگاهش ستاره باران باشد..... دلم یک ساده دل میخواهد...بیاید...با هم برویم...نمیخواهم فرهاد باشد... کوه بتراشد... میخواهم انسان باشد...نمیخواهم مجنون شود... سر به بیایان بگذارد... میخواهم گاهی دردم را درمان  کند


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...