تعبیر خواب آسیاب با جنس سنگی و دستی

خوشبختانه ما شاهد نظرات و تفسیرهای امیدوار کننده ای از طرف معبران برای تعبیر خواب آسیاب از جنس سنگی هستیم ، علامه مدنی گفته اند چنان چه فردی خواب دیده باشد چنین وسیله ای را حرکت می دهد ، می خرد و یا حتی به آن نگاه می کند ، بیانگر این است که در زندگی خویش همت و اراده ی قوی و بلندی پیدا خواهد کرد و برای اهداف و یا برنامه  ریزی های خود در آینده تلاش می کند و در یک مسیر درست حرکت خواهد کرد که در نهایت به سعادت ، شادمانی و موفقیت نیز دست پیدا خواهد کرد ، همچنین برخی دیگر گفته اند دیدن این رویا خبر از زیاد شدن استقامت و یا طاقت در برابر بعضی از مشکلات احتمالی است ، اما چنان چه خواب دیده باشی که آسیاب سنگی درست کار نمی کند و یا دچار مشکلاتی شده و یا خراب شده ، نیکو نیست و معنای چندان خوشی ندارد و بیان می دارد که بعضی از تلاش های شما چیزی به جز اتلاف وقت نیست و ممکن است تمام وقت خود را روی موضوعی متمرکز کرده باشید که انتهای آن پوچی است و حتما باید دوباره در تصمیم گیری های خود بازنگری داشته باشید تا خدای ناکرده زیانی به شما وارد نیاید ، اگر دیده باشی که در حال آسیاب کردن غلاتی همچون گندم ، ذرت و یا قهوه هستید خوب است و باید بدانید که معنای آن زیاد شدن پول و یا ثروت با گذشت زمان است و احتمال دارد در مراحلی از زندگانی تان با شانس بزرگ و ایده آلی رو به رو شوید که البته به درستی از آن استفاده خواهید کرد و در هر حال معنای آن آن افزایش دارایی ها در یک الی چند سال آینده است.استاد طوسی آورده اند اگر خواب دیده باشی در حال آسیاب کردن اجسام سخت و محکمی مانند سنگ هستی ، خبر از آن می دهد که کارهای مهم و سختی را به عهده خواهی گرفت و مصمم هستی تا همه ی آن ها را تا به انتها به انجام برسانی که در نهایت در آن امور صاحب موفقیت خواهی شد و از طرف دیگران و مخصوصا بستگان و خانواده مورد قدردانی و تشویق قرار خواهی گرفت.

تعبیر خواب آسیاب دستی

تعبیر خواب آسیاب دستی چیست : چنان چه زن جوانی خواب دیده باشد مشغول کار کردن با آسیاب دستی است نیکوست و خبر از آن خواهد داد که بزودی با اخباری امیدوار کننده ، و یا ماجراهای اجتماعی خوشایند و جذاب شادمان خواهد شد و تغییری محسوس و مثبت را در زندگی خویش شاهد خواهد بود ، این رویا برای مردان نشان دهنده ی طی کردن بعضی از مراحل پیچیده و یا سخت زندگی و پس از آن رسیدن به آرامش و راحتی است. 

پرسش : خواب دیدم مرده ای از نزدیکان خودمان : برای من یک آسیاب بزرگ دستی هدیه آورده بود و بعد تصمیم گرفتم تا باهاش گندم ها را اسیاب کنم و مثل قدیمی ها نان درست کنم آیا تعبیری دارد ؟

پاسخ : بله همانطور که بیان شد این رویا برای دختران و زنان ، قول اتفاق های خوب و رضایت بخش در آینده را می دهد .

استاد همدانی می گویند اگر خواب دیده باشی که از روی عمد یک آسیاب سنگی را شکسته ، خرد و یا خراب می کنی ، خوب نیست و خبر از برخی از ناکامی ها می دهد خصوصا در زمینه ی فعالیتهای پولی می باید بشدت محتاط بوده و دست به عصا حرکت کنید ، اگر آن را از دست مرده ای دریافت کنید به زودی و به سرعت شاهد بعضی از حرکت های رو به جلو و موفقیت آمیز در زندگی خواهید بود.

تهیه کننده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...