رابطه زنانشویی متولدین مرداد ماه با سایر ماه ها

رابطه زنانشویی متولدین مرداد ماه با متولدین فروردین

متولدین مرداد ، همچون شیری پرابهت،دوست دارند که همیشه مورد توجه دیگران باشند و چون متولدین فروردین نیز تا اندازه ای از چنین خصوصیتی برخوردار هستند بنابراین ممکن است در پاره ای از کوارد میان آنها کدورت بوجود بیاید. متولدین مرداد تشنه تعریف و ستایش دیگران هستند و دوست دارند مورد تمجید قرار گیرند و متولدین فروردین باید به این نکته توجه داشته باشند و در این امر کوتاهی نورزند تا دچار دردسر نشوند. ولی علیرغم همه تخاصمات و درگیرها و اختلاف نظرات ، چنانچه رابطه عاطفی مستحکم و حاکی از عشق و محبت بین آنها برقرار باشد زندگی خانوادگی خوبی با یکدیگر خواهند داشت.

رابطه زنانشویی متولد مرداد با متولد اردیبهشت

متولد مرداد یک دوست واقعی و وفادار ، خوش مشرب، و مهربان است و متولد اردیبهشت نیز کمابیش از خصوصیات مشابهی برخوردار است و در نتیجه از نظر مهر و محبت همدیگر را ارضا می کنند و در این مورد با هم برخوردی نخواهند داشت.متولد مرداد یک عاشق احساساتی است و بی عشق هرگز نمی تواند زندگی کند . در عین حال او بسیار صادق و راستگو است و اگر متولد اردیبهشت به او شک کند و حرفش را باور نداشته باشد ناراحت و خشمگین می شود و خشم شیر بسیار طوفانی و سهمگین است.

متولد مرداد شدیدا حسود است و کافیست کوچکترین حرکت مظنونی را از همسر خود ببیند و آنگاه همچون شیری غران از کوره در می رود و لوله ای به راه می اندازد . بنابراین متولد اردیبهشت باید مراقب باشد که مراعات حال او را بکند و پا روی دم شیر نگذارد.هم متولد مرداد و هم متولد اردیبهشت هر دو کمی خودرای و یکدنده هستند و خواهان برتری و تفوق بر دیگری می باشند. آنها از این که ببینند کسی به آنان توجه نکرده و به حرفشان گوش نمی دهد به سختی ناراحت می شوند. بنابراین در این مورد ممکن است در زندگی زنانشویی خود دچار اختلاف شوند. ولی اگر هر کدام از آنها به سهم خود کمی خویشتنداری و گذشت از خود نشان دهد هیچ مشکلی پیش نمی آید.متولدین اردیبهشت با متولدین مرداد از نظر روابط زنانشویی با یکدیگر سازگار و هماهنگ هستند و یکدیگر را ارضا می کنند و این عامل مهمی برای پایداری کانون خانواده آنهاست. 

رابطه زنانشویی متولد مرداد با متولدین خرداد

متولدین مرداد خواهان همسری شاد ، جذاب ، اجتماعی و بذله گو هستند و همه این صفات در وجود متولدین خرداد وجود دارد و بنابراین شاید بهترین و پایدارترین پیوند زنانشویی میان این دو برقرار می شود زیرا به خوبی به نیازهای یکدیگر پاسخ می دهند.متولد مرداد دوست ندارد سر هر موضوع با او جر و بحث و مجادله راه بیندازند و کمی تمایلات سلطه جویانه دارد. بنابراین متولد خردادی باید مراقب باشد و زیاد سر به سر او نگذارد . اگر هم می خواهد موضوعی را به او تفهیم کند و بر خلاف عقیده او کاری انجام دهد باید با ظرافت و ملایمت او را توجیه کند و خلاصه موجب برانگخیتگی احساس او نشود.

متولد مرداد مانند متولد خرداد عاشق هیجان و سفر و گشت و گذار است و این اشتراک نظر نیز موجب تحکیم بیشتر رابطه آنها خواهد شد و در کنار هم زندگی لذتبخش و سعادتمندی خواهند داشت.

رابطه زنانشویی متولد مرداد با متولدین تیر

متولدین مرداد با متولدین تیر از نظر روابط جسمی مشکلی نخواهند داشت و با هم جور و هماهنگ هستند. ولی متولدین مرداد زیاد تحمل خلق و خوی متغیر تیر را ندارند و از این بابت متولدین تیر باید انعطاف پذیری بیشتری نشان دهند و مراقب رفتار خود باشند.متولدین تیر از بابت سلطه جویی مردادی ها چندان مخالفتی ندارند و روحیه سلطه جویانه آنها را می پذیرند و همچنین به نیاز حیاتی آنها که دوست دارند همواره مورد توجه قرار داشته باشند و مورد تعریف و تمجید قرار بگیرند پاسخ مناسب می دهند.

متولد مردادی کمی ریاست طلب و مغرور است و همواره خواهان برتری است . او در زندگی به دنبال تجمل و اشیاء لوکس و زیباست و این روحیه شاید با خصوصیت صرفه جوی متولد خردادی زیاد سازگار و همگون نباشد . بازی به هر تقدیر زندگی این دو اگر چه خالی از اختلاف و بگو مگو نیست ولی می تواند با بردباری طرفین سرشار از سعادت باشد.

رابطه زنانشویی متولد مرداد با متولدین مرداد

پیوند میان متولدین مرداد با یکدیگر همانند پیوند سایر ماههای مشابه با یکدیگر ، باعث تشدید صفات مثبت و منفی آنها می شود که اگر بتواند در رابطه با خصوصیات منفی خود کمی خویشتن داری نشان دهند و برعکس ، صفات مثبت همدیگر را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهند و به خوبی می توانند زندگی خود را سر و سامان دهند.

متولدین مرداد کمی سلطه طلب و مغرور هستند و در نتیجه در زندگی مشترکشان ممکن است در موارد مختلف برای کسب برتری با هم به کشمکش و مبارزه بپردازند. آنها هر دو نیاز شدیدی به این دارند که از طرف مردم مورد ستایش و تمجید قرار گیرند و به هر حال مورد توجه باشند و این مورد هم می تواند آنها را به رقابت طلبی با یکدیگر مجبور کند . ولی به هر تقدیر ،آنها با کمی صبر و تحمل و بردباری می توانند زندگی در کنار یکدیگر را با سعادت و نیکبختی همراه کنند.

رابطه زنانشویی متولد مرداد با متولدین شهریور 

متولدین شهریور افراد منظم ، منضبط ، با برنامه و دقیق هستند و این صفات مثبت را می توانند با خود به زندگی مشترکشان بیاورند . متولدین مرداد هم پرشور و هیجان ، خوش مشرب ، جمع دوست و عاشق زیبایی هستند و این خصوصیات نیکو را می توانند با خود به ارمغان بیاورند.متولدین شهریور که کمی ایرادگیر و انتقاد کننده هستند ممکن است در برخی مواقع از اعمال و رفتار متولدین مرداد ایراد بگیرند و به اندازه کافی آنها را مورد تمجید و ستایش قرار نداهند. از همین رو ممکن است از این لحاظ باعث رنجش آنها شوند.

بنابراین به طور کلی این پیوند از نقاط مشترک زیادی برخوردار نیست و ممکن است ضربه پذیر باشد ولی طرفین با کمی صبر و مدارا و از خودگذشتگی قادر خواهند بود استحکام خانوادگی خود را حفظ کنند و به آنها شادی و طراوت ببخشند.

رابطه زنانشویی متولد مرداد با متولدین مهر 

متولد مهر گاهی دچار سستی و بی تصمیمی می شوند و فعالیت کمتری از خود نشان می دهند و این امر موجب ناراحتی متولدین مرداد می شود که آدمهایی مصم و قاطع اند. متولدین مرداد و مهر اصلا کینه توز نیستند و هر گونه اختلاف و درگیری را خیلی زود از خاطر می برند و به همین علت کشمکشها و رنجیدگی خاطر از یکدیگر را به زودی به باد فراموشی می سپارند .

متولدین مهر به دنبال تعادل و آرامش در زندگی خانوادگی هستند و در همه کارهای خود سعی می کنند با استدلال و منطق جلو بروند-حتی در امور عاطفی و عشقی خود. ولی متولدین مرداد بدون عشق و روابط عاطفی قادر به ادامه حیات نیستند و عاشقی پاک باخته اند . بنابراین این دو در کنار یکدیگر می توانند مکمل خوبی برای هم باشند . یکی با منطق و دیگری با احساسا و عاطفه خود به میدان آمده و در اتحاد متعادل شوند.

رابطه زنانشویی متولد مرداد با متولدین آبان 

متولد آبان در زندگی زنانشویی فردی وفادار و قابل اطمینان است و به خوبی در مقابل تمایلات وسوسه آمیز مقاومت می کند ولی متولد مرداد عاشق پیشه است و نیاز شدیدی به جلب توجه دیگران دارد و دوست دارد همواره مورد ستایش قرار بگیرد و از دیگران دلبری کند . به همین علت این رفتار آنها زیاد به به مذاق متولدین آبان خوش نمی آید .

متولدین مرداد و آبان هر دو موجوداتی خونگرم و صمیمی و مهربان هستند و همین امر باعث جذب بیشتر آنها به یکدیگر می شود و همچنین از نظر روابط جسمانی همدیگر را به خوبی ارضاء می کنند. بنابراین اگر خواهان یک زندگی شاد و توام با نیکبختی و سعادت هستند باید همیدگر را بهتر درک کنند و از رنجاندن یکدیگر امتناع کنند و باکمی گذشت و مدارا با یکدیگر برخورد کنند.

رابطه زنانشویی متولدین مرداد با متولدین آذر

متولد آذر سرشار از حرکت و جنبش و هیجان است و در زندگی به دنبال تنوع می باشد و این شاید با روحیه متولد مرداد سازگار نباشد . البته او نیز خواهان هیجان و شور و اشتیاق است ولی نه به آن میزانی که متولدین آذر خواهان آن هستند.متولد مرداد خواهان کسب برتری و سلطه است و به ریاست علاقه دارد . اما متولد آذر خواهان آزادی و استقلال عمل است و نمی خواهد در زندگی زنانشویی آن استقلال فردی خود را از دست بدهد. بنابراین در این مورد متولد مردادی باید کمی از حس برتری جویی خود کاهش دهد و آن را تا حدی کنترل کند.

متولد آذر دمدمی مزاج و تنوع طلب است و اهل رفت و آمد با دیگران است و در موقع سخن گفتن رک و بی پرده حرف می زند و گاهی اوقات غرور متولد مرداد را جریحه دار می کند. بنابراین او نیز باید مراقب زبان خود باشد.به طور کلی رابطه متولدین مرداد با متولدین آذر هماهنگ و سازگار است و اگر با کمی گذشت و صبر و تحمل با هم روبرو شوند زندگی خوبی خواهند داشت.

رابطه زنانشویی متولد مرداد با متولدین دی

متولدین دی افرادی آرام ، خویشتن دار ، کم حرف و تودار هستند و در نتیجه به خوبی نمی توانند پاسخگوی شور و هیجان متولد مرداد باشند. مولد مرداد طالب عواطفی آتشین و پرحرارت است و متولدین دی در عرصه عشق به گونه ای سرد رفتار می کند . آنها هر دو در پی کسب قدرت و برتری جویی بر یکدیگر هستند و هر کدام به روش خود جلو می روند و بدین ترتیب گهگاهی زندگی آنها صحنه کشمکش و رقابت طلبی می شود.

متولد مرداد اجتماعی و برون گرا هستند و گاهی روابط اجتماعی گسترده آنها موجب برانگیختگی حس حسادت در متولدین دی می شود . به طور کلی روابط جمسی بین آنها ارضا کننده است و اگر بتوانند در حوزه روابط عاطفی نیز کمی با مدارا و ملاطفت با یکدیگر رفتار کنند کانون زندگی آنها گرم و پر نشاط خواهد شد.

رابطه زنانشویی متولد مرداد با متولدین بهمن

متولدین بهمن در ابراز احساسات کمی خساست به خرچ می دهند و این با روحیه عاشق پیشه و رمانتیک متولد مرداد چندان جور در نمی آید . اما متولدین بهمن همانند متولدین مرداد ، اجتماعی و اهل معاشرت با دیگران هستند و شاید در این زمینه گوی سبقت را از آنها بربایند . هر دو آنها آرمانگرا و ایده آلیست هستند و خیالات بزرگی در سر دارند و این بابت هیچ تصادی با یکدیگر ندارند . از جهت روابط جسمانی تیز به خوبی یکدیگر را ارضا می کنند و مشکلی ندارند. بنابراین پیوند زنانشویی میان متولدین مرداد با متولدین بهمن ، پیوندی مناسب و شایسته است و اگر طرفین در مقابل نقاط ضعف یکدیگر کمی از خودگذشتگی و خویشتن داری نشان دهند قرین سعادت خواهد بود.

رابطه زنانشویی متولد مرداد با متولدین اسفند

متولد اسفند هر عیب و نقصی داشته باشد از نظر امور عشقی بی منند است و نظیر ندارد.عشق و احساسات و عواطف جزئی از وجود اوست و بدون اینها زندگی مفهوم خود را برایش از دست میدهد. بنابراین از این لحاظ به خوبی می تواند نیازهای عاطفی متولد مرداد را برآورده سازد. متولد اسفند اصلا متعصب نیست و حسادت در او جایی ندارد .بنابراین روابط گسترده متولد مرداد با دیگران اصلا او را آزار نمی دهد و برای آزادی همسر خود احترام قائل است و به هیچ وجه دوست ندارد او را محدود و مقید کند.

به طور کلی این دو به گونه ای غریزی با هم تفاهم دارند و اگر چنانچه متولد مرداد کمی سلطه جویی خود را کاهش دهد و در مقابل تغییرات خاق و خوی متولد اسفند از خود تحمل و بردباری نشان دهد زندگی آنها قرین سعادت و نیکبختی خواهد شد.

تهیه کننده : توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...