تعبیر خواب تعطیل شدن محل کار

افرادی که خواب دیده اند محل کاری که در آن مشغول فعالیت بوده اند یا هستند ، تعطیل شده است ، باید در ایام پیش رو منتظر شنیدن خبرهای تازه ای در همان محیط باشند ، بطور مثال ممکن است شخصی به شما خبر بدهد فلان کارمند به دلیل انجام فلان اشتباه توبیخ اساسی شد و یا ، کارمند ایکس بخاطر انجام کاری موفقیت آمیز ارتقای درجه پیدا کرد و اخباری از این قبیل که بدستتان خواهد رسید ، استاد طباطبایی می گویند چنان چه خواب دیده باشید محل کارتان تعطیل یا بسته شده است و کلیه افرادی حاضر در آن اخراج شده و یا به هر دلیلی دیگر در آن جا فعالیتی ندارند به این تعبیر است که اوضاع اقتصادی یا مالی همان اداره رو به تضعیف پیش می رود و ممکن است دچار مشکلات ریز و درشتی شود ، اما چنان چه ببینی رئیس اداره ای شما و جمع دیگر از کارمندان را برای مدتی مشخص به تعطیلات یا استراحت می فرستد نیکوست و نشان دهنده ی این است که دستاوردهای غیرمنتظره و ارشمندی خواهید داشت که به واسطه ی آن شادمان و راضی خواهید شد.

سوال : من مرد 33 ساله و متاهل هستم و در یکی از شرکت های تجاری معروف تهران حسابدار هستم ، و در این شغل به تازگی و با تلاش خیلی زیاد وارد شدم ، آزمون های زیادی دادم و بعد از مدت ها سختی کشیدن توانستم در این حرفه وارد شوم ، دیشب خواب دیدم ، صبح زود موقعی که به محل کارم رفتم درب اصلی و ورودی بسته بود ، از حراست سوال کردم چرا کسی امروز نیامده و پاسخ داد که این شرکت برای همیشه تعطیل شده است و رئیس آن قرار است با تمامی کسانی که در اینجا مشغول فعالیت بوده اند تصفیه حساب کند ، از شدت ناراحتی همان جا نشستم و خیلی غمگین و ناامید شدم ، آیا تعبیر بدی دارد ؟

پاسخ: خیر معنای این رویا لزوما این نیست که با چنین صحنه ای در واقعیت نیز رو به رو شوید فقط اشاره دارد که در آینده نزدیک در همین شرکت تغییرات تازه ای رخ میدهد که مورد رضایت شما نیست و یا حداقل اینکه با آن ها مخالفت خواهید کرد.

استاد مدنی در همین باره آورده اند :

اگر ببینی محل کاری که دوستت در آنجا مشغول بوده به تعطیلی کشیده شده است نشان دهنده ی این است که از یکی از آشنایان و یا رفقای نزدیک خود قطع امید خواهید کرد.

اگر ببینی محل کار همسر و یا معشوقت بسته شده تعبیر آن یک یا چند مورد بدشانسی جدید است که وارد زندگی همین شخص خواهد شد که ممکن است برخی از امورش را مختل سازد.

اگر ببینی محل کار فردی که فوت کرده است تعطیل می شود به این علامت است که خبرهای ناامید کننده و یا نامطلوبی را از جانب اقوام نزدیک خود خواهید شنید.

اگر دیدی همزمان چنین محلی خراب شده و تعطیل می شود خوب نیست و به این علامت است که به دلایلی مشخص از آنجا اخراج می شوید و دردسرهای تازه ای را در زندگی تجربه خواهید کرد.

تهیه کننده : توپ تاپ


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...