نهایت و هدف عشق در زندگی زناشویی

نهایت و هدف عشق
آمیزش، عنایت و هدف عشق است که در آن لذّت روح و عقل و جسم با هم یکی می شود. آمیزش جنسی دو نفر جریان فیزیولوزیک پیچیده ای است. از تمام جریانات جسمانی انسان بالغ، این تنها جریان گذرنده ای ایت که با شرکت دو نفر انجام می گیرد.مسلم است که کوچکترین ناهماهنگی جسمانی یا روحانی موجب نقص سیر طبیعی این جریان می شود. هدف از اتحاد جنسی که توسط طبیعت تعیین گردیده است تأمین آغاز زندگی جدیدی است، اما از آنجا که نزدیکی با دریافت لذات مشخص همراهی می شود، مردم به طور کلی اغلب عمل جنسی را به منظور آبستنی انجام نمی دهند.
مقاربت عاشق و معشوق
نهایت میل متقابل است و آن هنگامی است که در یک واحد جدایی ناپذیر، نه تنها جسم، بلکه فکر، آرزو و اندیشه ها متحد می گردند. از زمان های قدیم مردم سعی می کردند واقعیت این جریان بغرنج را بفهمند اما فقط در قرن بیستم تحقیقات علمی مفصلی انجام گرفت، میل متقابل عاشق و معشوق به تدریج رشد می کنند، لحظه ای فرا می رسد که تنها نزدیکی روح کافی به نظر نمی رسد و عاشق و معشوق به نزدیکی جسمی متوجه می شود. این تمایل می تواند چنان نیروئی حاصل کند که آن دو بدون همدیگر نمی توانند وجود داشته باشند و برای ملاقات یکدیگر دقیقه شماری می کنند. نیرو و سرعت و رشد تمایل متقابل بسته به عللی است، یعنی به طور کلی مربوط به فراج و سن عاشق و معشوق است.
برای اینکه آمیزش جنسی طبیعی انجام گیرد، لازم است کوشش هر یک ، رساندن نهایت لذت به دیگری و ادراک میل متقابل طرفین باشد. اگر کسی تنها در فکر خودش باشد تا تنها خودش لذت ببرد و دیگری رل تسلیم و رضا را بازی کند در این صورت لذت واقعی را هیچ یک از زن و شوهر از آمیزش جنسی نخواهند برد.

آمیزش جنسی با نوازش و مهربانی آغاز شود و باید به همان ترتیب نیز پایان پذیرد.

هنگام مقاربت، شرایط محیطی اهمیت به سزائی دارد. جزئیاتی که در نظر اول بی اهمیت به شمار می روند می توانند موجب تقویت یا تضعیف میل جنسی گردند.

مثلاً زنی که عادت ندارد در روشنایی آمیزش کند، روشنایی می تواند سبب شود که وی تمایلی به آمیزش از خود نشان ندهد. اعمال غیر منتظره از زندگی گذشتههر یک از طرفین و رفتار نا زیبا و خشونت می تواند سبب انحراف و نقص جریان طبیعی عمل جنسی گردد.

در این مورد به خصوص خلوت کامل زن و شوهر اهمیت خاصی دارد. نباید کودکان و به ویژ] بزرگتران مزاحم خلوت زن و شوهر گردند. عمل جنسی که در چنین شرایط غیر طبیعی انجام گیرد لذتی تولید نمی کند و می تواند حتی سبب نقص وظایف جنسی و اختلال سیستم عصبی گردد.

اگر شرایط برای خلوت مساعد باشد، در این صورت در مردان نعوظ ظاهر می شود و به ظهور نعوظ همراه با تحریکات روحی ، علل آشکار عینی از قبیل فکر اندام برهته زن، تحریکات ملموس معین و به احساس خوشایند و شیرین نیز کمک می کنند.

کلمات شیرین دوست داشتنی که همراه با نوازش متقابل انجام می گیرد شدیداً سبب تحریک جنسی می شود. محرک ترین عمل در این مرحله از آمیزش نوازش آهسته و ظریف قسمت های معین از بدن است.

در زنانی که کمتر آمیزش جنسی کرده اند، اساسی ترین ناحیه معمولاً کلیتوریس، لبهای کوچک آلت تناسلی، مجرای مهبل و بزاق دهان است. زنانی که مدتهای مدیدی است که مقاربت جنسی دارند علاوه بر مطالب فوق منطقه حساس ناحیه عجان ، نوک پستانها، لاله گوش است. برخی از متخصصین سکسولوژی معتقدند که در زنان هر قسمت از پوست به نوبه خود می تواند منطقه حساس باشد.

بوسه بر روی قسمتهای مختلف بدن سبب تحریک شدید جنسی می شود، شوهری که با میل و رغبت تن او ار می بسد بهتر است و باید هم چنان محدودیت هائی در چنین اعمالی نداشته باشد.

خاطره خوب احساس جنسی که قبلاً به تجربه رسیده و بوی عطر، روژ لب، می تواند سبب تحریک نعوظ گردند. البته متذکر شوم زمانیکه می خواهید نطفه تشکیل شود استفاده از مواد آرایشی مناسب نیست و باعث مضراتی در نطفه می شود.

تمام اعمال زن و شوهر در آغاز مرحله آمیزش جنسی اختیاری است و تماماً تحت کنترل عقل قرار دارند ولی به تدریج که نعوظ شدیدتر می گرددو میل به هم آغوشی قوی تر می شود احساسات جایگزین آن شده و بوسه ها به نیش گاز تبدیل می شود. برخی از مردان تصور می کنند که نعوظ حتی با فکر آمیزش هم چنانکه در سنین جوانی بود، باید بوجود آید و در مردان میانسال نعوظ فقط در موقعیت مناسب به شرط وجود هدف روحی نسبت به آمیزش جنسی حاصل می شود.

نویسنده و تهیه کننده: توپ تاپ

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...