عکس نوشته بی حوصله بودن

عکس نوشته بی حوصله بودن

 

بی حوصله ام

من انقد بی حوصله ام که شما حرف بعدیتم درسته ...!

تصاویر متن دار درباره بی حوصلگی

بعضی وقتا که حوصله هیشکیو نداری

toptoop.ir عکس نوشته بی حوصله گی دخترونه

من همیشه ازاون دخترای دست و پاچلفتی احساسات بودم از اونا که بلد نبودن زنگ نزنن، پیامک نفرستن،

عینِ دخترِ آدمیزاد قهرکنن از اوناکه بلد نبود وقتی تو تلگرام فُلانی مسیج داد، نَپَره رو گوشی و این دست

و اون دست کنه برای سیـن کردن و به روی خودش نیاوردن که مثلا اینی که دوسش دارم برام مهمه

از اونا که بلد نبود تا ١٠٠ آروم آروم بشماره و بعد جواب تلفن طرفش رو بده که یعنی تو مهم ترین من نیستی

و هول بَرِت نداره من هیچ وقت یاد نگرفتم وقتی فُلانی ایـز تایپینـگه تو صفحه ش نباشم و به محضِ سِـند شدنِ

مسیجش، سین نکنم من از اون دست و پاچلفتی های احساساتیم که اگر کسی رو دوست داشته باشم،

گوشی موبایلم، به وقتِ بودنش در کنارم بی ارزش ترین وسیله ست و به وقتِ نبودنش با ارزش ترین وسیله از

اوناییم که وقتی خوشحالم تو اوجِ خوشحالی و احساساتی شدن، زودتر اشکم در میاد تا وقتی که از غم در

حالِ التماس به چشمام که دو قطره اشک بریز و قلبمو سبک کن من از اونام که تو دهنم نمیچرخه برای کمی

لوس شدن هم که شده، به زبون بیارم باشـه حالا که اینجوری شد، دوست ندارم من پیر شدمو یاد نگرفتم

وقتی کسی رو دوست دارمو ازم میپرسه دوسم داری؟ به شوخی و ناز و عشوه ی خرکی هم که شده

بگم معلومه که نه از اون دست و پاجلفتی های احساساتیم که تمام زندگی و هَمّ و غمم، اگر کسی رو دوست داشته باشم،

میشه او و تمام حال و روزم بسته به حال و روز طرفم، گِرِه کـور میخوره به وقت شادیش از تَهِ دل میخندمو به وقت غمش،

از تَهِ دل، دلشوره و غمگینم من از اون هاییم که قول میدم و حتی به زبون میارم که دیگه پیامک نمیدم تا خودش بهم پیامک بده،

٥ دقیقه نمیگذره که دلتنگی دو دستی گلوم رو فشار میده و دست هام رو هدایت میکنه به سمتِ نوشتنِ دلم برات تنگ شده

آره من از اون دست و پاجلفتی هایِ احساساتم، که به وقتِ تعارفِ چایِ محبت به معشوقم، از بس هول میشم و محوِ تماشایِ یار،

رو به روش می ایستم، سینی چای ساعت ها به دستم، و یادم میره او رفته و آنچنان گرمِ احساساتم،

که نفهمیدم کی رفته و چای سرد شده دست نخورده

toptoop.ir عکس بی حال و بی حوصله ام

 

toptoop.ir عکس پروفایل درمورد بی حوصله بودن

 

toptoop.ir عکس نوشته حال و حوصله نداشتن با متن کوتاه

 

 عکس نوشته بی حوصلگی برای پروفایل پسرونه و فاز سنگین

 

toptoop.ir خسته شدن و بی حوصله بودن

 

مطلب و تصویر راجب اینکه حوصله ندارم

 

toptoop.ir این روزا حوصله ندارم

 

toptoop.ir حوصله هیچکسو ندارم دیگه

1 نظر

  1. fatiifatiisays:

    خوب بودمرسیییی