متن انگلیسی برای خالکوبی

 

چند متن خیلی کوتاه و پینشنهادی برای علاقمندان به خالکوبی را در این مطلب از توپ تاپ به زبان انگلیسی و همراه با ترجمه فارسی شاهد هستید استاتوس ها و تکست های سنگین با زبان انگلیسی مناسب برای تاتو و خالکوبی (96 جدید)

Don't laugh isn't worth the world

ترجمه: نخند دنیا ارزش نداره

seal his mother 's love Mother

ترجمه: مهر یعنی مادر عشق یعنی مادر

Mother , i. e. the smell of God

ترجمه: مادر یعنی بوی خدا ...

health came to stay friends

ترجمه: سلامتی رفیقی  که اومد که بمونه...

Damn comrade, said Rafiq

ترجمه: لعنت بر رفیقی که گفت رفیق

you health companion of the road of our cognitive abandoned !

ترجمه: سلامتی رفیقی که تو جاده بی معرفتی تنهامون نزاشت!

that the Day of Judgment land for a comrade of wisdom he complained .

ترجمه:فدای رفیقی که روزقیامت زمین ازسنگینی معرفتش شکایت دارد.

I had the identity

ترجمه:دلم هوایت را کرده

many have broken my heart

ترجمه:خیلیا دلم را شکستند

I broke my tears.

ترجمه:اشک خودم دلم را شکست

I miss someone who never knew speak my mind !

ترجمه:دلم تنگ کسی هست که هرگزنفهمید حرف دلم را...!

the heart of the friends I shan't

ترجمه:قلب رفیقان را نشکنیم

friends, one by one .

ترجمه:رفیقان یک به یک رفتن..

 

1 نظر

  1. nasinasisays:

    اینا رو احیانا تو google translate نزدی؟ بیشترشون اشتباهن،مجبورین چیزی که خودتون نمیدونید رو منتشر کنید؟