متن انگلیسی درباره زندگی با ترجمه

متن های کوتاه و زیبای انگلیسی درباره زندگی را همراه با ترجمه ی فارسی در این مطلب از توپ تاپ شاهد هستید

live! Living with Yourself...

ترجمه:زندگی کن! زندگی با خودت ...

جملات جالب انگلیسی درمورد زندگی با معنی فارسی

In life you will be faced with two classes of human beings

The first group are those that promote you and the people who will be your downfall

ترجمه به فارسی:در زندگی با دو قشر از انسانها روبرو خواهی شد ؛

گروه اول کسانی که باعث پیشرفتت میشوند و دوم افرادی که باعث سقوطت میگردند

استاتوس های ناب و قشنگ انگلیسی راجب زندگی

Hello nice excuse me for life !!! Yeah, I'm crazy regular open !!!

معنی به فارسی: سلام بهونه قشنگ من برای زندگی!!! آره باز منم همون دیوونه ی همیشگی!!! 

متون عاشقانه و انگلیسی باموضوع زندگی برای پروفایل

--- Live kind to me, take it easy boom age of the universe, for a while transient

... If you break my heart if he dies .... flowers .... and if your garden's autumn colors

.... all warning to you is good migration of the swallows,

I take it easy life is so short .... so beautiful

ترجمه ی فارسی:  زندگی ڪن مهربانم، ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ ﺭﻭﻧﻖِ ﻋﻤﺮِ ﺟﻬﺎﻥ ، ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ ﮔﺬﺭﺍﺳت...

ﺩﻝ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﺷڪﻨﺪ .... ﮔﻞ ﺍﮔﺮ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﺩ .... ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺎﻍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﻧﮓ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ...

. ﻫﻤﻪ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﺖ؛ نازنینم ﺳﺨﺖ ﻧﮕﯿﺮ ﺯﻧﺪﮔﯽ ڪﻮﭺ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻠﭽﻠﻪ ﻫﺎﺳﺖ ....

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ... ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ڪوتاهی.................

متن خیلی کوتاه انگلیسی درباره زندگی با معنی اش

Discreet live

ترجمه:با احتیاط زندگی کنیم

متن انگلیسی زندگی

Live with a smile.

ترجمه:با لبخند زندگی کنید

جمله ی انگلیسی راجب زندگی

Life is beautiful with love

ترجمه:زندگی با عشق زیباست

تکست هایی انگلیسی درباره زندگی

Life without Mehdi, living with Ghmhast

ترجمه:زندگی بی مهدی ،زندگی با غمهاست

متن انگلیسی درباره زندگی

God is with us live

ترجمه:زندگی کن خدا با ماست

متن انگلیسی راجب زندگی

The goal of life is to enjoy today's woes and bitter laugh me to live with him day is full of small joys Pay attention to them ...

ترجمه: امروزا از زندگی از خنده ی گل لذت ببر گلایه و تلخی را بسپاربه نسیم تا با خودش ببرد زندگی پر است از شادی های کوچک آنها را دریاب ... 

کوتاه ترین متن درباره زندگی با ترجمه

I wanna live with you

ترجمه:زندگی رو با تو میخوام

تهیه و تنظیم:توپ تاپ

 

 

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...