امروزم تموم شد

toptoop.irعکس نوشته های امروزم تموم شد

عکس نوشته ها و جملات تصویری و متن دار بعضی از کاربران اینستاگرام با موضوع : امروزم تموم شد

متن ها ارسالی با عکس از طرف اعضا با مضمون امروز هم تمام شد:

دوستان گلم چه بگم امروزم تموم شد و چه بگم شروع شد همینه،شبتون به خیر شادی،همیشه خوب باشید، بگید،بخندید..تا پیاز نشید بگندید،،لایک هم نه یادتون بره و نه یادم میره

toptoop.irعکس با متن امروز هم تموم شد

تصویر همراه با جملات ارسالی کاربران:

◆آخرای ﺷﺐ ﻣﯿﺸﻪ◆

◆خسته◆

◆ﻣﯿﺮﯼ ﺑﯽ ﺳﺮﻭ ﺻﺪﺍ ﺭﻭﯼ ﺗﺨﺘﺖ ﺩﺭﺍﺯ ﻣﯿﮑﺸﯽ◆

◆ﺩﻟﺖ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﮐﺎﺭﺍﯼ ﺧﻮﺩﺕ◆

◆ﺩﻟﺖ ﻭﺍﺳﻪ ﯾﮑﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻨﮕﻪ◆

◆ﺷﺎﯾﺪﻡ◆

◆ﻭﺍﺳﻪ ﺧﻮﺩﺕ◆

◆ﺩﻟﺖ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﺎﺕ ﮔﻮﺵﮐﻨﻪ

◆ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﭼﯿﺰﯼ ﻫﻢ ﺑﮕﻪ◆

◆ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ◆

◆ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ ﮐﺎﻓﯿﻪ◆

◆ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﻭ ﺑﺮﻣﯿﺪﺍﺭﯼ◆

◆ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﺴﯽ ﺭﻭ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﻬﺶ پیام ﺑﺪﯼ ﯾﺎ ﻧﻪ .. ؟؟!!◆

◆ﻣﯿﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﻤﺶ◆

◆هه◆

◆یه خنده ی تلخ◆

◆ﯾﻪ ﺁﻩ ﺁﺭﻭﻡ◆

◆ﺑﻐﻀﺖ ﺗﻮﯼ ﮔﻠﻮﺕ ﺣﺒﺲ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻭ ﻣﯿﮕﯽ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ◆

◆اون اینطوری شادتره◆

◆عکسشو میبینی◆

◆با خودت میگی◆

◆"خوشبحالش چه خوشگل شدی ..."◆

◆بعد بغضت◆

◆بیخیال◆

◆هیچ کس ﻫﻢ ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺷﺐ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﻧﻤﯿﺸﻪ◆

◆ﮐﻪ ﭼﯽ ﺑﻬﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ◆

◆ﺻبحﻣﯿﺸﻪ◆

◆ﻭ باز میخندی◆

◆همه هم میگن خوشبحالش◆

◆چه زندگی شادی داره◆

◆هه◆

◆امروزم تموم شد◆

◆شب شد◆

◆امشب تکرار دیشب◆

X

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...