1 نظر

  1. مریممریمsays:

    سلام پسری که باهاش قصد ازدواج دارم خواب دیده بود که چنتا گرگ ک یه سری سفید بوده و یه سری سیاه جلو شو گرفتن و میخوان بهش حمله کنن ک اون وسط من میرسم اونجا و گرگ ها فرار میکنن بعدش من چادرم رو میکشم رو سر اون پسر و بعد از خواب بیدار میشه تعبیر خواب چی میشه ممنون

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      بیانگر داشتن زندگی آرام و موفق است