6 نظر

 1. سام رىوفیسام رىوفیsays:

  فامیلیمون با هم یکی هست

 2. بی نامبی نامsays:

  خوشگله ولی به لطف آرایش

 3. اسم ندارهاسم ندارهsays:

  لعنت ب اون کسی ک لوازم ارایشی را درست کرد ککه تو روحش اگرم مرده باشه

 4. اسم ندارهاسم ندارهsays:

  اون کسی ک لوازم ارایشی را درست کرد اگر ک زنده هستش الهی چرخ زندگیش برگرده و خدا ی چپه مرگ دو دستی بهش بده اگرم مرده ک ککه تو روح وقبرش .این بنده خدام اگه راست میگه ی عکس با حجاب کامل و بدون ارایش بذاره البته بذاره هم فایده نداره چون دو گرم از نوکشو برداشته

 5. vorojakvorojaksays:

  خیلی آشناست آرایش نکنه زیبا نیست فکرکنم دنبال کسی میگرده

 6. ب کی چهب کی چهsays:

  به این میگن جادوی ارایش