بهترین دوست چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟

بهترین ویژگی های یک دوست خوب

اگر خواسته باشیم به صورت کامل و دقیق با هم سخن بگوییم، باید به این نکات توجه داشته باشیم که داشتن دوست و برخوردار بودن از ارتباط عاطفی دوستانه، یک ضرورت انسانی است؛ یعنی، حتی اگر آدمی را موجودی اجتماعی نشناسیم؛ ولیکن داشتن دوست به مقتضای تدبیر عاقلانه و تأمین خواسته‏های فطری و غریزی، یک پدیده ضروری و انکارناپذیر زندگی انسانی است . حال بعد از ناگزیر بودن از دوستی، باید مشخص کرد که معیارهای انتخاب دوست چیست و بهترین همنشین کیست؟
در مرام ما مسلمانان هدف تمام اعمال و رفتارها به آخرت و خشنودی خداوند بر می گردد، و لذا هرگاه در پی انجام عملی بر می‏آییم اولین سؤال آن است که آیا این عمل، موجب خرسند شدن حضرت حق می شود یا نه ؟ آیا خداوند به انجام این عمل رضایت دارد یا نه؟ چرا که جملگی خود را بنده او می دانیم و بنده باید در پی تحصیل رضایت مولای خویش باشد.

یک. سه شرط دوستی
دوستی قبل از هر شرطی دارای سه شرط اساسی است که بدون رعایت سن و گروه طبقاتی و سطح تحصیلات _که خود از جمله شرایط لازمه است_ باید بی کم و کاست رعایت گردد. اگر این سه شرط زیر فراهم بود، آن‏گاه نوبت به بررسی دیگر شرایط می‏رسد.
شخصی سزاوار دوستی است که:
1. دیدار او خدا را به یاد شما آورد؛ یعنی، زیارت وی سبب ذکر خدا باشد.
2. سخن گفتن او به دانش و معلومات شما بیافزاید و از هر کلام او شما ثمره ای علمی بردارید.
3. عمل و کردار او آخرت را به یاد شما آورد، به گونه‏ای که به اعمال و رفتار شما نیز رنگ آخرتی بزند. اگر کسی را با سه شرط فوق یافتید و در هر سن و سالی که بود، دوست او باشید و وجود وی را مغتنم شمارید، و گرنه درصدد یافتن چنین دوستانی باشید. تا زمانی که شخصی را با چنین ویژگی‏های نیافتید، هرگز دوستی برقرار نکنید. چه فضای دوستی فضای استفاده از کمالات معنوی است و دوستی باید زمینه‏ساز دینداری، بندگی، رشد علمی و اخلاقی گردد و دوستی که موجب انحطاط اخلاقی و زمینه‏ساز مفاسد دینی و دنیوی شود، دوستی نیست؛ بلکه دشمنی و عداوت است و از این دوستی‏ها باید سخت اجتناب نمود. اما نسبت به شرایط سنی و طبقه اجتماعی و تحصیلی اگر دقت کنیم، این شرایط در واقع زمینه‏ساز شرایط قبلی است؛ یعنی، دو انسانی که اختلاف سنی داشته باشند، نمی‏توانند دوست خوبی برای یکدیگر باشند؛ چرا که این دوستی نمی‏تواند موجب افزایش دانش و معرفت و تقوا گردد و یا اگر از نظر سطح تحصیلات نزدیک یکدیگر و یا هم‏تراز نباشند، نمی‏توانند از حضور یکدیگر بهره علمی و شناختی ببرند و زمینه ارتباط روحی و رشد معنوی را برای هم فراهم آورند. پس شرایط دیگر در واقع، زمینه‏ساز سه شرط اساسی نخست هستند و باید رعایت گردند. پس به صورت عمومی باید شرایط سنی و طبقه اجتماعی و سطح شناختی و تحصیلی و... رعایت گردد تا موجب خسران علمی و شناختی و انحراف و ابتلا به صفات خلاف ادب و اخلاق نگردد، حتی زمینه‏ساز افت و تنزل علمی و معنوی و اخلاقی نشود. امیدواریم با رعایت اصول بیان شده، دوستی‏های الهی و مفید رقم خورده و زمینه رشد و ترقی فراهم گردد. برای مطالعه بیشتر ر.ک: - آئین دوستی در اسلام نوشته آقای بابازاده - دوستی و دوستان نوشته آقای سید هادی مدرسی , ترجمه آقای شیخی و آژیر - دوستی در قرآن و حدیث نوشته آقای محمدی ری شهری .

دو. ملاک‏های دوست خوب
از طرفی انتخاب دوستان و معاشرت با آنها؛ باید بر اساس موازین اسلامی باشد. در قرآن کریم و روایات اهل بیت(ع) ملاک‏هایی برای دوست خوب بیان شده که به طور اختصار بعضی از آنها را بیان می‏کنیم. و شما می‏توانید راجع به هر ملاک , مفصلا" مطالعه و فکر کنید:
1. کسی که به یاد خدا است و هدفش جز رسیدن به او نیست؛سوره کهف , آیه 28.
2. عاقل باشد؛ حضرت علی (ع) فرمود: «بیشترین درستی و خوبی ها در همراهی و دوستی با صاحبان عقل و درایت است».غررالحکم، حرف الف.
مولوی داستان دوستی مردی با خرس را که مصداق بی‏خردان است، به زیبایی بیان کرده است. مثنوی معنوی , دفتر دوم , ابیات 1932 - 2124.
3. خیانت کار نباشد.
4. ستم کار نباشد.
5. سخن چین نباشد؛ امام صادق(ع) فرمود: «از سه گروه بر حذر باش! شخص خیانت کار، شخص ظالم، انسان سخن چین؛ زیرا کسی که به نفع تو به دیگران خیانت نماید، روزی خواهد آمد که به خودت نیز خیانت کند و شخصی که به جانبداری از تو، حق دیگران را پایمال نماید و به ظلم عادت کند، بالاخره به تو نیز ظلم خواهد نمود و انسان سخن چین، همان طور که سخن دیگران را پیش تو می‏آورد، سخن تو را نیز نزد اغیار خواهد برد». بحارالانوار، ج 75، ص 229.
6. آنچه برای خود می‏پسندد، برای تو نیز بپسندد و آنچه را که برای خویش نمی‏خواهد، برای تو نیز نخواهد. رسول اکرم(ص) فرمود: «در مصاحبت و رفاقت کسی که آنچه را برای خود می‏خواهد برای تو نخواهد، هیچ خیر و فایده‏ای وجود ندارد». بحارالانوار، ج 71، ص 198.
آنچه نفس خویش را خواهی حرامت سعدیاگر نخواهی همچنان بیگانه را و خویش را
7. قاطع رحم نباشد؛ امام باقر(ع ) فرمود: «پدرم امام سجاد(ع) مرا نصیحت فرمود که: ای پسرم! از رفاقت با کسانی که قطع رحم می کنند، بپرهیز; زیرا من آنها را در قرآن شریف سه بار مورد لعن و نفرین پروردگار یافتم».تفسیر نورالثقلین، ج 1، ص 45.
شخصی که با نزدیکان خود نتواند معاشرت و هم زیستی صحیح داشته باشد؛ در حالی که آنان با وی از یک خانواده و فرهنگ و گوشت و خون می باشند, چگونه می توان انتظار داشت که با غیرفامیل رفاقت صمیمانه داشته باشد.
8. عیب‏جو نباشد؛ امام علی (ع ) فرمود: «از رفاقت و نشست و برخاست با کسانی که عیب‏جو هستند و همیشه به دنبال نقاط ضعف دیگران می‏باشند، پرهیز کن; زیرا دوست چنین اشخاصی از ضرر آنان سالم نمی‏ماند و خود نیز طعمه عیب‏جویی‏های آنان خواهد شد». غررالحکم، باب الف.
در روایات راه‏های متعددی برای امتحان دوستان بیان شده است؛ از جمله:
1. در حال بی‏نیازی و فقر، دوستی او عوض نشود؛ امام باقر(ع) فرمود: «بدترین دوست کسی است که تو را به هنگام بی‏نیازیت حفظ کند و به وقت تنگدستی رها سازد».میزان الحکمه، ج 1، ص 53.
دوست مشمار آن که در نعمت زندلاف یاری و برادر خواندگی
دوست آن باشد که گیرد دست دوستدر پریشان حالی و درماندگی
(سعدی)
2. به هنگام عصبانیت، بدگویی تو را نکند; امام صادق(ع) فرمود: «دوستی که سه بار از تو عصبانی شد، ولی بدگویی تو را ننمود و کلام ناسزا از دهانش خارج نشد، او را برای خود نگه‏دار».بحارالانوار، ج 78، ص 251.
3. به نماز اهمیت بدهد; قرآن می‏فرماید: «ای اهل ایمان! با آن گروه از اهل کتاب و کافران که دین شما را به بازیچه گرفتند، دوستی مکنید. زمانی که شما ندای نماز بلند می‏کنید، آن را به مسخره و بازی می‏گیرند، زیرا آن قوم مردمی نادان و بی‏خردند».مائده، آیه 57.
وامش مده آن که بی نماز استگرچه دهنش زفاقه باز است
کو فرض خدا نمی‏گزارداز قرض تو نیز غم ندارد
(سعدی)
4. در هنگام سختی و راحتی انسان اهل نیکی باشد; امیرالمؤمنین(ع) فرمود: «در سختی‏ها دوستان امتحان می‏گردند».غررالحکم , حرف فائ لفظ فی.
جوانی پاکباز پاک رو بودکه با پاکیزه رویی در گرو بود
چنین خواندم که در دریای اعظمبه گردابی درافتادند با هم
چو ملاح آمدش تا دست گیردمبادا کاندرین حالت بمیرد
همی گفتی میان موج و تشویرمرا بگذار ودست یار من گیر
(سعدی)
5. هنگام زوال توانایی انسان، دوستی‏اش از بین نرود; حضرت امیر(ع) فرمود: «هنگام از بین رفتن قدرت انسان، دوست از دشمن شناخته می‏گردد».(غرر الحکم، حرف عین، لفظ عند).
6. هنگام به قدرت رسیدن , از احسان به دوستان خودداری نکنید.
در پایان تذکر دو نکته مهم ضروری است:
یکم. این شرایط نسبی هستند و از طرفی هم شاید نتوان کسی را پیدا کرد که دارای تمام این خصوصیات باشد. از این رو با در نظر گرفتن شرایط خود و اهمیت‏های دیگر، باید به جست و جوی این خصوصیات در دوستان پرداخت و اگر دوستی داریم که فاقد بعضی از این خصلت‏ها است، از قطع رابطه با وی خودداری کنیم و در اصلاح و خودسازی او، کمکش کنیم که این خود از وظایف دوستان نسبت به یکدیگر است. البته انجام دادن این وظیفه مشروط به عدم تأثیرپذیری انسان در حین کمک و اصلاح آن شخص می باشد.
دوم. نباید انسان در جست و جوی این اوصاف در دیگران باشد؛ بلکه خود نیز باید سعی کند تا موارد یاد شده را رعایت کند. آن گاه خواهد دید که چقدر از صفات نکوهیده وی از بین رفته و در مقابل، به چه صفات پسندیده ای مزین و متصف شده است.

منبع:کلوب

نظرات کاربران در شبکه های اجتماعی راجب شرایط و یژگی های یک دوست خوب:

ویژگیهای دوست خوب

دوستان خوب یک سری ویژگی دارند که آنها را از دیگران متمایز می کند و سبب می گردد دوستان بیشتری در کنار خود داشته باشند. بنابراین با تغییر رفتار خود به جرگه این افراد بپیوندید.

1

یک دوست خوب حرفهایی که به صورت محرمانه به وی زده شده است را نزد خود نگه داشته و راز دار شما می باشد.

2

وقت شناس بوده و در قرار ملاقات ها و یا میهمانی ها قابل اطمینان بوده و سر موقع حضور می یابد.

3

یک دوست خوب به موفقیت موفقیت و یا دوستان شما حسادت نمی ورزد.

4

یک دوست خوب هنگامی که دچار بیماری و کسالت می گردید با شما تماس گرفته و حالتان را جویا می شود وبه عیادت شما می آید.

5

وی می داند که چه زمانی صحبت و چه زمانی سکوت نموده تنها گوش دهد.

6

هنگامی که حالتان مساعد نبوده و یا دل و دماغ کاری را ندارید و پکر هستید وی از شما دلخور نمی شود.

7

اگر شما به فضای بیشتری نیاز داشته باشید و یا می خواهید تنها باشید آنها این رفتار شما را طرد شدگی تلقی نکرده و دلگیر نمی شوند.

8

یک دوست خوب همه چیز های بدتان را تحمیل می کند.

9

وقتی نظر او را در مورد مسئله ای جویا شوید با جان و دل و صادقانه نظرات و عقاید خوشد را در اختیارتان قرار می دهد و حتی اگر به نصایحش نیز عمل نکنید ناراحت نمی شود.

10

وی با شما می خندد گریه می کند و کارهای ماجراجویانه انجام می دهد اما به دیگران چیزی در مورد آنها نمی گوید.

11

پیش از سر زدن به منزلتان شما را مجبور نمی کند که خانه را تمیز کنید

12

وی اجازه نمی دهد کسی پشت سر شما و در غیاب شما در موردتان بد گویی کند و به دفاع از شما خواهد پرداخت.

13

شما را به کارهای ماجراجویانه رشد دهنده و پیشرفت در کار تشویق خواهد کرد.

14

هنگامی که خودروی شما دچار نقص فنی گردد شما را به مقصدتان خواهد رساند.

15

روز تولدتان همیشه به یادش بوده و اگر برنامه خاصی برای آن روز تدارک ندیده باشید شما را به بیرون برده و برایتان کیک سفارش می دهد.

16

دوست خوب از شما انتظار ندارد که اتوماتیک وار با عقاید وی در خصوص مسائلی همچون مد لباس باشید. و به عقاید شما حتی اگر بر خلاف عقایدش باشد احترام می گذارد.

17

هیچ گاه شما را نزد دیگران خرد و تحقیر نکرده بلکه همواره به شما احترام می گذارد و در حضور دیگران از شما تعریف می کند.
اگر دوستی را سراغ ندارید که با شما اینگونه رفتار کند شاید یک دلیل آن این باشد که شما نیز با آنان چنین رفتاری تا به حال نداشته اید

 

 

 

 


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...