3 نظر

  1. SAMIRASAMIRAsays:

    عقدییییییییییییییییی امارت زده بد بخت

  2. علیعلیsays:

    این قدر عقدیییییی نباش واقعا که

  3. فاطمهفاطمهsays:

    چقدر زشته ای خدا