2 نظر

  1. یگانه (نا مشخص)یگانه (نا مشخص)says:

    واقعا متاسفم هم برای اون دختر وصد البته برای اون پسر فقط همینو میتونم بگم

  2. سوگلسوگلsays:

    به هرحال خدارحمتشون کنه