3 نظر

  1. فاطمهفاطمهsays:

    سلام.سایت خوبی است.دخترانی با چهره های صدرصد طبیعی و چشمانی بسیار زیبا.از اینکه مانند بقیه سایت ها عکس دختران با چهره های عمل شده نگذاشته اید خیلی خوشم اومد.زیبا که میگویی باید صددرصد طبیعی و بدون عمل باشد.حتی من خودم به دلیل داشتن چشم های سبز و چهره ای صد درصد طبیعی بر أن شد ه ام عکس ام را البته با شال برایتان ارسال کنم.سپاسگزارم

  2. فاطمهفاطمهsays:

    سلام.سایت خوبی است.دخترانی با چهره های صدرصد طبیعی و چشمانی بسیار زیبا.از اینکه مانند بقیه سایت ها عکس دختران با چهره های عمل شده نگذاشته اید خیلی خوشم اومد.زیبا که میگویی باید صددرصد طبیعی و بدون عمل باشد.حتی من خودم به دلیل داشتن چشم های سبز و چهره ای صد درصد طبیعی بر أن شد ه ام عکس ام را البته با شال برایتان ارسال کنم.سپاسگزارم

  3. BabakBabaksays:

    عکس ها قشنگ بودن من یه دختر چشم سبز یا ابی و البته با خانواده واسه ازدواج میخوام . کسی بود به ایمیلم پایخ بده. خودمم چشم سبزم