1 نظر

  1. هانیههانیهsays:

    سلام .آیا عطسه کردن در خواب تعبيردارد?

    • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

      سلام بهتراست در انجام دادن کارهایتان مشورت بگیرید