تصاویر زیبا در رابطه با امام زمان آلبوم امام زمانی

تصاویر زیبای امام زمان

آلبومی زیبا از تصاویر مربطو به امام زمان دلنوشته و عکس های متن دار مربوط به امام زمان متن و تصاویر زیبا و متفاوت برای امام زمانم

توپ تاپ را بخاطر بسپارید !

وب سایت توپ تاپ بهترین و زیباترین آلبوم ها با کیفیت عالی و بالا را برای شما کاربران عزیز در اختیار میگذارد

مطالب و تصاویر در مورد امام زمان

خدا کنه بهم نگی تمومه فرصتت
دعا بکن که خوب بشم اقا به حرمتت
یه کاری کن که من نشم دلیل گریه هات
یه کاری کن نشم دلیل طول غیبتت ...

تصویر در وصف امام زمان

دیگر شده ام دچار وسواس بیا
بدجور به عصر جمعه حساس بیا
گفتی به عموی خود حساسی
اینبار قسم به دست عباس بیا...

"العجل العجل یا مولای یا صاحب الزمان"

متن و تصاویر زیبا راجب امام زمان

یا صاحب الزمان اقا شرمنده ام که مدام شرمنده ام

جملات و تصاویر زیبا  در رابطه با امام زمان

 

امام زمان تصاویر

 

مطلب و تصویر در مورد امام زمان

 

عکسهای و مطالب زیبای امام زمان

 

تصاویر و متن های زیبا درمورد امام زمان

 

مطالب و تصاویر امام زمان

 

تصاویر راجب امام زمان

 

تصاویر زیبا در وصف امام زمان

 

تصاویر زیبا در رابطه با امام زمان

 

تصاویر زیبا در رباطه با امام زمان

 

تصاویر زیبا در رابطه با امام زمان

 

تصاویر زیبا در رابطه با امام زمان

 

تصاویر زیبا در را بطه با امام زمان

 

تصاویر زیبا در رابطه با امام زمان

 

تصاویر زیبا در رابطه با امام زمان

احادیث تکان دهنده وقایع آخر الزمان

روزگاریخواهد آمد که دین خدا تکه تکه خواهد شد. سنت من در نزد آنان بدعت وبدعتدر نزد آنان سنت باشد ، شخصیت های بزرگ در نزد آنها حیله گر خواندهمی شوندو اشخاص حیله گر در نزد مردم، با شخصیت و وزین خوانده شوند .
مومن درنزد آنان حقیر و بی مقدار می شود و فاسق به پیش آنها محترم وارجمند باشد ،کودکانشان پلید و گستاخ و بی ادب و زنانشان بی باک و بی شرمو بی حیاشوند، پناه بردن به آنها خواری و اعتماد به آنان ذلت و درخواستچیزی ازآنها نمودن، جامه درویشی به تن کردن و مایه بیچارگی و ننگ است .
اگر در جمع آنها باشی به تو دروغ گویند
در آن هنگام خداوند ، آنان را از باران به هنگام، محروم سازد و در وقت نامناسب بر آنها ببارد .زمانی بر مردم بیاید که چهره هایشان چهره های آدمیان ولی دل هایشان دل هایشیاطین باشد ، بسان گرگان درنده خونریز باشند. از منکرات اجتناب نکنند،پیوسته به کارهای ناپسند خویش ادامه دهند ، اگر در جمع آنها باشی به تودروغ گویند و اگر خبری برایشان بازگویی تو را دروغگویی شناسند و چون ازآنها غایب باشی غیبتت کنند . افراد بد بر آنان مسلط شود که آنان را بهانواع عذاب معذب دارند، نیکانشان دعا کنند ولی اجابت نشود.

-شکم هاشان خدایان آنها، و زنانشان قبله گاهشان و پولشان دین شان
در جایی دیگر رسول خدا فرمود : زمانی بر مردم بیاید که شکم هاشان خدایان آنها شود، و زنانشان قبله گاهشان و پول شان دین شان شود و کالاهای دنیوی را مایه شرف و اعتبار و ارزش خویش دانند .
از ایمان جز نامی و از اسلام جز آثاری و از قرآن جز درس نماند. ساختمان های مسجدهایشان آباد باشد ولی دلهایشان از جهت هدایت خدا خراب شود .
در آن روزگار است که خداوند، آنها را به چهار بلا مبتلا سازد:
نخست: تجاوز به ناموسشان
دوم: هتک حرمت از ناحیه زورمندان و ثروتمندانشان ،
سوم: خشکسالی،
چهارم: ظلم و ستم از جانب زمامداران و قاضیان .
اصحاب از سخنان آن حضرت سخت به شگفت آمدند و گفتند : یا رسول الله ! مگر آنها بت پرست هستند؟ پیامبر فرمود : آری هر پول و درهمی به نزد آنها بتی است که در حد پرستش به آن تعلق خاطر دارند .

-آنچنان از علما بگریزند که گوسفند از گرگ گریزد
از پیامبر خدا در منابع شیعه و اهل تسنن روایت شده است که در جایی دیگر فرمود:
روزگاری بیاید که مردم شان آنچنان از علما بگریزند که گوسفند از گرگ گریزد. در آن هنگام،
خداوند آنها را به سه بلا دچار سازد :
نخست آنکه برکت از مالشان بگیرد ،
دوم: ستمگران را بر آنها مسلط سازد
و سوم انکه بی ایمان از دنیا بروند .
یکی از اصحاب از پیامبر پرسید: یا رسول الله دین مردم شان چگونه خواهد بود؟
پیامبر فرمود : زمانی بر مردم بیاید که هر کس دین خویش را به سختی حفظ کند . دینداری شان بسان کسی ماند که آتش در دست خود نگه دارد.

-از قرآن جز نشانی ، و از اسلام جز نامی باقی نخواهد ماند .
امام علی (ع) : روزگاری بر مردم خواهد آمد که از قرآن جز نشانی ( قرآن خوانده میشود ولی به آن و دستوراتش عمل نمیشود ) ، و از اسلام جز نامی باقی نخواهدماند . ((مردم خود را مسلمان می نامند در صورتی که دورتر از همه کس به اسلام هستند )) .مسجدهای آنان در آن روزگار آبادان ، اما از هدایت ویران است.
مسجد نشینان و سازندگان بناهای شکوهمند مساجد ، بدترین مردم زمین می باشند ،
که کانون هر فتنه ، و جایگاه هرگونه خطاکاری اند ،
هرکس از فتنه بر کنار است او را به فتنه بازگردانند ، و هرکس که از فتنه عقب مانده او را به فتنه ها کشانند ،
که خدای بزرگ می فرماید : به خودم سوگند ! بر آنان فتنه ای بگمارم که انسان شکیبا در آن سرگردان ماند!.
و چنین کرده است ، و ما از خدا می خواهیم که از لغزش غفلت ها در گذرد. نهج البلاغه حکمت 369

-از قرآن جز رسم الخطی و از اسلام جز نامی برای مسلمانان نماند
در جایی دیگر در بحارالانوار جلد۵۲ص۱۹۰ پیامبر فرمود : زمانی برسد که از قرآن جز رسم الخطی و از اسلام جز نامی برای مسلمانان نماند ، آنچنانکه گروهی به دین خدا در جهان خوانده شوند در حالی که همین گروه از هرکسی از اسلام دورتر باشند.
مسجدهاشان از حیث ساختمان آباد ولی از نظر هدایت، خراب باشد.
در میان مردمانشان قرآن و اهل آن در اقلیت باشند. مومنانشان در میان مردم باشند ولی در میان آنها نباشند، با مردم باشند ولی براستی با مردم نباشند ، زیرا هدایت با ضلالت همراه نیست گرچه در کنار یکدیگر باشند .

-به اندک نانی پیش هرکسی کرنش کنند
در بحار ج ۷۷ص۳۶۹ آمده است پیامبر در اواخر عمر خود اصحاب را جمع کردند و فرمودند: زمانی بر مردم بیاید که اخلاق انسانی از آنان رخت بربندد چنانکه اگر نام یکی را بشنوی به از آن بود که آن را ببینی یا اگر او را ببینی به از آن است که او را بیازمایی. چون او را بیازمایی، حالاتی زشت و ناروا در او مشاهده کنی .
دینشان پول و قبله گاهشان زنانشان شود. برای رسیدن به اندک نانی پیش هرکسی کرنش کنند نه خود را در پناه اسلام دانند و نه به کیش نصرانی زندگی کنند .
بازرگانان و کاسبان شان رباخوار و فریبکار ، و زنانشان خود را برای نامحرمان بیارایند. در آن هنگام اشرارشان بر آنها چیره گردند و هر چه دعا کنند به اجابت نرسد

-آنچنان به قوانین اسلامی بی اعتنا بشوند که...
روزگاری خواهد امد که مردمانشان به پراکندگی مصمم باشند و از هماهنگی و اتفاق نظر و اتحاد بدور شوند. آنچنان به قوانین اسلامی بی اعتنا بشوند که گویی آنان خود پیشوای قرآن بودند نه قرآن پیشوای آنها .
از حق جز نامی نزد آنها نمانده باشد و از قرآن جز خط و ورقی نشناسند. بسا یکی در درس قرآن و تفسیر وارد شود ، هنوز جا خوش نکرده از دین خارج شود . و چون در آخرالزمان دینتان دستخوش افکار گوناگون روایات جدید شود، کمتر کسی از شماست که دینش را حفظ کند.

-هنگامی که معیشت جز با گناه تامین نگردد
در کنزالاعمال حدیث ۳۱۰۰۸ آمده است یکی از اصحاب پرسید دین خدا چگونه خواهد شد؟
پیامبر(ص) فرمود : زمانی بر مردم بیاید که هیچ دیندار دینش برایش سالم نماند جز اینکه از قله کوهی بگریزد یا از سوراخی به سوراخ دیگر پناه برد چون روباه که با بچه هایش چنین کند ، و این آخرالزمان باشد .
هنگامی که معیشت جز با گناه تامین نگردد ، چون این وضع پیش آید عزب بودن و تجرد حلال شود ، در آن روزگار است که مرد به دست پدر و مادرش تباه و گمراه شود و اگر پدر و مادر نداشته باشد به دست زن و فرزندش و اگر زن و فرزند نداشته باشد، چه بسا هلاکت و تباهی اش به دست خویشان و همسایگانش باشد که او را به تهیدستی و فقر سرزنش کنندو بترسانند و تکالیفی بر او نهند که وی از عهده ان بر نیاید تا گاهی که او به پرتگاه های هلاکت سقوط کند

-در آخرالزمان فریبکارانی بیایند که حدیث هایی نو و روایت هایی جدید از دین بر شما بخوانند
و نیز از پیامبر خدا در کتاب کنزالاعمال، حدیث ۲۹۰۳۲۴ روایت شده است که فرمود : در آخرالزمان دغلبازان و فریبکارانی بیایند که حدیث هایی نو و روایت هایی جدید از دین بر شما بخوانند، انچنان که نه شما و نه پدرانتان چنین حدیث هایی نشنیده باشید. پس دوری گزینید از آنها. مبدا به دام تزویر و فریب شان بیافتید .
از علی بن ابی طالب(ع) درباه آخرالزمان پرسیده شد : آیا در آن زمان مومنانی وجود دارند؟ فرمود: آری . باز پرسیده شد: آیا از ایمان آنان بر اثر فتنه ها چیزی کاسته می شود؟ فرمود: نه ، مگر آن مقدار که قطرات باران از سنگ خارا بکاهد اما آنان در رنج بسر برند.
امیرالمونین (ع) فرمود : زمانی بر مردم بیاید که مقرب نباشد جز به سخن چینی ، و جالب شمرده نشود جز فاجر بودن ، و تحقیر نشوند جز افراد با انصاف، در آن زمان دستگیری مستمندان زیان بشمار آید و صله رحم لطف وبزرگواری بشمار آید .(نهج/حکمت ۱۰۲)
امام سجاد(ع) فرمود : چون خداوند می دانست در آخرالزمان اهل فکر دقیق النظر خواهند آمد، از این جهت قل هوالله و احد و آیاتی از سوره حدید نازل کرد.
بحار ۶۰/۱۸

-بر شما باد که همچون بادیه نشینان و زنان دینداری کنید
امام صادق(ع) فرمود : چون قائم ما قیام کند خداوند انچنان نیرویی به چشم و گوش پیروانش داده که به پیک و پیام اور نیازی نداشته باشند و به هرکجای جهان که باشند امام خود را ببینند و سخنش را بشنوند. بحار ۳۶/۴۵
پیامبر (ص) فرمود :« این دین مدام برپا خواهد ماند و گروهی از مسلمانان از آن دفاع کنند و در کنار ان بجنگند تا قیامت بپا شود » و فرمود « در هر عصر و زمانی گروهی از امتم مدافع احکام خدا باشند و از مخالفان باکی نداشته باشند » کنزالاعمال حدیث۳۴۴۹۹و۳۴۵۰۰
در جای دیگری فرمودند: « چون در اخرالزمان دینتان دستخوش افکار گوناگون گردد، بر شما باد که همچون بادیه نشینان و زنان دینداری کنید که به دل هایشان دیندارند و دین انها از الایش به افکار

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...