2 نظر

  1. ترنمترنمsays:

    سلام من دنبال اسم وادرس عکس دختربچه ای هستم که تو البوم شماست ی جایزه ۵۰هزارتومانی تقدیم کسی میکنم که شماره تلفن وادرس واسم این بچه را به من بده۱۲عکس تواین صفحه دختر بچه ای که کلاه بافتنی سرش ولباشو خورده

  2. ترنمترنمsays:

    سلام من دنبال اسم وادرس عکس دختربچه ای هستم که تو البوم شماست ی جایزه ۵۰هزارتومانی تقدیم کسی میکنم که شماره تلفن وادرس واسم این بچه را به من بده عکس۱۲ تواین صفحه دختر بچه ای که کلاه بافتنی سرش ولباشو خورده