خدا، چیست؟کیست؟کجاست؟

خدا، چیست؟کیست؟

مطالب و جملات بسیار ناب و سوال از خدا خدا جونم من تنها نیستم همه چیز درباره ی خدا و وجود خدا

خدا، چیست؟کیست؟کجاست؟

خدا، چیست؟کیست؟کجاست؟ خدا در دستیست که به یاری میگیری، درقلبیست که شاد میکنی، درلبخندیست که به لب مینشانی، خدا درعطر خوش نانیست که به دیگری میدهی، درجشن و سروریست که برای دیگران بپا میکنی، آنجاست که عهدمیبندی و عمل میکنی، خدا؛ درتو، باتو، و برای تو.

خدا، چیست؟کیست؟

پست جدید علیش جوون ^_^ لایییییک به این پست زیبا و با معنیش . من تنها نیستم ...

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...