6 نظر

 1. asal (نا مشخص)asal (نا مشخص)says:

  این اسمش هری یه عکس بیشتر از لوییس نزاشتی

 2. کیاناکیاناsays:

  این هری...فقط یک عکس از لویی گذاشتی تو رو خدا این رو بردار . لویی گرل ها و هری گرل ها ناراحت میشن😐

 3. لریلریsays:

  البوم گوشیش منظورش بود حق داره لویی این همه عکس از هرولد داشته باشه

 4. Hadis_brtiHadis_brtisays:

  ایشون هریه وقتی به متنی که میخواین بذارین مطمئن نیستین لطفا نذارین چون واقعا به دایرکشنرا بر میخوره 🙂💔

 5. Hadis_brtiHadis_brtisays:

  ایشون هریه وقتی به متنی که میخواین بذارین مطمئن نیستین لطفا نذارین چون واقعا به دایرکشنرا بر میخوره 🙂💔

 6. Louist91Louist91says:

  وتف. هه تازه الان فهمیدم اون چشم سبزه لوییه، آسیایی هه که بردفورد به دنیا اومده هریه، اونی که چشم ابیه بچه داره زینه اسمش، لیامم اون چشم ابیه که قبلاً موهاش بلوند بوده، نایلم چشم قهوه ای که موهاشو الان قهوه ایه، ابویسلی😍😍 تازه هری و نایل و زین بچه دارن😍😍😍