5 نظر

 1. asal (نا مشخص)asal (نا مشخص)says:

  این اسمش هری یه عکس بیشتر از لوییس نزاشتی

 2. کیاناکیاناsays:

  این هری...فقط یک عکس از لویی گذاشتی تو رو خدا این رو بردار . لویی گرل ها و هری گرل ها ناراحت میشن😐

 3. لریلریsays:

  البوم گوشیش منظورش بود حق داره لویی این همه عکس از هرولد داشته باشه

 4. Hadis_brtiHadis_brtisays:

  ایشون هریه وقتی به متنی که میخواین بذارین مطمئن نیستین لطفا نذارین چون واقعا به دایرکشنرا بر میخوره 🙂💔

 5. Hadis_brtiHadis_brtisays:

  ایشون هریه وقتی به متنی که میخواین بذارین مطمئن نیستین لطفا نذارین چون واقعا به دایرکشنرا بر میخوره 🙂💔