3 نظر

  1. بهزادبهزادsays:

    باسلام خروسها هم قواره، زیبا و حرفه ای با نفس عالی وقدرت بدنی بالا بودند و در این فیلم برداری زیبا نبردی حیرت انگیز رو به نمایش گذاشتید اما متاسفانه در انتها نتیجه مشخص نشد

  2. رضارضاsays:

    انسان هایی که بویی از انسانیت نبرده اند دست به ی همچین کارهای ناشایستی فقط برای یک لحظه تفریح می زنند .(گروسی یکی از پروش دهندگان خروس های لاری اصیل)

  3. رضارضاsays:

    انسان هایی که بویی از انسانیت نبرده اند دست به ی همچین کارهای ناشایستی فقط برای یک لحظه تفریح می زنند .(گروسی یکی از پروش دهندگان خروس های لاری اصیل)