دزدیدن دختر نوجوان 15 ساله تهرانی مقابل چشم پلیس !

دزدیدندختر نوجوان 15 ساله تهرانی

 

سرقت دختر نوجوان 15 ساله تهرانی

پسران خشن با استفاده از زور دختر نوجوان 15 ساله تهرانی را ربودند و او را مورد آزار قرار دادند. به گزارش خبرنگار ما اوایل هفته جاری دختر نوجوانی به ماموران پلیس مراجعه کرد و مدعی شد پنج پسر جوان او را ربودند و قصد داشتند وی را مورد آزار قرار دهند، اما او موفق شد از چنگ آنها بگریزد. این دختر در شکایت خود به پلیس گفت؛ روز حادثه به مقصد تهرانپارس سوار ماشین شدم. در راه مرد راننده که جوان هم بود، توقف کرد و گفت باید چیزی بخرد و از من عذرخواهی کرد. من هم چیزی نگفتم. دقایقی بعد و در حالی که قصد داشت دوباره به راه بیفتد به من گفت؛ بیا با هم به یک کافی شاپ برویم. من قبول نکردم و گفتم اهل این کارها نیستم. می خواستم پیاده شوم که چهار پسر جوان از ساختمانی که جلوی آن ایستاده بودیم، بیرون آمدند و مرا به زور وارد خانه یی کردند.

دختر نوجوان ادامه داد؛ مرد راننده نیز وارد خانه شد، مردان جوان برای اینکه بتوانند به من تعرض کنند ابتدا به شدت مرا کتک زدند، من در یک لحظه از غفلت آنها استفاده کرده و از خانه فرار کردم و جریان را برای مادرم گفتم. شاکی در ادامه گفت؛ این پسرها مدعی شدند که از من فیلم گرفته اند و اگر به خواسته های شان عمل نکنم، فیلم را در سطح شهر توزیع خواهند کرد.

پس از طرح این شکایت به پیشنهاد پلیس و برای دستگیری عاملان این اقدام خشن دختر نوجوان با متهمان قرار ملاقات گذاشت و دو روز پیش دو مامور پلیس به همراه دختر نوجوان و برادرش بر سر قرار حاضر شدند و برادر این دختر و ماموران پلیس در گوشه یی خود را مخفی کردند، اما دو مامور که تصمیم داشتند پسران خشن را غافلگیر کنند، خود غافلگیر شدند و پسران خشن دختر نوجوان را در یک لحظه به داخل ماشین خود کشیدند و او را ربودند، اما ماموران که خودرو نداشتند نتوانستند به تعقیب متهمان بپردازند.

ساعاتی بعد دختر نوجوان در حالی که ظاهرش آشفته بود به خانه مراجعه کرد و از حادثه یی تلخ سخن گفت. وی گفت؛ پلیس به من گفته بود وقتی متهمان آمدند من نزدیک ماشین آنها بشوم، اما سوار خودرو نشوم، من که نزدیک اتومبیل شدم، پسران جوان ناگهان به زور مرا به داخل کشیدند هرچه داد و فریاد کردم کسی به دادم نرسید و آنها مرا بردند، باز هم به زور مرا به خانه یی بردند و کتک زدند و بعد پنج نفری به من تعرض کردند، آنها هر بار که فریاد می زدم و کمک می خواستم با نوک چاقو به پشت گردنم ضربه می زدند، آن قدر برایم سخت بود که از خدا می خواستم جانم را بگیرد.

با توجه به شکایت مجدد این دختر، ماموران خانه متهمان را شناسایی و دو تن از متهمان را بازداشت کردند و پرونده آنها برای انجام تحقیقات به شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی ساعی فرستاده شد. بنا بر این گزارش هم اکنون دو متهم پرونده با قرار بازداشت روانه زندان شده اند و تحقیقات برای دستگیری سایر متهمان ادامه دارد.

3 نظر

  1. بی نامبی نامsays:

    مامورین شوت پلیس

  2. مریم اسلامیمریم اسلامیsays:

    آمار سرقت دختران نوجوان زیبا زیاد شده ها

  3. ChinamiChinamisays:

    I'm not easily imeepssrd but you've done it with that posting.